Velkommen 2 rbk 1 december 2015 POST TRAUMATISK

  • Slides: 57
Download presentation

Velkommen 2

Velkommen 2

Ørbæk 1 december 2015 POST TRAUMATISK BELASTNINGSREAKTION - PTSD 02 -11 -2020 3

Ørbæk 1 december 2015 POST TRAUMATISK BELASTNINGSREAKTION - PTSD 02 -11 -2020 3

Historiske Bevægelser Shakespear 1596 Henry IV; Hotspur hustru beskriver hendes mand. Kraepelin 1896 Kategoriserede

Historiske Bevægelser Shakespear 1596 Henry IV; Hotspur hustru beskriver hendes mand. Kraepelin 1896 Kategoriserede psykiske lidelser; Schreckneurose 02 -11 -2020 1. Verdenskrig Betegnelser; Hjerteneurose Soldaterhjerte Irritabelt hjerte Neurocirkulatorisk -Astehnia 4

Historisk Bevægelser 2. Verdenskrig & Koreakrigen Vietnamkrigen 1952 DSM I Gross Stress 1968 DSM

Historisk Bevægelser 2. Verdenskrig & Koreakrigen Vietnamkrigen 1952 DSM I Gross Stress 1968 DSM II Reaction Gross Stress Reaction Ingen kriterier, men målgruppe Fjernes! 02 -11 -2020 1970 érne - 1980 5 Child Abuse Battered Women Rape Trauma Vietnam Veteran

PTSD som Diagnose i DSM III 1980 1) Eksistensen af en genkendelig stressor, som

PTSD som Diagnose i DSM III 1980 1) Eksistensen af en genkendelig stressor, som ville medføre forpinthed i næsten alle. ”Katastrofal begivenhe, som ligger uden for normale menneskelige oplevelser” 02 -11 -2020 2) Genoplevelses symptomer 3) Følelsesløshed eller reduceret engagement i omverdenen 4)En række andre symptomer bl. a. Hyperarousal 6

Post. Traumatic. Stress. Disorder/PTSD DSM-IV Kriterie A 1; Personen har oplevet begivenheder, der involverer

Post. Traumatic. Stress. Disorder/PTSD DSM-IV Kriterie A 1; Personen har oplevet begivenheder, der involverer død, trussel om død eller alvorlige lemlæstelser, eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet. Kriterie A 2; Personen skal have reageret med intens frygt, hjælpeløshed, eller rædsel. 02 -11 -2020 7

8 02 -11 -2020

8 02 -11 -2020

Posttraumatisk Belastningsreaktion ICD-10 • • • A. tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af

Posttraumatisk Belastningsreaktion ICD-10 • • • A. tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter) B. (1) tilbagevendende genoplevelse af traumet i ”flashbacks”, påtrængende erindringer eller mareridt eller (2) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet C. Undgåelse af alt der minder om traumet D. (1) delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse eller (2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med 2 eller flere af følgende; (a) ind- eller gennemsovningsbesvær, (b) irritabilitet eller vredesudbrud, (c) koncentrationsbesvær, (d) hypervigilitet, (e) tilbøjelighed til sammenfaren E. Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse 02 -11 -2020 9

Hvad har flygtningene og soldaterne været udsat for? Vidne til overgreb, drab og ødelæggelser

Hvad har flygtningene og soldaterne været udsat for? Vidne til overgreb, drab og ødelæggelser 10 kamphandlinger Flugt og tab voldtægt Tortur Krig og bombeangreb Stort ansvar under højt trusselsniveau

PTSD symptomer Genoplevelses symptomer Invaderende minder, Mareridt, Genoplevelse gennem handling og følelser, Flashbacks, Intenst

PTSD symptomer Genoplevelses symptomer Invaderende minder, Mareridt, Genoplevelse gennem handling og følelser, Flashbacks, Intenst psykisk og fysisk ubehag ved cues 02 -11 -2020 Undgåelses symptomer Af tanker, følelser el samtaler om traumet Af aktiviteter, steder, eller mennesker forbundet med traumet Tab af interesse 11

PTSD symptomer Undgåelses symptomer Besvær med at huske aspekter ved traumet. Følelse af at

