Eksamen maj juni 2017 3 g Eksamensvejledning maj

  • Slides: 31
Download presentation
Eksamen maj - juni 2017 3 g Eksamensvejledning maj 2017 Maj 2017

Eksamen maj - juni 2017 3 g Eksamensvejledning maj 2017 Maj 2017

Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen

Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen i august (skr. ) eller juni/august (mdt. ) Maj 2017

Generelle regler Snyd: At anvende ikke-tilladte hjælpemidler, herunder at gå på internettet At hjælpe

Generelle regler Snyd: At anvende ikke-tilladte hjælpemidler, herunder at gå på internettet At hjælpe andre At forsøge at hjælpe andre At modtage hjælp (eller forsøge det) Maj 2017

Generelle regler Konsekvenser af snyd: Bortvisning fra prøven Eksamen i det pågældende fag tages

Generelle regler Konsekvenser af snyd: Bortvisning fra prøven Eksamen i det pågældende fag tages næste år Bliver først student ved næste eksamenstermin Maj 2017

Generelle regler Utidig adfærd, dvs. støjen eller overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning Du

Generelle regler Utidig adfærd, dvs. støjen eller overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning Du skal rette dig efter vagternes anvisninger! Maj 2017

Generelle regler Klager: Skal være skriftlige og begrundede Afleveres til rektor senest 2 uger

Generelle regler Klager: Skal være skriftlige og begrundede Afleveres til rektor senest 2 uger efter prøvens bedømmelse • Eksaminationsgrundlaget • Eksamensforløbet • Bedømmelsen Maj 2017

Eksamensudmelding Antal eksamener i alt over 3 år: 8 + Studieretningsprojektet Min. 3 skriftlige

Eksamensudmelding Antal eksamener i alt over 3 år: 8 + Studieretningsprojektet Min. 3 skriftlige eksamener Min. 3 mundtlige eksamener AT-eksamen tæller som mdt. eksamen. Antal eksamener aflagt i 1. og 2. g: Normalt (men ikke altid) 2 prøver Maj 2017

Eksamensudmelding I A-niveau fag med både skriftlig og mundtlig prøve udtrækkes min. én af

Eksamensudmelding I A-niveau fag med både skriftlig og mundtlig prøve udtrækkes min. én af prøverne. Det samme gælder engelsk B og matematik B. For hvert ekstra A-niveau øges antallet af prøver med én, i 3 g. Maj 2017

Eksamensudmelding 2 offentliggørelser: • Tirsdag d. 9/5: Skriftlige eksaminer, skriftlige årsprøver og 3 g

Eksamensudmelding 2 offentliggørelser: • Tirsdag d. 9/5: Skriftlige eksaminer, skriftlige årsprøver og 3 g AT. • Tirsdag d. 16/5: Resten. Rektor læser op. Fra ca. kl. 10. 00 individuel plan i Lectio. Maj 2017

Eksamensplan i Lectio • Tjek dine eksamenstidspunkter jævnligt i Lectio – der kan forekomme

Eksamensplan i Lectio • Tjek dine eksamenstidspunkter jævnligt i Lectio – der kan forekomme ændringer undervejs. • Hvis ændringer mindre end to døgn før eksamen, så får du separat besked. Maj 2017

Skriftlige eksaminer Kom i god tid – 15 min. før eksamensstart. 5 min før

Skriftlige eksaminer Kom i god tid – 15 min. før eksamensstart. 5 min før eksamensstart skal du sidde på din plads - og der skal være ro i salen, så der kan gives fælles instrukser. Maj 2017

Uden hjælpemidler Computeren er et hjælpemiddel – så til delprøver uden hjælpemidler må man

Uden hjælpemidler Computeren er et hjælpemiddel – så til delprøver uden hjælpemidler må man ikke bruge computer eller opslagsbøger. Disse skal placeres på gulvet og først tages frem, når der gives besked. Så kun skriveredskaber. Maj 2017

Hjælpemidler Medbring selv hjælpemidler. I almindelighed må alle hjælpemidler medbringes – men… Kommunikation med

Hjælpemidler Medbring selv hjælpemidler. I almindelighed må alle hjælpemidler medbringes – men… Kommunikation med andre er selvfølgelig ikke tilladt. Hjælpemidler kan kun til dels lånes af skolen – og kun i begrænset omfang. Dette skal aftales inden eksamen. Følg altid vagtens anvisninger. Maj 2017

Elektroniske Ordbøger • Du kan nå de elektroniske ordbøger fra Gyldendal via HGEXAMEN. dk-siden.

Elektroniske Ordbøger • Du kan nå de elektroniske ordbøger fra Gyldendal via HGEXAMEN. dk-siden. • Oversætterprogrammer til hele sætninger er ikke tilladt – (i spansk vil din lærer informere om, hvad der er tilladt) Maj 2017

Aflevering Du afleverer ved at gå på hgexamen. dk På selve siden vælger du

Aflevering Du afleverer ved at gå på hgexamen. dk På selve siden vælger du linket ”Lectio” – eller ”netprøver” – det står på dit bordkort, hvad du skal bruge Lectio: Brugernavn og kode udleveres ved prøvens start Netprøver: Brugernavn og kode: unilogin Opgaven uploades, som du kender det fra Lectio. TJEK PDF-FILEN INDEN UPLOAD! OBS!!!!! Vent med at lukke til du har fået en kvittering på at opgaven er sendt. Maj 2017

Trådløst netværk HGEXAMEN til mundtlig og skriftlig eksamen Du skal selv sikre dig inden

Trådløst netværk HGEXAMEN til mundtlig og skriftlig eksamen Du skal selv sikre dig inden prøvestart, at du kan komme på HGEXAMEN – netværket og netprøver. dk Du skriver og afleverer dine opgaver elektronisk. Husk sidehoved med navn og sidetal. Maj 2017

Computer, strøm og bagage På alle pladser er der adgang til strøm (tobenede stik).

Computer, strøm og bagage På alle pladser er der adgang til strøm (tobenede stik). Af hensyn til vagterne skal tasker og andet udstyr stilles på den side af bordet, hvor der ligger ledninger. Den anden side skal være fri. Maj 2017

Computeren skal blive… Hvis du går før tid, skal din computer og dine hjælpemidler

Computeren skal blive… Hvis du går før tid, skal din computer og dine hjælpemidler blive på pladsen. Din mobiltelefon skal også forblive på din plads. Efter dagens sidste prøve kan du komme og hente dem. Du må faktisk kun tage mad og drikke med ud af lokalet, hvis du forlader det, før prøvetiden er slut. Formålet er at sikre ro og at forhindre mistanke om at oplysninger om opgaverne forlader lokalet før prøven er overstået. Maj 2017

Hvornår må du forlade eksamen? Det anbefales at du bruger den fulde eksamenstid. Hvis

Hvornår må du forlade eksamen? Det anbefales at du bruger den fulde eksamenstid. Hvis du er færdig før tid, så kontakter du vagten. Det sidste kvarter må ingen forlade lokalet.

Færdsel i lokalet Går du før tiden, må du altså ikke tage computerudstyr, mobiltelefon,

Færdsel i lokalet Går du før tiden, må du altså ikke tage computerudstyr, mobiltelefon, USB-stik, opgaver eller andet papir med ud af lokalet. Du skal heller ikke pakke sammen – dette af hensyn til de tilbageværende. Al samtale og støj er strengt forbudt! Maj 2017

Hvis du er nødt til at forlade lokalet Det er IKKE muligt at komme

Hvis du er nødt til at forlade lokalet Det er IKKE muligt at komme ud og ryge! Skal du benytte toilettet markerer du og bliver ledsaget ud af lokalet. Vend hurtigt tilbage – mens du er væk, må andre vente. Ingen må rejse sig fra sin plads, uden at have aftalt det med en vagt. Maj 2017

Pas på din besvarelse Tag jævnlige kopier på jeres harddisk og et USB-stik under

Pas på din besvarelse Tag jævnlige kopier på jeres harddisk og et USB-stik under et nyt filnavn. Maj 2017

Mundtlig eksamen Starttidspunkt for en mundtlig eksamen: Når spørgsmålet er trukket Kom i god

Mundtlig eksamen Starttidspunkt for en mundtlig eksamen: Når spørgsmålet er trukket Kom i god til prøverne og meld dig til gangvagten, som noterer at du er kommet. Maj 2017

Mundtlig eksamen Eksaminator Skal sørge for at eksaminandens styrker og evt. svagheder afdækkes. Censor

Mundtlig eksamen Eksaminator Skal sørge for at eksaminandens styrker og evt. svagheder afdækkes. Censor Skal bevidne at prøverne foregår efter gældende regler. Kan stille uddybende spørgsmål. Fastsætter karakter sammen med eksaminator. Maj 2017

AT eksamen Lærer og censor repræsenterer to forskellige fagområder. Lærer og censor har modtaget

AT eksamen Lærer og censor repræsenterer to forskellige fagområder. Lærer og censor har modtaget din synopsis, men ikke din studierapport og eventuelt nye bilag. Husk studierapporten – i udprintet form. Maj 2017

Mobiltelefoner må ikke medbringes i forberedelseslokalerne – skal afleveres i slukket tilstand – altså

Mobiltelefoner må ikke medbringes i forberedelseslokalerne – skal afleveres i slukket tilstand – altså ikke på lydløs - til gangvagten, inden du går op og trækker dit spørgsmål. Maj 2017

Eksamensbeviset Maj 2017

Eksamensbeviset Maj 2017

Fagene vægter forskelligt Nogle fag får større vægt end andre i eksamensresultatet: https: //www.

Fagene vægter forskelligt Nogle fag får større vægt end andre i eksamensresultatet: https: //www. youtube. com/watch? v=_yoi. XQ slg. I 8 Maj 2017

Fejring Sidste skoledag 16/5: • Morgenmad for 3 g i kantinen kl. 8. 10

Fejring Sidste skoledag 16/5: • Morgenmad for 3 g i kantinen kl. 8. 10 – 8. 55. Husk tilmelding. • Udvidet morgensamling i salen kl. 9. 00 – 10. 00. Fra 10. 00 undervisning for 1 g. og 2 g Huefest onsdag den 21/6: Afsæt aftenen – nærmere information følger.

Dimission fredag den 23. juni Mødetid kl. 8: 30 til fotografering Opstilling til indmarch

Dimission fredag den 23. juni Mødetid kl. 8: 30 til fotografering Opstilling til indmarch kl. 9. 45 Dimission kl. 10. 00 Maj 2017

Held og lykke med eksamen

Held og lykke med eksamen