Lektorprogrammet ved Ui O Kirsti L Engelien Marie

  • Slides: 25
Download presentation
Lektorprogrammet ved Ui. O Kirsti L. Engelien & Marie S. Thorstensen Pro. Ted –

Lektorprogrammet ved Ui. O Kirsti L. Engelien & Marie S. Thorstensen Pro. Ted – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Ui. O

Ui. Os Lektorprogram Et samarbeid mellom 5 fakulteter: • • • Det humanistiske fakultet

Ui. Os Lektorprogram Et samarbeid mellom 5 fakulteter: • • • Det humanistiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teologiske fakultet Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Lektorprogrammet – historikk • 2003 Lektor og adjunkt programmet (LAP) opprettes – basert på

Lektorprogrammet – historikk • 2003 Lektor og adjunkt programmet (LAP) opprettes – basert på PPU forskrift fra 2003 – 60 dager praksis • 2009 endres til et masterprogram – Omfanget av praksis utvides til 75 dager • 2013 ny nasjonal forskrift og tilhørende retningslinjer – Omfanget av praksis utvides til 100 dager • 2014 ny studiemodell implementeres i tråd med forskriften

Forskriften for Lektorutdanningen 2013 • Formål • Læringsutbyttebeskrivelser • Struktur – hovedkomponenter – –

Forskriften for Lektorutdanningen 2013 • Formål • Læringsutbyttebeskrivelser • Struktur – hovedkomponenter – – – Fag 1 (minst 160 studiepoeng) Fag 2 (minst 60 studiepoeng) Profesjonsfaget (minst 60 studiepoeng) Praksis 100 arbeidsdager 20 studiepoeng som institusjonen selv bestemmer

Formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning

Formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn 8 – 13 som er integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fagstudier og praksis.

Hovedkomponentene i Ui. Os modell: • Fag 1 180 studiepoeng, – inkludert Ex. phil

Hovedkomponentene i Ui. Os modell: • Fag 1 180 studiepoeng, – inkludert Ex. phil (10 stp. ) • Fag 2 60 studiepoeng • Profesjonsfaget 60 studiepoeng: – PROF 1015 3. sem (10), PROF 3025 6. sem (20), PROF 4045 i 7 sem. (30) • 100 dager praksis – Integrert i emner, fordelt over fire av fem studieår • En obligatorisk bacheloroppgave – inngår i fag 1 eller fag 2 i det 3. studieåret • En profesjonsrelevant masteroppgave, – minimum 30 stp. inngår i fag 1

Praksis i 4 av 5 studieår: 100 dager fordelt på: • 3. semester 15

Praksis i 4 av 5 studieår: 100 dager fordelt på: • 3. semester 15 dager i PROF 1015 – 1 uke intensgruppepraksis + 10 dager parallell gruppepraksis (1 fast dag i uken) • 6. semester 25 dager i PROF 3025 – Gruppepraksis 4 uker + 5 temadager (? ) • 7. semester 45 dager i PROF 4025 – Langpraksis 1 + 8 uker (? ) • 9. semester 15 dager i masteremne fag 1 – Fleksible, individuell praksisdager

Studiemodell for realfaglige studieløp 10 Masteroppgave 30 stp. 5 9 Fag 1/Fagdid 1 (10

Studiemodell for realfaglige studieløp 10 Masteroppgave 30 stp. 5 9 Fag 1/Fagdid 1 (10 stp. ) 8 Fag 1/Fagdid 1 (10 stp. ) 7 4 Profesjonsfag (30 stp. ) 6 Fag 1 (10 stp. ) Profesjonsfag (20 stp. ) 5 Fag 1 (10 stp. ) 4 Fag 2 (10 stp. ) Fag 1 (10 stp. ) 3 Ex. Phil (10 stp. ) Fag 2 (10 stp. ) Prof. fag (10 stp. ) 2 Fag 2 (10 stp. ) Fag 1 (10 stp. ) 1 Fag 2 (10 stp. ) Fag 1 (10 stp. ) 3 2 1

Studiemodell for humsam-fagene 10 Masteroppgave 30 eller 60 stp. ? ? 9 Fag 1/Fagdid

Studiemodell for humsam-fagene 10 Masteroppgave 30 eller 60 stp. ? ? 9 Fag 1/Fagdid 1 (10 stp. ) 8 Fag 1/Fagdid 1 (10 stp. ) 7 5 4 Profesjonsfag (30 stp. ) 6 Fag 1 (10 stp. ) Profesjonsfag (20 stp. ) 5 Fag 1 (10 stp. ) 4 Fag 1 (10 stp. ) 3 Ex. Phil (10 stp. ) Fag 1 (10 stp. ) PROF (10 stp. ) 2 Fag 2 (10 stp. ) 1 Fag 2 (10 stp. ) 3 2 1

4 studieretninger – 48 studieløp • Fremmedspråk – 19 alternative studieløp • Kultur- og

4 studieretninger – 48 studieløp • Fremmedspråk – 19 alternative studieløp • Kultur- og samfunnsfag – 12 alternative studieløp • Nordisk – 8 alternative studieløp • Realfag – 9 alternative studieløp Fra høsten 2016 – 5 studieretninger, Engelsk vil bli en egen studieretning

Å utvikle lærende lærere Et integrert profesjonsfag Pedagogikk Fagdidaktikk Praksis

