CNG TC HNG NGHIP TS L Th Thanh

  • Slides: 42
Download presentation
CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP TS. Lê Thị Thanh Mai Trưởng Ban Công tác Sinh

CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP TS. Lê Thị Thanh Mai Trưởng Ban Công tác Sinh viên ĐH Quốc gia Tp. HCM [email protected] edu. vn

Nội dung 1 • Vai trò 2 • Các giai đoạn 3 • Định

Nội dung 1 • Vai trò 2 • Các giai đoạn 3 • Định hướng 4 • Công cụ

Tài liệu 1. Cẩm nang hướng nghiệp tuyển sinh ĐH và CĐ: Lĩnh vực

Tài liệu 1. Cẩm nang hướng nghiệp tuyển sinh ĐH và CĐ: Lĩnh vực Kinh tế-Quản lý-Giáo dục-Xã hội. Tái bản năm 2015. TS Lê TT Mai, TS Nguyễn Đức Nghĩa và tập thể. Lĩnh vực Khoa học-Kỹ thuật-Sức khỏe. Tái bản năm 2015. TS Lê TT Mai, TS Nguyễn Đức Nghĩa và tập thể. Công tác Hướng nghiệp: Lý luận và Thực tiễn. NXB trẻ. 2015. TS Lê TT Mai, TS Nguyễn Đức Nghĩa 3. Ứng dụng chọn ngành phù hợp: Career 365 4. So. Tay. Tra. Cuu. Nghe. Nghiep. Nhanh_ILO_2014. P DF 5. Thông tin nhu cầu NNL theo khu vực 2. 3

1. Sự cần thiết phải hướng nghiệp 1. 1 4

1. Sự cần thiết phải hướng nghiệp 1. 1 4

1. 2. Nhà trường: Sản phẩm đào tạo TỐT THCS • THPT • Phân

1. 2. Nhà trường: Sản phẩm đào tạo TỐT THCS • THPT • Phân luồng THPT • TN THPT • Chọn ngànhnghề phù hợp ĐH-CĐTCCN • Việc làm Hướng nghiệp là một quá trình, mỗi giai đoạn có nhiệm vụ đặc trưng 5

1. 3. Tuyển sinh: Quá trình TV-HN TVHN (1) TVTS(2) TVXT (3) • Thực

1. 3. Tuyển sinh: Quá trình TV-HN TVHN (1) TVTS(2) TVXT (3) • Thực tế – Ít quan tâm đến nghề nghiệp, năng lực ngành “hot”, trường “hot”, thông tin tuyển sinh Chọn ngành học theo khối thi. – Hạn chế về khả năng chọn lọc thông tin. – Thiếu khả năng tự hướng nghiệp. – Kỳ thi THPT QG - quá trình THPT – kỹ năng

2. Các giai đoạn cơ bản 7

2. Các giai đoạn cơ bản 7

2. 1. Khám phá - Lựa chọn - Phát triển Thích gì? Thông tin:

2. 1. Khám phá - Lựa chọn - Phát triển Thích gì? Thông tin: - Hội trại -Cuộc thi -…. Phù hợp? Công cụ: -Điểm mạnh -Hạn chế -…. Thực hiện? KH HN: -L 10, L 11, L 12 -Tư vấn thường kỳ -…. . 8

2. 2. Khung năng lực hướng nghiệp của học sinh Nhận thức bản thân

2. 2. Khung năng lực hướng nghiệp của học sinh Nhận thức bản thân Nhận thức nghề nghiệp XD KH nghề nghiệp 9

Năng lực Học sinh (có/không) 1 -Sở thích, khả năng, giá trị 2 -Hoàn

Năng lực Học sinh (có/không) 1 -Sở thích, khả năng, giá trị 2 -Hoàn cảnh 3 -Mong muốn, mục tiêu 10

Năng lực Học sinh (có/không) 4 -Ngành – trường (sau L 9, L 12)

Năng lực Học sinh (có/không) 4 -Ngành – trường (sau L 9, L 12) 5 -Công ty tuyển dụng 6 -Chọn lọc thông tin 11

