MS EXCEL EXCEL LE ALIMAK TANIM Microsoft Excel

  • Slides: 45
Download presentation
MS EXCEL

MS EXCEL

 • EXCEL İLE ÇALIŞMAK • TANIM: • Microsoft Excel, her türlü elektronik bilgiyi

• EXCEL İLE ÇALIŞMAK • TANIM: • Microsoft Excel, her türlü elektronik bilgiyi kayıt etme, çözümleme, değerler tablosu oluşturma, çeşitli grafikler çizme ve geliştirme, matematiksel hesaplamalar yapma vb. işlemleri kolayca yapmayı sağlayan bir yardımcı yazılımıdır.

 • Dersle ilgili Program akışı: • 1. Excel penceresi görüntüleme ve menülerin tanıtımı

• Dersle ilgili Program akışı: • 1. Excel penceresi görüntüleme ve menülerin tanıtımı ve kullanımı. • 2. İşleme tabi olacak değerlerin girişi ve bazı aritmetik ve trigonometrik ifadelerin kullanımı. • 3. Matematiksel fonksiyonların yazılımı ve değerlendirilmesi. • 4. Verilere göre çeşitli grafik çizimleri ve grafik geliştirme. • 5. Grafikler üzerinde çalışmalar. • 6. İşlemlerin kayıt altına alınması.

 • 1. Excel penceresi görüntüleme ve menülerin tanıtımı ve kullanımı. • Excel başlatıldığında

• 1. Excel penceresi görüntüleme ve menülerin tanıtımı ve kullanımı. • Excel başlatıldığında program penceresi standart haliyle ekrana gelir. Bu durumdaki pencerede kullanılacak kısa yol görev çubukları Görünüm>Araç çubukları ve küçük resimleri (ikonlar) ihtiyaca göre Görünüm>Araç çubukları>Özelleştir den eklenir.

 • Standart çalışma sayfasının sol üst kısmında sayfanın adı (kitap 1) yer alır.

• Standart çalışma sayfasının sol üst kısmında sayfanın adı (kitap 1) yer alır. Kitap 1 adı altında menüler, standart çubuğu ve biçimlendirme çubuğu yer alır. • Standart olarak açılan kitap 1 kendi içinde üç sayfadan oluşur (bu sayfa adedini artırmak Araçlar>Seçenekler>Genel (yeni çalışma kitabındaki sayfa sayısı) menüsünden ayarlanabilir). • Sütunlardan ve satırlardan oluşan çalışma kitabı, sütun ve satırların kesişmesiyle meydana gelen hücreler oluşur. Excel’de satır sayısı 65536, sütun sayısı 256 ve hücre sayısı da 16777216 dır. Herhangi bir hücreye değer girilecekse o hücre üzerine tıklanarak hücre aktif hale getirilir ve veri girişine başlanır. Hücreler arası geçişler en kolay fare yardımıyla olmakla birlikte ardışık geçişler için Enter tuşu kullanılabilir.

 • • • Menüler ve içerikleri Dosya Menüsü: 1. Yeni: Yeni bir çalışma

• • • Menüler ve içerikleri Dosya Menüsü: 1. Yeni: Yeni bir çalışma sayfası açar: 2. Aç: Önceden işlenmiş ve kayıtlı olan dosyayı açar. 3. Kapat: Açık olan kitap 1 adlı dosyayı kapatır. 4. Kaydet: Açık olan Excel dosyasını kaydeder. 5. Farklı Kaydet: Aynı dosyayı farklı isimle veya farklı bir konuma kaydeder. 6. Web Sayfası Olarak Kaydet: Çalışma kitabının web görünümü olarak kayıt edilmesi. 7. Çalışma Alanını Kaydet: Çalışma alanı dosyasını bir sonraki açışınızda son düzenlemelere göre değişmeden görünmesini sağlamak için çalışma kitaplarının, ayarlamalarının ve ekrandaki konumlarının listesini kaydeder. 8. Dosya Ara: Daha önceden çalışılan ve kayıt edilen çalışma dosyasının Excel sayfası içinden aranmasını sağlar. 9. İzin: Çalışma sayfasının ikinci kullanıcıların erişimine izinli olup olmamasıyla ilgili sınırsız erişim veya kısıtlamalar sağlar. 10. Web Sayfası Ön İzlemesi: Çalışma sayfasının web görüntüsünün hızlı bir şekilde görünümünü sağlar

