KONSEP PEWARISAN DALAM ISLAM Dalam istilah ilmu faraid

  • Slides: 64
Download presentation
KONSEP PEWARISAN DALAM ISLAM

KONSEP PEWARISAN DALAM ISLAM

� Dalam istilah ilmu faraid harta pusaka juga dikenali sebagai al tarikah. � Dari

� Dalam istilah ilmu faraid harta pusaka juga dikenali sebagai al tarikah. � Dari segi Bahasa bermaksud segala apa yang ditinggalkan oleh simati. Manakala dari segi istilah syarak pula sesuatu yang ditinggal oleh si mati termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan ke atas hak persendirian.

� Mengenal pasti sama ada seseorang itu waris atau bukan waris � Mengenal pasti

� Mengenal pasti sama ada seseorang itu waris atau bukan waris � Mengenal pasti bahagian atau saham setiap waris yang berhak � Pengiraan bahagian setiap waris

 • Pewaris • Waris • Harta • Kematian pewaris • Waris hidup •

• Pewaris • Waris • Harta • Kematian pewaris • Waris hidup • Hubungan diketahui • Tiada halangan pusaka • Keturunan • Perkahwinan • wala Rukun pusaka Sebab pusaka Syarat pusaka Halangan pusaka • Pembunuhan • Perhambaan • Perbezaan agama

� Al-Muwarrith – pewaris yang mati samada secara hakiki atau hukmi atau taqdiri �Hakiki-

� Al-Muwarrith – pewaris yang mati samada secara hakiki atau hukmi atau taqdiri �Hakiki- kematian yang dapat disaksikan oleh mata kasar �Hukmi – kematian yang diputuskan oleh hakim �Taqdiri – kematian melalui tanggapan/andaian

� Al-Warith – ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan simati �Waris hendaklah hidup

� Al-Warith – ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan simati �Waris hendaklah hidup semasa kematian pewarisnya � Al-Mauruth – ialah harta /hak-hak yang ditinggalkan oleh pewaris

� KETURUNAN/NASAB � PERKAHWINAN � WALA’ � AGAMA ISLAM & BAITUL MAL (MAZHAB SYAFIE

� KETURUNAN/NASAB � PERKAHWINAN � WALA’ � AGAMA ISLAM & BAITUL MAL (MAZHAB SYAFIE DAN MALIKI)

� Terbahagi �Furu’ �Usul �Hawasyi kepada 3 , iaitu:

� Terbahagi �Furu’ �Usul �Hawasyi kepada 3 , iaitu:

� Perkahwinan �Perceraian yang sah disisi syarak hidup dalam iddah, berhak mendapat harta pusaka

� Perkahwinan �Perceraian yang sah disisi syarak hidup dalam iddah, berhak mendapat harta pusaka �Perceraian dengan talak bain tidak berhak

� Pertolongan dan kasih sayang antara hamba dan tuannya �Maksud hadis nabi saw: Sesungguhnya

� Pertolongan dan kasih sayang antara hamba dan tuannya �Maksud hadis nabi saw: Sesungguhnya hak wala’ hanya bagi orang yang memerdekakan hamba – riwayat al-Bukhari

� Mazhab Shafei dan Maliki menambah satu lagi iaitu agama Islam dan Baitulmal. Sabda

� Mazhab Shafei dan Maliki menambah satu lagi iaitu agama Islam dan Baitulmal. Sabda Rasulullah s. a. w yang bermaksud; “ Aku adalah waris bagi sesiapa yang tidak mempunyai waris, aku membayar dendanya dan dapat mewarisinya. (riwayat Abu Dawud)

� Kematian Pewaris �Mati secara hakiki �Mati secara hukmi �Mati secara taqdiri � Kewujudan

� Kematian Pewaris �Mati secara hakiki �Mati secara hukmi �Mati secara taqdiri � Kewujudan waris � Waris hendaklah hidup dengan pasti walaupun seketikasemasa kematian pewaris atau pada waktu dihukum mati.