Năng lực Học sinh (có/không) 7 - XĐ mục tiêu nghề nghiệp 8 -Hoạt

Năng lực Học sinh (có/không) 7 - XĐ mục tiêu nghề nghiệp 8 -Hoạt động ngoại khóa 9 -Lập KH 12

2. 3. Định hướng HN theo từng lớp Lớp 9 Lớp 10 HS chọn

2. 3. Định hướng HN theo từng lớp Lớp 9 Lớp 10 HS chọn được ban học và hướng học ở cấp học cao hơn / học nghề HS tìm hiểu sâu hơn sở thích và khả năng nghề nghiệp của bản thân Lớp 11 HS tìm hiểu thông tin tuyển sinh và thông tin học nghề ở bậc học cao hơn Lớp 12 HS chọn ngành học ở bậc học cao hơn hoặc học nghề 13

2. 4. Điều kiện chọn nghề tối ưu 14

2. 4. Điều kiện chọn nghề tối ưu 14

2. 5. Mô hình lập kế hoạch nghề 15

2. 5. Mô hình lập kế hoạch nghề 15

2. 6. Mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp 16

2. 6. Mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp 16

2. 7. Nội dung cơ bản học sinh cần biết Sức học • Cải

2. 7. Nội dung cơ bản học sinh cần biết Sức học • Cải thiện liên tục Ngành nghề • Kỹ năng tự hướng nghiệp CSĐT • Những nơi học “ưng ý nhất” 17

Thực tế - Mục tiêu 18

Thực tế - Mục tiêu 18

3. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP 19

3. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP 19

1

1

2 ng về hiể u lao ng độ Tìm ng Tư vấn nghề ườ

2 ng về hiể u lao ng độ Tìm ng Tư vấn nghề ườ Nhà Tâm lý học K. K. Platonov ị tr Th Tam giác hướng nghiệp hề Định hướng nghề Phẩm chất, năng lực, hoàn cảnh cá nhân Tuyển chọn nghề 21

3 Con người Dữ liệu Đối tượng làm việc Vật thể Ý tưởng 22

3 Con người Dữ liệu Đối tượng làm việc Vật thể Ý tưởng 22

Bản thân Sổ tay Ngành -Tr Thu hẹp phạm vi Sức học Nhu cầu

Bản thân Sổ tay Ngành -Tr Thu hẹp phạm vi Sức học Nhu cầu 23

4 Lập bảng nghề nghiệp theo đối tượng Đối tượng Nghề Dữ liệu -Tên

4 Lập bảng nghề nghiệp theo đối tượng Đối tượng Nghề Dữ liệu -Tên -Phân 6 nhóm nghề Cơ hộiÁp lực Ngành học • Tên • 6 nhóm lĩnh vực Vật thể Ý tưởng Con người 24

5 Hài hòa ước mơ và thực tế Tích Sử hợp nghề nghiệp qua

5 Hài hòa ước mơ và thực tế Tích Sử hợp nghề nghiệp qua các môn học. dụng công cụ khám phá sở thích nghề nghiệp. Kiểm tra năng lực học tập. 25

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP THEO MỤC TIÊU 26

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP THEO MỤC TIÊU 26

Nhà trường: Sản phẩm đào tạo TỐT THCS • THPT • Phân luồng THPT

Nhà trường: Sản phẩm đào tạo TỐT THCS • THPT • Phân luồng THPT ĐH • TN THPT • Chọn ngànhnghề phù hợp • Việc làm 27

tự hướng nghiệp 28

tự hướng nghiệp 28

Tư vấn hướng nghiệp (1) q STNN – NGHỀ Trường/ngành q Thế giới nghề

Tư vấn hướng nghiệp (1) q STNN – NGHỀ Trường/ngành q Thế giới nghề nghiệp q Ước mơ và năng lực Tư vấn tuyển sinh(2) q. Tiêu chí XT – Trường q. Ngành-cơ hội qƯớc mơ và năng lực Tư vấn xét tuyển (3) q Kết quả thi q Cơ hội ở các trường q Ước mơ và năng lực

Lưu ý: Tâm lý của các nhóm học sinh Hướng nghiệp Cung cấp đủ

Lưu ý: Tâm lý của các nhóm học sinh Hướng nghiệp Cung cấp đủ thông tin Xử lý thông tin Cơ hội cho học sinh trải nghiệm Đặt đề bài Công cụ hướng nghiệp thường xuyên Định năng hướng – phương pháp học – kỹ

CÔNG CỤ HƯỚNG NGHIỆP 1. Nguyên tắc 2. Sử dụng 3. Xử lý 4.