 • 11. Sayfa Yapısı : Çalışma sayfamızın sayfa düzenini (sağ, sol, alt ve

• 11. Sayfa Yapısı : Çalışma sayfamızın sayfa düzenini (sağ, sol, alt ve üst boşluk) ayarlamalarını sağlar. • 12. Yazdırma Alanı: • Yazdırma Alanını Belirle: Seçili işlem aralığını çalışma sayfasının tek yazdırılabilecek kısmını yazdırma alanı olarak tanımlar. • Yazdırma Alanını Temizle: Yazdırma Alanını Temizleme. • 13 -Baskı Ön izleme: Yazıcıdan çıktı almadan önce sayfanın çıktı görüntüsünü almayı sağlar. • 11 -Yazdır: İşlenmiş olan çalışma sayfasının yazıcıdan kâğıda dökülmesi işlemini sağlar. • 12 -Gönder: hazırlanmış olan dosyayı bir posta iletisine ek olarak gönderir. • 13 -Özellikler: Aktif olan dosyaya ilişkin özellikleri görüntüler. • 14 -Çıkış: Excel dosyasından çıkış.

 • • • Düzen Menüsü: 1. Geri Al: Son Eylemin Geri Alınması 2.

• • • Düzen Menüsü: 1. Geri Al: Son Eylemin Geri Alınması 2. Yinele Yeni: Yapılan işlemlerin iptal edilerek başa dönülmesi. 3. Kes: Seçili karakterin sayfadan tamamen kaldırılmasını sağlar. 4. Kopyala: Seçili karakterin bir kopyasının çıkarılmasını sağlar. 6. Office Panosu: Kopyası çıkarılmış karakterlerin toplu görüntülenmesi ve hızlı yapıştır işlemlerinin yapılmasını sağlar. • 7. Yapıştır: Önceden kopyalanmış(kopyası çıkartılmış) karakterlerin istenilen alana yapıştırılmasını sağlar. • 8. Özel Yapıştır: Seçilen metnin veya resmin farklı tiplerde özel yapıştırılmasını sağlar. Bir metin veya resim alanı seçilip bu komut tıklanınca, bir iletişim penceresi ekrana gelir. Burada istenilen seçenekler tıklanıp uygulama tamamlanır. • 9. Köprü Olarak Yapıştır: Çalışılan sayfanın veya farklı bir dosyanın çalışma sayfasında bulunan bir kelime, başlık, alt başlık, resim vb. karakterlerin kopyalanmasından sonra çalışılan sayfanın istenilen yerine bu komut ile yapıştırılır. Böylece kopyası çıkarılmış olan karaktere köprü oluşturulması sağlanır (köprü olarak yapıştırılmış karakter üzerine fare ile gelindiğinde imleç link görünümü alır).

 • • 10. Doldur: a)Aşağı: Seçilen aralığın en üstünde bulunan hücrelerin içindekileri ve

• • 10. Doldur: a)Aşağı: Seçilen aralığın en üstünde bulunan hücrelerin içindekileri ve biçimlerini alttaki hücrelere kopyalar. Seçimi alttaki hücreler yerine üstteki hücrelere kopyalamak için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak simgesini tıklatın veya Düzen menüsünün Doldur alt menüsündeki Aşağı seçeneğini tıklatın. b)Sağ: Seçilen aralığın en solunda bulunan hücrenin veya hücrelerin içindekileri ve biçimlerini sağdaki hücrelere kopyalar. Seçimi sağdaki hücreler yerine soldaki hücrelere kopyalamak için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak simgesini tıklatın veya Düzen menüsünün Doldur alt menüsündeki Sağ seçeneğini tıklatın. c)Yukarı: Seçilen aralığın en altındaki hücrenin veya hücrelerin içeriklerini ve biçimlerini o aralıkta yukarıda yer alan hücrelere kopyalar. Kopyalanan içerik ve biçimler var olan içerik ve biçimlerin yerini alır. d)Sol: Seçilen aralığın en sağındaki hücrenin veya hücrelerin içeriklerini ve biçimlerini o aralıkta solda yer alan hücrelere kopyalar. Kopyalanan içerik ve biçimler var olan içerik ve biçimlerin yerini alır. e) Çalışma sayfası boyunca: f)Seriler: Seçilen aralıktaki hücreleri bir veya birden çok sayı veya tarih dizisiyle doldurur. Seçimde bulunan her sütunun veya satırın ilk hücresinin veya hücrelerinin içerikleri dizilerin başlangıç değerleri olarak kullanılır. g)İki Yana Yasla: Hücrelerin metin içeriklerini seçilen aralığı dolduracak şekilde yeniden dağıtır. Sayılar veya formüller iki yana yaslanamaz. Sol sütun dışında aralık içindeki hücreler boş olmalıdır.

