Thnh ph Santa F ti New Mexico Hoa

  • Slides: 14
Download presentation
Thành phố Santa Fé, tại New Mexico, Hoa Kỳ. Một bí mật đã hơn

Thành phố Santa Fé, tại New Mexico, Hoa Kỳ. Một bí mật đã hơn 30 năm, thu hút khoảng 250 ngàn du khách mỗi năm. Nơi đó là: Nhà nguyện Loretto

Điểm độc đáo của nhà nguyện này là: nơi được cho là đã xảy

Điểm độc đáo của nhà nguyện này là: nơi được cho là đã xảy ra phép lạ là một cái cầu thang

Nhà nguyện được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19. Khi hoàn thành, các

Nhà nguyện được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phat hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên gác cao nhà nguyện

Họ bèn làm tuần cửu nhật để cầu xin thánh Giuse, là một thợ

Họ bèn làm tuần cửu nhật để cầu xin thánh Giuse, là một thợ mộc.

Vào ngày cuối cùng, một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là

Vào ngày cuối cùng, một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là một thợ mộc. Ông ta muốn giúp họ làm cái cầu thang.

Ông ta đã làm xong cây cầu thang, chỉ làm một mình. Nó đã

Ông ta đã làm xong cây cầu thang, chỉ làm một mình. Nó đã trở thành kiệt tác của nghề thợ mộc.

Chưa có ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể đứng

Chưa có ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể đứng vững được, vì nó không có trụ trung tâm.

Rồi người thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà không hề đòi thù

Rồi người thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà không hề đòi thù lao. Ông đã làm xong cây cầu thang mà không sử dụng một chút keo dán hoặc một cây đinh nào.

Trong khắp cả Santa Fé, người ta cho rằng người thợ mộc ấy chính

Trong khắp cả Santa Fé, người ta cho rằng người thợ mộc ấy chính là Thánh Giuse. . .

. . . đã được Chúa Giêsu gửi đến để đáp lại lời cầu

. . . đã được Chúa Giêsu gửi đến để đáp lại lời cầu nguyện của các nữ tu. Từ ngày ấy, chiếc cầu thang được coi là phép lạ, và trở thành địa điểm hành hương.

Người đại diện ở nhà nguyện nói rằng có 3 điều bí nhiệm ở

Người đại diện ở nhà nguyện nói rằng có 3 điều bí nhiệm ở đây: thứ nhất, cho đến nay vẫn chưa ai biết được tên tuổi của người thợ mộc ấy.

Thứ hai, mọi kiến trúc sư, kỹ sư và khoa học gia đều nói

Thứ hai, mọi kiến trúc sư, kỹ sư và khoa học gia đều nói rằng họ không thể hiểu được làm thế nào chiếc cầu thang có thể đứng vững mà không có điểm tựa trung tâm nào.

Và cuối cùng, gỗ làm cầu thang lấy từ đâu? Họ đã kiểm tra

Và cuối cùng, gỗ làm cầu thang lấy từ đâu? Họ đã kiểm tra và phát hiện rằng loại gỗ được sử dụng để làm cầu thang không hề có trong toàn vùng ấy.

Có một chi tiết làm tăng thêm niềm tin vào phép lạ: Cầu thang

Có một chi tiết làm tăng thêm niềm tin vào phép lạ: Cầu thang có 33 bậc, là tuổi của Chúa Giê-su Ki-tô. M. Gallo