LOGO DEEN TOPLUMDA RETMEN RENC VE VEL GEN

  • Slides: 29
Download presentation
LOGO DEĞİŞEN TOPLUMDA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ÜÇGENİ Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN Anadolu Üniversitesi

LOGO DEĞİŞEN TOPLUMDA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ÜÇGENİ Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6 Mart 2016

Okulda İletişim

Okulda İletişim

Okulda İletişim Örgüt İçi İletişimin Yetersizliği Durumu Örgüt İçi İletişimin Yeterliliği Durumu Örgüt içi

Okulda İletişim Örgüt İçi İletişimin Yetersizliği Durumu Örgüt İçi İletişimin Yeterliliği Durumu Örgüt içi kişisel ilişkilerin bozulması Karşılıklı anlayışın geliştirilmesi Örgütsel amaçların gerçekleştirilememesi Karşılıklı uyum içinde çalışma Kaynak ve zamanın israf edilmesi Bireysel ve örgütsel amaçların başarılması Formal iletişim kanallarının tıkanması Örgüt çalışanlarının iş tatminini ve motivasyonlarının yükselmesi İnformal ilişkilerin önüne geçmesi Formal ve informal iletişim kanallarının uyum içinde kullanılması

Öğretmen-Yönetici İlişkileri

Öğretmen-Yönetici İlişkileri

Öğretmen-Yönetici-Öğretmen İlişkileri • Öğretmenler ve yöneticiler arasında kurulan güven ilişkisi ne kadar yoğunsa, özelikle

Öğretmen-Yönetici-Öğretmen İlişkileri • Öğretmenler ve yöneticiler arasında kurulan güven ilişkisi ne kadar yoğunsa, özelikle okulun etkili ve verimli çalışması konularında öğretmenler ve yöneticiler arasında kurulan iletişim o kadar riskten uzak ve şeffaf olmaktadır. • İletişimde algılanan riskin az olması, öğretmenlerin okul gelişim süreçlerine daha çok katılmalarını sağlamaktadır. • Okul gelişim süreçlerine aktif katılım, öğretmen ve yöneticilerin kendi menfaatlerini bir kenara bırakarak çalışmalara istekli katılmaları sayesinde gerçekleşmektedir. • Niyetlerin ve amaçların açık bir şekilde paylaşılması, grup sinerjisinin doğal olarak gelişmesini sağlamaktadır. • Okul çalışanları arasındaki bağlılığın arttırılması, belirlenen amaçlara ulaşılmasında ve üyelerin memnuniyet verici bir çalışma iklimi oluşturmalarında etkili bir faktördür. • Giderek artan iş memnuniyeti ve mesleğe olan bağlılığın güçlenmesi, okul içi ilişkilerde daha çok güven ve açık iletişim sağlayacaktır.

Öğretmen-Öğretmen İlişkileri

Öğretmen-Öğretmen İlişkileri

Öğretmen-Öğretmen İlişkilerini Etkileyen Öğretmen Davranışları Öğretmen-Öğretmen İlişkileri Meslektaşlığa Dayalı Öğretmen Davranışı Öğretmenler arası açık

Öğretmen-Öğretmen İlişkilerini Etkileyen Öğretmen Davranışları Öğretmen-Öğretmen İlişkileri Meslektaşlığa Dayalı Öğretmen Davranışı Öğretmenler arası açık ve profesyonel ilişkileri destekleyen davranışlardır. Bu davranışa sahip öğretmen, kabul edici ve meslektaşlarının profesyonel yeterliliğine saygılıdır. Samimi Öğretmen Davranışı Öğretmenlerin birbirlerini çok iyi tanımasını, yakın arkadaşlıklar kurarak sık bir araya gelmelerini sağlayan davranışlardır. Okul içi informal ilişkileri güçlendirir. İlgisiz Öğretmen Davranışı Anlama ve profesyonel etkinliklere odaklanma eksikliklerini yansıtan davranışlardır. Öğretmenler sadece zamanı doldururlar, davranışları olumsuzdur ve meslektaşlarını eleştirirler.

Meslektaşlığa Dayalı Öğretmen Davranışının Sağladıkları Öğretmen-Yönetici-Öğretmen İlişkileri Öğretmenlerin birbirini kabul etmelerini sağlar. Öğretimin başarısı

Meslektaşlığa Dayalı Öğretmen Davranışının Sağladıkları Öğretmen-Yönetici-Öğretmen İlişkileri Öğretmenlerin birbirini kabul etmelerini sağlar. Öğretimin başarısı için işbirliği kurmalarını sağlar. Öğrenen (gelişen) örgüt yapısının oluşmasını sağlar.