� Suami � Isteri � Anak lelaki � Anak perempuan � Ibu atau bapa

� Suami � Isteri � Anak lelaki � Anak perempuan � Ibu atau bapa

� Pembunuhan �Kaedah fiqh; “sesiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba masanya maka hukumnya ditegah

� Pembunuhan �Kaedah fiqh; “sesiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba masanya maka hukumnya ditegah daripada mendapatinya” � Ulama berselisih pendapat tentang jenis pembunuhan; � Shafei semua jenis pembunuhan, walaupun dilakukan dengan hak seperti seorang hakim menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anaknya

� Mazhab maliki pembunuhan sengaja samada secara langung atau tidak langsung dan disyaratkan pembunuh

� Mazhab maliki pembunuhan sengaja samada secara langung atau tidak langsung dan disyaratkan pembunuh itu sudah baligh dan berakal. � Mazhab Hanafi semua jenis pembunuhan yang dikenakan hukum qisas atau kaffarah sengaja atau tidak sengaja disyaratkan pembunuh itu sudah baligh dan berakal. � Mazhab Hambali semua jenis pembunuhan tanpa hak yang boleh dikenakan hukum qisas, kafarah atau diyat

� Jika seseorang itu memiliki sifat hamba samada dimiliki sepenuhnya atau sebahagian seperti hamba

� Jika seseorang itu memiliki sifat hamba samada dimiliki sepenuhnya atau sebahagian seperti hamba al muba’ad � Hamba al mudabbar ialah hamba yang terikat pembebasannya dengan kamatian tuannya seperti kata tuannya kepada hamba tersebut; sekiranya aku mati maka kamu bebas. Maka waris kepada hamba tidak boleh mewaris harta peninggalannya kerana pada hakikatnya dia tidak memiliki sebarang harta.

� Sabda Rasulullah s. a. w yang bermaksud; ‘Orang Islam tidak boleh mewarisi (harta)

� Sabda Rasulullah s. a. w yang bermaksud; ‘Orang Islam tidak boleh mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi (harta) orang Islam”(riwayat al Bukhari) Terdapat sebahagian sahabat seperti Mu’az bin Jabal, Mu’awiyyah bin Abu Sufyan, Said bin al Musayyab dan Masruq meriwayatkan bahawa orang-orang Islam boleh mewarisi harta orang bukan Islam tetapi tidak sebaliknya.

� Berlainan Negara di antara waris dengan pewaris yang tinggal di dua buah negara

� Berlainan Negara di antara waris dengan pewaris yang tinggal di dua buah negara yang berasingan dan mempunyai undangnya sendiri. Halangan ini hanya dikenakan khusus dalam pewarisan harta orang bukan Islan sahaja. ( Pendapat Hanafi) � Tidak menghalang bagi orang Islam untuk saling mewarisi.

� Anak zina � Anak li’an � Murtad � Pencaraian secara ba’in

� Anak zina � Anak li’an � Murtad � Pencaraian secara ba’in

� Segala hukum yang tersebut adalah batas (syariat) Allah dan sesiapa yang taat kepada

� Segala hukum yang tersebut adalah batas (syariat) Allah dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal didalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar, Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul. Nya dan melampaui batas-batas Syariat. Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia didalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. (surah al Nisa’; 13 -14)

� Perbuatan mengelak daripada melaksanakan faraid dalam pembahagian harta pusaka dengan melakukan helah tertentu

� Perbuatan mengelak daripada melaksanakan faraid dalam pembahagian harta pusaka dengan melakukan helah tertentu seperti menghibahkan keseluruhan harta semasa hidup kepada waris tertentu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Islam.