PTSD symptomer Undgåelses symptomer Besvær med at huske aspekter ved traumet. Følelse af at være afskåret fra andre Begrænsning af positive følelser og andre følelser Manglende fremtid 02 -11 -2020 Kronisk arousal og vagtsomhed Vanskeligheder med at falde el. forblive i søvn Irritabilitet og vrede Koncentrationproblemer Hyper vagtsomhed Overaktiv ”startle respons” 12

Her bygger vi kroppen op når vi spiser, sover og slapper af Kroppen har

Her bygger vi kroppen op når vi spiser, sover og slapper af Kroppen har det godt når der er balance mellem de to systemer Parasympatisk nervesystem Sympatisk nervesystem Her er vi parat til flugt og kamp

Hjernemæssige konsekvenser af lang tids stress • Amygdala løber ud af kontrol – Aktive

Hjernemæssige konsekvenser af lang tids stress • Amygdala løber ud af kontrol – Aktive reaktionsmønstre => Kamp (fight) og flugt (flight) / aggression og angst – Passivt reaktionsmønster => Man ”fryser” (freeze)

Urreflekser Flugt Kamp 15 Spille død Stivnen

Urreflekser Flugt Kamp 15 Spille død Stivnen

Et bjerg af tidligere traumer 10 % 90/10 reaktionen sker, når 10 % af

Et bjerg af tidligere traumer 10 % 90/10 reaktionen sker, når 10 % af den følelsesmæssige respons kommer fra nutiden, og 90% kommer fra fortiden. 90 % Nutiden Fortiden

Mentalisering og mentaliseingssvigt IKKEMENTALISERENDE • Følelses intensitet • • • -Kamp -flugt -Stivne -Spille

Mentalisering og mentaliseingssvigt IKKEMENTALISERENDE • Følelses intensitet • • • -Kamp -flugt -Stivne -Spille død • • • Milde til moderate følelser. Arousal (øget affekt) – Tid

UNDGÅELSE Den onde cirkel Indtrængni ng Traumatise ret Undgåelse

UNDGÅELSE Den onde cirkel Indtrængni ng Traumatise ret Undgåelse

PTSD symptomer, og så mere oveni Genoplevelse> PTSD>Undgåelse > Arousal > 02 -11 -2020

PTSD symptomer, og så mere oveni Genoplevelse> PTSD>Undgåelse > Arousal > 02 -11 -2020 Sameksisterende psykiatriske lidelser; 90%(1) 85%(2) Depression, andre Angstlidelser, Misbrug Somatiske lidelser Hjerte/kredsløbslidelser Smerteproblematikker Diabetes, Astma, Allergi 19

20 02 -11 -2020

20 02 -11 -2020

21 02 -11 -2020

21 02 -11 -2020

22 02 -11 -2020

22 02 -11 -2020

23 02 -11 -2020

23 02 -11 -2020

24 02 -11 -2020

24 02 -11 -2020

25 02 -11 -2020

25 02 -11 -2020

26 02 -11 -2020

26 02 -11 -2020

27 02 -11 -2020

27 02 -11 -2020

Ho. NOS Health of Nation Outcome Scales Ho. NOS scores normalvis ved indlæggelse, og

Ho. NOS Health of Nation Outcome Scales Ho. NOS scores normalvis ved indlæggelse, og igen ved udskrivning, på baggrund af observationer af personens globale funktionsniveau på Psykologiske, Adfærdsmæssige, Somatiske & Sociale dimensioner. • Dimensionerne scores 0 -4 af en klinisk observatør. • Score på 2 og derover kræver klinisk opmærksomhed • Britiske erfaringer siger at netop indskrevne psykiatriske patienter scorer 12 eller derover Sabina Palic Phd 2013; Measurement and Documentation of Complex PTSD in Treatment Seeking Refugees. 02 -11 -2020 28

Ho. NOS Studiet Sammenligner 448 flygtninge som modtog ambulant behandling på en af tre

