Procesy Informan proces Administrativn procesy Informan proces Procesy

  • Slides: 27
Download presentation
Procesy Informační proces Administrativní procesy Informační proces

Procesy Informační proces Administrativní procesy Informační proces

Procesy Proces představuje ucelené aktivity, které obvykle vyžadují účast více činností U procesu lze

Procesy Proces představuje ucelené aktivity, které obvykle vyžadují účast více činností U procesu lze určit: „Hodnotu“ Náklady na proces Vlastníka procesu Čas na realizaci Vnitřní uspořádání

Charakteristické vlastnosti procesu • Definované vstupní a výstupní veličiny • Zřetězení s předcházejícími a

Charakteristické vlastnosti procesu • Definované vstupní a výstupní veličiny • Zřetězení s předcházejícími a následujícími činnostmi • Závislost na faktorech • Možnost ovládání průběhu

Workflow systémy P K AH A

Workflow systémy P K AH A

Workflow systémy • A – administrativní, opakované činnosti administrativního charakteru • P – produkční,

Workflow systémy • A – administrativní, opakované činnosti administrativního charakteru • P – produkční, podporují hlavní podnikové procesy ( likvidace pojistné události, žádost o poskytnutí úvěru) • K – kolaborativní, podporuje týmové řešení ( zpracování smlouvy) • AH – ad-hoc, náhodnost vzniku (vyřízení nestandardní reklamace)

Administrativní procesy • Dobře strukturované, předem definované • Využívány většinou uživatelů • Procesy propojeny

Administrativní procesy • Dobře strukturované, předem definované • Využívány většinou uživatelů • Procesy propojeny s formuláři a dalšími dokumenty • Velká průchodnost

Produkční procesy • • • Podrobně strukturovány a formalizovány Procesy složité Vysoká průchodnost Vyžadují

Produkční procesy • • • Podrobně strukturovány a formalizovány Procesy složité Vysoká průchodnost Vyžadují integraci Cílem je vysoká produktivita Omezený okruh uživatelů

Kolaborativní procesy • • Méně strukturovány Řízená spolupráce Dynamická možnost změny procesu Průchodnost procesu

Kolaborativní procesy • • Méně strukturovány Řízená spolupráce Dynamická možnost změny procesu Průchodnost procesu

Ad-hoc • • Rychlá definice procesu Procesy definují koncoví uživatelé Dynamické modifikace procesů Průchodnost

Ad-hoc • • Rychlá definice procesu Procesy definují koncoví uživatelé Dynamické modifikace procesů Průchodnost procesu

Charakteristika procesu PROCES Definice procesu Systém řízení Činnosti Výskyty procesu Vyvolané aplikace

Charakteristika procesu PROCES Definice procesu Systém řízení Činnosti Výskyty procesu Vyvolané aplikace

Definování procesu • • • Činnostmi Rolemi a odpovědností Metrikami Výstupními produkty Návaznostmi jednotlivých

Definování procesu • • • Činnostmi Rolemi a odpovědností Metrikami Výstupními produkty Návaznostmi jednotlivých činností Technikami, nástroji, dokumenty

Členění procesů • Ortoprocesy – produkty pro externího zákazníka • Paraprocesy – produkty pro

Členění procesů • Ortoprocesy – produkty pro externího zákazníka • Paraprocesy – produkty pro interního zákazníka • Metaprocesy – monitoring, reporting

Informační proces Informace - význam, který přisuzujeme údajům Údaj (data) – vhodně formalizovaný obraz

Informační proces Informace - význam, který přisuzujeme údajům Údaj (data) – vhodně formalizovaný obraz vlastností objektu Informační systémy – veškeré informační procesy v organizaci

Informační systémy pro podporu: • Strategického řízení – Executive Management System • Taktického řízení

Informační systémy pro podporu: • Strategického řízení – Executive Management System • Taktického řízení – Management Information System • Operativního řízení – Transaction Processing System • Kancelářského informačního systému – Office Information System • Elektronické výměny dat – Electronic Data Interchange

