MMARLIKTA GRSEL DNME Mimarlkta soyut soyutlama basitletirme kavramlar

  • Slides: 20
Download presentation
MİMARLIKTA GÖRSEL DÜŞÜNME Mimarlıkta soyut, soyutlama, basitleştirme kavramları FSMVÜ Mimarlık Bölümü Eylül 2014 Yrd.

MİMARLIKTA GÖRSEL DÜŞÜNME Mimarlıkta soyut, soyutlama, basitleştirme kavramları FSMVÜ Mimarlık Bölümü Eylül 2014 Yrd. Doç. Dr. Emine Köseoğlu

Görsel Düşünme Yakın, Barış, 2012, Tasarım Sürecinde Görsel Düşünme Ve Görsel Anlatım İlişkisine Analitik

Görsel Düşünme Yakın, Barış, 2012, Tasarım Sürecinde Görsel Düşünme Ve Görsel Anlatım İlişkisine Analitik Bir Yaklaşım , Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimari ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı İç Mimarlık Sanat Dalı, Ankara.

Soyut, sözlük anlamı ile “ beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olamayan, varlıkları inanç

Soyut, sözlük anlamı ile “ beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olamayan, varlıkları inanç ve his ile bilinen kavram ve varlıklara denir. » Başka bir deyişle “ bütünün niteliğini dile getiren somutun zıddı olarak soyutlanmış olanın, niteliğini ifade eder. Soyutlama ise bir kavramın içeriğini azaltma veya indirgeme süreci ya da başka bir deyişle basitleştirme stratejisidir. Soyutlamaya verebileceğimiz en iyi örneklerden biri dildir. Dil, evrendeki kavram ve objelere, onlarla direkt alakalı olmayan bir takım sessel değerler verir ve bu değerler bizde onlara ilişkin imgelerin oluşmasını sağlar. http: //dspace. trakya. edu. tr: 8080/jspui/bitstream/1/1283/1/0083798. pdf

SOYUTLAMA: ad. (Fels. ) Bir nesnenin özelliklerinden ya da özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini

SOYUTLAMA: ad. (Fels. ) Bir nesnenin özelliklerinden ya da özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı, düşüncede ayırma. Nesnel dünyaya ait, duyularla algılanabilen varlıkları nitelemek için kullanılan “somut”a “elle tutulan, gözle görülen” demek yanlış olmayacaktır. Bu durumda kavramların karşıtlığından yola çıkarak “elle tutulamayan, gözle görülemeyen, yalnızca bilinç yoluyla algılanabilen, kavranabilen” açıklamasının karşılığına “soyut” kavramı yerleştirilebilir. Yalnızca bilinç yoluyla kavranabilen “soyut” kavramına “soyutlama” yoluyla ulaşılabilir. Soyutlama düşünsel bir eylemdir. http: //eprints. sdu. edu. tr/398/1/TS 00558. pdf

* Soyutlama düşünsel bir eylemdir. * Gerçekte olanaksız olan bir “ayırma” işlemini, ayrıymış gibi

* Soyutlama düşünsel bir eylemdir. * Gerçekte olanaksız olan bir “ayırma” işlemini, ayrıymış gibi düşünmeyi gerektirir. * Bir ya da birkaç unsurdan oluşmuş bir bütünü gerektirir. * Çıkış noktası “somut”tur. * Soyutlamanın amacı, “Somut”ta bulunan genel ve öz olanın bilgisini edinmek; bunun için özle ilgisi olmayan unsurları bir yana bırakarak, “somut”ta öz ve genel olanı arı bir biçimde elde ederek tanımlamaktır. http: //eprints. sdu. edu. tr/398/1/TS 00558. pdf

Picasso Bull Plate

Picasso Bull Plate

Frank Lloyd Wright Şelale Evi

Frank Lloyd Wright Şelale Evi

Palladio Tempietto Barbaro http: //sketchingarchitecture. blogspot. com. tr/2012_05_01_archive. html

Palladio Tempietto Barbaro http: //sketchingarchitecture. blogspot. com. tr/2012_05_01_archive. html

Le Corbusier Villa Savoye http: //depts. washington. edu/dmachine/PAPER/DDSS 94/ddss 5. gif

Le Corbusier Villa Savoye http: //depts. washington. edu/dmachine/PAPER/DDSS 94/ddss 5. gif

Le Corbusier Ronchamp http: //depts. washington. edu/dmachine/PAPER/DDSS 94/ddss 5. gif

Le Corbusier Ronchamp http: //depts. washington. edu/dmachine/PAPER/DDSS 94/ddss 5. gif

Wright Guggenheim http: //depts. washington. edu/dmachine/PAPER/DDSS 94/ddss 5. gif

Wright Guggenheim http: //depts. washington. edu/dmachine/PAPER/DDSS 94/ddss 5. gif

Venedik tren istasyonu Kerem Erginoğlu http: //www. mimarlikmuzesi. org/Gallery/Display. Photo. aspx? ID=7&Detail. ID=2&Exhibition. ID=9

Venedik tren istasyonu Kerem Erginoğlu http: //www. mimarlikmuzesi. org/Gallery/Display. Photo. aspx? ID=7&Detail. ID=2&Exhibition. ID=9

Kılıç Ali Paşa Camii Aytanga Dener http: //www. sinanasaygi. org/i/yarisma 2003 b/11. jpg

Kılıç Ali Paşa Camii Aytanga Dener http: //www. sinanasaygi. org/i/yarisma 2003 b/11. jpg

Şehzade Mehmet Cami Hümeyra Rümeysa Yavuz http: //www. sinanasaygi. org/i/yarisma 2003 b/71. jpg

Şehzade Mehmet Cami Hümeyra Rümeysa Yavuz http: //www. sinanasaygi. org/i/yarisma 2003 b/71. jpg

Sokullu Mehmet Paşa Cami, Lüleburgaz F. Gülşen Gülmez http: //www. sinanasaygi. org/i/yarisma 2003 b/54.

Sokullu Mehmet Paşa Cami, Lüleburgaz F. Gülşen Gülmez http: //www. sinanasaygi. org/i/yarisma 2003 b/54. jpg

Richard Meier Church of 2000 http: //www. conceptart. org/forums/showthread. php/81881 -My-Architecture-Sketches

Richard Meier Church of 2000 http: //www. conceptart. org/forums/showthread. php/81881 -My-Architecture-Sketches

Studio Mumbai Palmyra House

Studio Mumbai Palmyra House

OMA + LMN Seattle Central Library http: //architectureinmedia. wordpress. com/tag/conceptual/page/2/

OMA + LMN Seattle Central Library http: //architectureinmedia. wordpress. com/tag/conceptual/page/2/

OMA + LMN Seattle Central Library

OMA + LMN Seattle Central Library

Zaha Hadid Phaeno Science Center http: //www. arcspace. com/features/zaha-hadid-architects/phaeno-science-center-/

Zaha Hadid Phaeno Science Center http: //www. arcspace. com/features/zaha-hadid-architects/phaeno-science-center-/