BO CO TUN TH 27 K HOCH TUN

  • Slides: 52
Download presentation
BÁO CÁO TUẦN THỨ 27 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 28 NĂM 2017

BÁO CÁO TUẦN THỨ 27 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 28 NĂM 2017

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 10 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 2. Báo cáo tổ chức tuyên truyền Luật chính quyền địa phương năm 2015 3. Góp ý Dự thảo kế hoạch tổ chức 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

4. Góp ý Dự thảo đề án tổ chức lại các Trung tâm trực

4. Góp ý Dự thảo đề án tổ chức lại các Trung tâm trực thuộc Sở lao động Thương bình và XH 5. Báo cáo kết quả tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn đối với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 6. Kiểm tra, cập nhật kế hoạch công tác và các báo cáo lên DLDC của Sở và VPS 7. Tiếp nhận, xử lý văn bản đi - đến của Sở.

2. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 27

2. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 04 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Chuâ n bi nô i dung tô chư c Hô i nghi Sơ kê t công ta c 6 tha ng đâ u năm 2017 cu a nga nh TN&MT. 2. Đa nh gia kê t qua thư c hiê n nhiê m vu cu a tâ p thê va ca nhân tha ng thư 8 năm 2017 3. Viê t ba i đăng tin lên website cu a Bô TNMT nhân di p ky niê m 15 năm tha nh lâ p. 4. Hoa n chi nh sô liê u kê toa n ta i Trung tâm Ky thuâ t ta i nguyên môi trươ ng

5. Ba o ca o kiê m tra công ta c thi đua khen

5. Ba o ca o kiê m tra công ta c thi đua khen thươ ng va tuyên truyê n 6. Tri nh ban ha nh danh mu c sư nghiê p công nga nh ta i nguyên va môi trươ ng

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 27

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 36 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Báo cáo Giải quyết vướng mắc tại các dự án K 1, K 2 và Đập dâng Tân Mỹ, Đập hạ Lưu sông Dinh, Thao trường huấn luyện Núi Đỏ (đặc biệt là PAK 2). 2. Tiếp tục thẩm định các hồ cấp giấy cho các tổ chức đủ điều kiện cấp giấy cho các tổ chức do Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận. 3. Theo dõi ký hợp đồng cho các tổ chức khi có đơn

4. Giải quyết hồ sơ đất tôn giáo. 5. Thẩm định các Hồ sơ

4. Giải quyết hồ sơ đất tôn giáo. 5. Thẩm định các Hồ sơ Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 A (BOT); 6. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với 42 hộ dân sử dụng đất dự phòng của phường Thanh Sơn quản lý thuộc Dự án Khu K 1; 7. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận triển khai việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Lại Hồng Vân thuộc Dự án Cụm công nghiệp Tháp Chàm; 8. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường cây Sen Dự án Khu dân cư Chí Lành; 9. Tổng hợp, báo công việc phòng 10. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Chợ Trung tâm huyện

11. Xử lý kiến nghị giao đất bổ sung của Quỹ Đầu tư Phát

11. Xử lý kiến nghị giao đất bổ sung của Quỹ Đầu tư Phát triển 12. Xử lý kiến nghị của huyện Ninh Phước về thu hồi đất thực hiện dự án cột thu lôi chống sét 13. Xử lý kiến nghị giao đất của Tổng công ty Phát điện 2 14. Rà soát, báo cáo kế hoạch triển khai và vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án khu K 2 15. Tham gia địa điểm đầu tư dự án Phân hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn 16. Xem xét có ý kiến đối với nội dung kiến nghị của Tổng công ty Phát điện 2 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa 17. BC giải quyết đơn KN của ông Nguyễn Quới

18. Góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dung khu vực phía Nam

18. Góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dung khu vực phía Nam huyện Thuận Nam 19. Tham gia ý kiến về dự án Điện mặt trời TTCNhị Hà. 20. Thẩm định giá đất cụ thể của một số DA 21. Tham gia ý kiến về hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà máy sản xuất điện mặt trời Adani Phước Minh. 22. Có ý kiến về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Chợ Trung tâm huyện Thuận Bắc. 23. Tham gia ý kiến về hồ sơ dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và nông trại sản xuất nông nghiệp kết hợp công nghệ cao