� ‘Bukan daripada akhlak mukmin lari daripada hukum Allah dengan melakukan helah untuk mambatalkan

� ‘Bukan daripada akhlak mukmin lari daripada hukum Allah dengan melakukan helah untuk mambatalkan hak orang lain” � (Al Aini, Badr Al Din. Umdah Al Qari Syar Sahih Al Bukhari. 24/109) � “manakala berhelah untuk mambatalkan hak muslim yang lain adalah dosa dan perseteruan” � (Al Aini, Badr Al Din. Umdah Al Qari Syar Sahih Al Bukhari. 24/109)

TANGGUNGJAWAB WARIS � Menguruskan jenazah: Boleh diambil dari harta si mati seperti pembelian peralatan

TANGGUNGJAWAB WARIS � Menguruskan jenazah: Boleh diambil dari harta si mati seperti pembelian peralatan kafan, keranda, upah memandikan mayat, menggali kubur membawa mayat ke kubur sama ada diusung atau dengan kereta jenazah.

� Dalam mazhab syafei, al syeikh Muhmad al syarbini al khatib ada berkata, ‘adapun

� Dalam mazhab syafei, al syeikh Muhmad al syarbini al khatib ada berkata, ‘adapun mengadakan makanan dari keluarga si mati dang meghimpunkan manusia ke atasnya adalah suatu yang bidaah tidak disunatkan

� Menyelesaikan hutang si mati terbahagi dua iaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada

� Menyelesaikan hutang si mati terbahagi dua iaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia ; Mengikut mazhab al-Syafie hutang Allah seperti zakat, kifarah, haji hendaklah didahulukan berdalilkan: ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺤﻖ ﺃﻦ ﻳﻘﻀﻲ Maksud: Hutang Allah lebih berhak ditunaikan. Hutang kepada manusia- terpulang kepada pemberi hutang.

HALANGAN/TEGAHAN Segala bentuk perhambaan Pembunuhan ; membunuh orang yang diwarisinya dengan apa cara sekalipun

HALANGAN/TEGAHAN Segala bentuk perhambaan Pembunuhan ; membunuh orang yang diwarisinya dengan apa cara sekalipun Perbezaan agama antara Islam dan kafir Anak zina tidak dapat mewarisi harta bapa yang telah berzina dengan ibunya. Bapa yang meli’an anaknya , si anak tidak boleh mewarisi daripada bapanya dan sebaliknya.

WARIS LELAKI 15 ORANG � � � � Anak lelaki Cucu lelaki daripada anak

WARIS LELAKI 15 ORANG � � � � Anak lelaki Cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bwh Bapa Datuk sebelah bapa dan ke atas Saudara lelaki seibu sebapa Saudara lelaki seibu Anak saudara lelaki seibu sebapa Anak saudara lelaki sebapa dan ke bwh Bapa saudara seibu sebapa Bapa saudara sebapa Anak bapa saudara seibu sebapa Anak bapa saudara sebapa Suami Tuan kepada hamba (L)

WARIS PEREMPUAN 10 ORANG � � � � � Anak perempuan Cucu perempuan daripada

WARIS PEREMPUAN 10 ORANG � � � � � Anak perempuan Cucu perempuan daripada anak lelaki Ibu Nenek sebelah ibu Nenek sebelah bapa Saudara perempuan seibu sebapa Saudara perempuan seibu Isteri Tuan kepada hamba (P)

KATEGORI WARIS UTAMA Ibu Bapa SI MATI Suami/Isteri Anak Lelaki Anak Perempuan

KATEGORI WARIS UTAMA Ibu Bapa SI MATI Suami/Isteri Anak Lelaki Anak Perempuan

PENGETAHUAN ASAS: Senarai Waris Kaedah Pembahagian Waris Fardhu Kategori Waris PENGETAHUAN ASAS Aul Mahjub

PENGETAHUAN ASAS: Senarai Waris Kaedah Pembahagian Waris Fardhu Kategori Waris PENGETAHUAN ASAS Aul Mahjub 6/4/2021 Waris Asabah Tertib Asabah Jenis Asabah

KETURUNAN KE ATAS: Nenek Datuk Nenek Ibu Keterangan: Datuk sebelah ibu tidak disenaraikan sebagai

KETURUNAN KE ATAS: Nenek Datuk Nenek Ibu Keterangan: Datuk sebelah ibu tidak disenaraikan sebagai waris yang berhak. Beliau tidak mewarisi. 6/4/2021 Datuk Bapa SI MATI

