PRIEMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMAS Laimut Jankauskien vietimo

  • Slides: 19
Download presentation
PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMAS Laimutė Jankauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMAS Laimutė Jankauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja , 2018 01 19

BENDRŲJŲ SKAITYMO REZULTATŲ KAITA LIETUVOJE PIRLS 2016 metų rezultatų pristatymas, Dr. Rita Dukynaitė, Dr.

BENDRŲJŲ SKAITYMO REZULTATŲ KAITA LIETUVOJE PIRLS 2016 metų rezultatų pristatymas, Dr. Rita Dukynaitė, Dr. Ramutė Skripkienė • Per 5 m. (2011 – 2016 m. Lietuvos ketvirtokų skaitymo rezultatai smarkiai pagėrėjo (22 taškais). Šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas; • Per 15 metų (2011 -2016 m. ) rezultatai pagėrėjo daugiau kaip 6 taškais. Šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas, tačiau labai svarbus, nes dešimt metų (nuo 2001 m. iki 2011 m. ) vykęs skaitymo rezultatų prastėjimas sustabdytas;

APLINKOS (TĖVŲ IŠSILAVINIMO) ĮTAKA VAIKO KALBOS VYSTYMUISI Šaltinis: Hart, B. , Risly, T. Meaningfol

APLINKOS (TĖVŲ IŠSILAVINIMO) ĮTAKA VAIKO KALBOS VYSTYMUISI Šaltinis: Hart, B. , Risly, T. Meaningfol differences in the everyday experiences of young American children. Baltimore. MD: Brooks

Ketvirtokų skaitymo gebėjimai (taškai) pagal dalyvavimo ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme trukmę 2011 m. (Šaltinis: http: //eacea.

Ketvirtokų skaitymo gebėjimai (taškai) pagal dalyvavimo ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme trukmę 2011 m. (Šaltinis: http: //eacea. ec. europa. eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166 EN. pdf) Vieneri metai arba trumpiau Ilgiau negu vieneri ir trumpiau negu treji metai Ilgiau negu treji metai

NUOSTABUSIS ŽENKLŲ IR PRASMIŲ PASAULIS, 2017 http: //www. smm. lt/uploads/documents/svietimas/kiti/patarimai_pedagogams. pdf • Ką reiškia

NUOSTABUSIS ŽENKLŲ IR PRASMIŲ PASAULIS, 2017 http: //www. smm. lt/uploads/documents/svietimas/kiti/patarimai_pedagogams. pdf • Ką reiškia 5 -6 m. vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimai ir įgūdžiai? • Sakytinės kalbos ugdymo galimybės; gebėjimų • Kaip vaikai suvokia kalbą; • Bendravimo, dėmesio sukaupimo ir kiti gebėjimai ir įgūdžiai priešmokykliniame amžiuje;

700 nauji smegenų junginiai per sekundę: Šaltinis: Conel, JL. The postnatal development of the

700 nauji smegenų junginiai per sekundę: Šaltinis: Conel, JL. The postnatal development of the human cerebral cortex. Cambridge, Mass: Harvard University Press

2014 m. ES skurdo ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenantys 0 – 5 m. vaikai

2014 m. ES skurdo ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenantys 0 – 5 m. vaikai (Šaltinis: Eurostat, EU-SILC, 2015 m. )

ANKSTYVOJO VAIKŲ UGDYMO REFORMOS EUROPOS ŠALYSE (ECEC System National Information Sheets, 2016 m. )

ANKSTYVOJO VAIKŲ UGDYMO REFORMOS EUROPOS ŠALYSE (ECEC System National Information Sheets, 2016 m. ) • SUOMIJOJE – nuo 2016 m. įteisinamas privalomas priešmokyklinis ugdymas nuo 6 m. ; • KROATIJOJE – nuo 2014 m. įteisintas vienerių metų privalomas priešmokyklinis ugdymas. • VENGRIJOJE - nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. privalomas ikimokyklinis ugdymas vaikams nuo 3 m. ; • VOKIETIJOJE - nuo 2013 m. ankstinamas visuotinis, valstybės subsidijuojamas ikimokyklinis ugdymas nuo 1 metų;