24. Góp ý Dự thảo báo cáo thuyết minh dự án quy hoạch các

24. Góp ý Dự thảo báo cáo thuyết minh dự án quy hoạch các vùng NNUDCNC tỉnh Ninh Thuận 25. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án hướng tuyến đường dây 22 k. V của giai đoạn 1 Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại 26. Tham mưu thủ tục tham gia phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ ông Trần Văn Cảnh 27. Tham gia vụ ông Nguyễn Văn Cảnh tại thành phố HCM 16/7 28. Tham gia vụ bà Huyền tại Tóa án (14/7)

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 07 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28: 1. Tiếp tục giám sát kết quả lập hồ sơ đo đạc phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất Thao trường Núi Đỏ thuộc các xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm tra, phúc tra chất lượng sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm tra, phúc tra chất lượng

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm tra, phúc tra chất lượng sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính của 14 xã, phường thuộc TP. Phan Rang – Tháp Chàm 4. Tham dự họp thống nhất ranh giới khu đất triển khai thí điểm sản xuất lúa giống cánh đồng lớn trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước tại xã Phước Hậu. 5. Thẩm định, trình xác nhận sản phẩm bản đồ địa chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư Dự án Trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận, địa điểm phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; công trình Chợ Xuân Hải, xã Xuân Hải. 6. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 27

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 21 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28: 1. Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo quy định quản lý nhà nước về KS thay thế QĐ 36; phối hợp, đôn đốc Sở Tư pháp sớm có ý kiến thẩm định 2. Tham mưu báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình cấp phép hoạt động khai thác cát xây dựng Sông Dinh thuộc địa bàn xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

3. Kiểm tra nội dung hồ sơ báo cáo đánh giá sơ bộ trữ

3. Kiểm tra nội dung hồ sơ báo cáo đánh giá sơ bộ trữ lượng mỏ cát Sông Dinh của Công ty Liên Minh để xem xét, báo cáo UBND tỉnh 4. Tham mưu văn bản đề nghị các Doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép khai thác đối với các GP đã quá 12 tháng kể từ ngày cấp phép 5. Tham mưu văn bản có ý kiến về rà soát giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Tài chính 6. Tham mưu văn bản có ý kiến về các nội dung liên quan đến sản xuất cát nhân tạo theo đề nghị của Sở XD tại VB số 2005/TB-SXD ngày 04/7/2017 7. Tham mưu văn bản trả lời Công ty CPXD Ninh Thuận về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 158 8. Tổ chức kiểm tra thực địa bàn giao mốc thăm dò

9. Trình UBND tỉnh xác nhận khối lượng đăng ký thu hồi cát nhiễm

9. Trình UBND tỉnh xác nhận khối lượng đăng ký thu hồi cát nhiễm mặn từ dự án nạo vét của Công ty Phương Thảo Nguyên 10. Kiểm tra, giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận

6. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 27

6. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28: 1. Tham mưu triê n khai thư c hiê n Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 ban hành Quy định quản lý hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh 2. Tham mưu tri nh UBND ti nh phê duyê t đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 3. Tham mưu go p y dư

nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 3. Tham mưu go p y dư tha o Thông tư sư a đô i, bô sung Thông tư sô 27/2014/TT-BTNMT nga y 30/5/2014 cu a Bô Ta i ngyên va Môi trươ ng 4. Tham gia Đoa n thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm giống đô i vơ i 02 doanh nghiê p khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung, thuộc địa bàn xã An Hải, huyện Ninh Phước. 5. Đa nh gia nô i bô thư c hiê n ISO lâ n I/2017 6. Hoa n chi nh dự thảo “Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp Ninh Thuận và giải pháp ứng phó ” gư i cho Ban chuẩn bị Dự án Tam nông giai đoạn 2 7. Phô i hơ p vơ i ca c đơn vi liên quan triê n khai thư c hiê n:

+ Dự án “Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp

+ Dự án “Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận”; + Dự án “Hê thô ng thu y lâm kê t hơ p đê pho ng chô ng hoang ma c ho a va thi ch ư ng vơ i biê n đô i khi hâ u trên đi a ba n huyê n Ninh Phươ c va huyê n Thuâ n Nam, ti nh Ninh Thuâ n”. 7. Triê n khai thư c hiê n công văn sô 2068/UBND -QHXD nga y 01/6/2017 cu a UBND ti nh vê triê n khai thư c hiê n ca c dư a n BĐKH - Chi nh phu Bi.

7. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành

7. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 15 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Tham gia Tổ giám sát do UBND tỉnh thành lập về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2. Dự thảo kế hoạch và thông báo công bố quyết định thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất và kinh doanh tôm giống đối với công ty TNHH sản xuất thủy hải sản Nam Mỹ tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải

3. Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề nghị

3. Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề nghị giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Mấu Thị Lụ với bà Pinăng Thị Banh 4. Dự thảo Quyết định thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ 5. Triển khai đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất và kinh doanh tôm giống đối với công ty cổ phần giống thủy sản Tân Phát và công ty thủy sản Việt Thắng tại xã An Hải, huyện Ninh Phước 6. Báo cáo kết quả thanh tra tình hình sử dụng đất Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt 7. Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện thông báo kết luận thanh tra số 1613/TB-TTCP ngày 26/6/2017

8. Tiếp tục dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày

8. Tiếp tục dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 9. Xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Linh 10. Thực hiện các công việc phát sinh khác (nếu có)

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 27. Hoàn thành 22 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28: 1. Hoàn thành dự thảo Đề án, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gửi các đơn vị có liên quan góp ý.

2. Tổng hợp và dự thảo Báo công tác thu gom rác thải tại

2. Tổng hợp và dự thảo Báo công tác thu gom rác thải tại 15 xã, phường, thị trấn ven biển. 3. Góp ý 02 Đề tài khoa học và công nghệ: - “Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035. - “Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trọng điểm là khu vực phía nam của tỉnh”. 4. Góp ý Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Vườn Quốc Gia Núi Chúa 5. Đề xuất danh mục sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được ưu đãi về thuế xuất khẩu gửi Tổng cục Môi trường

6. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn thanh

6. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 7. Công văn gửi Công ty Cổ phần Việt Ren hướng dẫn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá xây dựng mỏ Tây Bắc núi Hòn Giài 8. Tham gia Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở chủ trì tại Trại Tôm giống Tân Phát của Công ty Cổ phần Giống thủy sản Tân Phát và Khu sản xuất và kiểm nghiệm giống thủy sản tập trung của Công ty TNHH Nghiên cứu SX và DV thủy sản Việt Thắng. 9. Xem xét hồ sơ Kế hoạch BVMT của phương án Cơ sở gia công, cán sóng các tấm lợp (tôn kẽm, tôn lạnh,

tôn màu) và buôn bán các sản phản kim loại, quặng kim loại (sắt,

tôn màu) và buôn bán các sản phản kim loại, quặng kim loại (sắt, thép, nhôm) của Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen tại Ninh Phước

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28. 1. Trình UBND tỉnh báo cáo kết quả tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo năm 2017 2. Tổng hợp và dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Trạm xăng dầu Cà Đú 3. Dự thảo Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển” 4. Tổng hợp và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch U 7 PSCTD công ty TNHH năng

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch U 7 PSCTD công ty TNHH năng lượng Hải An

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 19 việc theo kế hoạch và việc phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Tập trung giải quyết hồ sơ theo quy trình “một cửa” kịp thời 2. Kiểm tra, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại, cấp đổi GCN cho Hộ gia đình, cá nhân do các Chi nhánh chuyển về (khoảng 230 hồ sơ). 3. Scan Giấy chứng nhận hộ gia đình cá nhân, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận.

