Tun 21 Tit 83 SO SNH I So

  • Slides: 22
Download presentation
Tuần: 21 -Tiết: 83: SO SÁNH I/. So sánh là gì? 1. Ví dụ

Tuần: 21 -Tiết: 83: SO SÁNH I/. So sánh là gì? 1. Ví dụ

a. Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là

a. Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. (Hồ Chí Minh) Trẻ em như búp trên cành. b. […] trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. (Đoàn Giỏi) Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

TRẺ EM Có nét tương đồng ------------- BÚP TRÊN CÀNH Đều non nớt, bụ

TRẺ EM Có nét tương đồng ------------- BÚP TRÊN CÀNH Đều non nớt, bụ bẫm, đáng yêu, tràn đầy sức sống, đang phát triển… Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

Rừng đước Có nét tương đồng ------------- Hai dãy trường thành đều cao, dài

Rừng đước Có nét tương đồng ------------- Hai dãy trường thành đều cao, dài , chắc chắn, vững chãi… Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. .

hơn cả con hổ nhưng nét mặt Con mèo vằn vào tranh, to hơn

hơn cả con hổ nhưng nét mặt Con mèo vằn vào tranh, to hơn vô cùng dễ mến. (Tạ Duy Anh) con mèo vằn VẾ A Giống nhau - Lông vằn (to) hơn con hổ VẾ B Khác nhau - Mèo nét mặt dễ mến, hổ dữ Chỉ ra được sự tương phản của sự vật, nhưng không gợi hình, gợi cảm.

2. Nhận xét -Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật,

2. Nhận xét -Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. VD: Công cha như núi thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. II. /Cấu tạo của phép so sánh.

a) Trẻ em như búp trên cành. A B b). . . rừng đước

a) Trẻ em như búp trên cành. A B b). . . rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành dài Phương diện so sánh vô tận. B A Vế A (sự vật được so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện Từ so so sánh như dựng lên cao ngất như Vế B (sự vật dùng để so sánh) búp trên cành hai dãy trường thành vô tận

-Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm: +Vế A(nêu

-Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm: +Vế A(nêu tên sự vật, sự việc được so sánh) +Vế B(nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói ở vế A) +Từ ngữ chỉ phương diện so sánh. +Từ ngữ chỉ ý so sánh(gọi tắt là từ so sánh) Vd: Cô giáo như mẹ hiền.

Các từ so sánh khác: - Là, như là, y như, giống như, tựa

Các từ so sánh khác: - Là, như là, y như, giống như, tựa như, bao nhiêu…. bấy nhiêu…. , chẳng bằng, hơn, …. VD: Quê hương là chùm khế ngọt. Anh em như thể tay chân. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

a/ Trường Sơn: chí lớn ông cha A B Cửu Long: lòng mẹ bao

a/ Trường Sơn: chí lớn ông cha A B Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào. B A Vắng từ ngữ so sánh, từ ngữ chỉ phương diện so sánh b/ Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. . Từ so sánh B A Phương diện so sánh Vế B được đảo lên trước vế A cùng từ ngữ so sánh.

* Mô hình cấu tạo của phép so sánh: Vế A Các sự vật,

* Mô hình cấu tạo của phép so sánh: Vế A Các sự vật, sự việc được so sánh. Lưu ý Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B Các sự vật, sự Từ ngữ so sánh: như, là, việc dùng để so sánh bằng, tựa, giống. . . diện chỉ phương Các từ ngữ so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lượt bớt Vế B có thể được đảo lên trước vế A cùng với từ so sánh.

-Trong thực tế, mô hình cấu tạo nói trên có thể biến đổi ít

-Trong thực tế, mô hình cấu tạo nói trên có thể biến đổi ít nhiều: +Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lược bớt. +Vế B có thể được đảo lên trức vế A cùng với từ so sánh.

II. Luyện tập. Bài 1/25 Em hãy tìm thêm ví dụ a/ so sánh

II. Luyện tập. Bài 1/25 Em hãy tìm thêm ví dụ a/ so sánh đồng loại. -So sánh người với người. Thầy thuốc như mẹ hiền. - So sánh vật với vât Những tán lá phượng xòe ra như chiếc dù che mưa, che nắng b/So sánh khác loại. Bóng Bác cao lồng lộng -So sánh vật với người. Ấm hơn ngọn lửa hồng. - So sánh cái cụ thể với Công cha như núi ngất trời cái trừu tượng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.

Bài 2/26 Khỏe như … Khỏe như voi Khỏe như trâu

Bài 2/26 Khỏe như … Khỏe như voi Khỏe như trâu

Đen như… Đen như cột nhà cháy Đen như than

Đen như… Đen như cột nhà cháy Đen như than

Trắng như… Trắng như trứng gà bóc Trắng như bông

Trắng như… Trắng như trứng gà bóc Trắng như bông

Cao như… Cao như núi Cao như sếu

Cao như… Cao như núi Cao như sếu

BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN + Những ngọn cỏ gẫy ráp, y như

BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN + Những ngọn cỏ gẫy ráp, y như có nhát dao vừa lia qua. + Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. + Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài kêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. + Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. + Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh như phép sắp đánh Sửlên, dụng so nhau. sánh khi miêu tả Sự vật +được Mỏ cốc cái một dùi sắt, chọc xuyên cả đất. táinhư hiện cách sinh động , gợi cảm.

Bài tập. 1/ Trong các câu sau câu nào có sử dụng phép so

Bài tập. 1/ Trong các câu sau câu nào có sử dụng phép so sánh. a/ Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. b/ Chim khôn thì khôn cả lông Khôn đến cái lồng, người xách cũng khôn. c/ Thân em như thể con rùa Xuống sông đội đá, lên chùa đội bia.

2/ Câu ca dao sau là so sánh gì? Thân em như thể con

2/ Câu ca dao sau là so sánh gì? Thân em như thể con rùa Xuống sông đội đá , lên chùa đội bia a/So a/ So sánh người với người b/So sánh vật với vật c/So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng d/So sánh người với vật

Củng cố Điền câu so sánh sau vào mô hình cấu tạo. Quê hương

Củng cố Điền câu so sánh sau vào mô hình cấu tạo. Quê hương là chùm khế ngọt. Vế A (sự vật được so sánh) Quê hương phương diện so sánh Từ so sánh là Vế B (sự vật dùng để so sánh) Chùm khế ngọt

Hướng dẫn học ở nhà. -Học bài +So sánh là gì? +Cấu tạo của

Hướng dẫn học ở nhà. -Học bài +So sánh là gì? +Cấu tạo của phép so sánh -Chuẩn bị bài: LUYÊ N NO I VÊ QUAN SA T, TƯƠ NG, SO SA NH VA NH N XE T TRONG VĂN MIÊU TA