sinh Gio vin dy Nguyn Th Thu Trng

  • Slides: 24
Download presentation
sinh Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Thu Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

sinh Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Thu Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Kiểm tra bài cũ:

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Kiểm tra bài cũ: Đọc: chú mèo cái kéo suối chảy rì rào gió reo lao xao bé ngồi thổi sáo. chào cờ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au -

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au - âu au âu cau cầu cây cau cái cầu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au- âu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au- âu Hãy so sánh vần au – âu? a u â

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần âu sậy cây lau

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần âu sậy cây lau sậy Bài 39: au -cây au âu cau cầu cây cau cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au -

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au - âu au âu cau cầu cây cau cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: Luyện viết

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: Luyện viết bảng con au - âu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Luyện viết bảng con

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Luyện viết bảng con Bài 39: au - âu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au -

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au - âu au âu cau cầu cây cau cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au -

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 39: au - âu au âu cau cầu cây cau cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) Bài 39: au

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) Bài 39: au - âu Chào Mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) Bài 39: Luyện

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) Bài 39: Luyện viết vở au - âu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) Bài 39: au

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) Bài 39: au - âu Bà cháu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) au au -

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 Học vần(Tiết 2) au au - âu âu cau cây cau cầu cái cầu rau cải lau sậy châu chấu sáo sậu Bài 39: Chào Mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.

Quả cau

Quả cau

C¸ sÊu

C¸ sÊu

Quả bầu

Quả bầu

Câu cá

Câu cá

Con trâu

Con trâu

Chì màu

Chì màu

Giờ học kết thúc

Giờ học kết thúc