Boat DIGEST Tekne Skm Eitimi nite 5 Kiisel

  • Slides: 44
Download presentation
Boat DIGEST Tekne Söküm Eğitimi Ünite 5 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Boat DIGEST Tekne Söküm Eğitimi Ünite 5 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Unit 4 Personal Protective Equipment (PPE) and Handling Hazmat Ünite 5’in Amacı Bu ünitenin

Unit 4 Personal Protective Equipment (PPE) and Handling Hazmat Ünite 5’in Amacı Bu ünitenin sonunda adayların yapabilecekleri: • Tekne Geri Dönüşüm görevlerinde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanmanın niçin önemli olduğunu ve bunları giymenin yasal gerekliliklerinin ne olduğunu tanımlamak • Tekne sökümünün rutin görevlerinde ve özel durumlarında giyilmesi gerekebilecek KKD’leri hangileri olduğunu belirlemek • Nasıl doğru şekilde KKD giyileceğini öğrenmek

Unit 4 Risk Assessment for Recreational Craft Dismantlers KKD nedir? Kullanıcıyı işteki sağlık ve

Unit 4 Risk Assessment for Recreational Craft Dismantlers KKD nedir? Kullanıcıyı işteki sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyan donanımdır. Güvenlik baretleri, eldivenleri, göz korumasını, reflektörlü kıyafetleri, iş ayakkabını, tertibatları ve hatta koruyucu solunum cihazını içerir.

KKD nedir? • Kişisel korunma ekipmanlarının amacı, mühendislik ve yönetimsel önlemlerin yüksek maliyetli olması

KKD nedir? • Kişisel korunma ekipmanlarının amacı, mühendislik ve yönetimsel önlemlerin yüksek maliyetli olması veya verimli olmaması ve riskin makul seviyeye düşürülemediği durumlarda personelin tehlikelere maruz kalmasının azaltılmasıdır. • Kullanılan herhangi koruyucu ekipman, kullanıcı veya giyen kişi ile çalışma ortamındaki tehlikeler arasında bariyer oluşturur.

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri • • • Ergonomi Mümkün olan en üst koruma

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri • • • Ergonomi Mümkün olan en üst koruma seviyesi Risklerin ve işin doğasındaki sıkıntı etkilerinin bulunmayışı Uygun bileşen materyal Kullanıcı ile temas eden tüm KKD parçaları için yeterli yüzey koşulu Maksimum izin verilen kullanıcı engeli Kullanıcının morfolojisine KKD’nin uyumu Hafiflik ve tasarımının güçlü olması Devamlı kullanım için tasarlanan değişik KKD sınıfları ve tiplerinin uyumu

Aklınızda Bulundurun • Her zaman - Kişisel koruyucu ekipmanların iyi koşullarda muhafaza edildiğinden emin

Aklınızda Bulundurun • Her zaman - Kişisel koruyucu ekipmanların iyi koşullarda muhafaza edildiğinden emin olun - Herhangi bir hasar var mı diye kontrol edin

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri • Üretici tarafından sağlanan bilgiler; Üreticinin açık isim ve

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri • Üretici tarafından sağlanan bilgiler; Üreticinin açık isim ve adres bilgilerinin yanında, KKD piyasaya sürülmeden aşağıdaki tüm gerekli bilgileri içeren notlar hazırlanacaktır: » Depolama, kullanım, temizleme, bakım, ikmal ve dezenfektasyon. Üretici tarafından tavsiye edilen temizlik, bakım ve dezenfektasyon ürünleri, KKD veya kullanıcı üzerinde talimatlara uygun uygulandığında hiçbir ters etki göstermemelidir. » KKD’nin koruma sınıfı ve düzeylerini kontrol eden teknik testler sırasında kayıt edilen performans sorgulaması

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri • Üretici tarafından sağlanan bilgiler(devam) » Uygun KKD aksesuarları

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri • Üretici tarafından sağlanan bilgiler(devam) » Uygun KKD aksesuarları ve ayrı parçaların uygun olan özellikleri » Kullanım limitlerine ilişkin ve değişik risk düzeylerine uygun koruma sınıfları » KKD ve ilgili parçalarının tükenme ömrü ve süreleri » Taşıma için uygun paketleme » Herhangi bir işaretlemenin anlamı » KKD’nin tasarım aşamasında müdahil olan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve numarası

Önleme ve Koruma Kültürü hiyerarşisine göre, KKD en son çaredir.

Önleme ve Koruma Kültürü hiyerarşisine göre, KKD en son çaredir.