 • • • • 11. Temizle: a) Tümü: Seçilen hücrelerin içeriklerini ve bu

• • • • 11. Temizle: a) Tümü: Seçilen hücrelerin içeriklerini ve bu hücrelere ilişkin açıklama ve köprüleri de içeren tüm hücre biçimlendirmelerini kaldırır. b) Biçimler: Seçilen hücrelerden yalnızca hücre biçimlerini kaldırır; hücre içerikleri ve açıklamaları değişmez. c) İçindekiler: Hücre biçimlerini veya açıklamalarını etkilemeden hücre içeriklerini (verileri ve formülleri) kaldırır. d) Açıklamalar: Yalnızca seçilen hücrelere iliştirilen açıklamaları kaldırır; hücre içerikleri ve biçimleri değişmez. 12. Sil: Seçilen nesneyi kaldırır. Outlook, seçilen öğeyi görünümden kaldırır ve Silinen Öğeler klasörüne taşır. 13. Sayfa Sil: Seçilen sayfaları çalışma kitabından siler. Bu komutu geri alınmaz. 14. Sayfayı Taşı veya Kopyala: Seçilen sayfaları başka bir çalışma kitabına veya aynı çalışma kitabında farklı bir yere taşıma veya kopyalama için kullanılır. 15. Bul: Dosya içerisinde belirtilen bir karakteri bulmak için kullanılır. 16. Değiştir: Çalışılan sayfada değiştirilmek istenilen karakterin yeri bulunup değiştirmesini sağlar. Bu işlem, değiştirilecek karakterin tüm sayfada topluca değiştirilmesi içinde kullanılır. 17. Git: Çalışma sayfasında gidilmesi istenilen işlevlere özellikler düğmesine tıklanarak istenilen işlevin gerçeklenmesi sağlanır. 18. Bağlantılar: İşlevsel bağlantılar var ise bunların görüntülenmesini sağlar. 19. Nesne

 • • • Görünüm Menüsü: 1. Normal: Dosyayı normal görünümde tutar. 2. Sayfa

• • • Görünüm Menüsü: 1. Normal: Dosyayı normal görünümde tutar. 2. Sayfa Sonu Önizleme: Etkin çalışma sayfasından, sayfanın yazdırıldığındaki halini gösteren bir düzenleme görünümü olan sayfa sonu önizlemeye geçer. Sayfa sonu önizlemede, sayfa sonlarını sürükleyerek sağa, sola, aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Microsoft Excel, satır ve sütunları sayfaya sığdırmak için çalışma sayfasını otomatik olarak ölçeklendirir. 3. Microsoft Office Online: Online hizmetler, hızlı arama ve aktif olan dosya ve daha önceden açılmış son 3 veya 4 dosyanın kısa yol bağlantısı. 4. Araç çubukları: İhtiyaç duyulan araç çubuğunun düzenleyici sayfaya eklenmesini sağlar. 5. Formül çubuğu: Etkin hücredeki her verinin görüldüğü ve formül işlemlerinin uygulandığı çubuk. 6. Durum çubuğu: Çalışma sayfasıyla ilgili toplam bilgilendirme sağlar. 5. Üst Bilgi/Alt bilgi: Aktif olan çalışma sayfasının üst/alt kısmına eklenecek olan bilgilerin girişini sağlar. 6. Açıklama: Bir veya birden çok hücrede hücre ilgili açıklamalar yapılmış ise bunların toplu görüntüsünü sağlar(hücre açıklaması, hücre üzerindeyken farenin sağ tuşu ile tıklandığında açılan pencerede açıklama ekle tıklanarak gerekli açıklama yapılır ve bu açıklama yine aynı pencerede bulunan açıklamaları gizle tıklanarak açıklama penceresinin gizlenmesi sağlanır). 7. Özel Görünümler: Bir çalışma sayfasının değişik görünümlerini sunar. Görünüm, o sayfanın veya dosyanın görsel etiketi niteliğindedir. 8. Tam Ekran: Dosyanın tamamıyla ekranı doldurmasını sağlar. Normal ekrana dönmek için ESC tuşu kullanılır. 9. Yakınlaştır: Aktif dosyanın ekrandaki görüntü boyutunun ayarlanmasını sağlar. % lik değerler kullanılır.

