TRUNG T M THNG TIN TH VIN H

  • Slides: 35
Download presentation
TRUNG T M THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐH KHXH&NV TP. HCM HTTP: //LIB. HCMUSSH.

TRUNG T M THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐH KHXH&NV TP. HCM HTTP: //LIB. HCMUSSH. EDU. VN/ HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TOÀN VĂN LIBHCMUSSH 1

- Chọn : Tra cứu tài liệu - Click vào “Tài liệu toàn văn”

- Chọn : Tra cứu tài liệu - Click vào “Tài liệu toàn văn” Click LIBHCMUSSH 2

Xem hướng dẫn tại trang chủ Libol Click http: //lib. hcmussh. edu. vn 3

Xem hướng dẫn tại trang chủ Libol Click http: //lib. hcmussh. edu. vn 3

Đăng ký tài khoản http: //lib. hcmussh. edu. vn 4

Đăng ký tài khoản http: //lib. hcmussh. edu. vn 4

- Đăng ký thành công - Liên hệ với thủ thư để được kích

- Đăng ký thành công - Liên hệ với thủ thư để được kích hoạt tài khoản http: //lib. hcmussh. edu. vn 5

Ví dụ : Đăng nhập (tại trang chủ của Libol) - Mã tài khoản

Ví dụ : Đăng nhập (tại trang chủ của Libol) - Mã tài khoản : 15028 - Click nút Đăng nhập - Mật khẩu : ****** Click http: //lib. hcmussh. edu. vn 6

Đăng nhập thành công http: //lib. hcmussh. edu. vn 7

Đăng nhập thành công http: //lib. hcmussh. edu. vn 7

Các CSDL toàn văn Giáo trình CSDL toàn văn Sách CSDL toàn văn Bài

Các CSDL toàn văn Giáo trình CSDL toàn văn Sách CSDL toàn văn Bài trích sách, trích báo - Tạp chí CSDL toàn văn Luận văn, luận án CSDL đa phương tiện CSDL toàn văn Tài liệu phục vụ học tập theo học chế tín chỉ (CSDL môn học) - … - http: //lib. hcmussh. edu. vn 8

Các cách tìm tài liệu Tìm cơ bản : tìm theo các điểm truy

Các cách tìm tài liệu Tìm cơ bản : tìm theo các điểm truy cập Tìm nâng cao : Người dùng có thể tuỳ chọn điều kiện tìm kiếm và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logíc (AND, OR, NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác. http: //lib. hcmussh. edu. vn 9

Các điểm truy cập LIBHCMUSSH http: //lib. hcmussh. edu. vn 10

Các điểm truy cập LIBHCMUSSH http: //lib. hcmussh. edu. vn 10

Các điểm truy cập Ô "Nhan đề": Tìm kiếm tài liệu theo nhan đề.

Các điểm truy cập Ô "Nhan đề": Tìm kiếm tài liệu theo nhan đề. Vd: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để tìm kiếm theo nhan đề, bạn đọc có thể nhập một từ ngữ nào đó có trong nhan đề chính của tài liệu mà không cần phải nhớ chính xác nhan đề của ấn phẩm đó. Ô "Tác giả": Tìm theo tên tác giả. Vd: Nguyễn Du. Nếu bạn đọc không nhớ tên đầy đủ của tác giả bạn đọc có thể nhập vào một cụm từ về tên của tác giả nhấn vào đường liên kết “Từ điển” bên cạnh và chọn tên tác giả mà bạn đọc thấy là chính xác. http: //lib. hcmussh. edu. vn 11

 Ô “Chuyên ngành”: Tìm theo chuyên ngành của luận văn/ luận án. Vd:

Ô “Chuyên ngành”: Tìm theo chuyên ngành của luận văn/ luận án. Vd: Triết học Ô “Năm bảo vệ”: Tìm theo năm bảo vệ của luận Các văn/ luận án. Vd: 2006 điểm Ô “Nguồn trích”(áp dụng cho CSDL bài trích): Tìm theo nguồn trích của tài liệu là tên báo-tạp truy chí, tên sách. Vd: %Lịch sử Đảng%1999% cập %Lịch sử Đảng%1999%Số 2% %Tổ tiên ta đánh giặc% http: //lib. hcmussh. edu. vn 12

