Struktura czasowa treningu sportowego dr ukasz Radzimiski Struktura

  • Slides: 26
Download presentation
Struktura czasowa treningu sportowego dr Łukasz Radzimiński

Struktura czasowa treningu sportowego dr Łukasz Radzimiński

Struktura czasowa treningu sportowego Czy można być zawsze w stanie wysokiego wytrenowania? Czy można

Struktura czasowa treningu sportowego Czy można być zawsze w stanie wysokiego wytrenowania? Czy można zawsze być w formie?

Struktura czasowa treningu sportowego Kiedy zawodnik powinien osiągać najwyższą dyspozycję startową?

Struktura czasowa treningu sportowego Kiedy zawodnik powinien osiągać najwyższą dyspozycję startową?

Struktura czasowa treningu sportowego W niektórych dyscyplinach sportu zawodnik przygotowuje się do kilku startów

Struktura czasowa treningu sportowego W niektórych dyscyplinach sportu zawodnik przygotowuje się do kilku startów w roku. Są jednak też dyscypliny sportu, gdzie zawodnicy startują kilkadziesiąt razy w roku przez niemal 10 miesięcy bez przerwy!

Struktura czasowa treningu sportowego Czy jest możliwe takie przygotowanie zawodnika, aby skutecznie rywalizował na

Struktura czasowa treningu sportowego Czy jest możliwe takie przygotowanie zawodnika, aby skutecznie rywalizował na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego przez wiele miesięcy?

Struktura czasowa treningu sportowego Niezbędnym warunkiem do zapewnienia wysokiej formy przez dłuższy okres czasu

Struktura czasowa treningu sportowego Niezbędnym warunkiem do zapewnienia wysokiej formy przez dłuższy okres czasu jest właściwa cykliczność i periodyzacja procesu treningowego.

Cykle treningowe W czasowej strukturze treningu wyróżnia się trzy rodzaje cykli: 1. Długie (makrocykle)

Cykle treningowe W czasowej strukturze treningu wyróżnia się trzy rodzaje cykli: 1. Długie (makrocykle) 2. Średnie (mezocykle) 3. Krótkie (mikrocykle)

Cykle treningowe W funkcji czasu wydzielić można 3 fazy: 1. Faza budowania formy 2.

Cykle treningowe W funkcji czasu wydzielić można 3 fazy: 1. Faza budowania formy 2. Faza utrzymania formy 3. Faza okresowej utraty formy

Okresy treningowe Na bazie periodyzacji wyróżnia się 3 okresy treningowe: 1. Okres przygotowawczy 2.

Okresy treningowe Na bazie periodyzacji wyróżnia się 3 okresy treningowe: 1. Okres przygotowawczy 2. Okres startowy 3. Okres przejściowy

Okres przygotowawczy Czas trwania uzależniony jest od dyscypliny sportu. Okres ten dzieli się na

Okres przygotowawczy Czas trwania uzależniony jest od dyscypliny sportu. Okres ten dzieli się na 3 podokresy: • Podokres przygotowania ogólnego • Podokres przygotowania specjalnego • Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS)

Okres przygotowawczy Głównym celem tego okresu jest budowanie, rozszerzanie i doskonalenie funkcjonalnych podstaw formy

Okres przygotowawczy Głównym celem tego okresu jest budowanie, rozszerzanie i doskonalenie funkcjonalnych podstaw formy sportowej. Najczęściej notuje się w okresie przygotowawczym zwiększone obciążenia treningowe, które mogą nawet prowadzić do okresowego przemęczenia organizmu zawodnika

Okres startowy Podstawowym celem w tym okresie jest stworzenie warunków, które skutecznie umożliwią uzyskiwanie

Okres startowy Podstawowym celem w tym okresie jest stworzenie warunków, które skutecznie umożliwią uzyskiwanie najlepszych wyników. W tym okresie najważniejszą częścią procesu treningowego są starty/zawody

Okres startowy W większości dyscyplin starty mają miejsce co 710 dni. W sportach walki

Okres startowy W większości dyscyplin starty mają miejsce co 710 dni. W sportach walki oraz wielobojach przerwy te powinny być dłuższe. W niektórych dyscyplinach sportu (np. piłka nożna) starty odbywają się nawet co 3 -4 dni!

