Btenin Denetimi 1 Btenin Denetimi Yasama Denetimi dari

  • Slides: 45
Download presentation
Bütçenin Denetimi 1

Bütçenin Denetimi 1

Bütçenin Denetimi �Yasama Denetimi �İdari Denetim �Yargısal Denetim �Dış Denetim 2

Bütçenin Denetimi �Yasama Denetimi �İdari Denetim �Yargısal Denetim �Dış Denetim 2

1 -Bütçenin Yasama Denetimi 3

1 -Bütçenin Yasama Denetimi 3

Yasama Denetimi 1. Faaliyet Raporları 2. Kesin Hesap kanunu 3. Genel Uygunluk Bildirimi 4

Yasama Denetimi 1. Faaliyet Raporları 2. Kesin Hesap kanunu 3. Genel Uygunluk Bildirimi 4

Faaliyet Raporları 5

Faaliyet Raporları 5

6

6

7

7

8

8

9

9

Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl üst yöneticiler tarafından hazırlanmaktadır. 10

Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl üst yöneticiler tarafından hazırlanmaktadır. 10

11

11

Cumhurbaşkanlığına 12

Cumhurbaşkanlığına 12

Kesin Hesap Kanunu 13

Kesin Hesap Kanunu 13

14

14

15

15

Genel Uygunluk Bildirimi 16

Genel Uygunluk Bildirimi 16

17

17

2 -Bütçenin İdari (İç) Denetimi 18

2 -Bütçenin İdari (İç) Denetimi 18

İdari Denetimin Ana Hatları �İç Kontrol Sistemi (Harcama Öncesi Mali Kontrol) �İç Denetim (Harcama

İdari Denetimin Ana Hatları �İç Kontrol Sistemi (Harcama Öncesi Mali Kontrol) �İç Denetim (Harcama Sonrası Denetim) 19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

3 -Bütçenin Yargısal Denetimi 26

3 -Bütçenin Yargısal Denetimi 26

Sayıştay Denetimi �Sayıştay’ın yargı fonksiyonu bulunmaktadır. �Bu denetim, (genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarındaki) bütçe

Sayıştay Denetimi �Sayıştay’ın yargı fonksiyonu bulunmaktadır. �Bu denetim, (genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarındaki) bütçe uygulamasında sorumluluğu bulunan harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi gibi görevlilerin kanunlara aykırı işlemlerinin tespiti ve bunu göre gerekli cezai yaptırımların uygulanması ile ilgili bir denetim şeklidir. �Ayrıntılı bilgiler 3. Sınıf İdari Yargı Dersinde verilecektir. 27

4 -Bütçenin Dış Denetimi 28

4 -Bütçenin Dış Denetimi 28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

Yaptırımlar ve Yetkili Merciler 38

Yaptırımlar ve Yetkili Merciler 38

39

39

40

40

41

41

Kamu zararından doğan alacaklar; haksız fiil ve haksız iktisap niteliğinde olduğundan AATUHK kapsamına girmez.

Kamu zararından doğan alacaklar; haksız fiil ve haksız iktisap niteliğinde olduğundan AATUHK kapsamına girmez. İİK hükümleri uygulanır. 42

43

43

44

44

45

45