KETURUNAN KE BAWAH: SI MATI Suami/Isteri Anak Lelaki Cucu Lelaki Cicit Lelaki Anak Perempuan

KETURUNAN KE BAWAH: SI MATI Suami/Isteri Anak Lelaki Cucu Lelaki Cicit Lelaki Anak Perempuan Cucu Perempuan X Cicit Perempuan 6/4/2021 X

KETURUNAN SISI SI MATI: Saudara Seibu L X P X 6/4/2021 Saudara Sebapa L

KETURUNAN SISI SI MATI: Saudara Seibu L X P X 6/4/2021 Saudara Sebapa L P ASL X CSL CSPx SI MATI Saudara Seibu Sebapa L ASL CSL P ASPx X

KETURUNAN SISI BAPA SI MATI: BAPA Bapa Saudara Seibu Sebapa Sepupu L SI MATI

KETURUNAN SISI BAPA SI MATI: BAPA Bapa Saudara Seibu Sebapa Sepupu L SI MATI Anak Sepupu L 6/4/2021 Bapa Saudara Sebapa Sepupu Px Anak Sepupu P x Sepupu L Anak Sepupu L Bapa Saudara Seibu x Sepupu Px Anak Sepupu P x

KETURUNAN SISI DATUK SI MATI: DATUK BAPA SI MATI 6/4/2021 Datuk Saudara Seibu Sebapa

KETURUNAN SISI DATUK SI MATI: DATUK BAPA SI MATI 6/4/2021 Datuk Saudara Seibu Sebapa Datuk Saudara Seibu x Anak Lelaki Datuk Saudara SIB Anak Lelaki Datuk Saudara SB x Cucu Lelaki Datuk Saudara SIB Cucu Lelaki Datuk Saudara SB Anak Perempuan Datuk Saudara x Cucu Perempuan Datuk Saudara x

SENARAI WARIS: Nenek Datuk x Nenek Ibu SIL SIP SBL SBP SIBL SIBP X

SENARAI WARIS: Nenek Datuk x Nenek Ibu SIL SIP SBL SBP SIBL SIBP X X ASL X CSL Datuk Bapa Anak Perempuan X Cucu Lelaki Cucu Perempuan X Cicit Lelaki 6/4/2021 Cicit Perempuan ADSSIB L ADSSB L BSSB Sepupu L Suami/Isteri Anak Lelaki DSSB BSSIB SI MATI CSL DSSIB BSSI

WARIS FARDHU: SATU PERTIGA (1/3) 1. Ibu Syarat: Tidak ada i. Keturunan ke bawah

WARIS FARDHU: SATU PERTIGA (1/3) 1. Ibu Syarat: Tidak ada i. Keturunan ke bawah ii. Berbilang saudara sama ada SIB/SB/SI lelaki/perempuan mewarisi atau tidak. 2. Dua atau Lebih Saudara Seibu Lelaki/Perempuan Syarat: Tidak ada i. Keturunan ke bawah ii. Keturunan lelaki keatas.

� Lelaki � Perempuan �Bapa �Ibu �Datuk �Nenek �Suami �Anak �Saudara lelaki seibu perempuan

� Lelaki � Perempuan �Bapa �Ibu �Datuk �Nenek �Suami �Anak �Saudara lelaki seibu perempuan �Anak perempuan kepada anak lelaki �Saudara perempuan seibu �Saudara perempuan sebapa �Saudara perempuan seibu

WARIS FARDHU: SATU PERDUA (1/2) 1. 2. 3. 4. 5. Suami Syarat: Tidak ada

WARIS FARDHU: SATU PERDUA (1/2) 1. 2. 3. 4. 5. Suami Syarat: Tidak ada keturunan ke bawah 1 Anak Perempuan Syarat: Tidak ada Anak Lelaki 1 Cucu Perempuan Syarat: Tidak ada i. Anak lelaki/perempuan ii. Cucu lelaki 1 Saudara Seibu Sebapa Perempuan (SIBP) Syarat: Tidak ada i. Bapa, ii. Datuk iii. Keturunan ke bawah v. Saudara seibu sebapa lelaki (SIBL) 1 Saudara Sebapa Perempuan (SBP) Syarat: Tidak ada i. Bapa ii. Datuk iii. Keturunan ke bawah iv. Saudara Seibu Sebapa lelaki/perempuan (SIBP/L) v. Saudara sebapa lelaki (SBL),