CÔNG CỤ HƯỚNG NGHIỆP 1. Nguyên tắc 2. Sử dụng 3. Xử lý 4. Chuyên sâu 31

Lý thuyết sở thích nghề nghiệp của John L. Holland (J. H) Thứ nhất

Lý thuyết sở thích nghề nghiệp của John L. Holland (J. H) Thứ nhất - Bất kỳ ai cũng thuộc vào một trong 6 nhóm STNN đặc trưng : Realistic - thực tế (R); Investigate - tìm tòi (I); Artistic - nghệ thuật (A); Social - xã hội (S); Enterprising - dám làm (E) và Conventional - quy củ (C). Thứ hai - Có 6 loại “môi trường”, - ứng với 6 nhóm sở thích nói trên. Thứ ba - Ai cũng có thể tìm môi trường phù hợp, cho phép mình thể hiện được kỹ năng, thái độ và hệ thống giá trị của mình, đảm nhận những vấn đề và vai trò thú vị đối với mình. 32

Thích tiếp xúc với con người (S) Chọn ngành: Cơ khí (R) Có khả

Thích tiếp xúc với con người (S) Chọn ngành: Cơ khí (R) Có khả năng quan sát, khám phá, phân tích đánh giá và giải quyết các vấn đề. (I) Trắc nghiệm khám phá STNN 33

Văn phòng Con người Vậtthể Vật Nghệ thuật tưởng ÝÝtưởng Xã hội Dữ liệu

Văn phòng Con người Vậtthể Vật Nghệ thuật tưởng ÝÝtưởng Xã hội Dữ liệu Kinh doanh Kỹ thuật Khoa học 34

ENTERPRISING Xã hội Con người Ý tưởng SOCIAL (02) Kinh doanh Giao tiếp Nghệ

ENTERPRISING Xã hội Con người Ý tưởng SOCIAL (02) Kinh doanh Giao tiếp Nghệ thuật Mỹ thuật ARTISTIC Văn phòng Hoạt động KD Dữ liệu (03) CONVENTIONAL Vật thể Nghề thủ công Kỹ thuật REALISTIC (01) Khoa học INVESTIGATIVE 35

Ứng dụng Career 365 Offline www. vnuhcm. edu. vn HỌC SINH 36

Ứng dụng Career 365 Offline www. vnuhcm. edu. vn HỌC SINH 36

Sổ tay hướng nghiệp STNN Nghề Lớp Lớp 10101111 HK 1 HK 2 X

Sổ tay hướng nghiệp STNN Nghề Lớp Lớp 10101111 HK 1 HK 2 X 2 2 2 NST NST 10 10 5 5 Lớp Ghi 12 - chú HK 1 HK 2 2 NST hợp với 2 5 3 Phù NST nổi trội Ngành 10 10 5 5 5 3 Ngành học tương ứng Trường 10 10 5 5 5 3 Trường tương ứng Kết quả học tập A: B: . . A: D 1: . . … … … Điều chỉnh việc học/ khối thi/ trường 37

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 38

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 38

Nhận diện … • Sức học Điểm mạnh • Đam mê • Nghiên cứu

Nhận diện … • Sức học Điểm mạnh • Đam mê • Nghiên cứu Điểm yếu • Không chịu tiếng ồn • Ngoại ngữ 39

Vai trò các bên liên quan Dẫn dắt Quyết định Chuyên sâu 40

Vai trò các bên liên quan Dẫn dắt Quyết định Chuyên sâu 40

Định hướng cho học sinh TN THPT năm 2018 41

Định hướng cho học sinh TN THPT năm 2018 41

XIN CH N THÀNH CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ Liên hệ

XIN CH N THÀNH CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ Liên hệ : [email protected] edu. vn Fb: Mai Lê - Career 365 0903806061 Tư vấn trực http: //tvtt. vnuhcm. edu. vn tuyến: 42