TAINMAZ GELTRME TEZSZ YKSEK LSANS PROGRAMI TAINMAZ GELTRME

  • Slides: 24
Download presentation
TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TAŞINMAZ GELİŞTİRME Ünite: 5 1. Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 2. Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar

TAŞINMAZ GELİŞTİRME Ünite: 5 1. Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 2. Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli Prof. Dr. Vedat CEYHAN

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite Yatırım; Gelecekteki bir nakit akımı için bugünden yapılan

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite Yatırım; Gelecekteki bir nakit akımı için bugünden yapılan harcamalar.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ Ø Yatırım net karını, yatırım

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ Ø Yatırım net karını, yatırım miktarına eşitleyen süre. Ø Yatırımın belirli bir tarihten önce kendisini finanse edip etmediğini gösterir. Ø Paranın geri dönüş hızı önemli. Ø Kısa geri ödeme süresi tercih edilir. Ø Hurda değer yatırım tutarından düşülmez. Ø İşletme sermayesi hesaba katılmaz.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ UYGULAMA (1) Geri ödeme süresi

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ UYGULAMA (1) Geri ödeme süresi = 3 yıl

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ UYGULAMA (2) Geri ödeme süresi

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ UYGULAMA (2) Geri ödeme süresi (B Projesi)= 2 -3 yıl arası Geri ödeme süresi (C Projesi)= 3 yıl

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİNİN AVANTAJLARI Ø Basit bir yöntemdir

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİNİN AVANTAJLARI Ø Basit bir yöntemdir ve çabuk karar alınır. Ø En az riske sahip projeyi seçme imkanı verir. Ø Ekonomik ömür boyunca gelir tahmini gerektirmez. Ø Sermayenin rasyonel kullanımına uygundur.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİNİN DEZAVANTAJLARI Ø Yatırım harcamalarını tanımlamak

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİNİN DEZAVANTAJLARI Ø Yatırım harcamalarını tanımlamak zordur. Ø Başlangıç zamanını seçmek zordur. Ø Nakit akımlarının hepsini dikkate almaz. Ø Paranın zaman değerini dikkate almaz.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ SON SÖZ Ø Küçük projelerde

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite GERİ ÖDEME SÜRESİ SON SÖZ Ø Küçük projelerde kullanılmalıdır. Ø Büyük projelerde kullanılmaz. Ø Karşılaştırmalardan kaçınılmalıdır.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SERMAYENİN GERİ DÖNÜŞ ORANI (SEGO) Ø Yatırım net

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SERMAYENİN GERİ DÖNÜŞ ORANI (SEGO) Ø Yatırım net karının, yatırım miktarına oranıdır. SEGO = Yatırım net karı / Yatırım miktarı Ø Net kar hesabında amortismanlar düşürülür. Ø Amortisman doğru hat yöntemi ile hesaplanır Amortisman = (Yatırım tutarı – Hurda değer) / Ekonomik Ömür Ø Vergiler düşülmez.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO HESAPLAMA YOLLARI (1) Ø Başlangıç Sermayesine Geri

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO HESAPLAMA YOLLARI (1) Ø Başlangıç Sermayesine Geri Dönüş Oranı Ortalama Yıllık Kar / Başlangıç Sermayesi Ø Ortalama Sermayeye Geri Dönüş Oranı Ortalama Yıllık Kar / Ortalama Sermayesi

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO HESAPLAMA YOLLARI (2) Ø Ortalama Sermaye (OS)

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO HESAPLAMA YOLLARI (2) Ø Ortalama Sermaye (OS) Hurda Değer (HD) İşletme Sermayesi=İS OS = [(YT-HD)/2]+HD+İS Ø Başlangıç Sermayesi (BS) BS=YT+İS

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (1) Yatırım tutarı= 10 bin TL

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (1) Yatırım tutarı= 10 bin TL İşletme sermayesi= 3 bin TL Projenin ekonomik ömrü= 4 yıl Hurda değer = 2 bin TL

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (2) (10 -2)/4=2 Ortalama Yıllık Kar=(2+4+1.