Bunların hangileri KKD’dir? 10

Bunların hangileri KKD’dir? 10

KKD ile İlgili Yasal Yükümlülükler ve Çalışanların Sorumlulukları Çalışanlar, ü kendilerine verilen kişisel koruyucu

KKD ile İlgili Yasal Yükümlülükler ve Çalışanların Sorumlulukları Çalışanlar, ü kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. ü Ciddi ve acil bir tehlike durumunda ve koruma önlemlerinde (kişisel koruyucu donanımda) gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği derhal işverene bildirecektir. ü İşveren ile sağlık ve güvenliğin korunması gereklilikleri ve işyeri ortamı ile çalışma koşullarının güvenli ve risksiz hale getirilmesi ile ilgili gerekliliklerde işbirliği yapacaklardır.

İşiniz için uygun KKD giyiniz!

İşiniz için uygun KKD giyiniz!

KKD ile İlgili Yasal Yükümlülükler ve İşverenlerin Sorumlulukları İşveren: ü Çalışma ekipmanı, kullanılan kimyasal

KKD ile İlgili Yasal Yükümlülükler ve İşverenlerin Sorumlulukları İşveren: ü Çalışma ekipmanı, kullanılan kimyasal maddeler veya karışımların ve teçhizatları seçiminin yanında çalışanların sağlık ve güvenliklerine risk oluşturan tüm riskleri değerlendirir ü Tüm hiyerarşik düzeylerde alınan veya kurulacak faaliyetlere bütünleşecek ve çalışanların korunmasının iyileştirilmesini sağlayan önlemeleri uygular ü Çalışanlarına görev verirken onların iş sağlığı ve güvenliği yönünden yeterliliklerini göz önünde bulundurur ü Yeni teknolojileri başlatırken, mesleki riskleri önleme ve korumaya ilişkin aktiviteleri yürütürken çalışanlarına danışır

ü İlkyardımı yangınla mücadele, ciddi ve yakın bir tehlike durumda çalışanların tahliyesi için gerekli

ü İlkyardımı yangınla mücadele, ciddi ve yakın bir tehlike durumda çalışanların tahliyesi için gerekli önlemleri alır ü İş kazalarının listesini tutar, raporlar ve sorumlu kurumlara iş kazası sonucunda zarar gören çalışanlarını bildirir. ü Çalışanlarını bilgilendirir ve görüşlerini alır ve işyerindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin sorunların tartışmasında yer almalarına izin verir ü Her bir çalışanın yeterli sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlar ü (AB İSG Çerçeve Direktifi 89/391/EEC) Kişisel Koruyucu donanımların Komisyon hükümlerindeki tasarım ve sağlık ve güvenliğe ilişkin üretim konularında uyumlu olmasını sağlar Ø Tüm kişisel koruyucu donanımlar; Ø Ø kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygundur. işyerinde var olan koşullara uygundur. kullanan çalışanın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygundur. gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.

Ayrıca • • • Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli ve iyi bir

Ayrıca • • • Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli ve iyi bir çalışır durumda ve hijyenik şartlarda olmasını işveren sağlamalıdır. Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasının gerektiği durumlarda, bir arada kullanılması uyumlu olan ve söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir. Kişisel koruyucu donanımların tek kişi tarafından kullanılması esastır. Zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması durumunda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır. Kişisel koruyucu donanımın seçiminden önce işveren kullanmayı planladığı kişisel koruyucu donanımın ilgili AB Direktifinin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir. İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar. Çalışanlar alınan tüm önlemler konusunda bilgilendirilir.

Genel Tekne Sökümü Görevlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar • • • Baş koruma Göz

Genel Tekne Sökümü Görevlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar • • • Baş koruma Göz ve yüz koruma El ve kol koruma Koruyucu giysiler Ayak koruma • Kulak koruma • Solunum koruma

Baş Koruma • Nesneler, baş üstüne düşebilir ve başa çarpabilir. • Başınızı borular veya

Baş Koruma • Nesneler, baş üstüne düşebilir ve başa çarpabilir. • Başınızı borular veya kirişler gibi sabit nesnelere vurabilirsiniz. • Kazara başın elektrik ile teması tehlikesi bulunması olasılığı vardır.

