Soyut Anlam Be duyu organndan biriyle alglanamayan maddesi

  • Slides: 6
Download presentation
Soyut Anlam • Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his

Soyut Anlam • Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir. • Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik. . .

Somut Anlam • Beş duyu organında biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan

Somut Anlam • Beş duyu organında biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere somut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir. • Ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, su, masa, yol, yürümek, koşmak. . . • Soyut anlamlı kelimeler mecazlı kullanılarak somuta aktarılabilir. • “Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum. ” • “Adam yıldızlara basa yürüyordu. ”

Somutlama ve Soyutlama • Somutlama (somutlaştırma): • Şimdi en çok karıştırılan durumlardan birisi olan

Somutlama ve Soyutlama • Somutlama (somutlaştırma): • Şimdi en çok karıştırılan durumlardan birisi olan somutlamanın ne olduğuna bakalım. • Aslında soyut olan bir anlamı somutlaştırarak anlatmaktır. Ya da o kelimeyi somut bir şeyi ifade etmek için kullanmaktır. Hemen örneklere bakalım:

 • hayal: hayal aslında soyut bir şeydir. Çünkü beş duyu organımız ile algılayamayız.

• hayal: hayal aslında soyut bir şeydir. Çünkü beş duyu organımız ile algılayamayız. Ama hayal sözcüğünü aşağıda somutlaştırarak beş duyu organımızla algılayabileceğimiz bir şeyin yerine kullandık: • hayallerime kanat takıp uçuracağım ( Burada hayal sözcüğü kuşa benzetilmiş. Yani somut bir varlık yerine kullanılmıştır. ) • düşüncelerime gem vurmalıyım (Burada da düşünce aslında soyut bir şeydir. Ancak düşünce kurcalanan bir şey yerine kullanıldığı için somutlama yapılmıştır. • güzelliği bana bir beden büyük geliyor ( güzellik aslında soyut bir kavramdır. Burada ise giyilecek bir kıyafet gibi kullanılmıştır. Yani somut bir varlık gibi. Bu nedenle somutlama yapılmıştır.

 • Soyutlama (soyutlaştırma): • Soyutlama da, somutlamanın tam tersi bir özelliğe sahiptir. Yani

• Soyutlama (soyutlaştırma): • Soyutlama da, somutlamanın tam tersi bir özelliğe sahiptir. Yani aslında somut olan bir şeyi soyut gibi kullanmak, somut olan sözcüğü soyut anlamda kullanmaktır. Örnekler: • Attığı taş kafamı yardı. • Bu cümlede taş sözcüğü somut anlamlıdır. Elle tutulabilir bir varlıktır. Şimdi ise taş sözcüğünü soyut anlamda kullanalım: • Çok taş kalplisin. ( Bu cümlede de taş sözcüğü, duygusuz anlamında kullanılmıştır. Yani somutken soyut yapılmıştır. ) • Aslanların yüreği yaklaşık 1 kilogram gelir. • Yürek sözcüğü testlerde sıklıkla karşılaşacağımız sözcüklerden bir tanesidir. Yürek, kalp demektir. Yani elle tutulan bir organımızdır. Şimdi yüreği soyut anlamda kullanalım: • Çok yüreksiz bir çocuktu Ahmet. ( Bu cümlede ise yüreksiz derken korkak anlamı vurgulanmak istemiştir. Yani somutken soyut yapılmış, soyutlama yapılmıştır. )

Anlatımı daha anlaşılır kılmak için soyut anlam lı sözcüklerin somut sözcüklerle karşılanması na "somutlama"

Anlatımı daha anlaşılır kılmak için soyut anlam lı sözcüklerin somut sözcüklerle karşılanması na "somutlama" denir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur? • Bilsen ne haldeyim ruhumun yaraları kanar. • Canı candan farklı bilme ne olur • Öyle yalnızım ki bu yıkık yerde • Gölgem bile bedenimden uzak • Kalem kaşlarını çatma ne olur