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận, giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh. 5. Chuyển thông tin địa chính và trích sao hồ sơ địa chính của các tổ chức được thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất trên địa bàn tỉnh; Cung cấp hồ sơ địa chính; 6. Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn hóa BĐĐC cho 06 xã điểm (xã Tân Hải; xã Công Hải; xã Nhơn Sơn; xã Phước Hậu; xã Phước Hải; xã Phước Diêm). 7. Họp thống nhất ranh giới khu đất, xác định khối lượng hồ sơ địa chính các thửa đất của các hộ có tham gia thực hiện cánh đồng lớn trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.

8. Tham gia cắm mốc, bàn giao đất cho các tổ chức: Bộ chỉ

8. Tham gia cắm mốc, bàn giao đất cho các tổ chức: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Thao trường bắn huấn luyện Núi Ngỗng tại xã Nhơn Sơn). 9. Kiểm tra hiện trạng khu đất cho các tổ chức: 10. Triển khai công trình lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10. 000 cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 11. Tiếp tục hoàn thiện bản đồ phục vụ hồ sơ thuê đất thực hiện Dự án điện mặt trời Phước Hữu tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Với diện tích đo đạc 450 ha, tỷ lệ 1/2000. 12. Tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn hóa bản đồ địa chính của các xã đã đăng ký chuẩn hóa trong tháng 6/2017. 13. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật kỷ

phòng. 14. Thực hiện công việc hành chính quản trị khác của Văn phòng.

phòng. 14. Thực hiện công việc hành chính quản trị khác của Văn phòng.

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 13 việc theo kế hoạch. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Triển khai xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu lớp bản đồ quy hoạch của ngành Giao thông Vận tải; lớp bản đồ quy hoạch điện mặt trời trên địa bản tỉnh Ninh Thuận. 2. Tiếp tục triển khai kế hoạch thu thập, quét 20 hồ sơ giao đất, cho thuê, cấp giấy chứng nhận QSD đất và biến động đất đai của các tổ chức sử dụng đất để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.

3. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu về tài nguyên và

3. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 4. Theo dõi, quản lý khai thác sử dụng, nâng cấp phần mềm đang triển khai ứng dụng tại Sở; duy trì hoạt động thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống mạng của Sở. 5. Theo dõi, kiểm tra văn bản qua mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm TDOffice; tham mưu thông báo chữ ký số Sở Tài nguyên và Môi trường. 6. Phối hợp Thanh tra Sở theo dõi và khắc phục sự cố khi vận hành chức năng theo dõi quản lý hồ sơ thanh tra đối với các tổ chức vi phạm tiến độ sử dụng đất. 7. Theo dõi và khắc phục sự có khi vận hành phần mềm hồ sơ tại bộ phận một cửa cho tất cả Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

8. Tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm WEBGIS về bản đồ quy

8. Tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm WEBGIS về bản đồ quy hoạch của các ngành với bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 9. Quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng thông tin về các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường trên Website của Sở.

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàn thành 16 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Công việc phát sinh: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28 1. Thực hiện công tác Hành chính – Tổng hợp: Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án; công tác văn thư, lưu trữ; Chuẩn bị tham gia Hội thao, Hội thi “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện công việc khác do lãnh đạo giao.

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Tham mưu đề nghị

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Tham mưu đề nghị cấp vốn các dự án. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ (khi có đề xuất). Dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Lập kế hoạch chi trả tiền các dự án. Lập hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ các dự án; Tổng hợp trình thẩm định quyết toán chi phí thực hiện các dự án: Hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ các dự án. 3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Dự án Khu K 1: Tiếp tục phối hợp vận động các hộ bàn giao mặt bằng và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình. Liên hệ khấu trừ tiền sử dụng đất tạm cư tại chung cư C 5 đối với 04 hộ; Phối hợp tổ chức bóc thăm cho các hộ gia đình. Trình lại phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 12 hộ còn lại và đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ.

