MUH 402 EVRE VE ENERJ TERMK SANTRALLAER HAZIRLAYAN

  • Slides: 47
Download presentation
MUH 402 ÇEVRE VE ENERJİ TERMİK SANTRALLAER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: 1. 15010308016 MURAT ÇUKUR 2.

MUH 402 ÇEVRE VE ENERJİ TERMİK SANTRALLAER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: 1. 15010308016 MURAT ÇUKUR 2. 14010308001 RECEP KEDİK 3. 14010308050 SEYİT AHMET ŞAHİN

TERMİK SANTRAL NEDİR? Termik santraller: Katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal

TERMİK SANTRAL NEDİR? Termik santraller: Katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.

TERMİK SANTRALLERDE KULLANILAN YAKITLAR

TERMİK SANTRALLERDE KULLANILAN YAKITLAR

TERMİK SANTRALLER NERELERDE KURULUR 1. Kömür rezervlerine yakın olması 2. Kara ve demiryolu ulaşımının

TERMİK SANTRALLER NERELERDE KURULUR 1. Kömür rezervlerine yakın olması 2. Kara ve demiryolu ulaşımının olması 3. Su ihtiyacını karşılayacak su kaynaklarının olması 4. Yer zeminin uygun olması 5. Kül atım sahalarının uygun olması 6. Yerleşim yerlerinden uzak olması 7. Tarıma uygun olmayan alanlara yapılması Durumları göz önünde bulundurularak termik santrallerin kurulacağı yerler tespit edilmektedir.

TERMİK SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR? Yanma yoluyla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez:

TERMİK SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR? Yanma yoluyla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez: Yanma bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini, daha sonrada bunun yüksek basınç altında (160 bar), yüksek sıcaklıkta (550’C) çok ısıtılmasını sağlar. Buhar önce türbinin yüksek basınçlı bölümünde ve daha sonra yeniden çok ısıtıldıktan sonra orta ve alçak basınçlı bölümlerde genişler. Birbirini izleyen bu genişlemeler sırasında ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüşür. Kondansatörde soğutulunca su yeniden eski haline geçer; türbinden çektiği buharla çalışan bir yeniden ısıtma bölümü ise suyun ısısını yükseltip kazana gönderir. Buhar ve su bir kapalı devre halinde dolaştıkları için, bu çevrim sonsuza kadar yenilenir.

TERMİK SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR?

TERMİK SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR?

TERMİK SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR?

TERMİK SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR?

BUHAR BASINCI İLE ÇALIŞAN TÜRBİN

BUHAR BASINCI İLE ÇALIŞAN TÜRBİN

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 1. Buhar Türbinli Linyit Santralleri: Linyit kömürü toz veya küçük parçalar

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 1. Buhar Türbinli Linyit Santralleri: Linyit kömürü toz veya küçük parçalar haline getirilerek santralde yakılır. TUFANBEYLİ LİNYİT SANTRALİ - 2016 Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık %2’sini karşılamaktadır. 2016 - KAYARCIK KÖYÜ MEVKİİTUFANBEYLİ/ADANA

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 2. Gaz Türbinli Santraller: Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 2. Gaz Türbinli Santraller: Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazların yanmayı gerçekleştiren havayı sağlayan bir kompresöründe çalışmasına imkan verdiği türbin türüdür. 3. Kombine (buhar ve gaz türbinli) Santraller: Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin egzoz gazları ile çalışan bir kazanla, bunun sağladığı buharla çalışan ek elektrik enerjisi üreten bir buhar türbini jeneratörden oluşan santral türüdür.

DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN TÜRBİN

DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN TÜRBİN

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ GEBZE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ - 2005 Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ GEBZE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ - 2005 Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık %3. 72’ini karşılamaktadır. 2016 - TAŞKISIĞI MAHALLESİ ADAPAZARI/SAKARYA

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 4. Dizel veya Fueloil Santralleri: Elektrik üretme ve getirme imkanı bulunmayan

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 4. Dizel veya Fueloil Santralleri: Elektrik üretme ve getirme imkanı bulunmayan yerlerde veya ana sistemin pik yüklerinde yardımcı olmak üzere kurulan santrallerdir. Mobil veya sabit olabilirler. Türkiye’de bulunan toplam 56 adet; Dizel, Fueloil, …vb. çok yakıtlı elektrik santralleri, 2016 yılı sonu verilerine göre Türkiye’deki enerji talebinin yaklaşık %1. 82’ini karşılamaktadır.