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (2) (10 -2)/4=2 Ortalama Yıllık Kar=(2+4+1. 5 -0. 5)/4=1. 75 Gelir. Amortisman

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (3) Ø Başlangıç sermayesine geri dönüş

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (3) Ø Başlangıç sermayesine geri dönüş oranı Başlangıç sermayesi = 10 + 3 = 13 bin TL Ortalama yıllık kar = 1. 75 bin TL SEGO = 1. 75 / 13 = 0. 135 (oran) = 0. 135 x 100 = %13. 5

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (4) Ø Ortalama sermayeye geri dönüş

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO UYGULAMASI (4) Ø Ortalama sermayeye geri dönüş oranı Ortalama sermaye = [(10 -2)/2] + 2 + 3 = 9 bin TL Ortalama yıllık kar = 1. 75 bin TL SEGO = 1. 75 / 9 = 0. 194 (oran) = 0. 194 x 100 = %19. 4

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO DEZAVANTAJLARI Ø Uygulama farklılıkları Ø Karlılığı miktar

Yatırım Değerlendirme: Geleneksel Yöntemler 5. Ünite SEGO DEZAVANTAJLARI Ø Uygulama farklılıkları Ø Karlılığı miktar olarak açıklamaz Ø Nakit akımı değil, karları esas alır. Ø Paranın zaman değerini dikkate almaz.

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite PARANIN ZAMAN DEĞERİ Ø Ekonomik problemin olmadığı

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite PARANIN ZAMAN DEĞERİ Ø Ekonomik problemin olmadığı (Enflasyon yok, işsizlik yok vb. ) ortamda, paranın satın alma gücü zaman içinde aynı olmasına rağmen, kişilerin paraya hemen sahip olmak istemeleri «paranın zaman değeri» olduğunu gösterir. Ø Paraya erken sahip olmanın oluşturduğu fark sermayenin fırsat maliyeti (i) ile dikkate alınır.

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM-TÜKETİM KARAR MODELİNİN VARSAYIMLARI Ø Yatırım kararı

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM-TÜKETİM KARAR MODELİNİN VARSAYIMLARI Ø Yatırım kararı tek döneme (genellikle bir yıl) aittir. Ø Proje gelir ve giderleri önceden tam bir doğrulukla bilinir. Ø Sadece reel yatırım alternatifleri dikkate alınır. Ø Yatırımlar bölünebilir. Ø Projelerden elde edilecek gelirler birbirinden bağımsızdır. Ø Yatırımcıların rasyoneldir.

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM-TÜKETİM KARAR MODELİNİN TEMEL AKTÖRLERİ Ø Reel

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM-TÜKETİM KARAR MODELİNİN TEMEL AKTÖRLERİ Ø Reel Yatırım Eğrisi (Eğimi=Projenin Marjinal Getirisi) Ø Farksızlık Eğrisi (Eğimi=Paranın Zaman Değeri) Ø Mali Yatırım Doğrusu [Eğimi=indirgeme faktörü (-1+i)]

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM-TÜKETİM KARAR MODELİNİN TEMEL AKTÖRLERİ (2) Mali

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM-TÜKETİM KARAR MODELİNİN TEMEL AKTÖRLERİ (2) Mali Yatırım Doğrusu t 1 Farksızlık Eğrisi Reel Yatırım Eğrisi t 0 Tüketim Yatırım

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM KARAR KURALI Ø Farksızlık eğrisinin eğimi

Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli 5. Ünite YATIRIM KARAR KURALI Ø Farksızlık eğrisinin eğimi = reel yatırım imkânları eğrisinin eğimi Paranın zaman değeri (PZD)= Projenin Marjinal Getirisi (MG) Ø PZD < MG YATIRIM YAPILIR PZD= MG YATIRIM YAPILIR (OPTİMUM YATIRIM) PZD > MG YATIRIM YAPILMAZ

Prof. Dr. Vedat CEYHAN Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü vceyhan@omu. edu. tr

Prof. Dr. Vedat CEYHAN Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü vceyhan@omu. edu. tr