TREPARTAFTALENS FORVENTEDE BETYDNING FOR SOSU SKOLERNE VEU rdet

  • Slides: 8
Download presentation
TREPARTAFTALENS FORVENTEDE BETYDNING FOR SOSU SKOLERNE VEU rådet 200618

TREPARTAFTALENS FORVENTEDE BETYDNING FOR SOSU SKOLERNE VEU rådet 200618

AKTIVITETSUDVIKLING INDEKSERET VEU rådet 200618

AKTIVITETSUDVIKLING INDEKSERET VEU rådet 200618

Ø Knap 40. 000 deltagere på AMU kurser på SOSU skolerne i 2017 Ø

Ø Knap 40. 000 deltagere på AMU kurser på SOSU skolerne i 2017 Ø Langt hovedparten af deltagerne i 2017 var beskæftigede – kun ganske få ledige på AMU kurserne Ø AMU aktiviteten i 2017 på landets SOSU skoler fordeler sig således: AMU - SSA • Kommunale ældrepleje – ca. 15. 000 deltagere • Sygehusområdet – ca. 4. 500 deltagere • Socialpsykiatrien/handicap området – ca. 8. 000 deltagere • Pædagogisk arbejde børn/unge – ca. 8. 000 deltagere

Ø Især på kommunale og regionale område meget store arbejdspladser – 600 eller flere

Ø Især på kommunale og regionale område meget store arbejdspladser – 600 eller flere ansatte Ø Ca. 75% af AMU uddannelserne er ”aftalte” forløb • dvs. uddannelser som er initieret af arbejdsgiver • ca. 25% er individuelle forløb Ø Ofte samlede kompetenceudviklingsforløb for større (tværfaglige) medarbejdergrupper Ø De AMU - SSA store kommunale virksomheder ”ved hvad de vil ha´”

HVAD FORVENTER VI AT TREPARTSAFTALEN KOMMER TIL AT BETYDE FOR SOSU SKOLERNE? Store forventninger

HVAD FORVENTER VI AT TREPARTSAFTALEN KOMMER TIL AT BETYDE FOR SOSU SKOLERNE? Store forventninger – mange gode intentioner i Trepartsaftalen: Ø Stigende efterspørgsel på videregående VEU /akademiuddannelser – især i forhold til SSA Ø Reduktion i antal AMU uddannelser – forventeligt kun ca. 30 uddannelser bliver udfaset/arkiveret – begrænset betydning inden for EPOS området Ø Særligt tilrettelagte forløb – fra ufaglært til SSH og fra SSH til SSA – stort behov for bedre meritering og ækvivalering mellem EUD/EUV og AMU – det skal vi blive bedre til! AMU - SSA

Styrket fleksibilitet – hvor blev den lige af? Ø Nedbrydelse i delmål – tilsyneladende

Styrket fleksibilitet – hvor blev den lige af? Ø Nedbrydelse i delmål – tilsyneladende kun på begrænset antal AMU uddannelser Ø Friinstitutionsforsøgsordningen – fast track – meget positive tilbagemeldinger fra både arbejdsgivere og skoler – forsøgsresultaterne burde i langt højere grad bringes i anvendelse! Ø Fokus på digital læring/fjernundervisning – meget velkomment og stigende efterspørgsel fra arbejdstager og arbejdsgiversiden (hænger dog dårligt sammen med planlagte taksreduktioner på fjernundervisning!) AMU - SSA

Test og prøver på AMU Positivt at der nu gives grundlag for højere grad

Test og prøver på AMU Positivt at der nu gives grundlag for højere grad af validering af læringsudbyttet og dermed meritering Meget omfattende opgave – på EPOS området skal der udvikles test/prøver til ca. 130 AMU uddannelser + evt. særskilte uddannelsesmål Mange ”bløde” AMU uddannelser af 1 – 2 dages varighed – giver det mening at teste på så korte forløb? AMU - SSA

 Udfordring i forhold til AMU uddannelsespakker bestående af flere AMU uddannelser – deltagerne

Udfordring i forhold til AMU uddannelsespakker bestående af flere AMU uddannelser – deltagerne vil opleve test meget ofte Dilemma mellem lokal tilpasning til arbejdsmarkedsbehovet og centralt fastsatte test/prøver Pas på vi ikke ender med at skræmme den ikke uddannelsesvante målgruppe væk! Vigtigt at de faglige udvalg fastsætter centrale rammer/retningslinjer for afvikling af test/prøver som er anvendelige i praksis AMU - SSA