SZCKTE ANLAM MecazSoyutSomut HAZIRLAYAN MERYEM KAYA 2 SZCKTE

  • Slides: 11
Download presentation
SÖZCÜKTE ANLAM (Mecaz-Soyut-Somut) HAZIRLAYAN: MERYEM KAYA

SÖZCÜKTE ANLAM (Mecaz-Soyut-Somut) HAZIRLAYAN: MERYEM KAYA

2 SÖZCÜKTE ANLAM Her dil, birçok sözcükten meydana gelir. Bir sözcük, çoğu kez birden

2 SÖZCÜKTE ANLAM Her dil, birçok sözcükten meydana gelir. Bir sözcük, çoğu kez birden çok anlam kazanır. Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığı ancak diğer sözcüklerle ilişkisi dikkate alınarak anlaşılabilir. v. Türkçede sözcükler anlamları açısından şu bölümlerde incelenebilir: 11. 01. 2013

3 MECAZ ANLAM ARGO ANLAM TERİM ANLAM SOYUT ANLAM SÖZCÜKTE ANLAM ÖZEL ANLAM SOMUT

3 MECAZ ANLAM ARGO ANLAM TERİM ANLAM SOYUT ANLAM SÖZCÜKTE ANLAM ÖZEL ANLAM SOMUT ANLAM YAN ANLAM GENEL ANLAM DEYİM ANLAM 11. 01. 2013

4 MECAZ ANLAM • Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen

4 MECAZ ANLAM • Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz anlam denir 11. 01. 2013

5 • Mecaz anlam, sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır. Örnek;

5 • Mecaz anlam, sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır. Örnek; o Bu hayırsız evlat için insan kendisini ateşe atar mı? o Müşteriden para sızdırmak için elinden geleni yapardı. 11. 01. 2013

6 SOMUT ANLAM • Basit bir ifade ile beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır.

6 SOMUT ANLAM • Basit bir ifade ile beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır. Yani elle tutabileceğimiz, gözle görebileceğimiz ya da varlığını hissedebileceğimiz kavramlardır. Kitap, masa, elma … 11. 01. 2013

7 SOYUT ANLAM • Soyut anlamlı sözcükler ise beş duyu organımız ile algılayamadığımız kavramlardır.

7 SOYUT ANLAM • Soyut anlamlı sözcükler ise beş duyu organımız ile algılayamadığımız kavramlardır. Örnek: Sevgi, mutluluk, aşk, üzüntü, neşe, keder, ruh, iyilik, kötülük, insanlık, sinirli vs. Bu sözcükler düşünce yoluyla algılayabileceğimiz kavramları 11. 01. 2013 ifade eder.

8 Somut ve Soyut Anlamla İlgili Uyarılar ØBir sözcük temel anlamıyla somutken cümlede kazandığı

8 Somut ve Soyut Anlamla İlgili Uyarılar ØBir sözcük temel anlamıyla somutken cümlede kazandığı anlamıyla soyut olabilir. ØAktarma yoluyla somut anlamlı bir sözcük bir somut anlam daha kazanarak kullanılabilir. ØSoyut anlamlı bir sözcük cümle içinde bir soyut anlam daha kazanarak kullanılabilir. 11. 01. 2013

9 ÖRNEKLER Bu sözlerin onu çok kırmış. Kırmak sözcüğü, üzülmek anlamında kullanılarak soyut bir

9 ÖRNEKLER Bu sözlerin onu çok kırmış. Kırmak sözcüğü, üzülmek anlamında kullanılarak soyut bir anlam kazandırılmıştır. Eski eşyalar salona ayrı bir hava vermiş. Hava sözcüğü bilinen anlamının dışında kullanılmıştır. 11. 01. 2013

10 Özet Olarak; ü Mecaz anlam, sözcüklerin kendi anlamlarından sıyrılarak tamamen başka bir anlama

10 Özet Olarak; ü Mecaz anlam, sözcüklerin kendi anlamlarından sıyrılarak tamamen başka bir anlama bürünmeleridir. üSoyut anlam, beş duyu organımızla algılayamadığımız kavramlardır. üSomut anlam, beş duyu organımızla algılayabildiğimiz kavramlardır. 11. 01. 2013

11 KAYNAKÇA • http: //www. edebiyatforum. com/sozcukteanlam/sozcukte-anlam. html • http: //yazarlikyazilimi. meb. gov. tr/Materyal/adi

11 KAYNAKÇA • http: //www. edebiyatforum. com/sozcukteanlam/sozcukte-anlam. html • http: //yazarlikyazilimi. meb. gov. tr/Materyal/adi yaman/grup 3/sozcukteanlam/anlam. html • http: //www. bilgicik. com/yazi/sozcukte-anlam/ • http: //www. linkedin. com/groups/Turkcecilerco m-4621325 • http: //www. turkcedersi. gen. tr/ • http: //www. vitaminegitim. com/secim 2. jsp 11. 01. 2013