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 5. Jeotermal Santraller: (Yer Altı Buharı) Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 5. Jeotermal Santraller: (Yer Altı Buharı) Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. EFELER JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ - 2014 Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık %0, 34’ini karşılamaktadır. 2016 – GERMENCİK MEVKİİ İNCİRLİOVA/AYDIN

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 6. Nükleer (Enerji) Santraller: Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine

TERMİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ 6. Nükleer (Enerji) Santraller: Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü santrallerdir. Türkiye’de biri inşaat aşamasında diğeri ise proje aşamasında olmak üzere iki adet nükleer enerji santrali projesi bulunmaktadır. Ayrıca üçüncü bir santral için ülkenin çeşitli bölgelerinde fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ Termik Santrallerin en büyük dezavantajı çevresel sorunlara neden olmalıdır. Bulunduğu

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ Termik Santrallerin en büyük dezavantajı çevresel sorunlara neden olmalıdır. Bulunduğu çevrede yeterli önlemler alınmadığında Hava, Su ve Toprak kalitesini düşürür.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ Termik Santrallerin oluşturduğu hava kirliliği sadece havayı

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ Termik Santrallerin oluşturduğu hava kirliliği sadece havayı soluyan canlılara değil, orman ve geniş tarım arazilerine de olumsuz etkiler yapmaktadır. Bacadan çıkan gazlar ve diğer maddelerin ürün verimliliklerine olumsuz etkileri görülmektedir.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ Asit Yağmurlarından etkilenen Canlılar. Sanat Eserleri Bunların

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 1. HAVA KİRLİLİĞİ Asit Yağmurlarından etkilenen Canlılar. Sanat Eserleri Bunların sonucunda ağaçların yeşil sürgünleri gelişmeyip kurumakta, yaprakları dökülmekte, çiçek ve meyve vermemektedir.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 2. SU KİRLİLİĞİ Termik Santraller soğutma, buhar elde etme ve

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 2. SU KİRLİLİĞİ Termik Santraller soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadırlar. Örneğin: Su arıtma tesisi atık suları, temizleme suları, yağlı sular, evsel atık sular ve yağmur suları, kömür stok sahası drenajları. Bu atıklar ne kadar işlemden geçirilirse geçirilsin, çevre kirliliğine yol açması kaçınılmazdır. Çünkü sonuç olarak bu sular toprağa ve yeraltı sularına yada bir şekilde denize ulaşacaktır.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 2. SU KİRLİLİĞİ Uçucu küllerde bulunan Fe, Zn, Cu, Pb

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 2. SU KİRLİLİĞİ Uçucu küllerde bulunan Fe, Zn, Cu, Pb vb. ağır metaller yağmur sularıyla yıkanma gibi durumlarla yeraltı suyuna ve içme suyu kaynaklarına ulaşabilmektedir. Uçucu kül etkisi

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 2. SU KİRLİLİĞİ-Canlılar Üzerindeki Etkisi

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 2. SU KİRLİLİĞİ-Canlılar Üzerindeki Etkisi

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Termik Santrallerin hava ve su ortamında oluşturduğu

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Termik Santrallerin hava ve su ortamında oluşturduğu etkiler toprak içinde geçerlidir. Santralde kullanılan suların toprağa deşarjı, asit yağmurları, uçucu küllerin toprak üzerinde birikmesi gibi birçok kavram toprak kirliliğine ve dolaylı olarak verim düşmesine ve ürün kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Santralden çıkan baca gazları bitki örtüsünün gelişimini

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Santralden çıkan baca gazları bitki örtüsünün gelişimini yavaşlatır. Ürün kalitesi ve ürün veriminin düşmesine neden olur. Bitki örtüsünün gelişiminin yavaşlaması Ürün kalitesi ve ürün veriminin düşmesi

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak kirliliği toprak çoraklaşmasına ve ormanların azalmasına

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak kirliliği toprak çoraklaşmasına ve ormanların azalmasına sebep olmaktadır. Toprak Çoraklaşması Ormanların Azalması

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ ÖNLEME OLANAKLARI

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ ÖNLEME OLANAKLARI

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ ÖNLEME OLANAKLARI ELEKTROSTATİK FİLTRELER: Bacadan yayılan diğer maddeler, uçucu küllerdir