 • Görünüm Menüsü: • 1. Hücreler…: İstenilen sayıda hücreyi tüm satır ve tüm

• Görünüm Menüsü: • 1. Hücreler…: İstenilen sayıda hücreyi tüm satır ve tüm sütun olarak eklemeyi sağlar. • 2. Satır: Her uygulamada tüm bir satırı diğer satırlar arasına ekler • 3. Sütun: Her uygulamada tüm bir sütunu diğer sütunlar arasına ekler • 4. Çalışma Sayfası: Dosyadaki çalışma sayfaları standart olarak üç sayfa olarak açılır, bu sayfa adetini artırılmak istendiğinde kullanılan komuttur(açılan yeni sayfa, çalışma sayfasının sol alt kısmında görülür). • 5. Grafik…: Bir çalışma sayfası üzerinde verilere bağlı bir grafik oluşturulması, var olan bir grafiğin değerlendirilmesi veya değiştirilmesini adım onaylamaya yardımcı olur. • 6. Simge: Özel karakter ve simgelerin eklenmesini sağlar. • 7. Sayfa Sonu Seçilen bir hücrenin üstüne sayfa sonu ekler. Sayfa sonlandırıldıktan sonra, sayfa sonu altındaki hücrelere eklenen her veri veya bilgi ikinci sayfa değerleri olarak algılanır. • 8. İşlevi: Bazı matematik, Trigonometrik ve İstatistiksel İşlevler listesini ve kullanımlarını görüntüler.

 • 9. Ad: • a) Tanımla…: Hücreye, aralığa, sabit veya hesaplanan değere ilişkin

• 9. Ad: • a) Tanımla…: Hücreye, aralığa, sabit veya hesaplanan değere ilişkin bir ad oluşturur; bu ad hücreye, aralığa veya değere başvurmak için kullanılabilir. • b) Yapıştır…: Seçili adı formül çubuğuna ekler. Formül çubuğu etkinse ve bir formüle eşit (=) yazarak başlanırsa yapıştır seçeneği tıklanarak seçilen ad ekleme noktasına yapıştırılır. Formül çubuğu etkin değilse, ad yapıştır kutusunun içindeki ad çift tıklanarak seçilen ad formül çubuğuna eşit imini (=) izleyecek şekilde yapıştırır. • c) Oluştur…: Seçili aralıktaki etiketleri kullanarak ad oluşturur. • d) Uygula…: Formülleri, seçili hücrelerde arar ve başvuruları formüller için tanımlanan adlarla (varsa) değiştirir. • e) Etiket…: Seçili aralıkta bulunan satır veya sütunlardaki metin etiketlerini kullanarak formüller için ad oluşturur. • 10. Açıklama: Seçili hücreye bir açıklama ekler(aynı işlem seçili hücreye farenin sağ tuşu tıklanarak açılan pencereden de yapılabilir).

 • 11. Resim: • a) Küçük Resim…: Çalışma sayfasına eklenmek istenilen ve MS

• 11. Resim: • a) Küçük Resim…: Çalışma sayfasına eklenmek istenilen ve MS Office’in resim koleksiyon galerisinden küçük resimlerin eklenmesini sağlar. • b) Dosyadan…: Kişisel resimlerin depolanan klasörden eklenmesini sağlar. • c) Tarayıcıdan veya Kameradan…: Bir Tarayıcı veya kamera aracılığıyla resim eklenmesini sağlar. • d) Otomatik Şekil: MS Office’in hazır geometrik şekillerin eklenmesini sağlar. • e) Word Art…: MS Office’in hazır ve çeşitli yazı karakterlerini içeren yazı tiplerini resim olarak eklemeyi sağlar. • f) Kuruluş Şeması: MS Office’in hazır farklı şema tiplerinin eklenmesini sağlar. • 12. Diagram: Hiyerarşik işlemlerin gösterilmesinde kullanılan diyagramların kullanımını sağlar. • 13. Nesne: Bilgisayarda var olan programlara ait çeşitli işlevlerinin nesnelerinin eklenmesini sağlar. • 14. Köprü…: Çeşitli dosyalar, sayfalar, alt sayfalar, sayfa içi ve düzenleyiciler arasında geçişi ve bağlantıyı sağlar