LRV 2. 2. 1. Darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 m. ir pradinio ugdymo nuo

LRV 2. 2. 1. Darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 m. ir pradinio ugdymo nuo 6 m. įteisinimas ir plėtra

PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA:

PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA:

2. 2. 1. Darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6

2. 2. 1. Darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra Nuo 2018 m. vasario mėn. atsisakoma vaiko brandumo vertinimo ir sudaroma galimybė priešmokyklines grupes lankyti šešiamečiams ir tiems penkiamečiams, kurių tėvai pageidautų vaiką pradėti ugdyti anksčiau; 2019 - 2021 m. vyksta nuoseklus ugdymo ankstinimas - kasmet į švietimo sistemą papildomai ateina po 10 000 vaikų. 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti visiems penkiamečiams; 2022 m. rugsėjo 1 d. pradinis ugdymas pradedamas visiems šešiamečiams.

Pagrindinės darbų kryptys: Įteisinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 m. ir pradinį ugdymą nuo 6

Pagrindinės darbų kryptys: Įteisinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 m. ir pradinį ugdymą nuo 6 metų. Parengti ir patvirtinti Švietimo įstatymą papildančius teisės aktus dėl priešmokyklinio ugdymo nuo 5 m. ir pradinio ugdymo nuo 6 m. teikimo; 1. 2. Sudaryti galimybes pedagogams įgyti reikiamą kvalifikaciją/pasirengti vykdyti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas pritaikytas 5 ir 6 m. vaikų ugdymui; 3. Atnaujinti priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą; 4. Atnaujinti pradinio ugdymo bendrąją programą; 5. Penkiamečių/šešiamečių ugdymui įrengti/pritaikyti priešmokyklinio ugdymo grupes, pradines klases;

LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO Nr. I-1489 8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2017 12

LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO Nr. I-1489 8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2017 12 19, Nr. XIII-926 1. Priešmokyklinis ugdymas vaikui gali būti teikiamas nuo 5 arba 6 metų. Sprendimą priima tėvai (globėjai); 2. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į PPT ar švietimo pagalbos tarnybą, dėl 5 m. vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, vertinimo ir ne vėliau nei per 20 darbo dienų gauti tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis; 3. Pradinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau (t. y. nuo 6 m. ), jeigu priešmokyklinis ugdymas vaikui pradėtas teikti metais anksčiau; 4. Įstatymas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d. Iki 2018 m. sausio 31 d. bus priimti šio įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.

Edukacinių erdvių kūrimas/pritaikymas: ESF 09. 1. 3 -CPVA-R-705 priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo

Edukacinių erdvių kūrimas/pritaikymas: ESF 09. 1. 3 -CPVA-R-705 priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ www. projektas-aikstele. lt

Priemonės priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio atnaujinimui/pedagogų kvalifikacijos tobulinimui: • ESF 09. 2. 1

Priemonės priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio atnaujinimui/pedagogų kvalifikacijos tobulinimui: • ESF 09. 2. 1 -ESFA-V-727 priemonė „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (planinis projektas); • ESF 09. 2. 1 -ESFA-V-726 priemonės: „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, vertinimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“(planinis projektas); „Ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir bendrajame ugdyme“ priemonės dalis – projektas „Inovacijos vaikų darželyje“(planinis projektas); • ESF 09. 2. 1 - ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (konkursinis projektas)

BUS SUKURTA IKIMOKYKLINIO IRN PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KOKYBĖS VERTINIMO SISTEMA • ESF 09. 2. 1

BUS SUKURTA IKIMOKYKLINIO IRN PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KOKYBĖS VERTINIMO SISTEMA • ESF 09. 2. 1 -ESFA-V-706 priemonė „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“ (planinis projektas): – atnaujinta ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vidaus įsivertinimo sistema; – sukurta ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo išorės vertinimo sistema;

2. 2. 1. Darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6

2. 2. 1. Darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra