TAINMAZ GELTRME TEZSZ YKSEK LSANS PROGRAMI TAINMAZ GELTRME

  • Slides: 20
Download presentation
TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TAŞINMAZ GELİŞTİRME Ünite: 8 GERÇEK PİYASALARDA KARŞILAN SORUNLAR Prof. Dr. Vedat CEYHAN

TAŞINMAZ GELİŞTİRME Ünite: 8 GERÇEK PİYASALARDA KARŞILAN SORUNLAR Prof. Dr. Vedat CEYHAN

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Enflasyon ve proje değerlendirme • Fiyatlar genel seviyesinin değişmesi (enflasyon),

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Enflasyon ve proje değerlendirme • Fiyatlar genel seviyesinin değişmesi (enflasyon), yatırım kararlarını nasıl etkiler? • Enflasyonun ortaya çıkardığı sorunlar 1. Nakit akımlarının tahmini zorlaşır. 2. Paranın zaman değerini yansıtmak için kullanılan faiz oranının tespiti güçleşir. 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Cari (nominal) ve Reel Faiz Oranları • Faiz

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Cari (nominal) ve Reel Faiz Oranları • Faiz = Feda edilen gelirin şimdiki karşılığı. • Paranın zaman değeri = Faiz oranı (enflasyon yokken) • Cari (nominal) faiz = enflasyon ortamında piyasada geçerli faiz oranı • Reel faiz = Enflasyonun uzaklaştırıldığı faiz oranı.

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Cari (nominal) faiz, reel faiz ve enflasyon ilişkisi

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Cari (nominal) faiz, reel faiz ve enflasyon ilişkisi (1+reel faiz oranı)(1+enflasyon oranı) = (1+nominal faiz oranı) Örnek (1): Reel faiz = %10 Enflasyon oranı = %10 Cari (nominal) faiz oranı = ? (1+0. 10)=(1+nominal faiz oranı) 1. 21 = (1+nominal faiz oranı) Nominal faiz oranı = 1. 21 - 1 = 0. 21 = (%21) Fisher eşitliği

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Cari (nominal) faiz, reel faiz ve enflasyon ilişkisi

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Cari (nominal) faiz, reel faiz ve enflasyon ilişkisi (1+reel faiz oranı)(1+enflasyon oranı) = (1+nominal faiz oranı) Örnek (2): Reel faiz = ? Enflasyon oranı = %10 Cari (nominal) faiz oranı = %21 (1+reel faiz oranı)(1+0. 10)=(1+0. 21) (1+reel faiz oranı)= 1. 21/1. 10 Reel faiz oranı = 1. 10 - 1 = 0. 10 = (%10) Fisher Eşitliği

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Enflasyon ortamında yatırım kararı • 1. yaklaşım Cari (nominal) faiz

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Enflasyon ortamında yatırım kararı • 1. yaklaşım Cari (nominal) faiz oranını kullanmak • 2. yaklaşım Reel faiz oranını kullanmak 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Enflasyon ortamında cari faiz oranı ile yatırım kararı • Nakit

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Enflasyon ortamında cari faiz oranı ile yatırım kararı • Nakit akımı cari değerler ile ifade edilir. • Cari faiz oranı =%15. 5, Enflasyon oranı = %5 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Enflasyon ortamında reel faiz oranı ile yatırım kararı

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Enflasyon ortamında reel faiz oranı ile yatırım kararı Enflasyon oranı Reel faiz oranı

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Efektif faiz 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Efektif faiz 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Efektif faiz 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Efektif faiz 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Sermayenin optimum kullanımı • Tek zamanlı sermaye rasyonlama NBD ve

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Sermayenin optimum kullanımı • Tek zamanlı sermaye rasyonlama NBD ve Fayda/Masraf oranı Fayda/masraf oranı büyük olan projeden başlamak suretiyle, eldeki sermaye ile uygulanması mümkün olan bütün projeler seçilir. • Çok zamanlı sermaye rasyonlama Doğrusal programlama 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Tek zamanlı sermayenin rasyonlama (sermaye =300 TL) 3)

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar 8. Ünite Tek zamanlı sermayenin rasyonlama (sermaye =300 TL) 3) -100 TL 4) -50 TL(1/3) 2) -100 TL 1) -50 TL (100+50. 96)=150. 96/100 = 1. 51

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Yatırım değerlendirmede riskin dikkate alınması • Beklenen net bugünkü değer

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Yatırım değerlendirmede riskin dikkate alınması • Beklenen net bugünkü değer (BNBD) • Hassasiyet analizleri • Riske uyarlanmış indirgeme oranı • Normal dağılım yaklaşımı 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Beklenen net bugünkü değer(BNBD) • BNBD = NBD x İhtimal

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Beklenen net bugünkü değer(BNBD) • BNBD = NBD x İhtimal 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Hassasiyet analizleri • Projenin hassasiyet analizleri, her defasında bir faktörü

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Hassasiyet analizleri • Projenin hassasiyet analizleri, her defasında bir faktörü değiştirip, diğerleri sabit tutularak yapılır. • Hassasiyet analizlerinin yapıldığı değişkenler Yatırım giderleri Gelirler İşletme masrafı İndirgeme oranı 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Hassasiyet analizleri Yatırımın en hassas olduğu değişken 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Hassasiyet analizleri Yatırımın en hassas olduğu değişken 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Riske uyarlanmış indirgeme oranı • Riske göre uyarlanmış indirgeme oranı

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Riske uyarlanmış indirgeme oranı • Riske göre uyarlanmış indirgeme oranı (RUİO) RUİO = indirgeme oranı + risk payı (primi) • Proje ne kadar riskli ise, indirgeme oranına ilave edilecek risk primi o kadar fazla olur. 8. Ünite

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Normal dağılım yaklaşımı • Pazar şartları • Beklenen net bugünkü

Gerçek Piyasalarda Karşılan Sorunlar Normal dağılım yaklaşımı • Pazar şartları • Beklenen net bugünkü değer • Beklenen varyans ve standart sapma • Z skoru (negatif NBD elde etme ihtimali için) 8. Ünite

Prof. Dr. Vedat CEYHAN Ziraaat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü vceyhan@omu. edu. tr

Prof. Dr. Vedat CEYHAN Ziraaat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü vceyhan@omu. edu. tr