Trkiyede Din Eitimi ve mam Hatip Liselerinin dn

  • Slides: 100
Download presentation
Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatip Liselerinin dünü bu günü geleceği 2023 vizyonu bağlamında

Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatip Liselerinin dünü bu günü geleceği 2023 vizyonu bağlamında hedef ve eylemler İsmail ASLAN Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü 1

2 İMAM HATİP LİSELERİ İmam-Hatip Lisesi (kısaca İHL), Türkiye'de resmi kuruluş amacı hatip ve

2 İMAM HATİP LİSELERİ İmam-Hatip Lisesi (kısaca İHL), Türkiye'de resmi kuruluş amacı hatip ve imam yetişmesini sağlamak olan orta öğretim düzeyinde mesleki okullara verilen isimdir. İlköğretimden sonra yatılı ve gündüzlü olarak dört yıl süreli eğitim veren, okullardır. İmam Hatip Orta okulları İlkokul 5. sınıftan itibaren öğrenci kabul etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterir. MİLAS KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 İMAM HATİP LİSELERİ İmam Hatip Liselerinde normal ortaokul ve lise müfredatına ek olarak

3 İMAM HATİP LİSELERİ İmam Hatip Liselerinde normal ortaokul ve lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki dersler okutulmakta ve Sünni esaslara bağlı din eğitimi verilmektedir. Toplumdaki algısının meslek okulundan ziyade “dinî kültür takviyeli eğitim kurumları” olduğu kimi araştırma bulgularında ortaya konmaktadır. Kuruluşlarından beri Türkiye gündeminde önemli bir mesele olarak yer almış olan kurumlardır. MİLAS KIZ ANADOLU İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS KIZ ANADOLU İMAMLİSESİ HATİP LİSESİ

4 TARİHİ Medresetü-l Eimmeti ve’l Hutebâ (1913 -1924) Bugünkü İmam Hatip Liseleri’nin kökü olarak

4 TARİHİ Medresetü-l Eimmeti ve’l Hutebâ (1913 -1924) Bugünkü İmam Hatip Liseleri’nin kökü olarak 1913 yılında İmam Hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Medresetü-l Vaazin ile birleştirilerek Medresetü-l İrşad adını alan Medresetü-l Eimmeti vel Hutaba, kabul edilebilir. Bu okullar ömürlerini 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na kadar sürdürmüştür MİLASMUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS ANADOLU İL MİLLİ İMAM EĞİTİM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

5 TARİHİ İmam Hatip Mektepleri (1924 -1930) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun din görevlisi eğitimini düzenleyen

5 TARİHİ İmam Hatip Mektepleri (1924 -1930) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun din görevlisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi medreselerin kapatılmasına karşılık, imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını öngörüyordu. Kanunda öngörülen bu okullar, 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açıldı. Okullar, 4 yıllık ortaöğrenim seviyesinde idi. Bu okulların müdürleri özel bir din eğitimi görmemişlerdi. Daha çok deneyimli eğitimcilerdi ve amaçları Cumhuriyet'e bağlı, aydın din adamları yetiştirmekti. . MİLASMUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS ANADOLU İL MİLLİ İMAM EĞİTİM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

6 TARİHİ Ders saatlerinin çoğu bilim ve yabancı dil dersleriydi ve dinle ilgili dersler

6 TARİHİ Ders saatlerinin çoğu bilim ve yabancı dil dersleriydi ve dinle ilgili dersler ikinci plandaydı. 1929 yılında sayıları 2’ye düşen İmam Hatip Mektepleri 1930’da öğrenci yokluğu nedeniyle tamamen kapatılmıştır. MİLASMUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS ANADOLU İL MİLLİ İMAM EĞİTİM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

7 TARİHİ o İmam Hatip kursları (1949 -1951) o 1930 -1948 yılları arasında din

7 TARİHİ o İmam Hatip kursları (1949 -1951) o 1930 -1948 yılları arasında din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Kur'an kurslarında verilmiştir. Kur'an kurslarının “aydın din adamı” yetiştirmede yetersiz kaldığı bir raporla belirtilince, 1949 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı “imam hatip kurslarında” din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı. o Ortaokul mezunu askerliğini yapmış kimselerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kurslarından 1949 sonuna kadar 50 kişi mezun oldu. Kursların süresi daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının da kurslara girmesine imkan verildi. MİLASMUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS ANADOLU İL MİLLİ İMAM EĞİTİM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

8 TARİHİ o İmam Hatip Okulları (1951 -1972) o 1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen

8 TARİHİ o İmam Hatip Okulları (1951 -1972) o 1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti, seçim dönemlerine söz vermiş olduğu İmam Hatip Okulları'nı (İHO), halka verdiği sözü tutarak iktidarının ilk yılında açtı. Birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan 7 yıl süreli ve bir bütün teşkil eden İmam Hatip Okulları 1951 -1952 döneminde 7 ilde açıldı. 19631964 öğretim yılında İmam Hatip Okulları’na ilk defa parasız yatılı öğrenci alınmaya başladı. . MİLASMUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS ANADOLU İL MİLLİ İMAM EĞİTİM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

9 TARİHİ o İHO sayısı 1970 -1971 döneminde 72'ye çıktı. o 22 Mayıs 1972’de

9 TARİHİ o İHO sayısı 1970 -1971 döneminde 72'ye çıktı. o 22 Mayıs 1972’de yayımlanan bir yönetmelikle, İmam Hatip Okulları ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren bir meslek okulu haline getirildi ve lise kısmını bitirenlere tanınan yükseköğretimin tüm programlarında okuma hakkı kaldırıldı. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

10 TARİHİ İmam Hatip Liseleri 1973 yılında, o güne kadar İmam Hatip Okulları olarak

10 TARİHİ İmam Hatip Liseleri 1973 yılında, o güne kadar İmam Hatip Okulları olarak anılan okulların adı İmam Hatip Liseleri (İHL) olarak değiştirildi. Bu dönemde İHL mezunlarında fark dersleri KAMUSAL( vermeden üniversitelerin edebiyat RESMİ) kollarına ALAN gidebilme hakkı tanınmıştır. 1974’te İmam Hatip Liseleri’nin ortaokul bölümü yeniden açıldı. 29 yeni İHL açıldı ve böylece okul sayısı 101'e çıktı. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

11 TARİHİ o 1976'da kızını İHL'ye kaydetmek isteyen bir velinin hukuk mücadelesi sonucu o

11 TARİHİ o 1976'da kızını İHL'ye kaydetmek isteyen bir velinin hukuk mücadelesi sonucu o güne kadar sadece erkek öğrencilerin alındığı İHL'ye Danıştay kararı ile kız öğrenci alınmaya başladı. o (1975 -1978) 230 yeni İHL açıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1985’e kadar yeni İHL açılmadı. 12 Eylül yönetimi tarafından Temel Eğitim Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan bir değişiklikle İHL mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine gidebilmesine imkan tanıdı. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