Baş Koruma Her zaman • Ayarlanabilir çene bandını kullanın • Baretinizin içini temiz tutun

Baş Koruma Her zaman • Ayarlanabilir çene bandını kullanın • Baretinizin içini temiz tutun • Düzenli olarak ekipmanın dışındaki çatlak ve çizikleri kontrol edin • Baretinizi şiddetli bir çarpışma veya parça düşmesinden sonra atınız tekrar kullanmayın • Başınız dik konumda iken baretinizin uç kısmının yere paralel olmasına dikkat edin

Baş Koruma • Asla çatlak veya hasar görmüş baretleri kullanmayın • Asla yanmış veya

Baş Koruma • Asla çatlak veya hasar görmüş baretleri kullanmayın • Asla yanmış veya bir kimyasala maruz kalmış baretleri kullanmayın • Asla baret yerine içi sert plastikli şapka kullanmayın • Asla baretinizi ters takmayın • Asla baretinizi öne veya arkaya kayık şekilde giymeyin • Asla baretinizde kendinize göre değişiklikler yapmayın

Göz ve Yüz Koruma • Tekne sökümündeki kesme prosedürleri sırasında parçalardan partiküller (FRP, tahta,

Göz ve Yüz Koruma • Tekne sökümündeki kesme prosedürleri sırasında parçalardan partiküller (FRP, tahta, boru vb. olabilir) gözler için çok tehlikeli olabilir. Bu prosedürler esnasında, küçük parçalar gözlere çarpabilir ve kalıcı hasara hatta körlüğe neden olabilir. • FRP ve tahtadan tozlar ayrıca gözler için çok tehlikelidir. Göz koruma ekipmanı, ilgili tekne söküm prosedürleri sırasında her zaman giyilmelidir.

Göz ve Yüz Koruma » Güvenlik gözlükleri • Bunlar ayrı metal veya plastik çerçeveli

Göz ve Yüz Koruma » Güvenlik gözlükleri • Bunlar ayrı metal veya plastik çerçeveli olabilir veya tek bir lens/çerçeve kalıbı bulunabilir. » Koruma Gözlükleri • Bunlar esnek plastik çerçeve ve bir veya iki lensli esnek elastik kafa bandından oluşur. » Yüz siperleri • Bunlar bir çerçeve ve ayarlanabilir kafa kayış takımı veya barete eklektik bir büyük bir lensten oluşur.

Göz ve Yüz Koruma Her zaman » Göz ve Yüz korumanın yüzünüze uygun olduğundan

Göz ve Yüz Koruma Her zaman » Göz ve Yüz korumanın yüzünüze uygun olduğundan ve yüzünüzden kolayca düşmediğinden emin olun » Ekipmanınızı kişisel olarak kullanınız » Buğulanma risklerini göz önüne alıp önlemler alın » Göz koruma ekipmanlarını koruyucu kutusunda saklayın » Üretici tarafından belirlenmiş bakım tutum ve kullanım talimatlarına uyun

Göz ve Yüz Koruma » Asla ekipmanınızı kullanmayınız eğer ekipmanın içinden dışarıyı görüşte düşüklük

Göz ve Yüz Koruma » Asla ekipmanınızı kullanmayınız eğer ekipmanın içinden dışarıyı görüşte düşüklük varsa (camda buzlanma matlaşma veya aşırı çizikler) veya hasar meydana gelmiş ise ve de çöpe atınız. » Asla güneş gözlüğü kullanmayın çünkü güneş gözlüğü sizi aşırı miktarda olan ultra viyola ışından koruyamaz. Güneş gözlüklerinde kullanılan plastik kıvılcımlardan korumaya uygun değildir.

VIDEO I

VIDEO I

El ve Kol Koruma » » » Kesiklere ve aşınmalara karşı koruma Elleri aşırı

El ve Kol Koruma » » » Kesiklere ve aşınmalara karşı koruma Elleri aşırı soğuk hava için koruma Elektrik tehlikelerine karşı tehlikeler Kimyasalların elleçlenmesi ve bunlara temas Radyoaktif materyallin elleçlenmesi Sıcak veya soğuk materyalin elleçlenmesi ve kazara açık alevlere temas işlerinde çalışmalarda koruma

El ve Kol Koruma Her zaman » Elinize tam uygun olduğuna ve kesme işleri

El ve Kol Koruma Her zaman » Elinize tam uygun olduğuna ve kesme işleri için doğru giyildiğine emin olun » Eldivenlerinizi ellerinizi ve eldivenin içini kirletmeden çıkarabiliyor olduğunuzdan emin olun » Eldivenlerinizi değiştirdikten sonra ellerinizi güzelce temizleyin ve günde bir kez ellerinizi nemlendirin