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ ÖNLEME OLANAKLARI ELEKTROSTATİK FİLTRELER: Bacadan yayılan diğer maddeler, uçucu küllerdir (Partiküler Madde-PM). Bu küller ve filtrelerde biriken tozların oluşturduğu yığınlar, Termik Santrallerin oluşturduğu en önemli sorunlardan biridir. Toz ve kül tutmaya yarayan Elektrostatik Filtreler %95 -99 oranında işe yarasa da, bir Termik Santralin en sık arızalanan üniteleri Elektrostatik Filtreler olduğundan ve arıza süresince üretimin durdurulup durdurulmayacağı belirsiz olduğundan bu ünitelerin işlevselliği kuşkuludur.

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ ÖNLEME OLANAKLARI

TERMİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ ÖNLEME OLANAKLARI

TERMİK SANTRAL VERİLERİ Türkiye yaklaşık 8. 23 Milyar ton linyit rezervi ile Avrupa Ülkeleri

TERMİK SANTRAL VERİLERİ Türkiye yaklaşık 8. 23 Milyar ton linyit rezervi ile Avrupa Ülkeleri arasında 5. sıradadır. 1991 yılı linyit üretimi yaklaşık 50 Milyon ton olarak gerçekleşmiş; Bunun %72’ si Termik Santrallerde, %18’i endüstride, %10’ u da ev yakıtı olarak tüketilmiştir.

TERMİK SANTRAL VERİLERİ 2016 yılı ayı verilerine göre, Türkiye’ de bu yılın Ocak ayından

TERMİK SANTRAL VERİLERİ 2016 yılı ayı verilerine göre, Türkiye’ de bu yılın Ocak ayından itibaren üretilmiş olan enerjinin %32’ den fazlası ithal kömür, taş kömürü ve linyit yakıtlı Termik Santraller kaynaklıdır. 2015 yılı ilk yarısında %27, 5 olan bu orandaki artış, Türkiye’nin mevcut enerji stratejisi göz önünde tutulduğunda daha da endişe verici hale gelmektedir. Bu stratejiye göre halen aktif olan 26 Termik Santralin yanı sıra yakın gelecekte 70’ den fazla Termik Santral yapılması planlanmaktadır.

TERMİK SANTRAL VERİLERİ Ekosistemlere verdikleri zararlar dolayısıyla oluşturdukları parasal maliyetler yılda en az 504.

TERMİK SANTRAL VERİLERİ Ekosistemlere verdikleri zararlar dolayısıyla oluşturdukları parasal maliyetler yılda en az 504. 194 TL seviyesinde olacaktır, Enerji üretiminde tükettikleri enerji açısından maliyetleri 459. 666. 086 TL seviyesindedir, Kurumsal teşvik ve destekler açısından kamu üzerindeki yükleri yılda 725. 371. 845 TL civarındadır, CENAL Entegre Enerji Santrali, HEMA Termik Santrali, SOCAR Power Termik Santralinin sağlık etkenlerinin toplamı 3. 153 yaşam yılı ve 66. 506 iş günü kaybına denk gelmektedir.

TERMİK SANTRAL VERİLERİ

TERMİK SANTRAL VERİLERİ

HEMA TERMİK SANTRAL VE KÜL DEPOLAMA SAHASI AMASRA / BARTIN

HEMA TERMİK SANTRAL VE KÜL DEPOLAMA SAHASI AMASRA / BARTIN

HEMA TERMİK SANTRAL VE KÜL DEPOLAMA SAHASI AMASRA / BARTIN

HEMA TERMİK SANTRAL VE KÜL DEPOLAMA SAHASI AMASRA / BARTIN

TERMİK SANTRAL VERİLERİ

TERMİK SANTRAL VERİLERİ

TERMİK SANTRAL VERİLERİ

TERMİK SANTRAL VERİLERİ

AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ

AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ

AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kahramanmaraş’ta bulunmaktadır. Santral 1. 440

AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kahramanmaraş’ta bulunmaktadır. Santral 1. 440 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin 6. Kahramanmaraş’ın ise en büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye’nin en büyük Linyit Termik Santralidir. Afşin-Elbistan B Termik Santrali ortalama 4. 328. 400. 385 kilovatsaat elektrik üretimi ile 1. 307. 674 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir.

AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan B Termik Santrali; 1. 440 MW

AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan B Termik Santrali; 1. 440 MW kurulu gücü ile ortalama 1. 307. 674 kişinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar. Afşin - Elbistan B Termik Santrali Bilgileri Kurulu Güç : 1. 440 MWe Kurulu Güce Oranı : % 1. 77 Yıllık Elektrik Üretimi : ~ 4. 328 GWh 2016 Üretimi : 428 GWh Santralin Yeri : Kahramanmaraş İşletmeci Firma : EÜAŞ Lisans No : EÜ/101 -43/019

MALATYA ÇÖP TERMİK SANTRALİ

MALATYA ÇÖP TERMİK SANTRALİ

MALATYA ÇÖP TERMİK SANTRALİ Çöp Termik Santrali’nin işleyişi tipik bir kömürlü santrale benzer. Diğer

MALATYA ÇÖP TERMİK SANTRALİ Çöp Termik Santrali’nin işleyişi tipik bir kömürlü santrale benzer. Diğer termik santraller gibi genel olarak buhar kazanı, buhar türbini ve jeneratör gibi ünitelerden oluşmaktadır. Onlardan belirgin en büyük farkı ise yakıt olarak çöplerin kullanılmasıdır. Bu santrallerde enerji üretmek için öncelikle çöp arıtımı ardından ise ayrıştırma işlemi yapılmalıdır. Ayrıştırılan cam, kâğıt, plastik, metal, taş gibi malzemeler ilgili sanayide kullanılmak yada yeniden işlenmek üzere gönderilir.

ÜRETİLEN ÇÖP MİKTARININ ZAMAN-MEKAN TABLOSU Ne Kadar Çöp? Bir Günde Bir Haftada Bir Ayda

ÜRETİLEN ÇÖP MİKTARININ ZAMAN-MEKAN TABLOSU Ne Kadar Çöp? Bir Günde Bir Haftada Bir Ayda Kg Litre Kg M 3 Ton m 3 3 -7 15 35 0, 11 1, 1 0, 5 Bir Binadan 50 150 350 1, 050 31, 5 Bir Sokaktan 3000 7000 21 21000 630 150. 000 350. 000 1. 050 17. 500 31. 500 Bir Evden 1000 Bir 50. 000 Mahalleden

MALATYA ÇÖP TERMİK SANTRALİ Ambalaj atığı Toplama-Ayırma tesisi ile aynı alanda faaliyete sunulacak ‘Atık

MALATYA ÇÖP TERMİK SANTRALİ Ambalaj atığı Toplama-Ayırma tesisi ile aynı alanda faaliyete sunulacak ‘Atık Getirme Merkezi’ ve ‘ 70 Kwp’ lik Güneş Enerji Santrali Sundurma’ projesinin maliyetinin 7 Milyon 499 Bin TL olması, Proje sayesinde 7 Bin 365 Ton karışık ambalaj atığı yeniden ekonomiye kazandırılırken, yaklaşık 70 Bin ağacın kesilmesi önlenmiş, 344 Dekar orman alanının da korunması sağlanmıştır. Yaklaşık 6 Bin 928 konutun bir yıllık elektrik enerjisi sağlanırken, 145 Bin 827 Ton sera gazının da atmosfere salınmasına da engel olunmuştur.

TERMİK SANTRALLERİN ATIK ISILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE LOKAL (BÖLGESEL) ISITMA

TERMİK SANTRALLERİN ATIK ISILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE LOKAL (BÖLGESEL) ISITMA

KAYNAKLAR 1. http: //www. enerjiatlasi. com/ 2. http: //www. yegm. gov. tr/ 3. http:

KAYNAKLAR 1. http: //www. enerjiatlasi. com/ 2. http: //www. yegm. gov. tr/ 3. http: //www. biyoder. org. tr/ 4. http: //www. iklimadaleti. org. tr/ 5. T. Uslu, Yatağan Termik Santrali ve Yarattığı Çevre Sorunları ile İlgili Yayınlar, Ankara 1990. 6. Muğla – Yatağan Termik Santrali Küllerinden Uranyum Kazanılması Amacıyla Yapılan Özüdeme Deneyleri, Proje No: III/01. 2. 01. 03. 02 (84 -37 a), MTA Genel Müdürlüğü, Teknoloji Dairesi Başkanlığı, 18 Kasım 1984. 7. Makale: Termik Santrallerin Atık Isılarının Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Durmuş KAYA, Dr. Cengiz GÜNGÖR.