 Ô “Nhà xuất bản”: Tìm theo nhà xuất bản tài liệu. Vd: Chính

Ô “Nhà xuất bản”: Tìm theo nhà xuất bản tài liệu. Vd: Chính trị Quốc gia. Nếu bạn đọc không nhớ tên đầy đủ của nhà xuất bản bạn đọc có thể nhập vào một cụm từ về nhà xuất bản nhấn vào đường liên kết “Từ điển” bên cạnh và chọn nhà xuất bản mà bạn đọc thấy là chính xác; Các điểm Ô “Năm xuất bản”: Tìm theo năm xuất bản của truy tài liệu. Vd: 1990 cập http: //lib. hcmussh. edu. vn 13

 Ô "Chỉ số BBK": Tìm theo chỉ số BBK(là số phân loại theo

Ô "Chỉ số BBK": Tìm theo chỉ số BBK(là số phân loại theo ngành tri thức của nội dung tài liệu theo bảng phân loại BBK). Vd: V 6(1) - Văn học Việt Nam. Các Trong trường hợp bạn đọc không nhớ chỉ số BBK ấn phẩm thì bạn đọc cũng có thể nhấn vào điểm của đường liên kết “Từ điển” bên cạnh và chọn chỉ số BBK cần tìm. truy cập http: //lib. hcmussh. edu. vn 14

Các điểm truy cập Ô "Từ khoá": Tìm kiếm theo từ khoá. Vd: Văn

Các điểm truy cập Ô "Từ khoá": Tìm kiếm theo từ khoá. Vd: Văn học. Nếu bạn đọc không nhớ tên đầy đủ của từ khoá cần tìm, bạn đọc có thể nhập vào một cụm từ về tên của từ khoá và nhấn vào đường liên kết “Từ điển” bên cạnh, chọn từ khoá cần tìm. Ô “Ngôn ngữ”: Tìm theo ngôn ngữ của tài liệu. Vd: vie – Tiếng Việt. Bạn đọc có thể tham khảo trong “Từ điển” http: //lib. hcmussh. edu. vn 15

CHÚ Ý Trước khi thực hiện tra cứu, bạn đọc hãy chọn kiểu hiển

CHÚ Ý Trước khi thực hiện tra cứu, bạn đọc hãy chọn kiểu hiển thị kết quả tìm kiếm được bằng cách đánh dấu vào lựa chọn “Hiển thị” theo “ISBD” hoặc “Đơn giản”. Hộp lựa chọn “Giới hạn kết quả tối đa” để giúp quá trình tra cứu tiến hành nhanh hơn. Hộp "Sắp xếp theo": Quy định những ấn phẩm tìm được sắp xếp theo tiêu chí nào. Nút “Tìm kiếm”: Thực hiện tra cứu. Nút “Làm lại”: Nhập lại các điều kiện để tra cứu. Nếu các điều kiện tra cứu được nhập càng đầy đủ thì chương trình sẽ tra cứu ra kết quả càng nhanh và chính xác. Tuy nhiên nếu bạn đọc nhập vào không đủ các điều kiện để tra cứu thì chương trình sẽ tìm ra nhiều ấn phẩm thoả mãn điều kiện đặt ra. Lúc này bạn đọc sẽ phải chọn ấn phẩm mà bạn đọc cần. http: //lib. hcmussh. edu. vn 16

Tải kết quả tìm kiếm http: //lib. hcmussh. edu. vn 17

Tải kết quả tìm kiếm http: //lib. hcmussh. edu. vn 17

 Chọn những nhan đề tài liệu đáp ứng theo yêu cầu bằng cách

Chọn những nhan đề tài liệu đáp ứng theo yêu cầu bằng cách click chuột (trái) vào biểu tượng chuyển thành biểu tượng Click chuột (trái) vào biểu tượng ở phía trên bên phải. http: //lib. hcmussh. edu. vn 18