El ve Kol Koruma • Asla eldivenlerinizi çok uzun süre aralıksız giymeyin • Asla

El ve Kol Koruma • Asla eldivenlerinizi çok uzun süre aralıksız giymeyin • Asla iş için özenle seçilen eldiven yerine iş öncesi kremi kullanmayınız. Çünkü iş öncesi kremler: – Tehlikeye karşı korumazlar – Çalışanlar bunları doğru uygulayamayabilir, derilerinde kapatılmayan kısımlar kalabilir – Henüz sağladıkları koruma düzeyi hakkında tam bir bilgi yoktur – Çalışma sırasında çalışan fark etmeden koruyuculuğu ortadan kalkabilir

VIDEO II, IV

VIDEO II, IV

Koruyucu Giysiler İş giysileri yeterli kapatma sağlayabilir ve deri yanıklarını kıvılcım, kaynak çapağı ve

Koruyucu Giysiler İş giysileri yeterli kapatma sağlayabilir ve deri yanıklarını kıvılcım, kaynak çapağı ve radyasyonu minimize edecek uygun materyalden yapılabilir. Eğer tek kullanımlık koruyucu giysi tekrar kullanılan koruyucu giysiyi korumak için kullanılacaksa; bunlarında alev geciktirici olduğundan emin olun.

Koruyucu Giysiler Her Zaman » Yün ve ağır pamuktan yapılmış yağsız bir koruyucu giysi

Koruyucu Giysiler Her Zaman » Yün ve ağır pamuktan yapılmış yağsız bir koruyucu giysi giyin » Her yerinizi kapayan ve içinde rahat hareket edebileceğiniz giysi giyin » Uzun kollu (T-shirt olmayan) koruyucu giysi giyin ve yakasını, ceplerini ve paçalarını ilikleyin » Giysilerinizi kuru tutun » Cebinizde hiçbir yanıcı ve yakıcı madde bulundurmayın

Koruyucu Giysiler » Asla sentetik ürünleri (insan yapımı lifli) giymeyin çünkü bu ürünler kolayca

Koruyucu Giysiler » Asla sentetik ürünleri (insan yapımı lifli) giymeyin çünkü bu ürünler kolayca yanıp eriyerek derinize yapışabilir ve de ciddi yanıklara sebep olabilir » Asla yangına karşı dayanıklı kıyafetlerin yangını önleyeceğini farz etmeyin daima yangına mücadele için karşı ek plan geliştirin » Asla yıkama esnasında üreticinin tavsiye ettiği sıcaklığı geçmeyin » Asla fazlasıyla aşındırıcı temizleme ürünleri kullanmayın

VIDEO V, VI

VIDEO V, VI

Ayak Koruma » Ayak koruması tekne geri dönüşüm görevleri sırasında önemlidir. Ayak koruyucu KKD,

Ayak Koruma » Ayak koruması tekne geri dönüşüm görevleri sırasında önemlidir. Ayak koruyucu KKD, çalışanı sadece ağır cisimlere karşı değil aynı zamanda kaymaya ve takılmalar için kaymaya dayanıklı tabanlar sayesinde koruyacaktır. » İş Ayakkabıları ve botları • En çok bulunan ayak koruma tipi • Ayak parmakları ve/veya kaymayı önleyici taban, delinmeye dayanıklı ara taban ve aşırı soğuk ve sıcağa direnç gibi diğer güvenlik özelliklerine sahip olma » Wellington botları • Genellikle lastikten yapılıp ıslak çalışma koşullarında kullanılır • Ayakkabıların yıkanması ve hijyen nedeniyle dezenfekte edilmesi gereken işlerde yararlı

Ayak Koruma Her zaman » Konforlu olduğundan emin olun » Kullanmadan önce hasarlı olup

Ayak Koruma Her zaman » Konforlu olduğundan emin olun » Kullanmadan önce hasarlı olup olmadığını kontrol edin » Her iki ayağınızı da ölçerek deneyin » Normal bir iş çorabı giyin » Devamlı aynı çift ayakkabıyı giymeyin (örneğin üç ay geçtiğinde yeni bir çift ayakkabı edinip sırayla giyin) arada değiştirin

Ayak Koruma » Asla ayağınızı veya bacağınızı hareketli parçalara çok yakın tutmayın » Asla

Ayak Koruma » Asla ayağınızı veya bacağınızı hareketli parçalara çok yakın tutmayın » Asla sandalet ve benzeri tüm ayağınızı kapamayan ürünleri kullanmayın » Asla hareket halindeki cisimlerin veya ayak ve parmaklarınızın takılmasına ve ciddi incinmeye neden olabilen hareketli ekipmanın üzerinden atlamayın » Asla traktör veya diğer ekipmanın üzerinden atlamayın çünkü bu yere ters bir şekilde düşüş sağlar. » Asla kösele ayakkabı giymeyin çünkü bu ayakkabılar düşmenize sebep olabilir

VIDEO VII

VIDEO VII

Kulak Koruma » Ünite 3’te bahsedildiği üzere, gürültü oldukça karşılan bir iş sağlığı problemidir.