Okres startowy W sporcie młodzieżowym wynik nie powinien być nadrzędnym celem. Podczas zawodów meczów

Okres startowy W sporcie młodzieżowym wynik nie powinien być nadrzędnym celem. Podczas zawodów meczów młodzi zawodnicy powinni doskonalić swój poziom mistrzostwa sportowego. Natomiast w sporcie profesjonalnym głównym celem jest wynik.

Zadanie Jesteś trenerem i zbliża się jeden z ważniejszych meczów w sezonie dla Twojego

Zadanie Jesteś trenerem i zbliża się jeden z ważniejszych meczów w sezonie dla Twojego zespołu. 2 tygodnie wcześniej Twój najlepszy zawodnik naderwał mięsień dwugłowy. On sam twierdzi, że wszystko jest już w porządku, ale lekarz uważa, że jego występ w meczu może być ryzykowny. Ostateczna decyzja należy do Ciebie. Co robisz?

Zadanie Sport młodzieżowy czy sport profesjonalny? NIE/TAK

Zadanie Sport młodzieżowy czy sport profesjonalny? NIE/TAK

Okres przejściowy Okres ten występuje po zakończeniu okresu startowego. Podstawowym celem jest zmniejszeniem obciążeń

Okres przejściowy Okres ten występuje po zakończeniu okresu startowego. Podstawowym celem jest zmniejszeniem obciążeń treningowych. Całkowita przerwa od wysiłku fizycznego jest jednak niewskazana.

Cykle średnie Najkrótszy mezocykl może składać się z dwóch mikrocykli. Wyróżniamy kilka rodzajów mezocykli:

Cykle średnie Najkrótszy mezocykl może składać się z dwóch mikrocykli. Wyróżniamy kilka rodzajów mezocykli: Mezocykl wprowadzający Mezocykl podstawowy Mezocykl kontrolno-przygotowawczy Mezocykl przedstartowy Mezocykl odbudowująco-przygotowawczy

Cykle krótkie • • Mikrocykl składa się z kilku jednostek treningowych. Czynniki wpływające na

Cykle krótkie • • Mikrocykl składa się z kilku jednostek treningowych. Czynniki wpływające na kształt mikrocyklu to przede wszystkim: Tzw. plan życiowy zawodników Treść i liczba zajęć Reakcja zawodników na obciążenia treningowe Miejsce mikrocyklu w całościowej strukturze treningu

Cykle krótkie Wyróżniamy 3 rodzaje mikrocykli: Mikrocykl wprowadzający Mikrocykl startowy Mikrocykl odbudowujący

Cykle krótkie Wyróżniamy 3 rodzaje mikrocykli: Mikrocykl wprowadzający Mikrocykl startowy Mikrocykl odbudowujący

Jednostka treningowa to najmniejszy element struktury czasowej procesu treningowego. Dzieli się ona zazwyczaj na

Jednostka treningowa to najmniejszy element struktury czasowej procesu treningowego. Dzieli się ona zazwyczaj na 3 części: • Część wstępna • Część główna • Część końcowa

Jednostka treningowa Budowa jednostki treningowej zależy od takich czynników jak: Dyscyplina sportu, stopień zaawansowania

Jednostka treningowa Budowa jednostki treningowej zależy od takich czynników jak: Dyscyplina sportu, stopień zaawansowania zawodników oraz miejsce jednostki w mikrocyklu.

Specjalne cykle treningowe 1. Zgrupowania i obozy szkoleniowo-treningowe 2. Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS)

Specjalne cykle treningowe 1. Zgrupowania i obozy szkoleniowo-treningowe 2. Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS)

Cykle treningowe Typowe BPS powinno zawierać 3 fazy: 1. Faza odbudowująca 2. Faza intensyfikująca

Cykle treningowe Typowe BPS powinno zawierać 3 fazy: 1. Faza odbudowująca 2. Faza intensyfikująca 3. Faza superkompensacji

Zadanie Wybierz dowolną dyscyplinę sportu i zaprogramuj proces treningowy. 3 grupy: Grupa 1: zaplanuj

Zadanie Wybierz dowolną dyscyplinę sportu i zaprogramuj proces treningowy. 3 grupy: Grupa 1: zaplanuj roczny makrocykl treningowy Grupa 2: zaplanuj miesięczny mezocykl treningowy Grupa 3: zaplanuj tygodniowy mikrocykl trenigowy

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