Ekstern analyse SO 3 Strategiforlb Hvad er en

  • Slides: 17
Download presentation
Ekstern analyse SO 3: Strategiforløb

Ekstern analyse SO 3: Strategiforløb

Hvad er en ekstern analyse? • En analyse af forhold/aktiviteter, der foregår uden for

Hvad er en ekstern analyse? • En analyse af forhold/aktiviteter, der foregår uden for virksomhedens mure • Virksomheden har IKKE eller kun BEGRÆNSET indflydelse på, hvad der foregår • Det betyder derfor, at virksomheden må TILPASSE sig de nye omgivelser

Eksterne modeller • Omverdensmodel, PESTEL • Konkurrenceforhold – herunder konkurrencetragtmodel • Porters Five Forces

Eksterne modeller • Omverdensmodel, PESTEL • Konkurrenceforhold – herunder konkurrencetragtmodel • Porters Five Forces (Brancheanalyse) • Evt. opsamlet i en muligheds- og trusselmatrix

Step 1: Markedsafgrænsning Afgræns og definér analysen i forhold til: • Produkt: Burger, chokolade,

Step 1: Markedsafgrænsning Afgræns og definér analysen i forhold til: • Produkt: Burger, chokolade, cykel, telefon, internet m. m. • Branche : Skobranchen, bilbranchen eller underholdningsbranchen m. v. • Geografi: Danmark, Sjælland, Jylland, USA, Sydafrika, EU, m. m. • Kunder: B 2 B, B 2 C, alder, køn, etnicitet, civilstatus m. m. • Udbyder: Nationale, internationale, kæder, købmænd, lokale aktører m. m.

Omverdensmodellen Virksomheden har INGEN indflydelse Virksomheden har BEGRÆNSET indflydelse

Omverdensmodellen Virksomheden har INGEN indflydelse Virksomheden har BEGRÆNSET indflydelse

PEST eller PESTEL

PEST eller PESTEL

Do’s and Don’ts 1. Udvælg KUN relevante faktorer i jeres analyse af eksterne forhold

Do’s and Don’ts 1. Udvælg KUN relevante faktorer i jeres analyse af eksterne forhold I. Modellen SKAL IKKE køres slavisk 2. Argumentér for evt. fra – og tilvalg i metodeafsnittet I. Er ”Lovgivning” relevant ift. vinbranchen i Danmark (kan forhold dækkes via Politiske forhold)? II. Er ”Teknologiske forhold” relevante her? 3. HUSK, at have et ude – fra – ind perspektiv I. Hvordan/hvorfor virksomheden/branchen/markedet, bliver påvirket af de eksterne forhold

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Konkurrenceforhold Step 2: Identificér jeres nærmeste konkurrenter

Konkurrenceforhold Step 2: Identificér jeres nærmeste konkurrenter

Brancheanalyse Step 3: Afgræns og definer jeres analyse af branchen • Hvilket produkt? •

Brancheanalyse Step 3: Afgræns og definer jeres analyse af branchen • Hvilket produkt? • Vin, hvidvin eller dansk vin? • Hvilket geografisk marked? • Sjælland, Danmark, Skandinavien eller Europa? • Branche? • Drikkevarebranchen, vinbranchen eller branchen for alkoholiske drikke? • Definer branchen vha. ”Pyramidemodel” • Høj eller lav brandværdi?

Porters Five Forces model

Porters Five Forces model

Porters Five Forces model Konkurrenter i branche: Under konkurrence mellem eksisterende udbydere beskrives kort

Porters Five Forces model Konkurrenter i branche: Under konkurrence mellem eksisterende udbydere beskrives kort hvilke virksomheder, der er på markedet. Dernæst vurderes det, hvordan styrkeforholdet er blandt eksisterende udbydere, graden af intensiteten konkurrencen, hvem der fx er markedsleder og hvilke parametre der konkurreres på. Analysen kan underbygges med andre modeller, fx positioneringskort og konkurrencemæssige positioner. Nye indtrængere: I branchen er nye konkurrenter, som endnu ikke sælger på markedet, men som planlægger at trænge ind på markedet. Diskuter indgangs – og udgangsbarrierne Substituerende produkter: Er produkter, som kan erstatte produkter på markedet og dermed dække samme behov hos kunderne. Leverandører: Er de virksomheder, hvis produkter er en forudsætning for, at virksomhederne i branchen kan levere deres produkter. Kunder: Er de efterfølgende led i branchens distributionskæde, dvs. slutbrugerne og i mange tilfælde også efterfølgende mellemled.

Porters Five Forces model

Porters Five Forces model

Porters Five Forces model NB! - Styrkevurdering af branchens samt vurdering af branchens samlede

Porters Five Forces model NB! - Styrkevurdering af branchens samt vurdering af branchens samlede attraktivitet

Afslutning af intern og ekstern analyse • SWOT • Analysen benyttes til at identificere

Afslutning af intern og ekstern analyse • SWOT • Analysen benyttes til at identificere og analysere Dyrehøj Vingårds stærke og svage sider samt de muligheder og trusler, virksomheden står overfor • En sammenfatning af jeres interne og eksterne analyser • VIGTIGT: I inddrager IKKE ny viden! • TOWS-matrix • Matrix tager udgangspunkt i SWOT-analysen • Kombinerer Dyrehøj Vingaards stærke/svage sider samt muligheder/ trusler, hvorefter der udarbejdes forslag til forskellige strategier • Matrix skaber overblik over mulige nye strategiske tiltag

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Husk fredag………. ? ? • Stor konkurrence på fredag kl. 14. 00 • Der

Husk fredag………. ? ? • Stor konkurrence på fredag kl. 14. 00 • Der er wine tasting af Dyrehøj Vingaards produkter • Der er wine competition og der er præmier til de dygtigste elever!!