DIN N KHI NGHIP APEC 2017 Khi nghip

  • Slides: 6
Download presentation
DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP APEC 2017 Khởi nghiệp kinh doanh bền vững Diễn giả:

DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP APEC 2017 Khởi nghiệp kinh doanh bền vững Diễn giả: Hà Thu Thanh – Chủ tịch HĐQT, Deloitte Vietnam

Khởi nghiệp kinh doanh bền vững Quản trị doanh nghiệp Phát triển dự án

Khởi nghiệp kinh doanh bền vững Quản trị doanh nghiệp Phát triển dự án ng Phát ng Nghiê ị trườ h t u ứ c n ữ ền v iển b tr IÝ đổ tưởn im gk ới i sán nh d g t oan ạo h Tăng trưởng và bền vững Có ý tưởng sáng tạo kinh doanh là một điểm tựa quan trọng để bắt đầu kinh doanh; tuy nhiên, nếu không đầu tư nghiên cứu thị trường hoặc có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng và thực hiện dự án và quản trị doanh nghiệp thì các doanh nghiệp khởi nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển

Để tồn tại và thành công, khởi nghiệp phải có trách nhiệm xã hội

Để tồn tại và thành công, khởi nghiệp phải có trách nhiệm xã hội TNXH DN “Thúc đẩy lợi ích chung của xã hội và cộng đồng trong khi phát triển lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp mà vẫn phù hợp với luật pháp và các quy định " Bảo vệ môi trường Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội Kết nối chặt chẽ doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội

Doanh nghiệp xã hôị Vấn đề xã hội Business Doanh nghiệp q Tạo việc

Doanh nghiệp xã hôị Vấn đề xã hội Business Doanh nghiệp q Tạo việc làm cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương q Cung cấp các dịch vụ xã hội, đặc biệt là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho những người này q Tạo ra mạng lưới an sinh xã hội tự lực cho mọi người Innovation Đổi mới sáng tạo

KINH DOANH VÌ NH N TRIỂN BỀN VỮNG VĂN VÀ SỰ PHÁT Kinh tế

KINH DOANH VÌ NH N TRIỂN BỀN VỮNG VĂN VÀ SỰ PHÁT Kinh tế “Nhiều doanh nhân khởi nghiệp đã bắt đầu những ý tưởng kinh doanh nhằm phục vụ cộng đồng và xã hội, và đã cống hiến hết lòng và ý chí của mình cho những dự án đó” Làm theo ý muốn Đạo đức Pháp luật