12 HAFTA YAPI DENETM YAPI DENETM Yap denetimi

  • Slides: 11
Download presentation
12. HAFTA YAPI DENETİMİ

12. HAFTA YAPI DENETİMİ

YAPI DENETİMİ • Yapı denetimi • Kamu inşaatları dışında kalan inşaatların denetimi • Kamuya

YAPI DENETİMİ • Yapı denetimi • Kamu inşaatları dışında kalan inşaatların denetimi • Kamuya ait inşatların denetimi • Yapı denetim heyetleri • İmalat kontrolü

YAPI DENETİMİ Kullanıma Uygunluk : Yaptığımız yapı sağlamlığının yanında kullanıma da uygun olmalıdır. Bir

YAPI DENETİMİ Kullanıma Uygunluk : Yaptığımız yapı sağlamlığının yanında kullanıma da uygun olmalıdır. Bir banyo düşünelim, penceresi çok yüksek yapılmış, açıp kapatmak için ayağınızın altına bir şey koymayı gerekiyor. Lavabo musluğu o kadar yükseğe konmuş ki el yıkarken sular dirseklerinizden damlıyor, priz aynadan o kadar uzağa konmuş ki elektrikli makineyle tıraş olurken aynaya ulaşamıyorsunuz veya çamaşır makinesini öyle bir yere koymuşsunuz ki duş mekanına geçerken makinenin üstünden atlayarak geçiyorsunuz. Böyle bir banyo kullanıma uygun (fonksiyonel) değildir. Yaptığımız yapıların içinde yaşayanları huzurlu kılmalı istiyorsak, onları kullanıma uygun yapmalıyız.

YAPI DENETİMİ Güzellik (Estetik) : Güzellik göreceli bir kavramdır, kişiye göre değişir. Örneğin kimileri

YAPI DENETİMİ Güzellik (Estetik) : Güzellik göreceli bir kavramdır, kişiye göre değişir. Örneğin kimileri için Picasso’nun resimleri güzeldir, bir başkası için Mona Lisa tablosu. Ancak bizim inşaatlarda sözünü ettiğimiz güzellik uygulamalardaki doğruluk ve düzgünlüktür. Örneğin bir yapıda sıvalar şakülünde yapılmamış, kornişler tavanı her noktasından öpmüyor, banyoda en pahalı seramiği kullanmışsınız ama derzler birbirini tutmuyor, pencereleri kapatıyorsunuz bazı yerlerde boşluklar kalıyor, tesisat kolonları tam düşey ve birbirine paralel değil, odalar arasında döşeme kaplamaları aynı kotta değil geçerken ayağınız takılıyor. O halde güzellikte, sağlamlık ve kullanıma uygunluk kadar önemlidir.

YAPI DENETİMİ Bizim yaptığımız yapıların bu şartları sağlamasının yanı sıra başka koşulları da yerine

YAPI DENETİMİ Bizim yaptığımız yapıların bu şartları sağlamasının yanı sıra başka koşulları da yerine getirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce ülkemizin sınırlı olanaklarına rağmen bizler için ayrılmış ödenekleri kullanıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız yapıların aynı zamanda ekonomik olması gerekir.

YAPI DENETİMİ İTİMAT KONTROLE MANİ DEĞİLDİR

YAPI DENETİMİ İTİMAT KONTROLE MANİ DEĞİLDİR

YAPI DENETİMİ Kamuya Ait İnşaatlarda Denetim: Başkan ve ilgili branşın denetim üyelerinden oluşan Yapı

YAPI DENETİMİ Kamuya Ait İnşaatlarda Denetim: Başkan ve ilgili branşın denetim üyelerinden oluşan Yapı Denetim Heyetlerince Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. Kontrol Amiri Kontrol Şefleri Kontrol Mühendisleri Kontrol Yardımcıları Sürveyanlar dan oluşan heyet marifetiyle denetlenir. 7

YAPI DENETİMİ Yapı denetim elemanlarından; yapıların sağlamlık, estetiklik ve fonksiyonellik açısından denetlenmelerini beklemenin yanında;

YAPI DENETİMİ Yapı denetim elemanlarından; yapıların sağlamlık, estetiklik ve fonksiyonellik açısından denetlenmelerini beklemenin yanında; Ayrıca kamu kaynağı kullandıkları/kullandırdıkları için devletin harcamalara ilişkin çıkardığı yasalara ve kurallara uymaları beklenir. Bunun içinde iyi bir mühendis olmanın yanında aynı zamanda mevzuatı çok iyi bilmek ve tüm faaliyetleri bu kurallara uygun yürütmek gerekmektedir. 8

YAPI DENETİMİ Yapı denetim elemanları işlerini tek başlarına yapmazlar. Bilindiği gibi işler yükleniciler aracılığıyla

YAPI DENETİMİ Yapı denetim elemanları işlerini tek başlarına yapmazlar. Bilindiği gibi işler yükleniciler aracılığıyla alt yükleniciler (taşeronlar) aracılığıyla yapılmaktadır. İşlerin iyi yapılması kontrol teşkilatına, müteahhitlere, taşeronlara, onların çalıştırdıkları işçilere, müteahhitlerin seçiminde ve işlerin yürütülmesinde uyulan yasa ve yönetmeliklere kısacası pek çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla tüm bu parametrelerin iyi olmasıyla mükemmele yakın işler elde edilebilir. 9

YAPI DENETİMİ Ancak yapı denetim elemanlarının, ne yasaları istedikleri gibi değiştirmek, ne de müteahhitleri

YAPI DENETİMİ Ancak yapı denetim elemanlarının, ne yasaları istedikleri gibi değiştirmek, ne de müteahhitleri ve onların çalıştırdıkları işçileri seçebilmek imkanı olmadığına göre müdahale edebilecekleri tek değişken olan kontrol faaliyetlerinin en iyisini yapıp işlerini mümkün olduğunca sağlıklı bitirmekten başka çareleri yoktur. İyi bir kontrol; dolaylı olarak, uzun vadede, müteahhitlerin de kendilerine çekidüzen vermelerini sağlayacaktır. İyi kontrol için ise ilgili, bilgili ve iyi niyetli kontrol elemanlarına ihtiyaç var. Bilgili olmak ise sürekli eğitimle mümkündür. 10

KAYNAKÇA • • Ferry, M. and Brandon, P. S. , 1984. Cost Planning of

KAYNAKÇA • • Ferry, M. and Brandon, P. S. , 1984. Cost Planning of Buildings, Billing and Sons Limited, Worcester, England Ferry, D. , Brandon, P. , 1986. Cost Planning of Buildings, Collins, London Güvemli, O. , 1994. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, 5. Baskı, İstanbul. Karslı, D. , 1998. İnşaat Süresini Etkileyen Faktörler veİnşaat Süresi Tahmin Modelleri, Yüksek Lisans Tezi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kelly, J. , 1992. Some Thouhts on Cost Modelling, Harriot –Watt University Kıvanç, T. , 1985. Yatırım Projesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Devlet Yatırım Bankası Yayınları. Ankara, s. 99. Kobu, B. , 1987. Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Kreps R. E. , Slomba J. W. , 1990. Conceptual Estimating Systems and Their Benefits, AACE International Transactions, ABI / INFORM Global, 68.