Datový sklad – Data Warehouse • Systém předmětově orientovaných databází navržených za účelem poskytování

Datový sklad – Data Warehouse • Systém předmětově orientovaných databází navržených za účelem poskytování informací • Systém orientovaný na vyhledávání a přidávání dat • Systém orientovaný na podporu řízení procesů

Přínosy: • Dobře monitorovatelné prostředí • Zajištění komplexního pohledu na data • Snížení redundantnosti

Přínosy: • Dobře monitorovatelné prostředí • Zajištění komplexního pohledu na data • Snížení redundantnosti dat • Zajištění kvality dat

Datové sklady • Podnikový datový sklad – Enterprice Data Warehouse • Datové tržiště –

Datové sklady • Podnikový datový sklad – Enterprice Data Warehouse • Datové tržiště – Data Mart – (specifické zaměření)

Informační systémy Transakčně procesní Manažerské Podpora rozhodování Podpora exekutivy Expertní systémy Mzdy Údaje o

Informační systémy Transakčně procesní Manažerské Podpora rozhodování Podpora exekutivy Expertní systémy Mzdy Údaje o výrobě Marketing Reporting Monitoring Strategické plány Vyžádané analýzy Diagnostické úlohy

Komunikace Vztah mezi minimálně dvěma subjekty při reakci na určitou objektivní situaci Vnitřní komunikační

Komunikace Vztah mezi minimálně dvěma subjekty při reakci na určitou objektivní situaci Vnitřní komunikační systémy • Formy komunikace (ústní a písemná) • Komunikační kanály (formální, neformální)

Reporting Cíl: • racionálnější provádění určité činnosti nebo procesu Budoucí vývoj: • integrované systémy

Reporting Cíl: • racionálnější provádění určité činnosti nebo procesu Budoucí vývoj: • integrované systémy reportů se promítnou do struktury MIS Reporting: – retrospektivní – zaměřený na budoucnost

Model procesu komunikace KOMUNIKÁTOR KÓDOVÁNÍ PŘÍJEMCE DEKÓDOVÁNÍ ZPRÁVA

Model procesu komunikace KOMUNIKÁTOR KÓDOVÁNÍ PŘÍJEMCE DEKÓDOVÁNÍ ZPRÁVA

Problémy komunikace • Překroucení informace • Komunikační zahlcení • Nevhodná forma předávání zpráv •

Problémy komunikace • Překroucení informace • Komunikační zahlcení • Nevhodná forma předávání zpráv • Nepřesné vyjadřování

Reporting Dílčí cíle: • Reporting – musí srovnávat – musí vykazovat – musí analyzovat

Reporting Dílčí cíle: • Reporting – musí srovnávat – musí vykazovat – musí analyzovat – musí syntetizovat

Reporting-oblasti • Vnější rizikové prostředí – Zákazníci • Kategorizace zákazníků (spokojenost, doba spolupráce, dle

Reporting-oblasti • Vnější rizikové prostředí – Zákazníci • Kategorizace zákazníků (spokojenost, doba spolupráce, dle reklamace) • Míra realizace zboží • Podíl specielních zakázek • Obchodní toky

– Trh • Podíl na trhu • Konkurence • Rozložení zákazníků – Marketingový mix

– Trh • Podíl na trhu • Konkurence • Rozložení zákazníků – Marketingový mix • • Kategorizace výrobků dle tržní životnosti Náklady na reklamu Efektivnost obchodních cest Podíl služeb

 • Vnitřní rizikové prostředí – Výkonová rizika • Příprava výroby, vývoj • Náklady

• Vnitřní rizikové prostředí – Výkonová rizika • Příprava výroby, vývoj • Náklady • Kvalita – Finanční rizika • Zdroje finančních prostředků • Finanční pozice, ziskovost • Podnikatelská rizika

– Personální rizika • • • Pracovní kapacita Struktura zaměstnanců Mobilita, fluktuace zaměstnanců Náklady

– Personální rizika • • • Pracovní kapacita Struktura zaměstnanců Mobilita, fluktuace zaměstnanců Náklady práce Noví zaměstnanci - adaptabilita