12 TARİHİ o Anadolu İmam Hatip Liseleri o Anadolu İmam Hatip Lisesi o 1985'te

12 TARİHİ o Anadolu İmam Hatip Liseleri o Anadolu İmam Hatip Lisesi o 1985'te ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eski adı: Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi) açıldı. o 1980'lerin sonuna gelindiğinde İHL'ler okul sayısı olarak fazla artırılmadı ancak bağlı şubeler açılarak; öğrenci sayısı arttırıldı. 1997’ye gelindiğinde, Anadolu imam hatip lisesi sayısı 7 iken, bunlara bağlı şube sayısı 100’e ulaşmış; kısacası Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısı aslında 107'yi bulmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

13 TARİHİ 28 Şubat süreci 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda yaşanan

13 TARİHİ 28 Şubat süreci 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda yaşanan görüşmelerde 28 Şubat Süreci denilen bir dönem başlamıştır. 28 Şubat sürecindeki iki uygulama, İmam Hatip Liseleri’ni olumsuz etkilemiştir. Bunlardan birisi, 8 yıllık kesintisiz eğitimin başlaması neticesinde imam hatip liselerindeki ortaöğretim bölümlerinin kapatılması; diğeri ise üniversite sınavlarındaki katsayı uygulaması ile mezunların kendi alanları dışında üniversiteye girmesinin engellenmesidir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

14 TARİHİ İmam Hatip ortaöğretimin kapatılması 16 Ağustos 1997 tarihinde çıkarılan 4306 sayılı sekiz

14 TARİHİ İmam Hatip ortaöğretimin kapatılması 16 Ağustos 1997 tarihinde çıkarılan 4306 sayılı sekiz yıllık kesintisiz öğretim yasası, İHL'lerin ortaokul kısmının kapatılmasına yol açtığı için bu okullar açısından bir dönüm noktası oldu. Yasa ile imam-hatip liseleri 4 yıllık liseler haline gelmiş oldu. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

15 TARİHİ o Üniversite sınavlarında katsayı uygulaması o 1998 yılında YÖK ve ÖSYM tarafından

15 TARİHİ o Üniversite sınavlarında katsayı uygulaması o 1998 yılında YÖK ve ÖSYM tarafından üniversite sınavı puanları hesaplaması ile ilgili olarak alınan bir karar, İmam Hatip Liseleri açısından büyük önem taşır. Karar, meslek lisesi mezunlarının ortaöğrenim başarı puanlarının hesaplaması sırasında mezun puanların 0. 5 yerine 0. 2 katsayısı ile çarpılması yönündeydi ve bu uygulama, diğer teknik lise ve meslek lisesi mezunları ile birlikte İmam Hatip Lisesi mezunlarının da üniversitede kendi alanları dışında bölümlere girmesini engelleyecek nitelikteydi. . MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

16 TARİHİ 2009 yılında katsayı uygulamasının kaldırıldığı açıklandı ancak bu karar, Danıştay tarafından iptal

16 TARİHİ 2009 yılında katsayı uygulamasının kaldırıldığı açıklandı ancak bu karar, Danıştay tarafından iptal edildi. Katsayı farkının azaltılmasına yönelik bir uygulama yapılması sonucu 2011 yılından itibaren imam hatip mezunlarının kendi alanları dışındaki üniversite bölümlerine girmesi imkânı yeniden ortaya çıktı. İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite sınavlarındaki başarısı yeniden yükseldi. 1 Aralık 2011’den itibaren puan sistemi tamamen ortadan kalktı MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

17 TARİHİ o İmam Hatip ortaöğretimin yeniden açılması o Ana madde: İmam Hatip Ortaokulu

17 TARİHİ o İmam Hatip ortaöğretimin yeniden açılması o Ana madde: İmam Hatip Ortaokulu o İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2012 -2013 eğitim öğretim döneminde İmam Hatip Liseleri’nin ortaokul bölümleri tekrar açılmış ve 5. sınıf öğrencileri bu okullara kaydedilmeye başlamıştır MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

18 Okul ve öğrenci sayıları İHL'de sayısal gelişmeler Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı

18 Okul ve öğrenci sayıları İHL'de sayısal gelişmeler Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Orta Toplam öğrenci sayısı Orta Lise 1991 -1992 390 227088 119086 346174 1992 -1993 390 249981 142097 392078 1993 -1994 391 274175 162353 436528 1994 -1995 446 394 301862 171439 473301 MİLASMUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS ANADOLU İL MİLLİ İMAM EĞİTİM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

19 Okul ve öğrenci sayıları Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Orta Lise Orta

19 Okul ve öğrenci sayıları Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Orta Lise Orta Toplam öğrenci sayısı Lise 1995 -1996 479 4340 306684 188896 495580 1996 -1997 601 318775 192727 511502 1997 -1998 604 605 218631 178046 396677 1998 -1999 612 - 192786 1999 -2000 - 504 - 134224 2000 -2001 - 500 - 91620 MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

20 Okul ve öğrenci sayıları Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı 2001 -2002 -2003

20 Okul ve öğrenci sayıları Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı 2001 -2002 -2003 -2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 -2010 -2011 Orta Lise 458 450 452 453 455 456 458 465 495 Orta - Lise 71583 64534 84898 96851 108064 120688 129274 143467 198581 235639 Toplam öğrenci sayısı 71583 64534 84898 96851 108064 120688 129274 143467 198581 235639

21 Okul ve öğrenci sayıları Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı

21 Okul ve öğrenci sayıları Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Orta Lise 2011 -2012 2013 -2014 -2015 1149 1807 2074 922 - 384384 450969 384384* 450969* Not: (*) Lise ve ortaöğretim toplamıdır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

22 İMAM HATİPLERİN BAŞARILARI 1990´lı yıllarda, İmam Hatip Liseleri başta üniversite sınavları ve bilim

22 İMAM HATİPLERİN BAŞARILARI 1990´lı yıllarda, İmam Hatip Liseleri başta üniversite sınavları ve bilim olimpiyatları olmak üzere eğitsel ve kültürel alanda başarıları ile gündeme gelmeye başladı. 1993 öğretim yılında İstanbul´un seçkin 121 lisesinin katıldığı bilgi yarışmasında Kadıköy İHL birinci oldu. 1994 yılında Kartal Anadolu İHL son sınıf öğrencisi M. Önder Kıyıklık, ÖYS fen bilimleri 1. si, 1996 yılında Selim Tuzci, Türkçe-Matematik 1. si oldu. Ard arda yaşanan gelişmeler çeşitli toplum kesimlerinden dikkatleri ve ilgiyi İHL´ler üzerine çevirdi. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Bir Dönem ve Yeniden açılmaya başlanan İmam Hatip Liseleri 23 60. Hükümet döneminde

