Fuktmtning i betong RBK RDET FR BYGGKOMPETENS ett

  • Slides: 12
Download presentation
Fuktmätning i betong RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS ett viktigt moment i kontrollplanen FSB

Fuktmätning i betong RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS ett viktigt moment i kontrollplanen FSB Helsingborg 2019 -05 -22 Ted Rapp 2019 -05 -22/TR

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Betong är ett fantastiskt material! Beständigt men…. . .

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Betong är ett fantastiskt material! Beständigt men…. . . 2019 -05 -22/TR Formbart Brandsäkert Starkt

RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT …. . betong innehåller mycket vatten… …. . som i kombination med

RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT …. . betong innehåller mycket vatten… …. . som i kombination med andra material kan orsaka problem! 2019 -05 -22/TR

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Att limma en plast- linoleum- eller gummimatta på ett

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Att limma en plast- linoleum- eller gummimatta på ett betongbjälklag kräver en väl uttorkad betong. Enda sättet att säkerställa att betongen är ”tillräckligt” torr är att mäta! 2019 -05 -22/TR

Regelsamling för byggande, BBR RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 6: 5 Fukt 6: 51 Allmänt • Byggnader

Regelsamling för byggande, BBR RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 6: 5 Fukt 6: 51 Allmänt • Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Allmänt råd Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras. 2019 -05 -22/TR

Regelsamling för byggande, BBR RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 6: 5 Fukt 6: 53 Fuktsäkerhet • Fukttillståndet

Regelsamling för byggande, BBR RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 6: 5 Fukt 6: 53 Fuktsäkerhet • Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen Enda sättet att verifiera detta är att mäta! 2019 -05 -22/TR

PBL 10 kap. Kontrollplan RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS 6 § Byggherren ska se

PBL 10 kap. Kontrollplan RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS 6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen…. . 1. vilka kontroller som ska göras…. . 2. vem som ska göra kontrollerna, Tekniskt samråd 19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom 2. byggherrens förslag till kontrollplan…. Byggnadsnämndens startbesked 24 § I startbeskedet ska byggnadsnämnden 1. fastställa den kontrollplan som ska gälla…. 4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked……… Byggnadsnämndens slutbesked 34 § Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna…… att byggnadsverket får tas i bruk, om 1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller……. är uppfyllda… 2019 -05 -22/TR

Regelsamling för byggande, BBR RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 6: 5 Fukt 6: 5323 Grundkonstruktioner och bjälklag

Regelsamling för byggande, BBR RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 6: 5 Fukt 6: 5323 Grundkonstruktioner och bjälklag Allmänt råd Den slutliga kontrollen av att betongen torkat tillräckligt, t. ex. före golv-beläggning, bör ske med fuktmätning. Vägledning……. finns i Sveriges Byggindustriers handbok Manual – Fuktmätning i betong. (kompetens? ) 2019 -05 -22/TR

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Fuktmätning i betong kräver kompetens och kvalitetssäkrad dokumentation! En

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Fuktmätning i betong kräver kompetens och kvalitetssäkrad dokumentation! En ”felaktigt” utförd mätning ger oftast ett för lågt mätresultat! 2019 -05 -22/TR

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS ”RBK-mätning” 2019 -05 -22/TR

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS ”RBK-mätning” 2019 -05 -22/TR

RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT Rådet för Bygg. Kompetens Samarbetsorgan som verkar för hög kompetensnivå De samarbetande

RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT Rådet för Bygg. Kompetens Samarbetsorgan som verkar för hög kompetensnivå De samarbetande intressenterna är: • Sveriges Byggindustrier, håller kansli åt RBK • FSB, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer • Ledarna • Byggcheferna • Byggherrarna 2019 -05 -22/TR

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Fuktmätning i betong säkerställ kompetens och kvalitetssäkrad dokumentation i

RBK - RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS Fuktmätning i betong säkerställ kompetens och kvalitetssäkrad dokumentation i kontrollplanen Kontrollplan Byggherren ska se till…. vilka Fuktmätning ska utföras i de betongbjälklag som ska beläggas med fuktkänsliga ytskikt, tex plastmatta eller parkettgolv mm vem Fuktmätning ska utföras av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant Tekniskt samråd Vid det tekniska samrådet… Hur säkerställs att betongen är ”torr”? Byggnadsnämndens startbesked I startbeskedet…………. fastställa kontrollplan vilka handlingar Fuktmätning enligt RBK-systemet Dokumentation enligt RBK-systemet Byggnadsnämndens slutbesked Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna…… att byggnadsverket får tas i bruk, om byggherren har visat att kontrollplanen är uppfylld… Dokumentation från RBK-mätningar säkerställer en kvalitetssäkrad fuktkontroll avseende betongbjälklag och platta på mark inför beläggning av ytskikt! 2019 -05 -22/TR