DRG Diagnosrelaterade grupper DRG Diagnos Relaterade Grupper Svensk

  • Slides: 2
Download presentation
DRG (Diagnosrelaterade grupper) • DRG, Diagnos Relaterade Grupper; • Svensk sjukvård använder DRG –

DRG (Diagnosrelaterade grupper) • DRG, Diagnos Relaterade Grupper; • Svensk sjukvård använder DRG – systemet dels som; - Ersättningssystem (både inom och mellan landsting) - Produktivitetsmätningar - Kostnadsytterfallsanalyser (analys av mycket dyra vårdtillfällen) • DRG finns både för slutenvård och öppenvård (Nord DRG O) • De ca 560 DRG - koder som finns inom slutenvård tilldelas en vikt • DRG vikten 1. 0 har värdet 39 840 kr för 2010. Detta pris är beräknat från snittet av alla slutenvårdstillfällen i den nationella KPP- databasen ( ca 80 % av alla slutenvårdstillfällen i Sverige). NLL levererar data till denna databas sedan 2006 via vårt KPP system.

DRG (Diagnosrelaterade grupper) 2 exempel hur DRG systemet fungerar; (vikter och poängkostnader avser 2009)

DRG (Diagnosrelaterade grupper) 2 exempel hur DRG systemet fungerar; (vikter och poängkostnader avser 2009) Exempel 1 DRG 373 (vanlig förlossning) har vikten 0, 5200 (kr/drg 40 489 kr * 0, 5200) och kostar eller rättare sagt ska förbruka ca 21 054 kr per förlossning 2009 producerade NLL 896 DRG poäng till en poäng kostand på 43 269 kr D v s. 43 269 *05159 = 22 322 kr per förlossning ca 1200 kr mer per förlossning. Exempel 2 DRG 103 (hjärttransplantation, utförs ej inom NLL) vikt = 30, 2000 och kostand per DRG- poäng 53 054, 2 kr D v s (30, 2000* 53054, 2 kr) En hjärttransplantation kostar i snitt ca 1 602 223 kr DRG kan sedan användas till prduktivitetsmätningar inom och mellan landstingen. Ex. Kostnad per DRG –poäng = Hur effektiv är vi att producera vård DRG –poäng per 1000 invånare = Vilken vårdtyngd har en population