Yeni Bir Dönem ve Yeniden açılmaya başlanan İmam Hatip Liseleri 23 60. Hükümet döneminde 37 yeni İHL açılmıştır. Katsayı uygulamasının kaldırılmasına yönelik girişimler olmuştur. Eski yıllarda uygulanan sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi alanlar kaldırılmış bu şekilde meslek liselerinin alanları dışında tercih yaptıklarında puanlarının kırılmasının önüne geçilmek istenmiştir. 21 Temmuz 2009 tarihinde katsayı uygulamasının kaldırıldığı resmen açıklanmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

24 İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılması İmam Hatip orta kısmı kamuoyunda 4+4+4 kademeli eğitim

24 İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılması İmam Hatip orta kısmı kamuoyunda 4+4+4 kademeli eğitim yasası olarak bilinen 30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la birlikte yeniden açılarak İmam Hatip Ortaokulu statüsü kazandı. Anılan yasa dört yıllık ortaokulları normal ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları olarak iki eşit türe ayırmakta; MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılması 25 Esnek ve kademeli yapısıyla İmam Hatip Ortaokullarından mezun

İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılması 25 Esnek ve kademeli yapısıyla İmam Hatip Ortaokullarından mezun olanlara istedikleri lise türüne gitme hakkını da vermektedir. İlgili yasa çerçevesinde yapılan düzenlemelerle bundan böyle dördüncü sınıfı bitiren öğrencilere yürüme mesafesinde İmam Hatip Ortaokuluna gidebilme imkânı getirilmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

26 İmam Hatip Mezunlarının Din Eğitimi ve Öğretimi ile Dini ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri

26 İmam Hatip Mezunlarının Din Eğitimi ve Öğretimi ile Dini ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri İmam Hatip Okulları hem dini öğretimimiz, dini hayatımız için hem de Milli Eğitim sistemimiz için büyük bir öneme haizdir. Örgün din eğitimi ve öğretimi veren okullarda Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi veren öğretmenlerimizin tamamına yakını İHL mezunudur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

27 İmam Hatip Mezunlarının Din Eğitimi ve Öğretimi ile Dini ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri

27 İmam Hatip Mezunlarının Din Eğitimi ve Öğretimi ile Dini ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri 2011 yılı itibariyle ömrü 60 yılı bulan İHL’nin mezunları dini, kültürel ve ilmi hizmetlerde bulunmuşlar ve değerli eserler ortaya koymuşlardır. Mezunları edebiyatta, sanatta, sporda, siyasette ve bilimde son derece önemli ve kalıcı eserler vermişlerdir. Ferdi olarak ortaya konulan eserlerin yanında, İslam Ansiklopedisi gibi son derece kıymetli, ciddi ve orijinal bir eserin kolektif olarak ortaya konulması da imam hatip neslinin adeta bir şaheseri olmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

28 Pedagojik Değerlendirme Eğitim, kişide istenilen yönde kalıcı davranış değişikliği meydana getiren olgudur. Eğitimin

28 Pedagojik Değerlendirme Eğitim, kişide istenilen yönde kalıcı davranış değişikliği meydana getiren olgudur. Eğitimin hammaddesi insandır ve doğumdan ölüme kadar onunla devamlı iç içedir. Zaten insan bu dünyaya öğrenerek mükemmele ulaşmak için gönderilmiştir. Aynı zamanda insan sosyal bir varlık olmasından dolayı, sosyal bir çevre içinde yaşamak zorundadır MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

29 Pedagojik Değerlendirme İnsanın kendisini yaşadığı çevrenin etkisinden kurtarması mümkün değildir. Dolayısıyla insan, çevresinden

29 Pedagojik Değerlendirme İnsanın kendisini yaşadığı çevrenin etkisinden kurtarması mümkün değildir. Dolayısıyla insan, çevresinden gelen etkilere karşı tepkiler geliştirerek devamlı girişimlerde bulunmakta veya onun etkilerini kabul etmektedir. Bu durum kişinin hayatının sonuna kadar devam eder. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

30 Pedagojik Değerlendirme Cumhuriyet Dönemi’ndeki eğitimin özellikle de din eğitimi ve öğretiminin tarihî gelişimine

30 Pedagojik Değerlendirme Cumhuriyet Dönemi’ndeki eğitimin özellikle de din eğitimi ve öğretiminin tarihî gelişimine eleştirel olarak baktığımızda, bu dönemde eğitim alanında yapılan reformların toplumun beklentilerine cevap verdiğini göremiyoruz. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

31 Pedagojik Değerlendirme Bundan dolayı modern çağın şartlarına göre eğitim alanındaki müfredat ve metotlar

31 Pedagojik Değerlendirme Bundan dolayı modern çağın şartlarına göre eğitim alanındaki müfredat ve metotlar güncelleştirilip geliştirilerek, eğitimde ulaşılan bilgi birikimi, yeni anlayışa ilave edilemediğinden, Cumhuriyet Dönemi eğitim tecrübeleri de özellikle din eğitimi açısından istenilen seviyede olmamıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

32 Pedagojik Değerlendirme İyi biliyoruz ki fertler, toplumlar ve milletler için din eğitiminin önemi

32 Pedagojik Değerlendirme İyi biliyoruz ki fertler, toplumlar ve milletler için din eğitiminin önemi büyüktür. Hz. Peygamberin asırlar önce ortaya koyup uyguladığı eğitim metotlarını, günümüzün pedagoji biliminin verileri örtüştüğünü görüyoruz. Bu doğrultuda eğitimciler ve din eğitimcilerinin nelere dikkat etmeleri gerektiğini, neyi, ne zaman, nasıl vermeleri gerektiğini ortaya koymak gerekir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

33 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Osmanlı Devletinin mirası üzerine kurulan

33 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Osmanlı Devletinin mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren eğitim programları, tek derslere göre değil, bir bütün olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple din öğretimi programlarını Cumhuriyet dönemi eğitim felsefesi ve uygulamalarından ayrı tutmak ve değerlendirmek mümkün değildir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 30 34 Bu doğrultuda, din dersi

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 30 34 Bu doğrultuda, din dersi programlarının Cumhuriyet dönemi laiklik anlayışına ters düşmeden, din-devlet, din-siyaset ilişkileri sebebiyle diğer derslerden farklı yorumlandığını ve şekillendiğini unutmamak gerekir. Cumhuriyet’in kurucuları lâik eğitimi sisteminin bilimsellik, bilginin uygulanması, millîlik, yerellik, evrensellik ve herkese eğitim gibi ilkeler etrafında geliştirirken din eğitimine de farklı bir yaklaşım getirmişlerdir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 35 Bu Okullar 1929 -1930 öğretim

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 35 Bu Okullar 1929 -1930 öğretim yılında "öğrenci bulamamaları" gerekçesiyle kapatılmıştır. Bunun sebebi de mezunlarına hiçbir şekilde istikbal vaat edilmemesi, yani resmî bir görev verilmemesidir. Hatta 15. 12. 1927 tarih ve 846 sayı ile "Şûra-yı Devlet"in (Yargıtay) aldığı bir kararla, din görevliliği "memurîn" sınıfından sayılmamış ve bütün elemanlar görevlerinden ihraç edilmişlerdir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 36 Artık devlet onlara maaş vermemiş

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 36 Artık devlet onlara maaş vermemiş ve İmamlık ve Hatiplik gibi görevler tamamen fahrî olarak yürütülmeye başlanmıştır. Diğer yandan bazı camiler ibadete kapatılmış, bazıları ise yıkılmış veya satılmıştır. Böylelikle İmam ve Hatip Mektepleri’nden mezun olacakların önü kesilmiştir. Ama buna rağmen bu mekteplere ilgi devam etmiştir. Bu sefer de ek tedbirlere baş vurulmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

37 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi İmam ve Hatip Mektepleri 4

37 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi İmam ve Hatip Mektepleri 4 yıllık bir ortaokul seviyesinde tutulmuş, lise kısmı açılmadığı için mezunlarının yüksek tahsil yapmaları söz konusu bile olmamıştır. Hatta aynı yıllarda açılmış olan Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi’ne dahi gitme imkanından mahrum bırakılmışlardır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

38 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi İmamlık ve Hatiplik hor ve

38 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi İmamlık ve Hatiplik hor ve hakir görülmüştür. Bu görevi yapanlarla alay edilmiştir. Öğrenci ve mezunlarına ve dolayısıyla din görevlilerine sosyal baskı uygulanmıştır. Bir tespite göre "İmamlık ve Hatiplik ülkede rağbet gördüğü halde, bazı düzenleme ve uygulamalarla önemsiz ve adeta süflî bir meslek gibi gösterilmiştir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

39 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Hiçbir millet dinsiz yaşamaz gerçeğini

39 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Hiçbir millet dinsiz yaşamaz gerçeğini teyit eden olayların ortaya çıkmasıyla ve büyük talepler üzerine 1949 yılında Bakanlığa bağlı, öğretim süresi on ay olan imam hatip kursları açılmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 40 İlk ve ortaöğretim kurumlarda olduğu

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 40 İlk ve ortaöğretim kurumlarda olduğu gibi yüksek öğretim için de, Tevhid-i Tedrisât Kanunu’nun 4. maddesi gereği, 1924 yılında İstanbul'da Dâru'l. Fünûn'a bağlı bir de İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Öğretim süresi 3 yıl olarak belirlenen bu fakülteye de tıpkı İmam ve Hatip Mektepleri gibi alınan birtakım tedbirlerle yaşama şansı tanınmamıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 41 Çünkü bu fakülte mezunlarına da

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 41 Çünkü bu fakülte mezunlarına da istikbal vaat edilmemiş ve görev verilmemiştir. 1933 yılında Dâru'l-Fünûn "İstanbul Üniversitesi"ne çevrilirken İlahiyat Fakültesi "öğrencisizlik" gerekçesi ile kapatılmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

42 Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı Cumhuriyet ilân edildikten sonra, eğitim sistemindeki köklü değişikliklere

42 Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı Cumhuriyet ilân edildikten sonra, eğitim sistemindeki köklü değişikliklere uygun olarak ilkokul programlarında da bazı değişikliklere gidilmiştir. Osmanlı eğitim sistemindeki devreler ortadan kaldırılmış, ilkokul öğretim süresi 6 yıldan 5 yıla indirilmiştir, erkek ve kız öğrenciler için ayrı ders dağıtım çizelgeleri düzenlenmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

43 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 1924 programında "Kur'ân-ı Kerim ve

43 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 1924 programında "Kur'ân-ı Kerim ve Din Dersleri", 2. sınıftan itibaren yer almamış ve 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda haftada ikişer saat okutulmuştur 1936 yılında yürürlüğe giren ilkokul programında, şehir ilkokullarında, ne program dışı ne de isteğe bağlı olarak din derslerine yer verilmemiştir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 44 1924'ten 1950'ye gelinceye kadar kademeli

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 44 1924'ten 1950'ye gelinceye kadar kademeli olarak Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemi içerisinde din eğitimi ve öğretimi veren okullar ile okul programları içinde dini bilgilerin yer aldığı ders bırakılmamıştır. Laik devlet sistemi oturdukça Türk eğitim sistemi tamamen dinden ve dini unsurlardan uzak tutulmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 45 Cumhuriyetin başından itibaren baktığımızda, din

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 45 Cumhuriyetin başından itibaren baktığımızda, din dersinin amacının İslâm sevgisini çocukların kalbine yerleştirmek, batıl fikirlerden İslâm'ı arındırmak, çocukları taassuptan uzak tutmak, memleketin müdafaası amacıyla kurulmuş olan yardım kurumlarına sadaka ve zekâtın verilmesini teşvik olduğu görülür. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 46 Bu arada halkın geri kalmışlığını

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 46 Bu arada halkın geri kalmışlığını ortadan kaldırmak için, dinî anlayışın etkin olduğunu bilerek, bireyin dinini kendi dilinden öğrenmesini sağlamak için çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu konuların ne kadar verildiği ve müfredatın ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 47 Ancak, örgün eğitimde 1930'ların başına

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 47 Ancak, örgün eğitimde 1930'ların başına gelindiğinde sadece program dışı yarım saat köy ilkokullarında din derslerine yer vermekle bu kararlılığı koruyamamıştır. Hatta 1939'dan itibaren köy ilkokullarında da artık din derslerine örgün eğitimde yer verilmemiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

48 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Ancak 1940'lı yıllardan itibaren ülkede

48 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Ancak 1940'lı yıllardan itibaren ülkede namaz kıldıracak ve cenazeleri kaldıracak elemanların bulunamaması, bundan dolayı halkın tepkisinin artması ve batıl inanç ve tarikatların ortaya çıkması üzerine din eğitim ve öğretimi veren yerlerin -yeterli olmasa da- açılmasına karar verilmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 49 1946 yılından itibaren yeni bir

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 49 1946 yılından itibaren yeni bir döneme girilmiştir. Çünkü bu dönem din öğretimi açısından yeni bir başlangıç olmuştur. Fakat bu dönemden sonra da devletin lâik sistemi göz önüne alınarak din öğretimi, din-devlet ve din siyaset ilişkileri içerisinde kalmış ve doğru İslâm'ı öğretecek ve yaşatacak programlar hazırlanmamıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 50 Başlangıca bakıldığında belki iyi niyetle