Öğretmen-Yönetici-Öğretmen İlişkileri Meslektaşlığa ve Samimiyete Dayanan İlişkiler İçin Yapılabilecekler Etkili öğretmenler kurulu toplantıları Özel

Öğretmen-Yönetici-Öğretmen İlişkileri Meslektaşlığa ve Samimiyete Dayanan İlişkiler İçin Yapılabilecekler Etkili öğretmenler kurulu toplantıları Özel günlerde düzenlenen yemekli samimi toplantılar Öğretmenler odası paylaşımları Etkili okul-aile ilişkileri ve aile katılımı

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Araştırmalar öğrencilerin, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi ilişkiler içinde olduğu sınıflarda

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Araştırmalar öğrencilerin, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi ilişkiler içinde olduğu sınıflarda daha iyi öğrendiğini gösteriyor. Olumlu sınıf atmosferi: Öğrencilerin derse devamı ve başarılarını artırıyor. Öğrencilerin derse katılımı artırıyor. Öğrencilerin dersten hoşlanmaları ve ve zevk almalarını sağlıyor. Öğrencilerin öğretmene karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlıyor. Öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla rahat iletişim kurabilmelerini sağlıyor.

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Sınıf içinde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Öğretmen Öğrenci En az etkili: Sınıfta öğretmenöğrenci arasında

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Sınıf içinde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Öğretmen Öğrenci En az etkili: Sınıfta öğretmenöğrenci arasında tek yönlü iletişim Öğrenci Çok etkili: Sınıfta çift yönlü iletişim

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Sınıf içinde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Öğretmen Öğrenci Öğrenci Aynı biçimde çok etkili: Öğretmen

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Sınıf içinde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Öğretmen Öğrenci Öğrenci Aynı biçimde çok etkili: Öğretmen çift yollu iletişimi korur ve öğrenciler arasında iletişime izin verir. Öğrenci En Çok etkili: Öğretmen, bütün üyeleri çift yönlü iletişime teşvik eder.

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 1. Öğrencilerin çocuk değil, şahsiyet olduklarını unutmayın. 2. Öğrencilerinizin sorularını cevaplayın. Özgürce

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 1. Öğrencilerin çocuk değil, şahsiyet olduklarını unutmayın. 2. Öğrencilerinizin sorularını cevaplayın. Özgürce soru sormasına izin verin. 3. Öğrencilerinizin özel hayatınızla ilgili sorularını cevaplamayın, bilmeleri gerektiği kadarını söyleyin. 4. Soğuk kanlı olun, çabuk sinirlenmeyin. 5. Öğrencilerinizle ilişkilerinizde ölçülü ve mesafeli olun. Fazla senli benli olmayın.

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 6. Not veya sınıfta bırakmakla tehdit etmeyin. 7. Prensip sahibi ve verdiği

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 6. Not veya sınıfta bırakmakla tehdit etmeyin. 7. Prensip sahibi ve verdiği sözde duran kişi olun. 8. Değerlendirme işlemini öğrencilerinizle birlikte yapın. Hataları isim belirtmeden dile getirin. 9. Disiplinsizliklerde şikayette aceleci olmayın. 10. Öğrencilerin hatasını anlayıp özür dilemesine fırsat tanıyın, sonra da olayı unutun.

Sınıf Yönetimi ilkeleri q Öğrencilere karşı arkadaşça tutumlar geliştirilmeli, disiplin sorunu yaratan öğrencilere bile

Sınıf Yönetimi ilkeleri q Öğrencilere karşı arkadaşça tutumlar geliştirilmeli, disiplin sorunu yaratan öğrencilere bile olumlu tavır alınmalı. q Mantıklı ve iyimser bir yaklaşım benimsenerek kontrol etme yerine, önlemeye dayalı sınıf yönetimi uygulamaları kullanılmalı. q Belli öğrencilere değil, uygun davranışa ilgi göstererek iyi niyet oluşturulmalı. q Objektif, mantıklı, uyumlu olunmalı; öğretim en az kesinti ve gecikme olacak şekilde planlanmalı. q Dönem başında ilkeler açıklanarak, öğrencilerle birlikte sınıf kuralları saptanmalı.