Dự án đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn: Tiếp tục phối

Dự án đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Dự án khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Đề nghị thông qua phương án giá đất cụ thể. Trình thẩm định nguồn gốc đất của 04 hộ; Dự án đường N 9 thuộc khu Quy hoạch dân cư Bắc Trần Phú: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Đề nghị thông qua phương án giá đất cụ thể; trình thẩm định giao đất ở diện nhu cầu cho 18 hộ gia đình, cá nhân.

Dự án khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (khu K 2):

Dự án khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (khu K 2): ): Phối hợp vận động các hộ bàn giao mặt bằng, chuyển xác nhận nguồn gốc đất; Dự án đường Minh Mạnh (phường Đô Vinh): Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng, và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình còn lại và lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế. Dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (cảng cá Đông Hải): ): Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiếp tục niêm yết phương án chi tiết cho 27 hộ. Dự án Trạm y tế phường Mỹ Hải: Lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế. Dự án Công viên trước bệnh viện tỉnh: Tiếp tục mời vận động và hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế. Giao Quyết định thu hồi, bồi thường 2

Trinh ban hành Quyết định chi tiết bồi thường, hỗ trợ Dự án xây

Trinh ban hành Quyết định chi tiết bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016 -2017 (hạng mục cầu Vĩnh Hy và đường dẫn hai đầu cầu): Trình thẩm định nguồn gốc sử dụng đất 34 hộ. Dự án Mở rộng Trụ sở Điện lực Ninh Thuận: (08 hộ / 1. 623 m 2) Đề nghị Đài Truyền Thanh tiếp tục thông báo 01 hộ diện vắng chủ. Trình thẩm định nguồn gốc đất của 08 hộ; Dự án Khu dân cư Chí Lành: Đề nghị ban hành quyết định và tổ chức kiểm kê bắt buộc đối với 03 hộ không cho kiểm kê; thu thập bổ sung hồ sơ còn thiếu. Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ: Chuyển xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của 13 hộ; Niêm yết phương án chi tiết 06 hộ; Phối hợp xác nhận nhân khẩu, nghề nghiệp của các hộ; thu thập bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1 : Phối hợp rà soát lại

Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1 : Phối hợp rà soát lại nguồn gốc đất của 24 hộ lấn chiếm. Dự án điện gió Đầm Nại: Giao quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Dự án Khu du lịch Ecopark, xã Phước Dinh, Thuận Nam: Chuyển xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của 08 hộ. Trình thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể. Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền: Lập, trình thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể; thu thập bổ sung hồ sơ còn thiếu. Chuyển xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Dự án Đường vào Trụ sở làm việc Công an tỉnh (đường Phan Bội Châu): Trình thẩm định nguồn gốc đất 02 hộ gia đình, cá nhân.

Dự án Thao trường huấn luyện Núi Đỏ: Lập, trình thẩm định phương án

Dự án Thao trường huấn luyện Núi Đỏ: Lập, trình thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể; Chi nhánh Ninh Sơn – Bác Ái: Tiếp tục thực hiện 04 dự án trên địa bàn huyện, phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước: Tiếp tục thực hiện 09 dự án trên địa bàn huyện, phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Chi nhánh Ninh Hải – Thuận Bắc: Tiếp tục thực hiện 05 dự án trên địa bàn huyện, phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại.

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 27

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàng thành 19 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28: 1. Nhiệm vụ trọng tâm: - Duy trì kiểm soát số liệu phân tích theo phần mềm kiểm soát số liệu phân tích trong phòng thí nghiệm bằng biểu đồ kiểm soát. 2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp, phát hành phiếu kết quả phân tích mẫu.

Báo cáo quan trắc nước hồ quý III năm 2017 - Tiếp tục thực

Báo cáo quan trắc nước hồ quý III năm 2017 - Tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tìm quy luật diễn biến kênh Bắc nhánh Phan Rang theo thời gian tại các điểm quan trắc - Thực hiện nhận mẫu, mã hóa mẫu, bảo quản mẫu. - Thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc định kỳ, các hợp đồng dịch vụ môi trường và phát sinh; tiếp tục duy trì kiểm soát chất lượng phòng thử nghiệm. Liên lạc khách hàng ký hợp đồng va thông báo lịch lấy mẫu giám sát môi trường quý III năm 2017. 3. Hoạt động dịch vụ môi trường: - Tiê p tu c thực hiện Báo cáo ĐTM dự án Đập hạ lưu sông Dinh của Chi cục thủy lợi: Chương 4 (mục 4. 4. 1); Đề án BVMT chi tiết Đường dây 110 k. V Đa Nhim

Tháp Chàm, Tháp Chàm - Thuận Bắc, Ninh Hải Thuận Bắc: Tham vấn cộng

Tháp Chàm, Tháp Chàm - Thuận Bắc, Ninh Hải Thuận Bắc: Tham vấn cộng đồng; Đề án BVMT chi tiết Đường dây 110 k. V Tháp Chàm - Thuận Bắc, Ninh Hải Thuận Bắc: Hoàn thành, gửi góp ý; Báo cáo ĐTM Nhà máy chế biến muối tinh của Công ty TNHH SX và XD muối Tri Hải: Chương 2 (mục 2. 2); Báo cáo ĐTM Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận: Chương 3 (mục 3. 1). Lập Báo cáo GSMT cho các tổ chức: 4. Nhiệm vụ khác: • - Tham mưu Sở góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP. • - Tổng hợp Bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 -CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo

- Lập hồ sơ thanh toán theo khối lượng hoàn thành công trình quan

- Lập hồ sơ thanh toán theo khối lượng hoàn thành công trình quan trắc định kỳ. - Thực hiện công tác thu chi nội bộ; thanh toán các khoản chi thuê mướn bên ngoài. - Báo cáo thuế quý II/2017. - Tiếp tục kiểm tra và lập các hợp đồng kinh tế phát sinh; nghiệm thu thanh lý các hợp đồng dịch vụ. - Xử lý hợp đồng trên phần mềm quản lý công việc của Trung tâm. - Tiếp tục liên lạc các doanh nghiệp, cơ sở ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện giám sát môi trường năm 2017. - Học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 27 Hoàng thành 03 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: không. III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 28: 1. Công tác tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã: Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đã đăng ký, phân nhóm và lập danh sách để bàn giao cho UBND các xã để họp xét; tiếp tục nhập CSDLĐC.

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: Kênh cấp II,

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: Kênh cấp II, III hồ Lanh Ra: Tiếp tục biên tập bản đồ 05 kênh (khi chủ đầu tư giao HS thiết kế. - Thủy điện tích năng Bác Ái: Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt bản đồ. - Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha), khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): + Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha): Đo đạc ngoại nghiệp được 7/49, 9 ha (hiện đang tạm dừng do chủ đầu tư chưa có HS pháp lý). + Khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): Đo đạc ngoại nghiệp, điều tra tên chủ sử dụng đất xong (chưa biên tập được bản đồ do chưa có thiết kế).

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long Bình): Tiếp tục ký nhận diện tích tại xã An Hải. - Dự án điện năng lượng mặt trời tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn: Tiếp tục đo đạc chi tiết thửa đất. - Dự án thành phần xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn xã An Hải, huyện Ninh Phước: Tiến hành đo đạc chi tiết thửa đất. - Bệnh viện Y học cổ truyền: Hoàn thiện việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đo đạc theo kết quả thẩm định của phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám. - Tuyến cống hộp thoát nước TT. Khánh Hải: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ thuật, ký duyệt bản đồ.

- Khu dân cư Chí Lành: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình

- Khu dân cư Chí Lành: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ thuật, ký duyệt bản đồ. - Kè Sông Lu 3 km: Lập hoàn thiện Phương án đo đạc, trình Sở TNMT thẩm định. - Kè Phước Sơn 1, 5 km: Lập hoàn thiện Phương án đo đạc, trình Sở TNMT thẩm định. - Kè Bờ Râu 1, 4 km: Lập hoàn thiện Phương án đo đạc, trình Sở TNMT thẩm định.