Tải kết quả tìm kiếm http: //lib. hcmussh. edu. vn 19

Tải kết quả tìm kiếm http: //lib. hcmussh. edu. vn 19

Tải kết quả tìm kiếm Chọn những tài liệu cần tải về bằng cách

Tải kết quả tìm kiếm Chọn những tài liệu cần tải về bằng cách click chuột (trái) vào các ô chọn theo từng nhan đề. Sau đó nhấn nút “Tải về”. Chọn dạng hiển thị tài liệu và chọn nơi sẽ tải về, sau đó nhấn vào nút “Chọn”. - Email: Chương trình sẽ tự động gửi email đến địa chỉ mà bạn đọc nhập vào. - File: Chương trình sẽ tạo 1 tập tin có định dạng hml với nội dung là danh sách các nhan đề đã chọn. - Màn hình: Chương trình sẽ hiển thị các nhan đề đã chọn trên màn hình. Bạn đọc có thể nhấn nút “Chọn tiếp” để chọn thêm tài liệu cần tải về. http: //lib. hcmussh. edu. vn 20

HƯỚNG DẪN Xem toàn văn Sử dụng CSDL môn học Yêu cầu in tài

HƯỚNG DẪN Xem toàn văn Sử dụng CSDL môn học Yêu cầu in tài liệu Yêu cầu download file text Chú ý : - Tham khảo Chính sách phục vụ tài liệu toàn văn (tại trang chủ của LIBOL) - Liên hệ với CBTV để xác nhận yêu cầu in và download tài liệu. http: //lib. hcmussh. edu. vn 21

Click vào tài liệu cần xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 22

Click vào tài liệu cần xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 22

Chọn mục xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 23

Chọn mục xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 23

Giao diện xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 24

Giao diện xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 24

CSDL môn học http: //lib. hcmussh. edu. vn 25

CSDL môn học http: //lib. hcmussh. edu. vn 25

- Bước 1: Duyệt cây thư mục để chọn môn học cần xem tài

- Bước 1: Duyệt cây thư mục để chọn môn học cần xem tài liệu - Bước 2: Click chọn tài liệu cần xem toàn văn http: //lib. hcmussh. edu. vn 26

Giao diện xem toàn văn CSDL Môn học http: //lib. hcmussh. edu. vn 27

Giao diện xem toàn văn CSDL Môn học http: //lib. hcmussh. edu. vn 27

Yêu cầu in tài liệu http: //lib. hcmussh. edu. vn 28

Yêu cầu in tài liệu http: //lib. hcmussh. edu. vn 28

Yêu cầu in tài liệu http: //lib. hcmussh. edu. vn 29

Yêu cầu in tài liệu http: //lib. hcmussh. edu. vn 29

- Điền đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới - Click nút:

- Điền đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới - Click nút: Gửi yêu cầu - Liên hệ với thủ thư để xác nhận yêu cầu. http: //lib. hcmussh. edu. vn 30

Yêu cầu download file text http: //lib. hcmussh. edu. vn 31

Yêu cầu download file text http: //lib. hcmussh. edu. vn 31

Yêu cầu download file text - Xem có dữ liệu file text ? -

Yêu cầu download file text - Xem có dữ liệu file text ? - Liên hệ với thủ thư để xác nhận yêu cầu theo chính sách phục vụ tài liệu điện tử. http: //lib. hcmussh. edu. vn 32

Câu hỏi thắc mắc? http: //lib. hcmussh. edu. vn 33

Câu hỏi thắc mắc? http: //lib. hcmussh. edu. vn 33

BÀI TẬP THỰC HÀNH 15 phút 1. Anh/chị hãy tìm tài liệu về chủ

BÀI TẬP THỰC HÀNH 15 phút 1. Anh/chị hãy tìm tài liệu về chủ đề mà anh/chị đang cần theo từng loại hình tài liệu trong CSDL toàn văn của thư viện? 2. Gửi 01 yêu cầu in toàn văn mà anh/chị cần theo chính sách sử dụng tài liệu điện tử của thư viện. LIBHCMUSSH 34

Chúc các anh/chị tra cứu thành công ! LIBHCMUSSH 35

Chúc các anh/chị tra cứu thành công ! LIBHCMUSSH 35