Å utvikle lærende lærere Et integrert profesjonsfag Pedagogikk Fagdidaktikk Praksis

Integrerte læringsutbyttebeskrivelser Hvert emne har felles læringsutbyttebeskrivelser som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis -

Integrerte læringsutbyttebeskrivelser Hvert emne har felles læringsutbyttebeskrivelser som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis - Kunnskap - Ferdigheter - Generell (profesjonell) kompetanse

Integrerte eksamensoppgaver Hvert emne har Fo. U-orienterte eksamensoppgaver som integrerer studentens arbeid med fagområdene

Integrerte eksamensoppgaver Hvert emne har Fo. U-orienterte eksamensoppgaver som integrerer studentens arbeid med fagområdene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis

Profesjonalitet Hvert emne inneholder en forskningsmetodologisk komponent for å styrke studentenes arbeid med de

Profesjonalitet Hvert emne inneholder en forskningsmetodologisk komponent for å styrke studentenes arbeid med de Fo. U-orienterte eksamensoppgavene og deres framtidige profesjonsutøvelse.

Ytring fra tidligere student: Fo. U-oppgaven har gitt meg god innsikt i hvordan jeg

Ytring fra tidligere student: Fo. U-oppgaven har gitt meg god innsikt i hvordan jeg som lærer kan forbedre min vurderingspraksis. Jeg har en bredere forståelse for hvordan elever kan oppleve tilbakemeldinger ulikt, og på hvilken måte jeg kan forbedre mine tilbakemeldinger på grunnlag av den responsen jeg fikk (Rapport - naturfagdidaktikk).

 «Studentene skal møte tverrfaglige profesjonsrelevante problemstillinger, ha jevnlig erfaringsutveksling gjennom hele studieløpet og

«Studentene skal møte tverrfaglige profesjonsrelevante problemstillinger, ha jevnlig erfaringsutveksling gjennom hele studieløpet og så mulighet til å delta i skolerelevante Fo. U-prosjekter. » Forskriften

Mentorordningen ved Lektorprogrammet • • Alle lektorstudenter får tilbud om å delta i en

Mentorordningen ved Lektorprogrammet • • Alle lektorstudenter får tilbud om å delta i en mentorgruppe Tilbudet gjelder gjennom alle de 5 studieårene Mentor er en erfaren faglærer fra en universitetsskole 2 -3 seminarer hvert semester, både på campus og ved mentorens skole, etter hvert besøk ved andre læringsarenaer 1 -3 sem. fokus på det å bli lærer, skifte perspektiv 4 -7 sem. sammenhenger mellom vitenskapsfag-skolefag, ILS ønsker også å involvere vit. ansatte fra våre samarbeidende fakulteter 8 -10 sem. Fo. U som en del av profesjonsutøvelsen i skolen, målsetning om å løfte fram universitetsskolenes systematiske Fo. U-arbeid Avsluttes med en Poster-konferanse (masteroppgavene)

Studiestart – 1. år i Lep • Satser på en faglig motiverende uke, bevisstgjøre

Studiestart – 1. år i Lep • Satser på en faglig motiverende uke, bevisstgjøre studentene på at de starter et profesjonsløp • Nyutviklet velkomstdag, ikke lengre et informasjonsmøte • Flere faglige arrangement gjennom uken: – Lærerbad – møter erfarne lærere - studentene kan spørre om hva som helst – Første møte med mentorene

Studiestart – sosiale aspekter • ILS gir økonomisk støtte til Lektordåpen som arrangeres av

Studiestart – sosiale aspekter • ILS gir økonomisk støtte til Lektordåpen som arrangeres av LEP studentforening • Ansatte ved ILS bidrar med å stå på ulike poster, bidrar til at studentene møter nøkkelpersoner i admin, vit. ansatt leder dåpen og faglig leder av programmet gratulerer dem med vel gjennomført dåp • ILS arrangerte egen frokost for Le. P-fadderne, som hadde obligatorisk undervisning den uken

Videobasert vurdering for læring i praksis Pro. Ted, Senter for fremragende lærerutdanning, har i

Videobasert vurdering for læring i praksis Pro. Ted, Senter for fremragende lærerutdanning, har i samarbeid med universitetsskolene og universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), utviklet en ny, fleksibel modell for veiledning og vurdering av lærerstudenters praksis i skolen. Video

Studiekullet 2014 286 studieplasser fordelt på studieretningene • 495 fikk tilbud om studieplass (80%)

Studiekullet 2014 286 studieplasser fordelt på studieretningene • 495 fikk tilbud om studieplass (80%) • 365 takket ja • 323 betalt semesteravgift Høsten 2015: • 292 betalt semesteravgift

Lektor – mest populære studieløp H 14 1. 2. 3. 4. 5. Fag 1

Lektor – mest populære studieløp H 14 1. 2. 3. 4. 5. Fag 1 (80 studiepoeng) Samfunnsfag Nordisk Historie Engelsk Nordisk Fag 2 (60 studiepoeng) Engelsk Samfunnsfag Engelsk Nordisk Historie Antall studenter 32 30 29 28 27 Fag 1 (80 studiepoeng) Fag 2 (60 studiepoeng) Antall studenter 1. Matematikk Naturfag 13 2. Biologi Kjemi/Naturfag 12