Prof dr Dragana BeejskiVujaklija draganabfon rs 10 Elektronsko

  • Slides: 29
Download presentation
Prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija draganab@fon. rs 10. Elektronsko poslovanje

Prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija [email protected] rs 10. Elektronsko poslovanje

IS u uslugama –globalizacija poslovnih procesa Poslovne komunikacije Elektronski transfer novca Ostali procesi Elektronski

IS u uslugama –globalizacija poslovnih procesa Poslovne komunikacije Elektronski transfer novca Ostali procesi Elektronski transfer tehničke dokumentacije Servisi za rezervacije i kupovinu 2 Poslovne transakcije

Vrste savremenih organizacija l l l 3 Brick-and-mortar (cigla-i-malter) organizacije – kompletno fizičke organizacije.

Vrste savremenih organizacija l l l 3 Brick-and-mortar (cigla-i-malter) organizacije – kompletno fizičke organizacije. Virtuelne organizacije – kompanije koje obavljaju isključivo elektronsko poslovanje (zovu ih i pure play) Click-and-mortar (klik-i-malter) organizacije – obavljaju neke aktivnosti klasično, a neke u formi elektronskog poslovanja (parcijalno EP).

Virtuelne organizacije l l Geografski razmeštene organizacije, povezane zajedničkim interesima, sarađuju kroz međusobno nezavisne

Virtuelne organizacije l l Geografski razmeštene organizacije, povezane zajedničkim interesima, sarađuju kroz međusobno nezavisne radne zadatke, kroz prostor i vreme, uz pomoć informacionih i telekomunikacionih tehnologija. Telework - rad zaposlenog na daljinu. – – l l l 4 Lokacija radnog mesta može biti: Kod kuće - zaposleni upravljaju dinamikom rada i radnim vremenom i obezbeđena su im sva tehnička sredstva Satellite office - kancelarije udaljene od sedišta organizacije, zaposleni dele radni prostor, smanjuju vreme i troškove komunikacije. Mobile office - primenjuje se kod trgovačkih putnika Telecentre – kancelarija u kojoj se deli prostor sa zaposlenima iz drugih organizacija

Virtuelne organizacije l • l 5 VIRTUELNA KANCELARIJA Vrste virtuelnih kancelarija: – Hot desk

Virtuelne organizacije l • l 5 VIRTUELNA KANCELARIJA Vrste virtuelnih kancelarija: – Hot desk environment - zaposlenom se svakog dana određuje drugi sto, omogućen mu je pristup elektroskoj pošti i računarskim podacima. – Hotelling - zaposleni veći deo radnog vremena provode kod klijenta koristeći njegovu opremu i resurse – slično kao posetilac hotela. – Touchdown office - zaposlenima se dodeljuje radni prostor kada dođu na posao po principu » first come – first serve”. VIRTUELNI TIMOVI – Nastaju zbog nerutinskih poslova za koje organizacije nemaju osposobljene stručnjake. – Formiraju se timovi stručnjaka, koji mogu biti fizički udaljeni, fleksibilni na promenljive uslove u okruženju. – Imaju komplementarne veštine i nezavisne ciljeve, čine ih zaposleni koji rade kod kuće i male grupe u kancelarijama.

Virtuelne organizacije l PREDNOSTI VIRTUELNIH ORGANIZACIJA: – – – – 6 Omogućava angažovanje najboljih

Virtuelne organizacije l PREDNOSTI VIRTUELNIH ORGANIZACIJA: – – – – 6 Omogućava angažovanje najboljih stručnjaka Fleksibilna organizacija lakše odgovara na promenljive zateve tržišta Konkurentnost između različitih privrednih jedinica Povećanje produktivnosti Pouzdanije i zadovoljnije osoblje Fleksibilnost pri radu zaposlenih Povećanje produktivnosti zaposlenih Radni dan traje 24 časa

Elektronska trgovina C 2 B 2 C B 2 B (Business to Business) Stvaranje

Elektronska trgovina C 2 B 2 C B 2 B (Business to Business) Stvaranje novih veza između preduzeća. olakšavaju transakcije za prodaju roba i usluga između organizacija B 2 B 2 C omogućavaju integraciju lanca nabavke C 2 C (Consumer to Consumer) online pribavljanje robe jedne firme za drugu Problemi za primenu B 2 B aplikacija: C 2 C pravna integracija, bezbednost, brzina i fleksibilnosti u B 2 B aplikacijama B 2 C Nov oblik trgovine. Potrosači trguju direktno sa drugim potrosačima. Kompanija koja podržava ove transakcije mora naći neki netradicionalni način za naplatu usluge. Cena usluge je obično mali procenat transakcije, članarina, reklamiranje ili neka kombinacija. B 2 C (Business to Consumer) Oblici poslovanja na Internetu koji daju direktan interfejs između preduzeća i potrošača. B 2 B Primer B 2 C aplikacije - sajt maloprodaje proizvoda ili usluga. mnogo jeftinije otvoriti sajt nego prodavnicu. 7 nema posrednike u distribuciji, reklami i prodaji

