VED Yntemi V Kategorisi damar yolu amak iin

  • Slides: 8
Download presentation
VED Yöntemi • V Kategorisi damar yolu açmak için gerekli tıbbi sarf malzemeleri, iğne

VED Yöntemi • V Kategorisi damar yolu açmak için gerekli tıbbi sarf malzemeleri, iğne ve kateterler, serumlar, kortizon, adrenalin, antistin, yoğun bakım malzemeleri vb. tıbbi ilaçlardır. • E Kategorisi ise ağrı kesici, ameliyat iplikleri, radyoloji sarf malzemeleri gibi sağlık hizmet üretiminin aksamamasına sebep olan sarf malzemeleridir. • D Kategorisi çarşaf, sedye vb. stok kalemleridir. • ABC yöntemi stokları maliyete göre sınıflandırırken VED tıbbi malzemeleri, özellikle ilaçları hastanın hayati açıdan özellikli ihtiyacına göre sınıflandırmaktadır.

ABC-VED Matris Yöntemi • Bu yöntem daha çok hangi sınıftaki malzemelerden ne kadar stoklayacağımız

ABC-VED Matris Yöntemi • Bu yöntem daha çok hangi sınıftaki malzemelerden ne kadar stoklayacağımız ve emniyet stok düzeyinin ne seviyede olması gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Kategori A B C V AV BV CV E AE BE CE D AD BD CD • ABC-VED matrisinde malzemeler 9 kategoride sınıflandırılmıştır.

ABC Analizi ABC Kategori A B C Toplam Sayı 52 71 227 350 %

ABC Analizi ABC Kategori A B C Toplam Sayı 52 71 227 350 % 14, 85714286 20, 28571429 64, 85714286 100 Gider (TL) 897. 392, 85 268. 918, 18 116. 187, 80 1282498, 83 Gider (%) 69, 97221588 20, 96829827 9, 059485848 100 Gider (TL) 141. 317, 84 686. 094, 37 455. 086, 62 1282498, 83 Gider (%) 11, 01894495 53, 49668584 35, 48436921 100 VED Analizi VED Kategori V E D Toplam Sayı 18 285 47 350 % 5, 142857143 81, 42857143 13, 42857143 100

Toplam % Gider (TL) 393. 239, 49 AD 15 400. 742, 55 52 14,

Toplam % Gider (TL) 393. 239, 49 AD 15 400. 742, 55 52 14, 85714286 B BV 7 36. 352, 48 BE 53 187. 439, 69 BD 11 45. 125, 00 71 20, 28571429 C CV 5 1. 554, 55 CE 201 105. 415, 88 CD 21 9. 218, 08 227 64, 85714286 285 686095, 06 47 455085, 63 Toplam 18 141317, 84 Kategori 31 Sayı 6 103. 410, 81 AE Kategori AV ABC - VED Sayı A Kategori Sayı D Gider (TL) E Gider (TL) V Toplam Sayı ABC - VED Analizi 350 100

 • ABC-VED analizi yapıldıktan sonra ABC-VED Matris yapılabilmesi için malzemeler 3 kategoriye ayrılır.

• ABC-VED analizi yapıldıktan sonra ABC-VED Matris yapılabilmesi için malzemeler 3 kategoriye ayrılır. Birinci kategori AV, AE, AD, BV ve CV; ikinci kategori, BE, CE ve BD, üçüncü kategori, CD Malzemeleri oluşturmaktadır.

ABC – VED Matris Analizi Kategori Toplam Sayı % Gider (TL) Gider (%) I

ABC – VED Matris Analizi Kategori Toplam Sayı % Gider (TL) Gider (%) I 64 18, 28571429 935. 229, 88 72, 92247432 II 265 75, 71428571 337. 980, 87 26, 35330825 III 21 6 9. 218, 08 0, 71875933 350 100 1282428, 83 100 Kategori I’deki malzemeler hem hayati öneme haiz olup hem de pahalı malzemeler olduğundan büyük bir titizlikle yönetilmesi gerekmektedir. Bu malzemelerin tüketim ve emniyet stok düzeyleri sürekli izlenmelidir. Kategori II malzemeler, sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan malzemeler olup bunlarında stok kontrolü yapılmalıdır. Kategori III malzemeler ise isteğe bağlı veya pahalı olmayan malzemelerdir.