retim Tasarm Instructional Design Modeller retim Tasarm Modelleri

  • Slides: 32
Download presentation
Öğretim Tasarımı (Instructional Design) Modeller • Öğretim Tasarımı Modelleri • Modellerin Ortak Özellikleri

Öğretim Tasarımı (Instructional Design) Modeller • Öğretim Tasarımı Modelleri • Modellerin Ortak Özellikleri

Öğretim Tasarım Modelleri �Öğretim tasarımı modellerinin çeşitliliği? �Öğrenme-öğretme sürecine bakış açıları (öğretmen merkezli/öğrenci merkezli)

Öğretim Tasarım Modelleri �Öğretim tasarımı modellerinin çeşitliliği? �Öğrenme-öğretme sürecine bakış açıları (öğretmen merkezli/öğrenci merkezli) �Geliştirildiği ya da sıkça kullanıldığı sektörler �İhtiyaçlar ya da görevin yapısal özellikleri (belirgin/bağımsız) �Tasarım sürecinin işleyiş dinamikleri �Üretilecek ürünlerin türü (materyal/sistem)

Öğretim Tasarım Modelleri Çekirdek modeller • ADDIE Modeli • Gagne, Briggs ve Wager Modeli

Öğretim Tasarım Modelleri Çekirdek modeller • ADDIE Modeli • Gagne, Briggs ve Wager Modeli Doğrusal modeller • Dick, Carey ve Carey Modeli Esnek modeller • Kemp, Morrison ve Ross Modeli • ASSURE Modeli • Gerlach ve Ely Modeli Etkileşimli modeller • • Sezgisel modeller • Hızlı Prototipleme Modeli Birleşik modeller • Seels ve Glasgow Modeli Hannafin ve Peck Modeli Knirk ve Gustafson Modeli Amerikan Hava Kuvvetleri Modeli Ardışık-Döngülü Model

Öğretim Tasarım Modelleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. Çekirdek modeller Doğrusal modeller Esnek

Öğretim Tasarım Modelleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. Çekirdek modeller Doğrusal modeller Esnek modeller Etkileşimli modeller Sezgisel modeller Birleşik modeller ADDIE Modeli Gagne, Briggs ve Wager Modeli Dick, Carey ve Carey Modeli Kemp, Morrison ve Ross Modeli ASSURE Modeli Smith ve Ragan Modeli Seels ve Glasgow Modeli …

Öğretim Tasarım Modelleri

Öğretim Tasarım Modelleri

ADDIE Modeli (Generik Modelleme) Analiz (Analysis) Değerlendirme (Evaluation) Uygulama (Implementation) Tasarım (Design) Geliştirme (Development)

ADDIE Modeli (Generik Modelleme) Analiz (Analysis) Değerlendirme (Evaluation) Uygulama (Implementation) Tasarım (Design) Geliştirme (Development)

Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme (Çözümleme) (Tasarımlama) • İhtiyaçları belirleme • Öğrenen analizi •

Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme (Çözümleme) (Tasarımlama) • İhtiyaçları belirleme • Öğrenen analizi • Kurumsal analiz • Öncelikleri belirleme • Öğretim amaçları • İçerik seçme ve düzenleme • Strateji geliştirme • Ölçme araçlarını hazırlama • Uygulama planı • Öğrenci kitabı • Eğitimci kılavuzunu geliştirme • Materyalleri üretme • Zaman çizelgesi • Bütçe • Ortam • Öğretmenlerin eğitimi • Ara değerlendirme • Düzeltme • Son değerlendirme • Geleceğe yönelik kestirimler Değerlendirme - Düzeltme

A Analiz (Analysis) D Tasarım (Design) D I E Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) Değerlendirme

A Analiz (Analysis) D Tasarım (Design) D I E Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) Değerlendirme (Evaluation) İhtiyaç Analizi (Needs Analysis) Probem nedir? Problemi nasıl çözeriz? Görev Analizi (Tasks Analysis) İçerik nedir? Yapılacak görev nedir? Öğretim Analizi (Instructional Analysis) Ne öğrenilmelidir? Hedefler nelerdir? Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl anlarız? Hedefleri başarabilmek için öğretim stratejileri ne olmalıdır? Hangi öğretim ortamı (media) ve yöntemler (method) etkilidir? Taslak Materyaller (Draft materials) Materyallerin mesajı nedir? Öğretim Ortamının Üretimi (Media Production) Materyallerin görünümü ve sesleri nasıldır? Süreç Değerlendirme (Formative Evaluation) Materyaller kalite standartlarını karşılıyor mu? Öğrenciler materyallerden öğreniyorlar mı? Materyaller nasıl iyileştirilebilir? Öğrenen, öğretim (ders için) sorumluluğunu almaya hazır mı? Problem çözüldü mü? Etkileri nelerdir? Hangi değişikliklere ihtiyaç vardır?

