TASAWWUR ISLAM II WEEK 1 PERUNDANGAN ISLAM USTAZ

  • Slides: 22
Download presentation
TASAWWUR ISLAM II WEEK 1 PERUNDANGAN ISLAM ©USTAZ ISMAIL HARON AHAD WOODLANDS FEB 2012

TASAWWUR ISLAM II WEEK 1 PERUNDANGAN ISLAM ©USTAZ ISMAIL HARON AHAD WOODLANDS FEB 2012

Pengertian Perundangan Islam Dari Segi Bahasa: Jalan yang lurus Dari Segi Istilah Syarak: Hukum-hukum

Pengertian Perundangan Islam Dari Segi Bahasa: Jalan yang lurus Dari Segi Istilah Syarak: Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia yang merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan sebagainya.

Dalil Perundangan Islam

Dalil Perundangan Islam

Kunggulan Perundangan Islam • 1. Ciptaan Allah SWT • 2. Hukuman dalam perundangan Islam

Kunggulan Perundangan Islam • 1. Ciptaan Allah SWT • 2. Hukuman dalam perundangan Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang • dilakukan tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang • 3. Mendidik jiwa manusia dengan akhlak yang murni • 4. Lengkap dan sesuai dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti • ibadat, akidah, muamalah dan sebagainya • 5. Kekal hingga ke hari akhirat tanpa berlakunya perubahan. • 6. Hukumannya bersifat memberi pengajaran kepada manusia • 7. Memelihara kemaslahatan masyarakat dan negara

Keperluan Perundangan Islam

Keperluan Perundangan Islam

Sumber Perundangan Islam

Sumber Perundangan Islam

Sebab al-Quran Sumber Utama • 1. Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang mutlak. Isi

Sebab al-Quran Sumber Utama • 1. Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang mutlak. Isi kandungan al-quran tidak • dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa dan sastera • 2. Datangnya daripada Allah SWT sendiri • 3. Ajaran al-Quran dan hadis sesuai diamalkan pada semua tempat waktu dan zaman • 4. Isi kandungan al-Quran dan hadis merangkumi semua aspek kehidupan manusia

PERBEZAAN Perundangan Islam & Ciptaan Manusia

PERBEZAAN Perundangan Islam & Ciptaan Manusia

FAEDAH MENGAMALKAN PERUNDANGAN ISLAM

FAEDAH MENGAMALKAN PERUNDANGAN ISLAM

Cara Perundangan Islam Menjamin Kesejahteraan Hidup Manusia • Memelihara segala keperluan hak asasi manusia

Cara Perundangan Islam Menjamin Kesejahteraan Hidup Manusia • Memelihara segala keperluan hak asasi manusia seperti nyawa, akal, harta dan sebagainya • Mengharamkan perbuatan yang boleh memusnahkan hidup manusia • Menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang • dilakukan

PEMBAHAGIAN HUKUM ISLAM Maksud Hukum: Ialah peraturan Allah SWT yang ditujukan kepada umat Islam

PEMBAHAGIAN HUKUM ISLAM Maksud Hukum: Ialah peraturan Allah SWT yang ditujukan kepada umat Islam yang mukalaf yang berhubung dengan perbuatan. Perbuatan mereka, samada menuntut supaya dilakukan, ditinggalkan atau pilihan sendiri. Hukum-hukum terbagi kepada: Wajib, Sunat, Makruh, Haram, Harus (Mubah).

BAB: PENGERTIAN HUKUM-HUKUM üQADHA üFIKAH üIJTIHAD üFATWA

BAB: PENGERTIAN HUKUM-HUKUM üQADHA üFIKAH üIJTIHAD üFATWA

Syarat orang yang layak mengeluarkan fatwa • Ahli majlis fatwa kebangsaan • Ulama yang

Syarat orang yang layak mengeluarkan fatwa • Ahli majlis fatwa kebangsaan • Ulama yang warak • Tahu berbahasa Arab • Hafaz al-Quran • Tahu sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat al. Quran • Mahir dalam ilmu mantik dan balagah • Mahir dalam ilmu hadis

Perbezaan antara Fatwa & Ijtihad

Perbezaan antara Fatwa & Ijtihad

Perbezaan antara Fikah & Qadha

Perbezaan antara Fikah & Qadha

 • TAMAT

• TAMAT