Kaderle likilendirilen Baz Kavramlar Kaderle ilikilendirilen baz kavramlar

  • Slides: 17
Download presentation
Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar �Kaderle ilişkilendirilen bazı kavramlar vardır. �Ecel �Rızık �Afet �Sağlık ve

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar �Kaderle ilişkilendirilen bazı kavramlar vardır. �Ecel �Rızık �Afet �Sağlık ve hastalık �Başarı ve başarısızlık �Tevekkül �Hayır ve şer �İnsanın kaderi anlaması bu kavramları doğru anlamasından geçer.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �“…Her biri bin yıl yaşamak ister…” �Bakara

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �“…Her biri bin yıl yaşamak ister…” �Bakara suresi, 96. ayet. �Allah doğal yaşam süresini belirleme hakkını insana bıraksaydı insanların daha çok yaşama arzusu nelere yol açardı?

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �Ecel kelimesi, sözlükte; hayatın sonu, müddet ve

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �Ecel kelimesi, sözlükte; hayatın sonu, müddet ve süre gibi anlamlara gelmektedir. Bu kavram insanın ömrünün bittiğini anlatır. �Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süredir. l-i İmrân suresinin 185. ayetinde, “Her canlı ölümü tadacaktır…” buyrulmuştur.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �İnsanların ecel ve ömrü olduğu gibi millet

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �İnsanların ecel ve ömrü olduğu gibi millet ve kavimlerinde bir eceli ve ömrü vardır. Eceli biten kavmin ömrü de biter tarih boyunca nice kavimler dünya sahnesinden gelip geçmiştir. Buda dünyanın geçici olduğunu göstermektedir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �Ölüm bir hayat gerçeği olup her şey

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �Ölüm bir hayat gerçeği olup her şey her geçen vakit eskimeye yok olmaya mahkumdur. � l-i İmrân suresinin 185. ayetinde, “Her canlı ölümü tadacaktır…” �Allah kullarına düşünüp tercih edebilecek kadar ömür vermiştir. �Ecel, Allah’ın izni olmadan gerçekleşemez çünkü eceli O takdir etmiştir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �Buradan çıkan sonuca göre kader; Allah’ın ömrün

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �Buradan çıkan sonuca göre kader; Allah’ın ömrün uzamasının da kısalmasının da ölçülerini belirlemesidir. �Bu konuda Kur’an’da, “. . . Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah’a kolaydır. ” buyrulmuştur. �Fâtır suresi, 11. ayet

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �İnsanın doğal ömrünü tamamlamasına engel olan sebeplerin

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür �İnsanın doğal ömrünü tamamlamasına engel olan sebeplerin neler olabileceğini değerlendiriniz.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �“Allah’ın yapmamızı istediği şeyler bizim için hayırdır.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �“Allah’ın yapmamızı istediği şeyler bizim için hayırdır. ” sözüyle anlatılmak istenen ne olabilir?

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �Hayır, sözlükte iyi ve faydalı iş demektir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �Hayır, sözlükte iyi ve faydalı iş demektir. Terim olarak Allah’ın emrettiği, razı olduğu ve sevdiği davranışlar anlamına gelir. �Şer ise kötü ve fena iş demektir. Terim olarak ise Allah’ın yasakladığı ve hoşnut olmadığı, sonuçta yerilen ve cezayı hak eden davranışlar anlamına gelir. �Hayır ve şerrin her ikisi de insanın kendi eylemleri sonucu ulaşabileceği değerlerdir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �İnsanın filleri iyi ya da kötü ve

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �İnsanın filleri iyi ya da kötü ve bu fillerinin sonuçları da hayır ve şer olarak bir değer taşır. Bu fiillere bu değerleri takdir eden Allah’tır. İnsan aklı ise bunları kavrama ve bulma yeteneği ile donatılmıştır. 1 Allah, hayrı mükâfatlandıracak şerri ise cezalandıracaktır. Bu yüzden insanın hayır işlemesi ve şerden kaçınması gerekmektedir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �Hayra da şerre de ulaşmanın insanın kendi

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Hayır ve Şer �Hayra da şerre de ulaşmanın insanın kendi elinde olduğunu belirten Kur’an dürüstlüğün, adaletin, iyiliğin ve yardımlaşmanın hayır, insana zarar veren şeylerinde şer olduğunu söylemektedir. �Hayır işleri yaygınlaştırmak herkesin görevi olmalıdır. Ayrıca şerri engellemekte önemlidir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Tedbir almadığı için zarara uğrayan kimse sorumluluğu kadere yükleyebilir

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Tedbir almadığı için zarara uğrayan kimse sorumluluğu kadere yükleyebilir mi?

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Afet sözlükte doğanın sebep olduğu yıkım anlamına gelmektedir. �Doğal

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Afet sözlükte doğanın sebep olduğu yıkım anlamına gelmektedir. �Doğal afetler, Allah’ın evrene koyduğu fiziksel yasaları sonucunda meydana gelir. Bu yasalar yeryüzünün kaderidir. �Zira Allah, “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. ”buyurmuştur. Rahman 7 -8

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet � Deprem, sel, tsunami, kasırga, volkan, yangın vb. insanların

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet � Deprem, sel, tsunami, kasırga, volkan, yangın vb. insanların karşılaştıkları olaylara doğal afet denir. � Doğal afetlerle karşılasan insan afetlere sebepte olmaktadır. � İnsanın açgözlülüğü yeryüzü kaynaklarından doğru bir şekilde yararlanmaya engel olmaktadır. � Plansız şehirleşmeler, kontrolsüz yapılaşmalar, kaynakların israf edilmesi gibi pek çok sebep yüzünden insanların zarar görmesinin adı kader değildir.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Kader, Allah’ın koyduğu ölçüye denir. Bu ölçüleri dikkate almayan

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Kader, Allah’ın koyduğu ölçüye denir. Bu ölçüleri dikkate almayan kişiler bedel ödemek zorunda kalır. Bu anlamda doğa olaylarını durduramasak bile canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklememiştir. Bu nedenle

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Afet �Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklememiştir. Bu nedenle insanlar, afetleri oluşturan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmalı ve bu afetlerle mücadele edip onlardan en az zararla kurtulmanın yollarını aramalıdırlar.

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Sağlık ve Hastalık � Hastalıkları kadere bağlamak doğru mudur?

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Sağlık ve Hastalık � Hastalıkları kadere bağlamak doğru mudur?