Hormon Hazrlama Yntemleri Prof Dr mit SERDAR Erlen

  • Slides: 36
Download presentation
Hormon Hazırlama Yöntemleri Prof. Dr. Ümit SERDAR

Hormon Hazırlama Yöntemleri Prof. Dr. Ümit SERDAR

Erlen Meyer Balon Joje

Erlen Meyer Balon Joje

Beher Mezur (Ölçü Silindiri)

Beher Mezur (Ölçü Silindiri)

Piset Huni

Piset Huni

Hassas Terazi Manyetik Karıştırıcı

Hassas Terazi Manyetik Karıştırıcı

Spatül

Spatül

 • Çeliklerin köklenmeleri üzerine etki yapan önemli bir etmen de hormon uygulamalarıdır. •

• Çeliklerin köklenmeleri üzerine etki yapan önemli bir etmen de hormon uygulamalarıdır. • Bitkilerin çelikle çoğaltılmalarında kimyasal maddelerin kullanımının ekonomik öneme sahip olduğu çoğu bitki türünde bilimsel olarak ispatlanmıştır.

 • Oksin benzeri büyüme düzenleyicilerinin çeliklere uygulanmasındaki amaç; özellikle zor köklenen türlerde çeliklerin

• Oksin benzeri büyüme düzenleyicilerinin çeliklere uygulanmasındaki amaç; özellikle zor köklenen türlerde çeliklerin kök oluşumunu hızlandırmak, birim çeliğe ait kök miktarını ve kaliteleri ile üniform köklenmeyi arttırmaktır. • Çeliklere uygulanan hormon ile çeliğin köklendirme ortamındaki sıcaklık, ışık koşulları ve su ilişkileri de köklenme üzerine etkilidir.

Ø Hormonlar, çeliklere * Hazır preparat veya * Saf olmak üzere 2 şekilde verilir.

Ø Hormonlar, çeliklere * Hazır preparat veya * Saf olmak üzere 2 şekilde verilir. • Piyasada ticari isimlerle birçok hormon preparatı bulmak mümkün ve bunlar kullanım talimatına göre uygulanır.

Ø Saf hormonlar çeliklere; • Toz halinde, • Zayıf ve yoğun eriyik olmak üzere

Ø Saf hormonlar çeliklere; • Toz halinde, • Zayıf ve yoğun eriyik olmak üzere 3 şekilde verilir.

 • Hormon eriyikleri, demet haline getirilmiş çeliklerin bazal uçlarına püskürtüleceği gibi köklendirme ortamında

• Hormon eriyikleri, demet haline getirilmiş çeliklerin bazal uçlarına püskürtüleceği gibi köklendirme ortamında sulanmak suretiyle muamele edilirler.

1000 mg = 1 gr 1 ml = 1 cm³

1000 mg = 1 gr 1 ml = 1 cm³

ÇELİKLERİN HORMON TOZLARI İLE MUAMELE EDİLMESİ Ø Hormon tozları; • Aktif madde (Hormon: 2,

ÇELİKLERİN HORMON TOZLARI İLE MUAMELE EDİLMESİ Ø Hormon tozları; • Aktif madde (Hormon: 2, 4 D, NAA, IBA vb. ) • Taşıyıcı madde (kül, un, talk, ince kömür tozu, su ve alkol gibi katı ve sıvı maddeler) olmak üzere 2 kısımdan oluşur.

Ø Hormon ve Konsantrasyon seçimi; ü Bitki türü ü Çeliklerin tipi ile bunların köklenme

Ø Hormon ve Konsantrasyon seçimi; ü Bitki türü ü Çeliklerin tipi ile bunların köklenme yeteneği ü Köklendirmede izlenecek yöntem ü Kullanılan köklendirme ortamına bağlıdır.

Indol butirik asit’in (IBA) 1000 ppm konsantrasyonlu hormon tozu hazırlanışı • Ön deneme yapılır.

Indol butirik asit’in (IBA) 1000 ppm konsantrasyonlu hormon tozu hazırlanışı • Ön deneme yapılır. 1 kg taşıyıcı maddenin ne kadar su (çözelti) ile hamur haline getirilebildiği belirlenir. Böylece çözelti miktarı tespit edilmiş olur. • IBA’dan 1 gr tartılarak % 96’lık alkol içerisinde eritilir ve su ile hacmi tespit edilen miktara tamamlanır. • Taşıyıcı maddeden 1 kg tartılarak bir kaba konulur ve üzerine hazırlanan hormon çözeltisi dökülür. Daha sonra karıştırarak hamur haline getirilip kurutularak, havanlarda toz haline getirilir ve renkli şişelerde saklanır.

Uygulanması • Çeliklerin bazal uçlarının 2. 5 cm’lik kısmı nemlendirilir (Nemli süngerle silinebilir yada

Uygulanması • Çeliklerin bazal uçlarının 2. 5 cm’lik kısmı nemlendirilir (Nemli süngerle silinebilir yada suya daldırılır). • Çeliklerin bu kısımları hormon tozuna batırılır • Yalancı bir çelikle dikim yeri hazırlanır ve dikim yapılır.