Ho. NOS Studiet Sammenligner 448 flygtninge som modtog ambulant behandling på en af tre specialiserede klinikker for flygtninge med PTSD over en 3 -årig periode fra maj 2009 til april 2012. 02 -11 -2020 10500 indlagte patienter fra et dansk psykiatrisk hospital over en 10 -årig periode fra 2000 til 2009. Skizofreni (3175) Affektive lidelser (3081) Angst lidelser (1781) Personligheds. F (1030) Afhængighed (950) Demens (656) 29

Ho. NOS Studiet Konklusion; ”På trods af deres ambulante status udviste flygtningene højere grad

Ho. NOS Studiet Konklusion; ”På trods af deres ambulante status udviste flygtningene højere grad af psykiatrisk og social funktionsnedsættelser før behandlings start, sammenlignet med de fleste indlagte patienter. Deres Ho. NOS-profil var desuden karakteriseret ved, at have svære problemer over hele linjen. Behandlings outcome pre – post behandling var mindre end for de indlagte patienter. ” (min oversættelse) 02 -11 -2020 30

Hvem bliver syge af PTSD og hvorfor Definition 1980 på traumatisk stress; ” en

Hvem bliver syge af PTSD og hvorfor Definition 1980 på traumatisk stress; ” en katastrofal begivenhed, som ligger uden for normale menneskelige oplevelser” 02 -11 -2020 31 DESVÆRRE IKKE!

(Kessler et al 1995) fandt at >50% af US befolkning oplever traumatisk stress mindst

(Kessler et al 1995) fandt at >50% af US befolkning oplever traumatisk stress mindst en´gang i deres livsforløb (50%kvinder 60%mænd) 02 -11 -2020 (Craemer et al 2001) fandt tilsvarende tal i Australien (50%kvinder 65%mænd). Dræbt/Såret 16%-38% Ulykker 14%-28% Katastrofer 13%-20% 32

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor I lande med krig/intern konflikt er tallene

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor I lande med krig/intern konflikt er tallene betydeligt højere (De jong et al 2001) fandt fx i Algeriet, Cambodia, Palæstina & x. Jugoslavien forekomster på 70 -90% 02 -11 -2020 (Elklit 2002) fandt i en nationalt repræsentativ gruppe på 390 ottende kl. elever (13 -15år) v selvrapportering at 87% af pigerne & 78% af drengene havde oplevet mindst en traumatisk begivenhed 33

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor Forekomst af mindst en traumatisk begivenhed; Forekomst

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor Forekomst af mindst en traumatisk begivenhed; Forekomst af PTSD; 34 USA 50 -60% Algeriet 90 -92% 02 -11 -2020 USA ca. 8% Algeriet ca. 37%

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor Langt de fleste som udsættes for traumatisk

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor Langt de fleste som udsættes for traumatisk stress – udvikler IKKE vedvarende PTSD. 02 -11 -2020 DOSE >< RESPONS Hvor giftigt er traumet 35 (Voldtægtsofre) Ca. 46% udvikler PTSD (Ulykkes overlevere) Ca. 9% udvikler PTSD

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor Risiko og beskyttelsesfaktorer 54% af kvindelige voldtægtofre

Hvem bliver syge af PTSD og Hvorfor Risiko og beskyttelsesfaktorer 54% af kvindelige voldtægtofre udvikler ikke PTSD efter 3 mdr. 91% af kvindelige ulykkesoverlevere udvikler ikke PTSD 02 -11 -2020 Før; alder, køn, tidligere traumer, psykiatrisk historie Under; Dose-Respons, dissociation, panik, og andre stærke emotioner Efter; Social støtte, nye yderlige stressfaktorer 36

Reaktion på traume Forskellige faktorer har indflydelse på, hvordan traumeoplevelsen ”sætter” sig i det

Reaktion på traume Forskellige faktorer har indflydelse på, hvordan traumeoplevelsen ”sætter” sig i det enkelte menneske 1. 2. 3. 4. 5. Dosis (høj / lav – stærk / svag) Alder ved påvirkning (yngre / ældre) Social støtte, især emotionel støtte (lidt / meget Traumetype (personligt / upersonligt) Temperament (ængstelig / rolig)

Hvilken Psykologisk teori forklarer bedst udviklingen af PTSD INDLÆRINGSTEORI 38 02 -11 -2020

Hvilken Psykologisk teori forklarer bedst udviklingen af PTSD INDLÆRINGSTEORI 38 02 -11 -2020