 • Biçim Menüsü: • 1. Hücreler: Seçilen hücrelere biçimler uygular. Sayfa korumalıysa bu

• Biçim Menüsü: • 1. Hücreler: Seçilen hücrelere biçimler uygular. Sayfa korumalıysa bu komut kullanılmayabilir. • 2. Satır: • a) Yükseklik: Seçilen satırların yüksekliğini değiştirir. Tüm satırın yüksekliğini değiştirmek için yalnızca satırdaki bir hücrenin yüksekliğini değiştirmek yeterlidir. Microsoft Excel' de, çalışma sayfası korumalıysa bu komut kullanılamaz. • b) En uygun Yükseklik: Satır yüksekliğini, seçim içinde bulunan en uzun hücrenin gösterilebileceği en küçük yüksekliğe ayarlar. Hücrenin içindekileri daha sonra değiştirirseniz, seçimi yeniden sığdırmanız gerekir. Sayfa korumalıysa bu komut kullanılmayabilir. • c) Gizle: Seçilen satır veya sütunları gizler. Satırları veya sütunların gizlenmesi, onları çalışma sayfasından silmez. • d) Göster: Yürürlükteki seçimde daha önce gizlenmiş olan satır veya sütunları görüntüler.

 • 3. Sütun: • a) Genişlik: Seçilen satırların genişliğini değiştirir. Tüm sütunun genişliğini

• 3. Sütun: • a) Genişlik: Seçilen satırların genişliğini değiştirir. Tüm sütunun genişliğini değiştirmek için yalnızca satırdaki bir hücrenin genişliğini değiştirmek yeterlidir. Microsoft Excel' de, çalışma sayfası korumalıysa bu komut kullanılamaz. • b) Otomatik Sığdırma Seçimi: Sütun genişliğini, seçilen hücrelerin içeriklerini görüntülemek için en düşük genişliğe ayarlar. Hücre içeriklerini daha sonra değiştirirseniz, seçimi yeniden sığdırmanız gerekir. Sayfa korumalıysa, bu komut kullanılmayabilir. • c) Gizle: Seçilen satır veya sütunları gizler. Satırları veya sütunların gizlenmesi, onları çalışma sayfasından silmez. • d) Göster: Yürürlükteki seçimde daha önce gizlenmiş olan satır veya sütunları görüntüler. • e) Standart Genişlik: Çalışma sayfasındaki sütunların standart genişliğini değiştirir. Sayfa korumalıysa, bu komut kullanılmayabilir.

 • 4. Sayfa: • a) Yeniden Adlandır: Etkin sayfayı yeniden adlandırır. • b)

• 4. Sayfa: • a) Yeniden Adlandır: Etkin sayfayı yeniden adlandırır. • b) Gizle: Etkin sayfayı gizler. Sayfa açık kalır ve diğer sayfalar tarafından erişebilir, ancak görünmez. Bir çalışma kitabındaki tek görünür sayfayı gizleyemezsiniz. • c) Göster: Herhangi bir gizli sayfayı görüntüler. • d) Artalan: Seçtiğiniz ikil eşleme bağlı olarak çalışma sayfasının artalanına döşeli bir grafik görüntüsü ekler. • 5. Otomatik Biçim: Bir hücre aralığına veya Özet Tablo' ya otomatik biçim adı verilen yerleşik bir biçim bileşimi uygular. Tek bir hücre seçilirse, Microsoft Excel otomatik olarak boş hücrelerle çevrili aralığı seçer ve o aralığa otomatik biçimlendirmeyi uygular. Özet Tablonun bir kısmı seçilirse, sayfa alanları dışındaki tüm tablo seçilir ve biçimlendirilir. Sayfa korumalıysa bu komut kullanılamaz. • 6. Koşullu Biçimlendirme: Belirlediğiniz değerleri veya formülleri temel alan belirli bir ölçüye uyan seçili hücrelere biçimler uygular. • 7. Stil…: Seçime, stil adı verilen biçim bileşimini tanımlar veya uygular.

