SANAT TARH RNESANS SANATI 1 Rnesans RNESANS Kelime

  • Slides: 11
Download presentation
SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

RÖNESANS SANATI 1. Rönesans

RÖNESANS SANATI 1. Rönesans

RÖNESANS Kelime anlamı “yeniden doğuş” olan bu akım ilk kez İtalya’da ortaya çıkmış ve

RÖNESANS Kelime anlamı “yeniden doğuş” olan bu akım ilk kez İtalya’da ortaya çıkmış ve 15 – 16. yy. da sanat, kültür ve bilim alanlarındaki gelişmeleri tanımlar. Rönesans, 14. yy. sonlarında İtalya’da Eski Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi ile antik sanata duyulan beğeni ve hümanist düşüncenin etkisi ile ortaya çıkmıştır. Bu düşüncenin temelinde insan sevgisi yer almaktadır. Mimaride insana hizmet veren sosyal ve sivil yapılara (saray, yurt vb. ) yer verilmesi bunu gösterir.

a. Rönesans Nedir? 15. yy. ortalarına doğru sanat dinin etkisinden kurtulmaya başlamış, doğaya dönüşle

a. Rönesans Nedir? 15. yy. ortalarına doğru sanat dinin etkisinden kurtulmaya başlamış, doğaya dönüşle realizm ön plana geçmiştir. Antik çağın özgür insan tipi örnek alınmış, sanatçı kişiliği önem kazanmıştır. Sanat; Orta Çağın katı kural ve şekilciliğinden uzaklaşmıştır.

a. Rönesans Nedir? Sanatçı araştırma ve gözlem yaparak eserlerine kendi sanat görüşlerini de katmıştır.

a. Rönesans Nedir? Sanatçı araştırma ve gözlem yaparak eserlerine kendi sanat görüşlerini de katmıştır. Bütünlük, denge, uyum, ışık-gölge, perspektif gibi bilimsel kurallar ile sanat yapılmıştır.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Bilimsel düşüncelerin ön plana geçmesi ile toplumda oluşan sosyal ve

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Bilimsel düşüncelerin ön plana geçmesi ile toplumda oluşan sosyal ve kültürel değişimler.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Eski Yunan ve Roma sanatına özgü anlayış olan idealizmin (gerçeği

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Eski Yunan ve Roma sanatına özgü anlayış olan idealizmin (gerçeği değil ideali esas alan sanat akımı) ortaya çıkması ve antik sanatın yeniden canlandırılmak istenmesi.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler İstanbul’un Türkler tarafından alınması ile burada yaşayan ve Yunan kültürünü

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler İstanbul’un Türkler tarafından alınması ile burada yaşayan ve Yunan kültürünü yakından tanıyan sanatçıların, bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesi.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Matbaanın bulunması ile yeni düşüncelerin daha kolay yayılma olanağı bulması.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Matbaanın bulunması ile yeni düşüncelerin daha kolay yayılma olanağı bulması.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Coğrafi keşifler sonucunda, değişik kültürlerin tanınması ve ticaretin gelişmesi.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Coğrafi keşifler sonucunda, değişik kültürlerin tanınması ve ticaretin gelişmesi.

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Ticaretin gelişmesi ile Avrupa’da sanatı seven, sanatçıları koruyan zengin ailelerin

b. Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Ticaretin gelişmesi ile Avrupa’da sanatı seven, sanatçıları koruyan zengin ailelerin ortaya çıkması. (Medici Ailesi gibi)