WARIS FARDHU: SATU PERTIGA (1/3) 1. Ibu Syarat: Tidak ada i. Keturunan ke bawah

WARIS FARDHU: SATU PERTIGA (1/3) 1. Ibu Syarat: Tidak ada i. Keturunan ke bawah ii. Berbilang saudara sama ada SIB/SB/SI lelaki/perempuan mewarisi atau tidak. 2. Dua atau Lebih Saudara Seibu Lelaki/Perempuan Syarat: Tidak ada i. Keturunan ke bawah ii. Keturunan lelaki keatas.

WARIS FARDHU: SATU PEREMPAT (1/4) 1. Suami Syarat: ada keturunan ke bawah 2. Isteri

WARIS FARDHU: SATU PEREMPAT (1/4) 1. Suami Syarat: ada keturunan ke bawah 2. Isteri Syarat: tidak ada keturunan ke bawah

WARIS FARDHU: DUA PERTIGA (2/3) 1. 2 atau lebih Anak Perempuan Syarat: Tidak ada

WARIS FARDHU: DUA PERTIGA (2/3) 1. 2 atau lebih Anak Perempuan Syarat: Tidak ada Anak Lelaki 2. 2 atau lebih Cucu Perempuan Syarat: Tidak ada i. Cucu Lelaki ii. Anak Lelaki/perempuan 3. 2 atau lebih Saudara Seibu Sebapa Perempuan (SIBP) Syarat: Tidak ada i. Saudara Seibu Sebapa Lelaki (SIBL) ii. Keturunan ke bawah iii. Bapa vi. Datuk 4. 2 atau lebih Saudara Sebapa Perempuan (SBP) Syarat: Tidak ada i. Saudara Sebapa Lelaki (SBL) ii. Keturunan ke bawah iii. Bapa iv. Datuk v. SIBL/P

WARIS FARDHU: SATU PERENAM (1/6) 1 Bapa Syarat: ada keturunan ke bawah 2 Ibu

WARIS FARDHU: SATU PERENAM (1/6) 1 Bapa Syarat: ada keturunan ke bawah 2 Ibu Syarat: i. Ada keturunan ke bawah ii. Ada berbilang saudara sama ada: SIB, SIL/P 3 Datuk Syarat: i. Ada keturunan ke bawah ii. Tidak ada bapa. iii. Tidak ada SIB / SB 4 Nenek sebelah ibu Nenek sebelah bapa Syarat: tidak ada ibu / bapa

WARIS FARDHU: SATU PERENAM (1/6) 5. Cucu Perempuan Syarat: Ada bersama Seorang Anak Perempuan

WARIS FARDHU: SATU PERENAM (1/6) 5. Cucu Perempuan Syarat: Ada bersama Seorang Anak Perempuan ii. Tidak ada Anak Lelaki/Cucu Lelaki 6. Saudara Sebapa Perempuan (SBP) Syarat: i. Ada bersama Seorang Saudara Seibu Sebapa Perempuan (SIBP) ii. Tidak ada keturunan ke bawah iii. Tidak ada bapa/datuk iii. Tidak ada SIBL dan SBL 7. Seorang Saudara Seibu Sama ada Lelaki/Perempuan Syarat: i. Tidak ada keturunan ke bawah ii. Tidak ada keturunan lelaki keatas.