Kulak Koruma » Ünite 3’te bahsedildiği üzere, gürültü oldukça karşılan bir iş sağlığı problemidir. Yüksek gürültü seviyeleri kalıcı duyma kaybına neden olabilir. Bu hasarı önlemek için kulak koruyucular tekne söküm görevleri esnasında kullanılmalıdır. » Kulak Tıkacı • Bir kalkan yaratmaları için kulak kanalına uymaları ve onları kapamaları gerekir. Kalıcı (belirsiz süreli kullanım), tekrar kullanılabilir (birkaç kezlik kullanım) ve ya tek kullanımlık olsa bile. » Kulak Koruyucu • Normalde kulakların etrafını kavrayan ve üzerine uyan sert plastik kaplardan yapılır • Kafa bandı veya barete eklektik ve içine iletişim cihazları konulmuş olanları vardır

Kulak Koruma Her zaman » » Giymeden önce ve yırtılmaya karşı periyodik kontrol edin

Kulak Koruma Her zaman » » Giymeden önce ve yırtılmaya karşı periyodik kontrol edin İyi durumda olmayan kulaklık süngeri tıkaçları değiştirin Kafa bandı aşırı esnediğinde değiştirin Ilık suda hafif sıvı bir deterjanla (ya da tavsiye edilen şekilde) yıkayın daha sonra durulayın » Kiri ve yağı yok etmek için yumuşak bir fırça kullanın » Aşırı nemini alın ve daha sonra temiz bir zeminde kuruması için yerleştirin

Kulak Koruma » Asla aşırı gürültülü makinaların yakınında uzun süre için durmayın » Asla

Kulak Koruma » Asla aşırı gürültülü makinaların yakınında uzun süre için durmayın » Asla tek kullanımlık kulak tıkaçlarını tekrar kullanmayın » Asla kulaklıklarınızı diğer iş arkadaşlarını ile paylaşmayın » Asla çok sıkı veya çok bol kulaklıkları kullanmayın » Asla hasarlı durumdaki kulaklıkları kullanmayın » Asla kulağınıza kulaklık yerine sıkıştırılmış pamuk ile tıkamayı denemeyin

Solunum Koruma Solunum koruyucular, işyeri havasındaki kirleticileri filtrelemeye yarar » Basit filtrelemeli yüz parçaları

Solunum Koruma Solunum koruyucular, işyeri havasındaki kirleticileri filtrelemeye yarar » Basit filtrelemeli yüz parçaları » Solunum koruyucu cihazlar

Solunum Koruma Her zaman » » » İyi durumdaki maskeleri kullanın Maskedeki tüm lastikleri

Solunum Koruma Her zaman » » » İyi durumdaki maskeleri kullanın Maskedeki tüm lastikleri takın İki filtreli maskelere aynı cins filtreyi takın Maskeleri temizleyin ve uygun şekilde temiz tutun Filtreleri üretici tarafından tavsiye edilen şekilde değiştirin Kullanmadan önce fanın yeterince hava sağlayabildiğinden olun » Birden fazla filtresi olan maskelerde tüm filtreleri birlikte değiştirin

Solunum Koruma » Asla oksijeni az olan ortamlarda kullanmayın » Asla toz maskesini gaz

Solunum Koruma » Asla oksijeni az olan ortamlarda kullanmayın » Asla toz maskesini gaz ve buhara karşı veya gaz ve buhar maskesini toza karşı kullanmayın » Asla kirli hasarlı eksik ve yeterli hava sağlamayan maskeleri kullanmayın » Asla maskenin fanı durduğunda veya hava geçis oranı azaldığında çalışmaya devam etmeyin. Hemen çalışma alanını terk edin.

VIDEO VIII

VIDEO VIII

Önemli Notlar Bunlardan emin olun: Kullandığınız KKD’nin efektif ve işyerindeki tehlikelere karşı yeterli korumaya

Önemli Notlar Bunlardan emin olun: Kullandığınız KKD’nin efektif ve işyerindeki tehlikelere karşı yeterli korumaya sahip olduğuna » Kullanılan KKD’nin kullanıcısına ve işe uygunluğuna ve işçiye rahatsızlık ve ek risk (görmede kısıt ve benzeri) oluşturmadığına » CE işaretlemesi olmasına ve standarda uygun olduğuna » Birlikte kullanılacak diğer KKD’ler ile uyumlu olduğuna »