A D D I E Analiz Ne öğretileceğini tanımlama süreci İhtiyaç analizi Görev analizi

A D D I E Analiz Ne öğretileceğini tanımlama süreci İhtiyaç analizi Görev analizi Öğretim analizi Hedeflerin yazılması Tasarım Testlerin geliştirilmesi Öğrenmenin nasıl oluşacağını belirleme Öğretimin planlanması süreci Öğretim ortamını oluşturan ekiple çalışılması Geliştirme Öğretim materyallerinin Materyal üretme geliştirilmesi süreci Materyallerin denenmesi Öğretmenlere ve yöneticilere Uygulama eğitim verilmesi Gerçek dünya Kaynakların dağıtımını bağlamında projeyi planlama uygulama (kullanma) Bakım (sürdürme) sisteminin süreci geliştirilmesi Mezunların izlenmesi (araştırılması) Değerlendirme Yönetim, sürdürme (bakım) ve Öğretimin etkisini maliyetin izlenmesi belirleme süreci Problem durumu Davranışsal görev durumları Öğrenenin giriş özellikleri Ölçülebilir hedefler Ölçüt (kriter) odaklı testler Tasarım özellikleri İlan tahtası Senaryo Alıştırmalar (uygulamalar) Öğrenci performansına dayalı gözden geçirme Öğretmen ve öğrenci rehberi Öğrenci ilerlemelerini izlemek için sistemler Kaynak kullanımını izlemek için işlemler Değişiklik için öneriler Proje raporu

A İhtiyaç Analizi Analiz Problem nedir? Problemi çözmek için ne yapmalıyız? Görev veya içerik

A İhtiyaç Analizi Analiz Problem nedir? Problemi çözmek için ne yapmalıyız? Görev veya içerik nedir? Ne öğretilmelidir? Öğretim Analizi Görev Analizi Tasarım D Hedefler nelerdir? Hedefler ulaşabilmek için ne yapmalıyız? Hedefleri başarabilecek öğretim stratejileri nelerdir? Uygun maliyetli medya ve metotlar nelerdir? Geliştirme D I E Taslak materyaller Materyaller ne söyleyecek? Öğrenme ortamı (medya) üretimi Materyallerin görünümü ve sesleri nasıldır? Öğrenciler materyallerden öğreniyorlar mı? Materyaller nasıl iyileştirilebilir? Uygulama Öğrenen, öğretim (ders için) sorumluluğunu almaya hazır mı? Hedefler ve Değerlendirme Öğretim Stratejisi Materyallerin Taslağının Hazırlanması Öğretim Ortamının Üretimi Süreç Değerlendirme Uygulama Sonuç Değerlendirme Problem çözüldü mü? Etkileri nelerdir? Hangi değişikliklere ihtiyaç vardır? Dağıtım Sisteminin Seçimi Sonuç Değerlendirme

Briggs Modeli ANALİZ TASARIM GELİŞTİRME YAYGINLAŞTIRMA ALAN DENEMESİ KURUMSALLAŞTIRMA

Briggs Modeli ANALİZ TASARIM GELİŞTİRME YAYGINLAŞTIRMA ALAN DENEMESİ KURUMSALLAŞTIRMA

Gagne, Briggs ve Wager Modeli Performans hedeflerini tanımlama Öğrenme görevini analiz etme Öğretim sırasını

Gagne, Briggs ve Wager Modeli Performans hedeflerini tanımlama Öğrenme görevini analiz etme Öğretim sırasını tasarlama Öğretim olaylarını belirleme Öğrenme ortamını seçme Dersleri tasarlama Öğrenci performansını ve öğretimi değerlendirme

Öğretim Tasarımı Modelleri - Gagne -Briggs 1979 Model Öğretim sistemleri tasarımının aşamaları Sistem düzeyi