WARIS FARDHU: SATU PERLAPAN (1/8) 1. Isteri Syarat: Ada keturunan ke bawah SATU PERTIGA

WARIS FARDHU: SATU PERLAPAN (1/8) 1. Isteri Syarat: Ada keturunan ke bawah SATU PERTIGA (1/3) BAKI 1. Ibu Ketika si mati hanya meninggalkan i. Ibu, Bapa dan Suami ii. Ibu, Bapa dan Isteri

ASABAH � Asabah ialah waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang ditetapkan, tetapi

ASABAH � Asabah ialah waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang ditetapkan, tetapi mereka adakala mengambil semua pusaka, adakala mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu dan adakala tidak mendapat bahagian langsung kerana dihabiskan oleh waris fardu.

JENIS ASABAH � Asabah dengan diri sendiri (Asabah bi al-nafsi) – lebih merujuk kepada

JENIS ASABAH � Asabah dengan diri sendiri (Asabah bi al-nafsi) – lebih merujuk kepada lelaki. � Asabah bersama dengan orang lain (Asabah Bi al. Ghairi) – waris lelaki dan perempuan sama darjat � Asabah beserta dengan orang lain (Asabah ma’a al. Ghairi) – waris wanita iaitu sisb(p) atau ssb(p) dan tak memerlukan lelaki.

SIAPAKAH YANG BERHAK DALAM HARTA PUSAKA INI? SIB(L) Anak P SI MATI MD 2009

SIAPAKAH YANG BERHAK DALAM HARTA PUSAKA INI? SIB(L) Anak P SI MATI MD 2009 Anak L MD 2007 Cucu P Cucu L

Datuk 4 Bapa 3 SBL 6 ASB 8 SIBL 5 ASIB 7 SI MATI

Datuk 4 Bapa 3 SBL 6 ASB 8 SIBL 5 ASIB 7 SI MATI Anak lelaki 1 Cucu lelaki 2 DSIB DSB 13 14 ADSIB ADSB 15 16 BSIB BSB 9 10 ABSIB ABSB 11 12

PENDINDINGAN/PENGGUGURAN Terdinding atau gugur bermakna seseorang waris ditegah daripada mewarisi pusaka sama ada drp

PENDINDINGAN/PENGGUGURAN Terdinding atau gugur bermakna seseorang waris ditegah daripada mewarisi pusaka sama ada drp banyak kepada sedikit atau ditegah terus drp memiliki harta dengan sebab ada waris lain. Contoh: suami mendapat ½ bahagian sekiranya si mati tidak meninggalkan anak. Sekiranya si mati meninggalkan anak suami mendapat ¼ bahagian.

PENDINDING KURANG Bil Waris Bahagian asal Pendinding Bhg. 1. Suami ½ Keturunan kebawah ¼

PENDINDING KURANG Bil Waris Bahagian asal Pendinding Bhg. 1. Suami ½ Keturunan kebawah ¼ 2. Isteri ¼ Keturunan kebawah 1/8 3. ibu 1/3 Keturunan kebawah Berbilang saudara 1/6 4. Cucu Perempuan ½ 2/3 1 anak perempuan 1/6 5. SBP ½ 2/3 1 saudara seibu sebapa perempuan 1/6 6. Bapa Asabah Keturunan lelaki ke bawah Keturunan per. kebawah 1/6 t A 7. Datuk Asabah Keturunan lelaki ke bawah Keturunan per. kebawah 1/6 t A

� Anak saudara kelaki sebapa, datuk hingga ke atas, keturunan lelaki kebawah, SIBL dan

� Anak saudara kelaki sebapa, datuk hingga ke atas, keturunan lelaki kebawah, SIBL dan SBL anak saudara lelaki kandung. � Bapa saudara lelaki kandung terdinding oleh bapa, datuk hingga ke atas, keturunan lelaki, saudara lelaki kandung, anak saudara lalaki kandung dan anak saudara lelaki sebapa

� Datuk hingga ke atas terdinding oleh bapa � Cucu lelaki terdinding oleh anak

� Datuk hingga ke atas terdinding oleh bapa � Cucu lelaki terdinding oleh anak lelaki � Saudara lelaki sebapa terdinding oleh saudara lelaki seibusebapa, keturunan lelaki kebawah, (anak, cucu, cicit dan seterusnya � Saudara lelaki seibu terdinding oleh bapa, datuk hingga ke atas dan keturunan lelaki kebawah. � Anak saudara lelaki kandung terdinding oleh bapa, datuk hingga ke atas, keturunan lelaki kebawah, SIBL dan SBL