 • • • • Araçlar Menüsü: 1. Yazım Kılavuzu: Çalışma sayfasındaki kelimelerin denetimini

• • • • Araçlar Menüsü: 1. Yazım Kılavuzu: Çalışma sayfasındaki kelimelerin denetimini yapar. 2. Araştır: Çeşitli başvuru hizmetlerinden istenilen karakter, kelime, dosya vb. olanlara hızlı ulaşılmasını veya bulunmasını sağlar. 3. Hata denetimi: Çalışma sayfasında olası hataların yazım kılavuzu aracılığıyla denetlenmesini ve düzeltilmesini sağlar. 4. Paylaşılan çalışma alanı: Çalışılan belgenin bir kopyası çıkarılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Çalışma alanı ayrıca diğer kullanıcıları davet etmeyi onlara görev atamayı ve ek kaynaklara bağlantı oluşturmayı sağlar. 5. Çalışma kitabını paylaştır: Çalışma kitabının diğer kullanıcılar tarafından da kullanılmasına üzerinde değişiklik yapılmasına olanak sağlar. 6. Değişiklikleri İzle: Taşınan ve yapıştırılan içeriklerle eklenen ve silinen satır ve sütunları da içerecek şekilde, paylaşılan bir çalışma kitabındaki hücre içeriklerinde oluşan değişikliklerin izlenilmesini sağlar. 7. Çalışma Kitaplarını Karşılaştır ve birleştir: 8. Koruma: Çevrimiçi bir formun veya belgenin tümünü veya bir kısmını tersi belirtilmedikçe değişikliklere karşı korur. a) Sayfayı Koru b) Kullanıcıların aralıkları düzenlemesine izin ver c) Çalışma kitabını koru d) Çalışma kitabını koru ve paylaş.

 • 9. Çevrimci İşbirliği: Web üzerinden belge üzerinde ortak tartışma ve işbirliği olanağı

• 9. Çevrimci İşbirliği: Web üzerinden belge üzerinde ortak tartışma ve işbirliği olanağı sağlar. • 10. Hedef Ara: • 11. Senaryolar: Bir sütunda bulunan verilerin yeni verilerle birlikte tanımlanarak sonuç değerler üzerinde değişiklik yapma işlemi(her bir değişiklik için yeni bir senaryo adı girilmelidir). • 12. Formül Denetleme: Çalışma sayfasında kullanılan formüllerin alt uygulamalarla farklı yöntemlerle doğruluklarının denetlenmesi • 13. Makro: Çalışma sayfasında kullanılan veya kullanılacak olan makroların denetlenmesi ve güvenlik ayarlarının yapılmasını sağlar. • 14. Eklentiler: Kullanılabilir eklentiler penceresinden çalışmaya uygun eklentilerin araçlar çubuğuna eklenmesini sağlar. • 15. Otomatik düzeltme Seçenekleri: Çalışma sayfasında işlemler sırasında varsayılan ayarlara göre yazım, işlev ve etiketlerin düzeltmelerinin otomatik yapılmasını sağlar. • 16. Özelleştir: Araç çubukları ve komutların da içinde bulunduğu pencereden kişiselleştirilmiş araç çubukları seçeneklerinin düzenlenmesini sağlar.

 • 17. Seçenekler: Aşağıdaki işlevlerin ayarlanmalarının yapılmasını sağlar. • a) Görünüm • b)

• 17. Seçenekler: Aşağıdaki işlevlerin ayarlanmalarının yapılmasını sağlar. • a) Görünüm • b) Hesaplama • c) Düzen • d) Genel • e) Geçiş • f) Özel Listeler • h) Grafik • ı) Renk • i) Uluslar arası • j) Kaydet • k) Hata Komutu • l) Yazım Kılavuzu • m) Güvenlik

 • Veri Menüsü: • 1. Sırala: Seçilen satırlardaki veya listelerdeki bilgileri alfabetik, sayısal