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 50 Başlangıca bakıldığında belki iyi niyetle yola çıkılmış ve din öğretiminin isteğe bağlı, mezhepler üstü, mümkün olduğu kadar Türkçe olarak her türlü bâtıl fikirlerden uzak ve sade bir biçimde ayrıntıya girilmeden, özellikle ahlâk ve irademizi güçlendirecek bir biçimde işlenmesi amaçlanmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 51 Ancak siyasîler tarafından belirlenen genel

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 51 Ancak siyasîler tarafından belirlenen genel amaçlar, hedeflenen davranışlara dönüştürülememiş, öğretim stratejileri açık bir şekilde belirtilmemiştir. Muhteva açısından ise toplumsal amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, bireysel amaçları uygulamada yeteri kadar doyurucu olmamıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

52 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Ferdin gerek kendi yaşamında gerek

52 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Ferdin gerek kendi yaşamında gerek toplumsal yaşamında din ile ilgili karşılaştığı problemleri göz önünde bulundurmayan, toplumsal ve ahlâkî gelişim basamaklarına dikkat edilmeksizin hazırlanmış bir muhteva görünümündedir. Ayrıca Allah'ın varlığı, birliği, isimleri ve sıfatları gelişen bilimsel metotlarla incelenmemiş ve öğrenci diğer derslerde aldığı bilgilerle inkara kadar gitmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

53 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Sonuç olarak 1950'ye kadar olan

53 Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi Sonuç olarak 1950'ye kadar olan süreçte din öğretimi programları "nasıl bir din öğretimi" yapalım sorusu yerine "niçin din öğretimi", "dinin ve din öğretiminin bilimsel veriler arasında yeri olabilir mi" tartışması yapılmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 54 Din öğretimi programlarında bilimsel görüşlerin

Türkiye'de Din Eğitiminin Kurumsal ve Müfredat Açısından İrdelenmesi 54 Din öğretimi programlarında bilimsel görüşlerin değil, siyasî görüşlerin ön plâna çıkmasına sebep olmuştur. Bu tavır da o dönem itibariyle ülkemizin içinde bulunduğu sosyal yapıya uygun bir din eğitimi-öğretimi programı geliştirilmesini engellemiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 55 14 Mayıs 1950 yılında yapılan

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 55 14 Mayıs 1950 yılında yapılan seçimlerde büyük çoğunlukla iktidara gelen Demokrat Parti, dinî hayat ve eğitimi açısından halkın beklentilerine cevap vermeye başlamış ve ilk olarak 18 seneden beri Türkçe okutulan ezanı aslına çevirmiştir. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı "Müdürler Komisyonu" kurulmuş ve bunlara yetki verilerek, 13 Ekim 1951 tarih ve 601 sayıyla "İMAM HATİP OKULU" açılmasına karar verilmiştir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 56 Bu doğrultuda Adana, Ankara, Isparta,

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 56 Bu doğrultuda Adana, Ankara, Isparta, İstanbul Kayseri, Konya ve Maraş'ta yedi adet İmam Hatip Okulu açılmış ve bunlar 17 Ekim 1951 tarihinde eğitim ve öğretime başlamışlardır. Bu İmam Hatip Okulları’nın açılması, Türkiye'de din eğitiminin yeniden başlaması açısından çok önemli bir başlangıçtı. Onun için 17 Ekim 1951 tarihi, Türk halkı için dini öğrenmede yeni bir ümit olmuştur. Açılan yedi İmam Hatip Okulu’na 1958'e kadar 12 okul daha ilave edilerek sayıları 19 olmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

57 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 27 Mayıs 1960 ihtilalinin etkili

57 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 27 Mayıs 1960 ihtilalinin etkili olduğu yıllarda kurulan hükümetler döneminde (1962) yedi adet İmam Hatip Okulu daha açılmıştır. 19661970 yılları arasında 46 yeni İmam Hatip Okulu açılmış ve sayıları 72'ye ulaşmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

58 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 12 Mart 1971 askerî muhtırası

58 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 12 Mart 1971 askerî muhtırası üzerine bir süre duraklayan İmam Hatip Okullarının 1974'den itibaren peşe kurulan koalisyon hükümetleri döneminde çok sayıda yenileri açıldı ve 1980'e gelindiğinde İmam Hatip Okulu/Lisesi sayısı 374'ü buldu. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 59 12 Eylül 1980 ihtilaliyle bu

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 59 12 Eylül 1980 ihtilaliyle bu okulların sayısı bir müddet dondurulmuştur. Ancak 19941995 öğretim yılına gelinceye kadar, 391'i klasik, 4'ü de Çok Programlı Liselerin çatısı altında olmak üzere toplam okul sayısı 395'e ulaştı. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 60 Bu arada 1985 yılında İstanbul

1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 60 Bu arada 1985 yılında İstanbul Kartal'da Almanya'daki Türk işçilerinin çocuklarının eğitim görmeleri için Almanca eğitim yapacak ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmıştır. 1989 yılında aynı okulun İngilizce eğitimi yapan bölümü de açılmıştır. Daha sonraları Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin sayısı 55'i bulmuştur. Bunlardan altısı bağımsız, 49'u da klasik İHL müdürlüklerinin yönetimindedir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

61 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu Türkiye'de günümüzde yüksek din eğitimi/öğretimi

61 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu Türkiye'de günümüzde yüksek din eğitimi/öğretimi üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri’nde verilmektedir. Bu fakültelerden ilki Ankara Üniversitesi bünyesinde 1949 yılında açılmıştır. Türkiye'de bu fakülteleri açma fikri, bugünkü anlamı ile modern üniversiteler kurma fikri ile birlikte doğmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

62 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu Çeşitli bilimlerin, bu yeni üniversitelerde,

62 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu Çeşitli bilimlerin, bu yeni üniversitelerde, daha düzenli ve yepyeni metotlarla öğretilmesi ihtiyacı "dinî ilimler" alanında da hissedilmiş ve medreselerin yerini alacak olan üniversitelerde İlâhiyat Fakülteleri’nin açılması düşünülmüştür. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

63 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 1949 yılında Ankara Üniversitesi Senatosu

63 1950'den Günümüze Kadar Din Eğitimi Veren Kurumların Durumu 1949 yılında Ankara Üniversitesi Senatosu bir İlâhiyat Fakültesi açmayı karalaştırmış, karar TBMM'ne sunularak kanunlaşmış ve fakülte 1949 -1950 ders yılında öğretime başlamıştır. Bu fakültede 1972 -73 öğretim yılına kadar dört yıllık eğitim ve öğretim programı uygulanmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Din Eğitimi Veren Kurumlar ile Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı 64 Türkiye'de yeniden başlayan

Din Eğitimi Veren Kurumlar ile Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı 64 Türkiye'de yeniden başlayan dinî eğitimin ilk kurumları daha önce de belirttiğim gibi İmam Hatip Okulları’dır. Bu okullar kuruldukları ilk yıllarda 4 yılı ortaokul, 3 yılı da lise kısmı olmak üzere 7 yıllık idi. 1972 -73 öğretim yılından itibaren ise 3+4=7 yıllık bir ortaöğretim kurumu haline getirilmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Din Eğitimi Veren Kurumlar ile Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı 65 İmam Hatip Okulları/Liseleri’nin

Din Eğitimi Veren Kurumlar ile Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı 65 İmam Hatip Okulları/Liseleri’nin başladığı günden beri yaklaşık %40 meslekî (dinî), %60'da kültür ve fen derslerine göre programlandığı görülmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar birkaç defa programları değişmesine rağmen hep bu denge korunmuştur. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Din Eğitimi Veren Kurumlar ile Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı 66 İmam Hatip Liseleri

Din Eğitimi Veren Kurumlar ile Devlet Okullarında Din Eğitimi Müfredatı 66 İmam Hatip Liseleri dersleri ve bu derslere ait müfredat, diğer ortaöğretim kurumları gibi MEB "Talim ve Terbiye Kurulu" tarafından hazırlanmakta ve yürürlüğe girmektedir. Bu liselerin öğretim kadrosu da yine devlet tarafından istihdam edilmekte ve maaşları da devlet tarafından ödenmektedir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

67 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 1948 yılında kabul

67 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 1948 yılında kabul edilip 1968'e kadar ilkokulun 4. ve 5. sınıflarında okutulan din dersleri programında yer alan konular ise; "besmele, imanın şartları, İslâm'ın şartları, Hz. Peygamberin hayatı ve İslâm ahlakı"dır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

64 68 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 13 Ağustos

64 68 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 13 Ağustos 1956 tarihinde Bakanlar Kurulunun 7805 sayılı kararı ve Talim ve Terbiye Dairesi’nin 19. 9. 1956 tarih ve 4286 sayılı genelgesi ile resmî orta okullarda ve bunlara denk diğer ortaokulların 1. ve 2. sınıflarında din dersleri konulması kararlaştırılmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

69 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Bu genelgeye göre,

69 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Bu genelgeye göre, isteyen Türk öğrencilere verilecek olan bu derslerde, İslâm'ın iman, ibadet ve ahlak ile ilgili esasları öğretilecektir. Veliler bunun için öğretim yılı başında okul idaresine bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyordu. Bu dersi alan öğrenciler için dersleri mecburî ve sınıf geçmede etkili olacaktır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

70 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler MEB Talim ve

70 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler MEB Talim ve Terbiye Dairesi’nin 21. 9. 1967 tarih ve 343 sayılı kararı ile 1967 -1968 öğretim yılı başından itibaren liselerin ve bunlara denk öğretim kurumlarıyla lise derecesindeki meslek okullarının 1. ve 2. sınıflarına, normal ders saatleri dışında haftada birer saat din dersi konulması kararlaştırılmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

71 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Karar bir genelge

71 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Karar bir genelge ile valiliklere bildirilmiş ve ortaokullarda olduğu gibi din dersleri isteğe bağlı, laiklik ilkesine uygun olarak normal ders saatleri dışında İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm Enstitüsü mezunları tarafından verilecektir. Eğer bu fakülte mezunları bulunamazsa, konuya yatkın kimseler tarafından okutulacaktır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

72 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Din dersleri ortaokul

72 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Din dersleri ortaokul ve lise programında 1976 yılında tekrar ele alınmış ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun 23. 9. 1976 tarih ve 345 sayılı kararı ile 1976 -1977 yılından itibaren orta okul ve liselerin bütün sınıflarında din dersleri yaygınlaştırılmıştır. Bu kararda Din Bilgisi Anayasanın 19. maddesi hükümlerine dayalı olarak, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 12. maddesine göre isteğe bağlı olarak verileceği bildirilmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 73 12 Eylül 1980

Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 73 12 Eylül 1980 askerî ihtilali ile yeniden hazırlanan anayasanın 24. maddesi ile Türkiye'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu hale getirilmiştir. İlköğretim okullarında haftada iki saat, lise ve dengi okullarda ise haftada bir saat olmak üzere bütün sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri İlahiyat Fakültesi mezunları tarafından okutulmaktadır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 74 İmam Hatip Liseleri’nin

Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler 74 İmam Hatip Liseleri’nin müfredat olarak bu şekilde yapılandırması, öğrencinin hem din ilimlerini hem de günün şartlarına göre gelişme gösteren fen derslerini takip etmelerine imkân sağlamıştır. Bunun sonucunda öğrencinin sadece din ilimleri okuyarak taassup içerisinde kalmasının önlendiği gibi sadece fen ilimleri okuyarak da inanç boşluğuna düşmesi önlenmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

75 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Ancak ilköğretim ve

75 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Ancak ilköğretim ve liselerde verilen din dersleri çok yetersiz kalmış ve istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Çünkü bu derslerin hem haftalık program içerisindeki saatinin az hem de kendini dinî alanda yetiştirmiş liyakatli kişiler tarafından verilmediğinden dolayı öğrenciler bu dersleri angarya olarak görmüşlerdir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

76 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Nihayet son yıllarda

76 Yürürlükteki son müfredat programına göre İmam Hatip Liselerinde okutulan dersler Nihayet son yıllarda İlâhiyat Fakülteleri’nin de bilimsel yaklaşımıyla yeni programlar hazırlanmıştır. İlköğretimin 4. sınıfından itibaren 5. , 6. , 7. ve 8. sınıflarında haftada iki saat mecburi olarak İlâhiyat Fakültesi mezunları tarafından okutulmasına karar verilmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

77 Günümüzde Din Eğitimi Müfredatı Son yıllarda Türkiye'de eğitim alanında ulaşılan hedeflerde, din eğitimi

77 Günümüzde Din Eğitimi Müfredatı Son yıllarda Türkiye'de eğitim alanında ulaşılan hedeflerde, din eğitimi alanının da bundan hiç de geri kalmadığını görülmektedir. Din eğitimi verilen okul ve fakültelerin hem fizikî hem de müfredat olarak kısmen de olsa çağın normlarını yakaladığını söyleyebiliriz. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

78 İmam hatip liseleri İmam Hatip Liseleri’nin Hz. Peygamberin "İlim öğrenmek beşikten mezara kadar,

78 İmam hatip liseleri İmam Hatip Liseleri’nin Hz. Peygamberin "İlim öğrenmek beşikten mezara kadar, her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır" vizyonuna ve "Öğrencilerimizin zihninde insana, düşünceye, ahlâka, kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışına katkıda bulunmak" misyonuna sahip olan bir öğretim kurumları olmaları hedeflenmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

79 İMAM HATİP LİSELERİ Ayrıca gelişim modeli içerisinde İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip

79 İMAM HATİP LİSELERİ Ayrıca gelişim modeli içerisinde İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencisine, "seçme ve kendi başına düşünme yeteneği ile hayatın anlamını keşfetmeyi, inancını aklıyla bütünleştirmeyi ve eleştirel zihniyeti kazandırarak, insana, düşünceye, hürriyete, ahlâkî olana ve kültürel mirasa saygı" anlayışıyla bir din öğretimi veren, öğretim kurumları olması hedef alınmıştır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

80 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi Günümüzde din eğitimi veren kurumlar dışında yani

80 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi Günümüzde din eğitimi veren kurumlar dışında yani ilköğretim ve ortaöğretimde din öğretimi, 1982 Anayasa'sının 24. maddesine göre zorunlu olarak İlâhiyat Fakülteleri mezunları tarafından verilmektedir. İlköğretimin 4. sınıfından itibaren 5. , 6. , 7. ve 8. sınıflarında haftada ikişer saat, ortaöğretimde ise 9. , 10. 11. ve 12. sınıflarda birer saat olarak verilmektedir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi 81 İlköğretimde okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi 81 İlköğretimde okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatının imani konuları görüyoruz. Ortaöğretimde ise okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, İslâm dini bilgisi vermekten daha çok, dinler kültürü vermektedir. Halbuki öğrencinin öncelikle kendi dinini tam anlamıyla öğrenmesi gerektiği bir vakıadır. Çünkü kendi dinini tam olarak öğrenemeyen kişinin zihninin batıla düşeceği gerçektir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

82 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki Din Kültürü ve

82 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları da yukarıda bahsettiğimiz ve olması gereken müfredat ve konulardan mahrum olduğu için öğrenci nazarında pek ilgi çektiğini söylememiz mümkün değildir. Çünkü halkımızda özellikle de gençlikte iman buhranı ve zaafı varken, o konularda onları takviye ve ikna etmemiz gerekirken, verilen eğitimle öze inilmemektedir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

83 Din Eğitimi Ne Zaman Başlamalıdır? İslâm'a göre insan, iyi ve kötüyü ayırabilme potansiyeline

83 Din Eğitimi Ne Zaman Başlamalıdır? İslâm'a göre insan, iyi ve kötüyü ayırabilme potansiyeline sahip olarak dünyaya gönderilmiştir. Ancak çevre etkenlerini kendi lehine çevirebilmesi için belli bir yönlendirmeye sahip olması gerekir. Bunu da ancak içinde bulunduğu toplum, çevre etkileşimi ve alacağı eğitimle sağlayabilir. Bundan dolayı İslâmî nasslar, insan hayatının beşikten mezara kadar, bu etkileşim içerisinde devam ettiğini bildirmektedir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

84 Din Eğitimi ne zaman başlamalıdır? Allah'ın insanı, ana karnından hiçbir şey bilmeyen bir

84 Din Eğitimi ne zaman başlamalıdır? Allah'ın insanı, ana karnından hiçbir şey bilmeyen bir varlık olarak yaratması, konuşmaya başlayınca anne ve babalarının etkisiyle Yahudi, Hıristiyan veya Mecusî olması insanın bilgisiz doğup çevre etkileri karşısında edindiği bilgilerle yönünü tespit ettiğini göstermektedir. Bundan dolayı çocuğun eğitimi, her zaman öncelikli olarak ele alınması hassasiyetle üzerinde durulması gereken ilk meselelerden birisidir. Günümüzde de, sadaka-i câriye olan hayırlı çocuk yetiştirmeyi her anne baba kendisine öncelikli bir görev bilmelidir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Dünyada ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Eğitim ve Din Eğitimi 85 Amerika Birleşik Devletleri:

Dünyada ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Eğitim ve Din Eğitimi 85 Amerika Birleşik Devletleri: ABD'de temel eğitim, eyaletten eyalete bazı farklılıklar göstermekle birlikte genellikle 4 -6 yaş arası anaokulu dönemidir. Temel eğitim ise 6 yıldır. ABD'de yeryüzünde mevcut her ırktan, her dilden ve dinden insanın bir arada yaşamasından dolayı devlet okullarında din dersleri verilmemektedir. Ancak bu işi mezheplerin, dinî kuruluşların ve özellikle kilise teşkilatlarının üstlenerek yerine getirdiğini görülmektedir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

86 Dünyada ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Eğitim ve Din Eğitimi Almanya: Almanya'da 1819'dan

86 Dünyada ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Eğitim ve Din Eğitimi Almanya: Almanya'da 1819'dan beri temel eğitim, 6 -16 yaşları arasında zorunludur. Almanya'da, resmi devlet okullarında din dersleri zorunludur ve her okulun programında daima ilk sırayı alır. Öğrenciler, 8 yıl boyunca haftada 4 saat din dersi alırlar. Ayrıca haftada birer saat da dinî ayinleri vardır. Böylelikle haftalık süre 5 saate çıkar. Avusturya: Avusturya'da temel eğitim mecburi ve 6 -16 yaşları arasıdır. Din dersi ise ilkokul birinci sınıftan başlayarak, 16. yaşa kadar haftada 2 saat olarak okutulur MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Dünyada ve ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Dünyada Eğitim ve Dinve Eğitimi Temel Din

Dünyada ve ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Dünyada Eğitim ve Dinve Eğitimi Temel Din Eğitimi 83 87 Belçika: Temel eğitime 7 yaşında başlanarak 18 yaşına kadar devam eder ve zorunludur. Fransa: Fransa'da ilköğretim, ilk defa 1793 yılında zorunlu hale getirilmiş olmakla beraber, 1802'de bundan vazgeçilmiştir. Ancak 1881 -1882 öğretim yılında itibaren ise ilköğretim yaygın bir şekilde zorunlu olarak uygulanmaya başlanmıştır MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Dünyada ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Eğitim ve Din Eğitimi 88 Hollanda: Bu ülkede

Dünyada ve Bazı Batı Ülkelerinde Temel Eğitim ve Din Eğitimi 88 Hollanda: Bu ülkede temel eğitim 8 yıldır. 4. ve 5. sınıfları anaokulu, 6 yıllık kısmı ise ilkokullardır. Hollanda'da 16 yaşına kadar eğitim zorunludur. Hollanda'da din eğitimi anaokullarından başlar ve temel eğitim boyunca devam eder. İngiltere: İngiltere'de ilköğretim 1876'da zorunlu 1891'de ise ücretsiz-zorunlu hale getirilmiştir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Din Eğitimi Verecek Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 89 Bu güzel öğrenme ve çağrı

Din Eğitimi Verecek Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 89 Bu güzel öğrenme ve çağrı yolunu belirten bazı metotları Kur'ân'ın yönlendirmesi ve Hz. Peygamber’in ifadeleriyle din eğitimi verecek olanların dikkat etmesi gereken hususlar: a. İnsanların psikolojik, sosyal ve kültürel seviyelerini göz önünde bulundurarak, din eğitimini sevdirerek, zorlaştırmadan, nefret ettirmeden kolaylaştırarak ve müjdeleyerek öğretmeyi hedef edinmelidir MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Din Eğitimi Verecek Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 90 b. Din eğitimi veren kişi

Din Eğitimi Verecek Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 90 b. Din eğitimi veren kişi aynı zamanda Hz. Peygamber’in görevleri arasında yer alan davet, eğitim ve öğretim işi zor olmasından dolayı, karşıya kalınan güçlük, eza ve cefalara sabretmelidir c. Din eğitimi veren kişi, eğitim ve öğretim çalışmalarını hedef kitleyi zorlamadan yumuşaklıkla yapmalıdır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Din Eğitimi Verecek Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 91 d. Dinî eğitimde insanlara öğüt

Din Eğitimi Verecek Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 91 d. Dinî eğitimde insanlara öğüt vermenin, usanmadan devam etmenin ve tekrar hatırlatmanın önemini göz ardı etmemelidir. e. Din eğitimini açık ve net şekilde yapmalıdır. f. Eğitim ve öğretimi kişilerin anlayacağı seviyede yapmalıdır. g. Eğitim ve öğretimde muhatapları düşünmeye yöneltmelidir h. Yapılan eğitim ve öğretimde samimi olmak, yani yapılacak olan hususlarda önce kişinin kendisinin örnek olması ve yapmadığı şeyleri söylememesi gerekir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 92 1. Türkiye'de mevcut şartlar içerisinde örgün din eğitimi

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 92 1. Türkiye'de mevcut şartlar içerisinde örgün din eğitimi veren kurumlar olan İmam Hatip Liseleri ile İlahiyat Fakülteleri’nin alan belirleme yöntemiyle tekrar yapılandırılması gerekmektedir. Fakültelerin sayısının artırmak değil, liyakatli, ehil, halktan kopuk olmayan ve onların dini yaşantılarına saygı gösteren kişilerin yetişmesi önemlidir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 93 Diğer yandan bir bakıma yaygın din eğitimi yapan

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 93 Diğer yandan bir bakıma yaygın din eğitimi yapan Diyanet İşleri Başkanlığı da kendi içerisinde değişikliklere giderek, orasının devlet kurumları içerisinde rantiyel bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır. Orada çalışacak kişilerin din eğitimi veren kurumlardan seçilerek, liyakatine göre istihdam edilmesi gerekmektedir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 94 2. İslâm'ın iyi öğrenilememesinden ya da öğretilememesinden dolayı

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 94 2. İslâm'ın iyi öğrenilememesinden ya da öğretilememesinden dolayı kendi bünyesinde veya dinin mensupları arasında bazı yanlış anlayışlar ortaya çıkmaktadır. Hatta bu kişiler arasında bilgisizlikten dolayı bazı fikrî çatışmalar olmaktadır. Bunun sonucunda üzülerek görmekteyiz ki, eğitim eksikliğinden ya da yanlış eğitimden dolayı bu gün Türkiye'de her ikisinden de dine zarar gelen iki grup insan bulunmaktadır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 95 3. İslâm'ın her türlü batıl inanç ve hurafeler

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 95 3. İslâm'ın her türlü batıl inanç ve hurafeler ile akıl ve mantık dışı yorumlardan uzak tutulması gerekmektedir. Bu da ancak doğru İslâm'ı öğrenmek ve öğretmekle olabilir. Ayrıca "İsrailiyyât" denilen İslâmî öğretilerin özüne ters düşen yorumlardan da uzak duran, yine sağlam ve bilimsel olarak yapılan bir din eğitimine ihtiyaç vardır MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 96 4. Din eğitiminde istenilen amaca ulaşmak için de;

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 96 4. Din eğitiminde istenilen amaca ulaşmak için de; a. Din eğitimi en az üç yaşında başlamalıdır ve bu eğitimde iman konusu, ilk yıllardan itibaren özenle vurgulanmalıdır. b. İlköğretim ve ortaöğretimde mecburi olan din eğitimi müfredatının yeniden gözden geçirilerek imanı şuuru kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi elzemdir. Bu düzenlemede din eğitimi programları fen bilimleriyle desteklenmeli, sosyal bilimlerin metotları ile psikoloji ve pedagojinin verilerinden azami ölçüde istifade edilmelidir. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 97 c. Üniversitelere de bilimsel verilerle desteklenmiş müfredata dayalı

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 97 c. Üniversitelere de bilimsel verilerle desteklenmiş müfredata dayalı seçmeli din dersi konulmalı ve üniversite gençliğinin de din eğitiminden istifade etmesi sağlanmalıdır. Özellikle sınıf öğretmeni yetiştiren fakültelerin öğrencileri din eğitimine tabi tutulmalıdır. d. İlköğretim ve ortaöğretimde din eğitimi verecek kişilere akademik eğitim verilerek bunların İslâm'a bakış ufku genişletilerek, muhatap olduğu çevre iletişiminin pozitif olması sağlanmalıdır. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 98 e. Dinî hizmetlerde halkla doğrudan muhatap olan vâizlerin

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 98 e. Dinî hizmetlerde halkla doğrudan muhatap olan vâizlerin de, dine sokulan hurafeleri ve halk arasında yaygın olan bâtıl inançları bilmeleri, ifrat ve tefritten uzak durmaları, terhip ve tergibe girmemeleri gerekmektedir. Geçmiş asırlardaki alimlerin hangi makamda söylediklerini bilmeden, her hangi bir konuda aynı bilgiyi vermemeleri elzemdir. Ayrıca kendilerine sorulan kavramları günümüzün insanının anlayacağı şekilde net olarak açıklamalıdırlar. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 99 f. Din adamlarının dindeki akla, mantığa ve ilme

Eğitimi ile İlgili Bazı Öneriler 99 f. Din adamlarının dindeki akla, mantığa ve ilme ters düşen rivayetleri ve yorumları bilmeleri sağlanmalıdır. g. Din eğitimi verilirken dinde ifrat ve tefritin zararları açık olarak belirtilmelidir. h. Herkesin malı olan ve her şeyin üstünde olması gereken dinin maddî çıkar, rant ve siyasî yükselme malzemesi gibi kullanılmasının hem dine hem de Müslümanlara zararları anlatılmalıdır. ı. Din eğitimi verenlerin, Müslümanların doğru İslâm'ı öğrenmeleri ve yaşamaları sağlanarak, istenen barış ve kardeşlik ortamına katkıda bulunmalıdırlar. MİLASANADOLU KIZ ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLAS İMAM HATİP MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA 100 İsmail ASLAN Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü MİLAS

TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA 100 İsmail ASLAN Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü MİLAS KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