Trng Tiu hc Phn M II Gio Vin

  • Slides: 12
Download presentation
Trường Tiểu học Phấn Mễ II Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Huyền Năm học:

Trường Tiểu học Phấn Mễ II Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Huyền Năm học: 2019 - 2020

Để chèn video vào bài trình em thực hiện Nháychiếu vào thẻ Insert, như

Để chèn video vào bài trình em thực hiện Nháychiếu vào thẻ Insert, như thế nào? chọn Movie, chọn tiếp Movie from file Thực hiện

Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 Tin học: Bài 5: Đặt thông

Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 Tin học: Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu A. Hoạt động cơ bản 1. Trang mẫu - Trang mẫu (Slide Master) là công cụ hữu hiệu giúp em chỉ cần thiết kế một lần cho tất cả các trang trình chiếu như phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, …

2. Tạo trang mẫu HẾT 00 : GiỜ 56 57 58 59 01 02

2. Tạo trang mẫu HẾT 00 : GiỜ 56 57 58 59 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Hoạt động nhóm: Để tạo trang mẫu ta làm thế nào? - Nháy chọn thẻ View rồi chọn Slide Master Thực hiện

3. Điều chỉnh thông số cho trang mẫu HẾT 00 : GIỜ 01 22

3. Điều chỉnh thông số cho trang mẫu HẾT 00 : GIỜ 01 22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tiêu HOẠT đề trang trình chiếu ĐỘNG NHÓM 4: Nội dung trang trình chiếu 1. Trang mẫu gồm những phần nào? Thông tin cuối trang 2. Có thể điều chỉnh các thông số nào của trang mẫu? Ngày tháng Tiêu đề cuối trang Số trang

b) Lần lượt điều chỉnh thông số về tiêu đề, nội dung, số trang,

b) Lần lượt điều chỉnh thông số về tiêu đề, nội dung, số trang, màu nền trang mẫu. - Để kết thúc các thao tác với trang mẫu, em hãy nháy chuột chọn Close Master View.

Yêu cầu: - Tiêu đề và nội dung đều dùng phông Times New Roman,

Yêu cầu: - Tiêu đề và nội dung đều dùng phông Times New Roman, màu xanh. - Chọn nền cho trang mẫu. - Lưu bài vào máy tính. HẾT 00 : GIỜ 01 22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Thực hiện

Để tạo trang mẫu em làm như thế nào? A. Vào thẻ Insert –

Để tạo trang mẫu em làm như thế nào? A. Vào thẻ Insert – Master B. Vào thẻ View – Slide Master C. Vào thẻ Insert – Slide Master D. Vào thẻ Format – Slide Master

Chọn câu trả lời đúng nhất Sau khi đã chọn Slide Master, nội dung

Chọn câu trả lời đúng nhất Sau khi đã chọn Slide Master, nội dung nào có thể điều chỉnh được? A. Tiêu đề trang trình chiếu B. Nội dung trang trình chiếu C. Các thông tin ở cuối trang: số trang, ngày, tháng, … D. Tiêu đề trang trình chiếu, nội dung trang trình chiếu, các thông tin ở cuối trang: số trang, ngày, tháng…

Chọn câu trả lời đúng nhất Lợi ích của công cụ Slide Master: A.

Chọn câu trả lời đúng nhất Lợi ích của công cụ Slide Master: A. Là công cụ hữu hiệu cho thiết kế 1 lần các trang trình chiếu B. Tiết kiệm thời gian C. Là công cụ hữu hiệu cho thiết kế 1 lần các trang trình chiếu; Tiết kiệm thời gian; Thao tác nhanh trong việc trình bày các trang trình chiếu. D. Thao tác nhanh trong việc trình bày các trang trình chiếu

Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 Tin học: Bài 5: Đặt thông

Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 Tin học: Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu A. Hoạt động cơ bản 1. Trang mẫu 2. Tạo trang mẫu 3. Điều chỉnh thông số cho trang mẫu