• Veri Menüsü: • 1. Sırala: Seçilen satırlardaki veya listelerdeki bilgileri alfabetik, sayısal veya tarihe göre sıralar. • 2. Filtre Uygula : • a) Otomatik Filtre Uygula: Bir listede görüntülemek istediğiniz öğeleri seçmenin en hızlı yoludur. • b) Tümünü Göster: Süzgeçlenen bir listedeki tüm satırları görüntüler. • c) Gelişmiş Filtre: Listedeki verileri, yalnızca bir ölçüt aralığı kullanarak belirttiğiniz koşulu sağlayan satırların görüntüleneceği şekilde fitreler. • 3. Form: • Bir iletişim kutusu içinde veri formu görüntüler. Bir listedeki veya veri tabanındaki kayıtları görmek, değiştirmek ve bulmak, kayıt eklemek ve var olanları silmek için veri formunu kullanabilirsiniz. • 4. Alt Toplamlar: Seçtiğiniz etiketlenen sütunlar için ara toplamları ve son toplamları hesaplar. Microsoft Excel, toplam satırları otomatik olarak etiketler, ekler ve listeyi özetler.

 • 5. Doğrulama: Tek tek hücreler veya bir hücre aralığı için geçerli olan

• 5. Doğrulama: Tek tek hücreler veya bir hücre aralığı için geçerli olan verileri tanımlar; veri girişini belirli bir türle sınırlar, örneğin, tam sayı, ondalık sayı veya metin ve geçerli girişlere ilişkin sınırları ayarlar. • 6. Tablo: Tanımlanan giriş değerlerine ve formüllere dayanan bir veri tablosu oluşturur. Veri tabloları, formüllerdeki değişen değerlerin sonuçlarını göstermek için kullanılır. • 7. Metni Sütunlara Dönüştür: Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı'nı kullanarak çalışma sayfasının bir hücresindeki metni sütunlara ayırır. Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı, sekme veya virgül gibi bir ayırıcı veya sınırlandırıcı kullanarak metnin nasıl sütunlara böleceğini belirlemeye yardımcı olur. • 8. Birleştir: Bir veya daha çok kaynak alanındaki veriyi özetleyerek bir tablo içinde görüntüler

 • • 9. Guruplardır ve Seviyelendir: a)Ayrıntı Gizle: Veri Tablosunda, satır alanındaki veya

• • 9. Guruplardır ve Seviyelendir: a)Ayrıntı Gizle: Veri Tablosunda, satır alanındaki veya sütun alanındaki dış öğenin veri ayrıntılarını gizler. Çalışma sayfasında, seçilen özet satır veya sütunun ayrıntı satırlarını veya sütunlarını gizler. b)Ayrıntı Göster: Veri Tablosunda, gizli satır alanının ve sütun alanının veri ayrıntılarını görüntüler. Çalışma sayfasında, seçilen özet satır veya sütunun gizli satır ve sütunlarını görüntüler. c) Gruplandır: Verilerin özetlenebilmesi için, seçili veri, ayrıntı veya satır ya da sütunlarını çalışma sayfası içinde bir grup olarak tanımlar. Bir veri tablosu içinde bu komut, birden fazla öğeden tek bir öğe oluşturmak için öğeleri kategoriye göre gruplandırır, örneğin günleri, haftaları, ayları ve diğer tarihleri yıl çeyreği olarak gruplandırarak; çözümleme, grafik oluşturma veya yazdırmada kullanılır. d) Grubu Çöz: Çalışma sayfasındaki bir gruptan seçili satır veya sütunları siler. Bir veri tablosu içinde bu komut, grubun her bir öğesini grubun içerdiği öğelere; örneğin yıl, ayrı özgün tarihlere, ayırır. e) Otomatik Seviyelendir: Seçili aralıktaki hücreleri, formüllere ve başvuru yönlerine göre otomatik olarak seviyelendirir. f) Seviyelendirmeyi Kaldır: Seçili veri grubundaki seviyelendirmeyi kaldırır. Seçim, seviyelendirme içindeki özel bir grup değilse, seviyelendirme çalışma sayfasından kaldırılır. g) Ayarlar: Çalışma sayfasındaki veya seçilen aralıkta bulunan hücrelerdeki verileri seviyelendirmek ve özetlemek için kullanılan seçenekleri belirler.