39 02 -11 -2020

39 02 -11 -2020

40 02 -11 -2020

40 02 -11 -2020

Disse 2 indlæringsprincipper forklarer grundlæggende problematiker ved PTSD Klassisk betingning • Betydningen af påmindelser/cues

Disse 2 indlæringsprincipper forklarer grundlæggende problematiker ved PTSD Klassisk betingning • Betydningen af påmindelser/cues • Generalisering 02 -11 -2020 Operant indlæring • Undgåelse i alle former 41

42 02 -11 -2020

42 02 -11 -2020

Evidens for CBT behandlingsformer 43 02 -11 -2020

Evidens for CBT behandlingsformer 43 02 -11 -2020

Prolonged Exposure Grundantagelser One Trial Learning Vejsidebombe > Billeder, Lyde, Lugte, Taktile fornemmelser >

Prolonged Exposure Grundantagelser One Trial Learning Vejsidebombe > Billeder, Lyde, Lugte, Taktile fornemmelser > etc 02 -11 -2020 Stress Hjertebanken & Frygt Minder (om), Stress, Hjertebanken, Frygt, Panik, Vrede, etc 44

Patologiske Frygtstrukturer 2 patologiske opfattelser 45 STIMULI KOGNITION RESPONS 02 -11 -2020 BETYDNIN G

Patologiske Frygtstrukturer 2 patologiske opfattelser 45 STIMULI KOGNITION RESPONS 02 -11 -2020 BETYDNIN G • Verden er helt og aldeles farlig • Jeg er fuldkommen inkompetent

To forhold skal være tilstede for succesfuld behandling • Den Patologiske Frygtstruktur skal være

To forhold skal være tilstede for succesfuld behandling • Den Patologiske Frygtstruktur skal være aktiveret (Exponering) • Ny information, som afkræfter den patologiske struktur skal være til stede 02 -11 -2020 Exponering for frygtede stimuli i behandlingen opfylder disse forhold. Frygtstrukturen aktiveres, og fejlagtige antagelser ændres (Frygten for Frygten) 46

Hvilken behandling virker? u. U uu uu uu u. U BE 47 02 -11

Hvilken behandling virker? u. U uu uu uu u. U BE 47 02 -11 -2020

Prolonged Exposure Behandlingen består af 9 til 15 individuelle behandlingssessioner af 60 til 120

Prolonged Exposure Behandlingen består af 9 til 15 individuelle behandlingssessioner af 60 til 120 minutters varighed. De centrale komponenter i terapien er; Psykoedukation vedr. PTSD symptomer og almindelige reaktioner på traumatiske hændelser. Vejrtækningsøvelser. In Vivo eksponering. Visualiseret eksponering 02 -11 -2020 48

Kan alle behandles med Prolonged Exposure ? Hembree el at (2003) undersøgelse viste et

Kan alle behandles med Prolonged Exposure ? Hembree el at (2003) undersøgelse viste et generelt frafald på 20%. Zayert & Becker (2000) fandt at 17% af patienterne ikke ønskede at modtage eksponeringsterapi. Friedman et al (2010, kap 1) ”. . Studier har vist, at ca. halvdelen af alle CBT patienter oplever fuld remission af symptomer, hvilket betyder, at ca 50% kun oplever delvis, eller slet ingen bedring ved CBT behandling” (Min oversættelse) 02 -11 -2020 49

Hvad karakteriserer de mennesker som ikke profiterer af behandlingen (Lund et al, 2008) •

Hvad karakteriserer de mennesker som ikke profiterer af behandlingen (Lund et al, 2008) • • Lav global funktion (Ho. NOS) Få psykosociale resurser Større smerteproblematikker/mere somatisering Større tendens til depression og vrede Større forbrug af smertestillende midler og psykofarmaka Dårlige relationer Ringe tilknytning til arbejdsmarkedet Omfattende problemer med eksiltilværelsen 02 -11 -2020 50

Kompleks PTSD/DESNOS 1. Regulering af affekt og impulser (dvs vedvarende angst, risikoadfærd eller selvskadende

Kompleks PTSD/DESNOS 1. Regulering af affekt og impulser (dvs vedvarende angst, risikoadfærd eller selvskadende adfærd. 2. Biologisk selvregulering (dvs somatisering, feks smerte, fysiske symptomer, eller funktionsnedsættelser, der ikke kan forklares ud fra medicinske forhold) 3. Opmærksomhed eller bevidsthed (dvs dissociation) 4. Opfattelse af gerningsmanden (fx idealisering, optagethed af hævn) 5. Selvopfattelse (fx opfatter sig selv som beskadiget, føler dyb skam eller skyld) 6. Relationer (fx manglende evne til stole på andre, reviktimisering) 7. Meningssystemer eller overbevisninger (fx håbløshed, tab af tiltro) 02 -11 -2020 51

Sabina Palic Phd 2013; Measurement and Documentation of Complex PTSD in Treatment Seeking Refugees.

Sabina Palic Phd 2013; Measurement and Documentation of Complex PTSD in Treatment Seeking Refugees. 116 Bosniske flygtninge som søgte behandling på specialiseret klinik for PTSD blev screenet for DESNOS NB resursestærke og ikke barndomstraumer! 02 -11 -2020 34 % opfyldte kriterierne for DESNOS 32 % opfyldte samtidigt kriterierne for Personlighedsforstyrrel ser (Skizotypal og Paranoid) 52

Behandling af Kompleks PTSD Cloitre et al 2001 fremhævede, at mennesker med Kompleks PTSD,

Behandling af Kompleks PTSD Cloitre et al 2001 fremhævede, at mennesker med Kompleks PTSD, udover deres PTSD symptomer, havde store problemer med Affektregulering og Interpersonelle relationer. 02 -11 -2020 De har brug for arousalstabiliserende, psykoedukative, støttende interventioner med fokus på Nu-tiden, før de evt senere påbegynder exponering Dvs at behandlingen er inddelt i 2 moduler 53

STAIR Modul 1 er fokuseret på Nutids resurse-opbygning i emotionsforvaltning og interpersonelle vanskeligheder 02

STAIR Modul 1 er fokuseret på Nutids resurse-opbygning i emotionsforvaltning og interpersonelle vanskeligheder 02 -11 -2020 • • 4 Mål Emotions bevidsthed Emotionsregulering Forståelse for relationsmønstre Forbedring af relationsmønstre her og nu. 54

STAIR/NARRATIV Modul 2 er narrativt arbejde med bearbejdning af fortidens traumer. Narrative metoder bruges

STAIR/NARRATIV Modul 2 er narrativt arbejde med bearbejdning af fortidens traumer. Narrative metoder bruges til at skabe mening og sammenhæng i det skete. Personen opfordres til at organiserer deres fortælling i en begyndelse – en midte – og en afslutning, og at forestille sig disse minder som en del af deres autobiografi. Der arbejdes med, at traumet fra begyndelse til enden, kun er et af de mange kapitler, som deres liv består af. Personen opfordres til, og støttes i, at tænke på sig selv som forfatteren til deres egen historie – med friheden til at forestille sig fremtidige kapitler. 02 -11 -2020 55

Behandling på ATT Individuel behandling Resurse opbyggende og/eller traumefokuseret 10% Henvisning TVÆRFAGLIG UDREDNING Resurse

Behandling på ATT Individuel behandling Resurse opbyggende og/eller traumefokuseret 10% Henvisning TVÆRFAGLIG UDREDNING Resurse opbyggende Gruppebehandling 45% Visitation Flerfaglig udgående stabiliserende behandling i eget hjem 35% FAMILIEBEHANDLING ? 02 -11 -2020 Afsluttet 20% 56

Behandling på ATT Grundlæggende resurseopbyggende psykoedukationsprogram specielt til PTSD-patienter. • • • Hvad er

Behandling på ATT Grundlæggende resurseopbyggende psykoedukationsprogram specielt til PTSD-patienter. • • • Hvad er et traume Indtrængende symptomer 90/10 reaktion Somatisk indvirkning Identitet Depression Surrogat Coping Rekonstruktioner Medfølelsestræthed Herudover arbejdes målrettet med emotions-bevidsthed og regulering i individet og i relationer 02 -11 -2020 57