B 2 B i B 2 C E-trgovina 8

B 2 B i B 2 C E-trgovina 8

Faze u životnom ciklusu e-kupca l l 9 Faza 1: Potreba: Pomoći kupcu da

Faze u životnom ciklusu e-kupca l l 9 Faza 1: Potreba: Pomoći kupcu da odredi svoje potrebe putem fotografija, video prezentacija, tekstualnih opisa mišljenja kupaca i prezentacija koje se mogu prevući (downloadable) Faza 2: Izbor: Pomoć kupcu da izabere proizvod ili uslugu. Faza 3: Kupovina: Pomoć kupcu da nabavi proizvod Faza 4: Korišćenje: Pomoć kupcu da koristi proizvod/uslugu.

Ograničenja E-trgovine l Tehnološka ograničenja – – – l Ne-tehnološka ograničenja – – –

Ograničenja E-trgovine l Tehnološka ograničenja – – – l Ne-tehnološka ograničenja – – – 10 Nedostatak sveopšte prihvaćenih sigurnosnih standarda Nedostatak telekomunikacionih kapaciteta Skup pristup Osećaj nesigurnosti kod e-trgovine Nerešena pravna pitanja Nedostatak kritične mase prodavaca i kupaca

Karakteristični poslovni modeli za digitalno doba Name- your- Own- Price: mogućnost da kupac odredi

Karakteristični poslovni modeli za digitalno doba Name- your- Own- Price: mogućnost da kupac odredi cenu koju je spreman da plati za određeni proizvod/uslugu. Ponuda korišćenjem reverzne aukcije: Kao odgovor na cenu, kupac se odlučuje na kupovinu čitave usluge/proizvoda ili nekog njegovog dela. Združeni marketing: Marketing partneri jedni drugima postavljaju banere na sajtove Grupno naručivanje: Narudžbine više kupaca se se prikupljaju i odobrava se poseban popust. E-Tržište: tržište na kojem se prodavci i kupci dogovaraju online. 11

IT arhitektura za e-business 12

IT arhitektura za e-business 12

Prodaja nekretnina 13

Prodaja nekretnina 13

Vidžeti Vidžet sat Vidžet vreme Vidžet datum 14

Vidžeti Vidžet sat Vidžet vreme Vidžet datum 14

UREĐAJI I SERVISI MOBILNOG POSLOVANJA l l l 15 PDA (Personal digital assistant) –

UREĐAJI I SERVISI MOBILNOG POSLOVANJA l l l 15 PDA (Personal digital assistant) – džepni bežični računar SMS (Short Message Service) – tehnologija koja omogućava slanje kratkih tekstualnih poruka na neki mobilni telefon EMS (Enhanced Messaging Service) – SMS ekstenzija koja podržava proste animacije, male slike, melodije MMS (Multimedia Messaging Service) – omogućava isporuku multimedijalnih informacija Smartphone – Internet mobilni telefoni koji podržavaju mobilne aplikacije

Elektornsko bankarstvo E-banking

Elektornsko bankarstvo E-banking

Elektronsko plaćanje 17 l Elektronski čekovi (e-checks) slični papirnim čekovima, najčešće se koriste u

Elektronsko plaćanje 17 l Elektronski čekovi (e-checks) slični papirnim čekovima, najčešće se koriste u B 2 B. l Elektronske kreditne kartice omogućavaju kupcu on-line plaćanje l Platne kartice su kod B 2 B ekvivalentne korišćenju elektronskih kreditnih kartica i koriste se za vanplanske B 2 B kupovine. l Elektronski keš – Stored-value money cards – deponovana fiksna suma novca koju kupac koristi kad mu zatreba. – Smart cards sadrže čip sa informacijama o kupcu i mogu se koristiti kao debitne, kreditne ili stored-value money kartice. – Person-to-person payments – oblik plaćanja putem e-keša između pojedinaca ili pojedinca i firme, bez korišćenja kreditne kartice.