� ialah di antara satu angka dengan satu angka yang lain adalah sama nilainya

� ialah di antara satu angka dengan satu angka yang lain adalah sama nilainya seperti 3 dengan 3, 2 dengan 2 maka diambil salah satu angka tersebut sebagai asal masalah. contoh si mati meninggal kan suami dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, suami mendapat ½ dan saudara perempuan seibu sebapa mendapat ½, asal masalah adalah 2.

� angka yang lebih besar dapt dibahagi dengan angka yang lebih kecil dan hasil

� angka yang lebih besar dapt dibahagi dengan angka yang lebih kecil dan hasil bahagi adalah angka tunggal atau angka yang kecil boleh dimasukkan dengan angka yang lebih besar seperti 3 dengan 6, maka asal masalah diambil dari angka yang lebih besar iaitu 6.

� ialah satu daripada dua angka tidak dapat dibahagi dengan angka tersebut tetapi dapat

� ialah satu daripada dua angka tidak dapat dibahagi dengan angka tersebut tetapi dapat dibahagi dengan angka yang lain selain dari angka satu, atau antara dua angka tersebut terdapat aspek kesesuaian, maka asala masalah ialah setengahkan salah satu dari angka tersebut seperti 4 dengan 6, maka asal masalah aialah 12 (2 x 6 atau 3 x 4)

� ialah satu daripada dua angka tidak boleh dibahagikan dengan angka tersebut dan tidak

� ialah satu daripada dua angka tidak boleh dibahagikan dengan angka tersebut dan tidak dapat dibahagi dnegan angka yang lain kerana kedua-duanya tidak ada persamaan, maka asal masalah ialah jumlah darap di natara kedua angka tersebut. Contoh 2 dengan 3 asal masalah ialah 6 ( 2 x 3)

24 x 5 120 Isteri 1/8 3 x 5 15 Ibu 1/6 4 x

24 x 5 120 Isteri 1/8 3 x 5 15 Ibu 1/6 4 x 5 20 Bapa 1/6 4 x 5 20 AL 1 x 2 AL 2 x 2 AP 1 x 1 26 baki 13 26 13

8 isteri x 6 1 x 6 AL = 2 bhg 48 6 14

8 isteri x 6 1 x 6 AL = 2 bhg 48 6 14 X 7 14 AP = 1 bhg 7 AP = 1 bhg 7

6 Ibu 1/3 x ½=1/6 1 bapa 1/3 2 suami 1/2 3

6 Ibu 1/3 x ½=1/6 1 bapa 1/3 2 suami 1/2 3

12 Ibu 1/3 x 3/4=1/4 3 bapa 1/2 6 isteri 1/4 3

12 Ibu 1/3 x 3/4=1/4 3 bapa 1/2 6 isteri 1/4 3

6 Aul 7 Habuan 1/2 3 3 RM 42, 857. 14 perempuan 2/3 4

6 Aul 7 Habuan 1/2 3 3 RM 42, 857. 14 perempuan 2/3 4 4 RM 57, 142. 85 suami 2 saudara seibu sebapa Jumlah 7 7

WARIS FARDHU ASAL TASHIH MASALAH HABUAN(R M) 24 x 5 120 Isteri 1/8 3

WARIS FARDHU ASAL TASHIH MASALAH HABUAN(R M) 24 x 5 120 Isteri 1/8 3 x 5 15 100, 000. 00 Ibu 1/6 4 x 5 20 133, 333. 33 Bapa 1/6 4 x 5 20 133, 333. 33 26 (13 X 2) 173, 333. 33 26(13 X 2) 173, 333. 33 13(13 X 1) 86, 666. 66 2 AL x 2 1 AP X 1 baki 13

Terima kasih

Terima kasih