Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invndiga arbeten vrigt Vecka

  • Slides: 3
Download presentation
Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invändiga arbeten Övrigt Vecka 52 Invändigt BY 30 och 40

Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invändiga arbeten Övrigt Vecka 52 Invändigt BY 30 och 40 Nästan inga planerade arbeten under v 52. God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla! BY 20: 1 BY 20: 2 BY 20: 3 V-trappan plan 2 -3 Spackling golv Södra OP Plan 2: Håltagning för stål mellan plan 2 och 3 Omklädningsrum BY 30, plan 01: Åtgärder efter besiktning/syn målning och bygga vägg/brandtäta BY 45 S: t Görans Sjukhus – skedesplan sommar 2018 1

Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invändiga arbeten Övrigt Vecka 1 Invändigt BY 30 och 40

Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invändiga arbeten Övrigt Vecka 1 Invändigt BY 30 och 40 Nästan inga planerade arbeten under v 1. God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla! BY 20: 1 BY 20: 2 BY 20: 3 V-trappan plan 2 -3 Spackling golv Omklädningsrum BY 30, plan 01: Ågärder efter besiktning/syn. Södra OP Plan 2: Håltagning för stål mellan plan 2 och 3 BY 45 S: t Görans Sjukhus – skedesplan sommar 2018 2

Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invändiga arbeten Övrigt Vecka 2 Invändigt BY 30 och 40

Rivning Markarbeten Platsgjuten betong Invändiga arbeten Övrigt Vecka 2 Invändigt BY 30 och 40 Byte fönster/såga dörrar till BY 20 plan 0 -6: Fönsterbyte etapp 2 mot BY 20: 2 Desinfektionsrum Rivning inför bygge av nytt desinfektionssrum V-trappan plan 2 -3 Målning, installationer BY 20: 1 BY 20: 2 BY 20: 3 Södra OP Plan 2: Rivning installationer, undertak och väggar Omklädningsrum BY 30, plan 01: Inflytta av skåp från BY 40 plan 1 v 2: 2 BY 45 S: t Görans Sjukhus – skedesplan sommar 2018 Fläktrum på tak plan 3: Isolering och papp på taket 3