Kako funkcioniše kreditna kartica kupac prodavac klirinška kuća 18 banka kupca banka prodavca

Kako funkcioniše kreditna kartica kupac prodavac klirinška kuća 18 banka kupca banka prodavca

HOME-BANKING Integracija hardvera, softvera i telekomunikacija. • '70 -tih se u svetu koristi telefonski

HOME-BANKING Integracija hardvera, softvera i telekomunikacija. • '70 -tih se u svetu koristi telefonski pristup bankovnim računima • '80 -tih se pojavljuje i pristup pomoću kablovske televizije • '90 -tih na scenu stupaju internet tehnologije • 2000 -tih – mobilno bankarstvo (veza putem mob. telefona) Osnovni tipovi kućnog bankarstva: • veza korisnika sa bankarskim računarom putem modema • softver za kućne finansije • on-line bankarstvo pomoću on-line servisa • virtuelno bankarstvo 19

Berze i druge finansijske organizacije Informacioni sistem tržista novca čijim korišćenjem je moguće. .

Berze i druge finansijske organizacije Informacioni sistem tržista novca čijim korišćenjem je moguće. . . • trgovina novcem i hartijama od vrednosti • dobijanje informacija potrebnih za opredeljenje prilikom zaključivanja posla • dobijanje informacija o propisima finansijskog poslovanja • korišćenje elektronske pošte i podsetnika • komunikacija između učesnika preko računarske mreže 20 • podaci o klijentima

Elektronsko polsovanje u javnoj upravi E-government

Elektronsko polsovanje u javnoj upravi E-government

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi l l l 22 Način organizovanja državne uprave, poslovanje

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi l l l 22 Način organizovanja državne uprave, poslovanje sa partnerima, građanima, zaposlenima i drugim vladinim organizacijama “On line” pružanje usluga državnih organa i javnih službi Podrazumeva integraciju različitih procesa javne uprave i novi tehnološki pristup, kao i preraspodelu nadležnosti

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi Republička vlada Pravno lice G 2 G G 2

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi Republička vlada Pravno lice G 2 G G 2 B Gradska vlada G 2 G 23 Organi lokalne samouprave Korisnici G 2 C

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi - OBLICI l l 24 G 2 B (Government

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi - OBLICI l l 24 G 2 B (Government to Business) – Saradnja vlade i poslovnih subjekata kao i drugih pravnih lica. – Postiže se skraćenje vremena izvršenja složenih transakcija i stvara podloga za kvalitetno odlučivanje. G 2 C (Government to Citicen) – Saradnja vlade i građana – Servis je dostupan 24 časa dnevno – Single touch point – jednim ulaskom na Internet korisnik pristupa svim potrebnim informacijama – Korisnik plaća administrativnu taksu i plaćanje se obavlja preko Interneta G 2 G (Government to Government) – Državni organi efikasno koriste Internet servise na svim nivoima upravljanja G 2 E (Government to Employees) – Korišćenje IT tehnologije u cilju saradnje i koordinacije zaposlenih u vladinim organima

Rezime

Rezime

Budućnost elektronskog poslovanja Krajem 2002. godine 82% svih Američkih firmi je obavljalo svoje poslove

Budućnost elektronskog poslovanja Krajem 2002. godine 82% svih Američkih firmi je obavljalo svoje poslove on line, putem Interneta. 26

Podaci i procene o EP 27 Evropske zemlje imaju najviši rast korisnika Interneta ali

Podaci i procene o EP 27 Evropske zemlje imaju najviši rast korisnika Interneta ali najmanju (prosečnu) penetraciju. Prvi put Holandija je postala prva zemlja po Internet penetraciji u Evropi (uklonila je sa trona Švedsku ).

Dalji razvoj EP l Bez obzira na globalnu ekonomsku krizu, ne predvidja se značajniji

Dalji razvoj EP l Bez obzira na globalnu ekonomsku krizu, ne predvidja se značajniji pad elektronskog poslovanja. ZAŠTO ? 28

E-poslovanje u Srbiji l 29 2002. godine Srbija je potpisala e. SEE Agendu za

E-poslovanje u Srbiji l 29 2002. godine Srbija je potpisala e. SEE Agendu za razvoj informacionog društva. – nisu usvojeni l zakon o elektronskom poslovanju – na javnoj raspravi, l zakon o kriminalu na Internetu, l zakon o zaštiti intelektualne svojine, l zakon o zaštiti privatnosti podataka i informacija l zakon o elektronskom dokumentu – na javnoj raspravi – usvojeni l zakon o telekomunikacijama l zakon o digitalnom potpisu l zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Privredna komora Srbije je tokom 2008. godine počela preduzećima da izdaje sertifikate za elektronsko poslovanje