Yoğun Eriyik Hazırlama Yöntemi • Çeliklerin toplu, hızlı ve üniform olarak eriyikle muamele edilmeleri

Yoğun Eriyik Hazırlama Yöntemi • Çeliklerin toplu, hızlı ve üniform olarak eriyikle muamele edilmeleri diğerlerine göre bu yöntemin üstün yönünü oluşturur. • Bu yöntem aktif madde ile taşıyıcı olarak kullanılan % 50’lik alkolden oluşur. Konsantrasyon 500 -20000 ppm arasında değişir.

Hazırlanması • 2000 ppm konsantrasyonlu, 100 cm³ yoğun eriyiğin hazırlanması için önce 200 mg

Hazırlanması • 2000 ppm konsantrasyonlu, 100 cm³ yoğun eriyiğin hazırlanması için önce 200 mg aktif madde (hormon) tartılır, • Önce hormon eriyebiceği miktarda % 96’lık alkolde eritilir, sonra hacmi alkol ile 50 cm³ ‘e tamamlanır, • Üzerine 50 cm³ su eklenerek 2000 ppm’lik 100 cm 3 yoğun eriyik hazırlanmış olur.

Uygulanması • Hazırlanan eriyik içine çeliklerin basal uçlarının 2, 5 cm’lik kısmı daldırılır ve

Uygulanması • Hazırlanan eriyik içine çeliklerin basal uçlarının 2, 5 cm’lik kısmı daldırılır ve 5 sn bekletildikten sonra hemen dikilir.

Zayıf Eriyik Hazırlama Yöntemi • Bu yöntem aktif madde ile taşıyıcı olarak sudan oluşmaktadır.

Zayıf Eriyik Hazırlama Yöntemi • Bu yöntem aktif madde ile taşıyıcı olarak sudan oluşmaktadır. • 3 -72 saat gibi uzun bir zamana gereksinim göstermesi sakıncalı yönüdür. Ø Eriğin konsantrasyonu; ü Bitki türü ü Çeliklerin tipi ve ü Hormona bağlı olarak 20 -200 ppm arasında değişir.

Hazırlanması • 5000 ppm’lik bir ana eriyiğimiz var. • 10 ppm’lik 1 litre zayıf

Hazırlanması • 5000 ppm’lik bir ana eriyiğimiz var. • 10 ppm’lik 1 litre zayıf bir eriyiğin hazırlanması isteniyorsa, ana solüsyondan 2 cm³ alınıp, 1 litre suya eklenmesi yeterlidir.

Uygulanması • Bu şekilde hazırlanan eriyik, çelikleri rahatlıkla alabilecek cam veya porselen bir kap

Uygulanması • Bu şekilde hazırlanan eriyik, çelikleri rahatlıkla alabilecek cam veya porselen bir kap içerisine konulur. Kabın konulacağı yerin doğrudan güneş ışığını almaması gerekir. • Demet halinde bağlanmış çeliklerin basal uçlarının 2, 5 cm’lik bir kısmı eriğin içerisine daldırılır. • 3 -72 saat bekletildikten sonra dikilirler.

Soru 1 • Kivi çeliklerinin köklenmesi için 5000 ppm 200 ml IBA çözeltisi hazırlanacaktır.

Soru 1 • Kivi çeliklerinin köklenmesi için 5000 ppm 200 ml IBA çözeltisi hazırlanacaktır. Bu amaçla ne kadar IBA tartılması gerekir?

200 ml= 0, 2 lt X= 5000 x 0, 2 =1000 mg=1 gr IBA

200 ml= 0, 2 lt X= 5000 x 0, 2 =1000 mg=1 gr IBA tartılması gerekir

Soru 2 • 300 ml’lik IBA çözeltisi hazırlanacaktır. Bu amaçla 3 gr IBA kullanıldığında

Soru 2 • 300 ml’lik IBA çözeltisi hazırlanacaktır. Bu amaçla 3 gr IBA kullanıldığında çözeltinin konsantrasyonu ne olur?

Soru 2’nin cevabı • 3 gr=3000 mg • 300 ml=0, 3 lt X=10000 ppm

Soru 2’nin cevabı • 3 gr=3000 mg • 300 ml=0, 3 lt X=10000 ppm

Soru 3 • Elimizde 1000 ppm’lik 1 lt stok çözelti vardır. Bu çözeltiden ne

Soru 3 • Elimizde 1000 ppm’lik 1 lt stok çözelti vardır. Bu çözeltiden ne kadar almalıyız ki 100 ppm’lik 50 ml çözelti hazırlansın? V₁ x K₁ = V₂ x K₂ İlk çözeltiden alınacak miktar (lt) İlk çözeltinin konsantrasyonu (ppm) Yeni hazırlanacak çözeltinin hacmi (lt) V₁ x 1000 = 50 x 100 V₁ = 5 ml Yeni çözeltinin konsantrasyonu (ppm)

Soru 4 • Elimizde % 80’lik 2 lt çözelti var. Bu çözeltinin tamamının kullanılmasıyla

Soru 4 • Elimizde % 80’lik 2 lt çözelti var. Bu çözeltinin tamamının kullanılmasıyla %20’lik kaç litre çözelti hazırlanır?

Soru 4’ün cevabı • V₁ x K₁ = V₂ x K₂ 2 x 0,

Soru 4’ün cevabı • V₁ x K₁ = V₂ x K₂ 2 x 0, 80 = V₂ x 0, 20 V₂= 8 lt