 • 11. Özet Tablo özet grafik Raporu: Bir Özet Tablo yaratmanız veya değiştirmeniz

• 11. Özet Tablo özet grafik Raporu: Bir Özet Tablo yaratmanız veya değiştirmeniz için kılavuzluk yapan Veri Tablosu Sihirbazı'nı başlatır. • 12. Dış Veri Al: • a) Veri Al…: • Herhangi bir işlem için elde edilen verilerin depolandığı kaynaktan veri alma. • b) Yeni web Sorgusu…: • Web’te aranması istenen bilgilerin veya verilerin bir web tarayıcısı aracılığı ile sorgulanması işlemini yapar. • c) Yeni veri tabanı Sorgusu…: • Web içi veya çalışılan bilgisayarda mevcut olan veri tabanlarından sorgulama yapar. • d) Sorgu Düzenle…: • Microsoft Query de oluşturulmuş bir sorguyu değiştirir. • e) Veri Aralığı Özellikleri: • Bir sorgulama ile çalışma sayfasına aktarılan veri aralığını veya sonuç dizileriyle ilgili seçenekleri ayarlamayı sağlar. • f) Parametreler…: • Çalıştırdığında ölçüt için bilgi isteğinde bulunan özel bir sorgulamaya ilişkin seçenekler belirtilmelidir. Parametre sorgusunda, girilen ölçüt, sorgulamadaki tablolardan veri almak için kullanılır.

 • • • • • 13. Liste: a) Liste oluştur… b) Listeyi yeniden

• • • • • 13. Liste: a) Liste oluştur… b) Listeyi yeniden boyutlandır… c) Toplam satırı d) aralığa dönüştür e) Listeyi yayımla f) Sunucudaki listeyi görüntüle g) Liste bağlantısını kaldır h) Listeyi eşitle ı) değişiklikleri ata ve yenile i) Etkileşimli listelerin kenarlarını gizle 14. XML: a) Al… b) Ver… c) XML verilerini yenile d) XML kaynağı e) XML eşleme özellikleri f) Sorgu düzenle g) XML genişleme paketleri

 • • • • Pencere Menüsü: 1. Yeni pencere: Mevcut çalışma kitabının üzerine

• • • • Pencere Menüsü: 1. Yeni pencere: Mevcut çalışma kitabının üzerine yeni bir sayfanın açılmasını sağlar. 2. Yerleştir…: Açılacak pencerelerin çalışma kitabındaki konumlandırılmasını sağlar. 3. Yan yana karşılaştırılacak…: Açılan pencerelerin alta getirilerek sayfa içinde bulunan verilerin hızlı bir şekilde karşılaştırılmasını sağlamak için kullanılır. 4. Gizle: Açık olan çalışma sayfasının veya sayfalarının gizlenmesini sağlar. 5. Göster: Kapalı olan çalışma sayfasının veya sayfalarının tekrar görüntülenmesini sağlar. 6. Böl: Çalışma sayfasındaki satır veya sütunların bölünmesini ve diğer satır veya sütunlardan bağımsız hareket etmesini sağlar, bu arada bölünmüş satır veya sütunların bir benzerini de oluşturur. 7. Bölmeyi dondur: Bölünmüş satır veya sütunların sabitlenmesini ve böl işlemiyle benzeri oluşan satır veya sütunları ortadan kaldırır.

 • • Excel ile X-Y dağılımlı grafik hazırlamaya örnek çalışma: 1. Bir X-Y

• • Excel ile X-Y dağılımlı grafik hazırlamaya örnek çalışma: 1. Bir X-Y dağılımlı grafik oluşturmak için önce verilerin girilmesi gerekir. Özel bir seçim olmadığı sürece veri tablosundaki A sütununda bulunan değerler X-bağımsız değişkenleri, diğer sütunlarda bulunan değerler ise (veri veya fonksiyonel işlem sonuçları) Y-bağımlı değişkenleri gösteriri.

Son olarak yapılacak işlem ise A sütunundaki değerleri ve CTRL tuşu basılıyken E sütunundaki

Son olarak yapılacak işlem ise A sütunundaki değerleri ve CTRL tuşu basılıyken E sütunundaki değerleri seçip grafik sihirbazını başlatmak olacaktır. Bu işlemle ilgili yapılacak olanlar aşağıdaki adımlarda verilmiştir.