Öğretim Tasarımı Modelleri - Gagne -Briggs 1979 Model Öğretim sistemleri tasarımının aşamaları Sistem düzeyi 1. İhtiyaçların, hedeflerin ve önceliklerin analizi 2. Kaynakların analizi. Sınırlamalar ve alternatif sistemleri 3. Kapsamın ve program ve dersin sırasının belirlenmesi. Sınıf düzeyi 4. Sınıf düzeyinde yapının ve sıranın belirlenmesi 5. Sınıf düzeyinde hedeflerin analizi Ders düzeyi 6. 7. 8. 9. Performans hedeflerinin tanımlanması Ders planlarının hazırlanması Materyal ve ortamların geliştirilmesi, seçilmesi Öğrenci performansının değerlendirilmesi Sistem düzeyi 10. Öğretmenlerin hazırlanması 11. Süreç değerlendirme 12. Alan testleri, gözden geçirme 13. Ürün değerlendirme 14. Yükleme ve yayılma

Dick ve Carey Modeli Öğretimi Gözden Geçirme Öğretim Analizi Öğretim hedeflerini tanımlayıcı ihtiyaç değerlendirme

Dick ve Carey Modeli Öğretimi Gözden Geçirme Öğretim Analizi Öğretim hedeflerini tanımlayıcı ihtiyaç değerlendirme Performans Hedefleri Öğrenen ve Bağlam Analizi Değerlendirme Araçları Öğretim Stratejisi Öğretim Materyalleri Süreç Değerlendirme Sonuç Değerlendirme

ile Yeniden düzenleme Öğretim analizini yapma Öğretim hedeflerini belirleme Performans hedeflerini yazma Giriş davranışların

ile Yeniden düzenleme Öğretim analizini yapma Öğretim hedeflerini belirleme Performans hedeflerini yazma Giriş davranışların ve özelliklerin belirlenmesi Test maddelerini yazma Öğretim stratejileri geliştirme Öğretim materyallerini geliştirme ve seçme Süreç değerlendirmeyi tasarlama ve yürütme

Kemp, Morrison ve Ross Modeli

Kemp, Morrison ve Ross Modeli

Kemp, Morrison ve Ross Modeli �Temel ilkeler; �Sistematik yaklaşım �Belirgin ayrıntılar �İçerik geliştirme düzeyinde

Kemp, Morrison ve Ross Modeli �Temel ilkeler; �Sistematik yaklaşım �Belirgin ayrıntılar �İçerik geliştirme düzeyinde başlar �Tüm ayrıntılar için öğrenci düşünülmeli �Öğrenciler için doyum sağlayıcı ortam ve başarı �En iyi yol yoktur.

ASSURE Modeli A S S U R E Analyze learners State objectives Select media

ASSURE Modeli A S S U R E Analyze learners State objectives Select media and materials Utilize media and materials Require learner participation Evaluate and revise Ortamı ve Materyalleri Kullanma Öğrenci Katılımını Sağlama Öğrencilerin Analizi Amaçları Belirleme Ortam ve Materyal Seçimi Değerlendir me ve Güncelleme

Gerlach ve Ely Modeli

Gerlach ve Ely Modeli

Amerikan Hava Kuvvetleri Modeli Sistem İhtiyaçlarını Analiz Öğretimi Tanımlama Hedefler Geliştirme ve Testler Hazırlama

Amerikan Hava Kuvvetleri Modeli Sistem İhtiyaçlarını Analiz Öğretimi Tanımlama Hedefler Geliştirme ve Testler Hazırlama Geribildirim ve Etkileşim Öğretimi Yürütme ve Değerlendirme Öğretimi Planlama, Geliştirme ve Kontrol Etme

Hızlı Prototipleme Modeli İhtiyaçları belirle ve içeriği analiz et Amaçları oluştur Prototipi hazırla (Tasarım)

Hızlı Prototipleme Modeli İhtiyaçları belirle ve içeriği analiz et Amaçları oluştur Prototipi hazırla (Tasarım) Prototipi uygula (Araştırma) Sistemi kur ve sürdür

Seels ve Glasgow Modeli (Acemiler)

Seels ve Glasgow Modeli (Acemiler)

Seels ve Glasgow Modeli (Acemiler) Görev ve öğretim analizi Öğretim Stratejisi Materyal geliştirme Uygulama

Seels ve Glasgow Modeli (Acemiler) Görev ve öğretim analizi Öğretim Stratejisi Materyal geliştirme Uygulama ve bakım Problem analizi Dağıtım Yayılma Hedefler ve testler Öğrenme ortamı kararı Süreç (ara) değerlendime Sonuç değerlendirme

Seels ve Glasgow Modeli (Uygulayıcılar) Proje Yönetimi Görev Analizi Problem Analizi Öğretim Analizi Hedefler

Seels ve Glasgow Modeli (Uygulayıcılar) Proje Yönetimi Görev Analizi Problem Analizi Öğretim Analizi Hedefler Testler Sonuç Değerlendirme Öğretim Stratejileri Dağıtım Sistemleri Uygulama Bakım Geribildirim Etkileşim Süreç Değerlendirme Materyal Geliştirme Yayılma

Smith ve Ragan Modeli Analiz Öğrenme ortamı Öğrenenler Test maddelerinin yazılması Öğrenme görevi Strateji

Smith ve Ragan Modeli Analiz Öğrenme ortamı Öğrenenler Test maddelerinin yazılması Öğrenme görevi Strateji Belirleme • Düzenleme stratejileri • Ulaştırma stratejileri • Yönetim stratejileri Yönergelerin yazımı ve üretimi Değerlendirme Biçimlendirmeye dönük değerlendirme Öğretimin gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi

Öğretim Tasarım Modellerinin Ortak Özellikleri �Çıktılar – Genel amaçlar ve ayrıntılı alt amaçların gözenebilir

Öğretim Tasarım Modellerinin Ortak Özellikleri �Çıktılar – Genel amaçlar ve ayrıntılı alt amaçların gözenebilir biçimde formüle edilmesi �Testler – Amaçlar ve alt amaçlara karşılık gelen ön-testin ve son-testin geliştirilmesi �Analiz – Öngörülen öğrenme yeterlikleri açısından amaçların ve alt amaçların analiz edilmesi �Öğrenci özellikleri – Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi

Öğretim Tasarım Modellerinin Ortak Özellikleri �Strateji – İçerik ve öğrenci özelliklerine uygun öğretim stratejisinin

Öğretim Tasarım Modellerinin Ortak Özellikleri �Strateji – İçerik ve öğrenci özelliklerine uygun öğretim stratejisinin belirlenmesi �Ortam – Stratejileri uygulamak için uygun eğitim ortamının seçilmesi �Geliştirme – Stratejilere dayalı olarak öğretim ve öğrenme materyallerinin geliştirilmesi �Deneme – Tasarlanan öğretimin hedef kitle üzerinde uygulanarak sınanması �Kurma/İzleme – Öğretim programının kurumsallaştırılması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi

Öğretim Tasarım Modellerinin Ortak Özellikleri �İhtiyaç – Problemin analiz edilmesi ve ihtiyacın belirlenmesi, �Alternatifler

Öğretim Tasarım Modellerinin Ortak Özellikleri �İhtiyaç – Problemin analiz edilmesi ve ihtiyacın belirlenmesi, �Alternatifler – Öğretime alternatif olabilecek eğitim-dışı seçeneklerin dikkate alınması �Sınırlılıklar – Sistem ve çevreyi inceleyerek sınırlılıkların belirlenmesi �Maliyet hesapları – Öğretim programlarının yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması

Gag ne, Brig gs v e Ayrıntılı İnceleme Wag ner’ in Ö ğret im

Gag ne, Brig gs v e Ayrıntılı İnceleme Wag ner’ in Ö ğret im T asar ımı Mod eli Performans hedeflerini tanımlama Öğrenme görevini analiz etme Öğretim sırasını tasarlama Öğretim olaylarını belirleme Öğrenme ortamını seçme Dersleri tasarlama Öğrenci performansını ve öğretimi değerlendirme

Dick , Ca rey ve Ayrıntılı İnceleme Care y’in Öğr etim Tasa rımı Mod

Dick , Ca rey ve Ayrıntılı İnceleme Care y’in Öğr etim Tasa rımı Mod eli Öğretimi Gözden Geçirme Öğretim Analizi Öğretim hedeflerini tanımlayıcı ihtiyaç değerlendirme Performans Hedefleri Öğrenen ve Bağlam Analizi Değerlendirme Araçları Öğretim Stratejisi Öğretim Materyalleri Süreç Değerlendirme Sonuç Değerlendirme

Kem p, M orri son ve Ayrıntılı İnceleme Ros s’un Öğr etim Tasa rımı

Kem p, M orri son ve Ayrıntılı İnceleme Ros s’un Öğr etim Tasa rımı Mod eli

Özet Modeller • Öğretim Tasarımı Modelleri • Modellerin Ortak Özellikleri • Ayrıntılı İnceleme

Özet Modeller • Öğretim Tasarımı Modelleri • Modellerin Ortak Özellikleri • Ayrıntılı İnceleme