Sınıf Yönetimi ilkeleri q Nedenleri açıklanarak, az kural konulmalı ve bu kurallar herkesin anlayacağı

Sınıf Yönetimi ilkeleri q Nedenleri açıklanarak, az kural konulmalı ve bu kurallar herkesin anlayacağı şekilde belirtilmeli. q Kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireçler verilmeli. q Öğrenci üzerine değil, uygun olmayan davranış üzerine odaklanılmalı. q İlgi çekmeye yönelik küçük yanlışlar göz ardı edilmeli, ceza ile tehditten kaçınılmalı. q Öğrenciler etiketlenmemeli, asla alay edilmemeli, olumsuz eleştiriden kaçınılmalı. q Öğrenciyi cezalandırmaktan kaçınılmalı; uygunsuz davranış, özel toplantı ya da danışma yoluyla düzeltilmeye çalışılmalı. q Sorun hala çözülemiyorsa uzman personelden yardım istenilmeli; başka bir ifadeyle, ana babalarla, yöneticilerle, rehber öğretmenlerle iş birliği yapılmalı.

Öğretmen-Aile İlişkileri

Öğretmen-Aile İlişkileri

Öğretmen-Aile İlişkileri Ailelerin eğitim sürecine katılımının önünde birtakım engeller yer almaktadır. § Eğitimcilerin ailelere

Öğretmen-Aile İlişkileri Ailelerin eğitim sürecine katılımının önünde birtakım engeller yer almaktadır. § Eğitimcilerin ailelere karşı olumsuz tavırları ve aile katılımının önemine inanmamaları, § Ailelerin eğitim sürecine ilişkin bilgi eksikliği ve kendilerini bu konuda yetersiz görmeleri, § Okul ile arasındaki iletişimsizlik, § Okullarda bulunan okul-aile birliklerinin etkin bir şekilde işletilememesi, § Okul yetkilileri ile öğrenci velilerinin kayıt dönemleri ve çok özel durumlar dışında bir araya gelememesi, § Okul-aile birliği toplantılarının verimli bir şekilde tam katılımla yapılamaması.

Öğretmen-Aile İlişkileri 1. Her öğrencinin, ailesi için büyük önem taşıdığını unutmayın. 2. Öğrenci velisi

Öğretmen-Aile İlişkileri 1. Her öğrencinin, ailesi için büyük önem taşıdığını unutmayın. 2. Öğrenci velisi ile görüşürken ‘ ÇOCUĞUNUZ’ değil ‘ ÇOCUĞUMUZ’ diye söze başlayın. 3. Öğrencinin ailesi hakkında, gerekli bilgi sahibi olacak çalışmalar ve rehberlik servisi ile işbirliği yapın. 4. Öğrencilerinizin velilerine, öğrencinin olumlu yönlerinden de bahsederek moral bulmalarını sağlayın. Öğrencinin hatalarından sert bir dille bahsederek veliyi utandırmayın. 5. Veliyi, öğrenciye karşı tahrik edecek tutum ve davranıştan kaçının. Size mahcup olan veli, intikamını öğrenciden almaya kalkabilir.

Okul-Aile İlişkileri 6. Velilere, okul dışı ilişkilerde ölçülü ve saygılı olun. Başarısız öğrenci velileri

Okul-Aile İlişkileri 6. Velilere, okul dışı ilişkilerde ölçülü ve saygılı olun. Başarısız öğrenci velileri ile ilişkilerinizde daha dikkatli olun. 7. Velilere karşı nazik, kibar, ancak kararlı olun. 8. Veliye “Başarmaya çalışmada ancak yardımcı olacağınızı ima edin. Başarısız da olsa “GEÇER NOT” vereceğiniz izlenimi bırakmayın. 9. Disiplinsizliklerden şikayetinizde aceleci olmayın; kararınızı sağlıklı verin. Daha sonra veli baskısı nedeniyle geri almayın; ancak özürleri kabul etmesini ve affetmesini bilin. KİNDAR olmayın.

Nasıl bir öğretmen? Öğretmenlik bir gönül işidir.

Nasıl bir öğretmen? Öğretmenlik bir gönül işidir.

Nasıl bir öğretmen? “Biz bu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmedik” Mevlana Diken içindeler,

Nasıl bir öğretmen? “Biz bu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmedik” Mevlana Diken içindeler, Ama gül gibiler. Hapisteler, Ama süt gibiler. Balçık içindeler, Ama gönül gibiler. Gece içindeler, Ama sabah gibiler.

Nasıl bir öğretmen? Mevlana, Cömertlik veya yardım etmede akarsu gibi ol! Şefkat ve merhamette,

Nasıl bir öğretmen? Mevlana, Cömertlik veya yardım etmede akarsu gibi ol! Şefkat ve merhamette, güneş gibi ol! Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol! Hiddet ve asabiyette, ölü gibi ol! Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol! Hoşgörülükte deniz gibi ol! Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!

Öğretmen

Öğretmen

Öğretmen

Öğretmen

LOGO

LOGO