Kalkulace plnch a neplnch nklad Osnova vkladu Kalkulace

  • Slides: 47
Download presentation
Kalkulace úplných a neúplných nákladů

Kalkulace úplných a neúplných nákladů

Osnova výkladu • Kalkulace úplných a neúplných nákladů • Předběžná a výsledná kalkulace –

Osnova výkladu • Kalkulace úplných a neúplných nákladů • Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady • Kalkulace neúplných nákladů – ukázkové příklady • Srovnání kalkulace úplných a neúplných nákladů – ukázkové příklady • Bod zvratu – ukázkový příklad

Osnova výkladu • Bod zvratu pro více produktů – ukázkový příklad • Krycí příspěvek

Osnova výkladu • Bod zvratu pro více produktů – ukázkový příklad • Krycí příspěvek – ukázkový příklad • Otázky a úkoly

Kalkulace • Kalkulace úplných nákladů – jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je

Kalkulace • Kalkulace úplných nákladů – jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici, – při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk. • Kalkulace neúplných nákladů – jsou účelnější pro finanční řízení, – ukazuje, že ne každý objem prodeje nám pokryje fixní náklady a zajistí zisk.

Kalkulace úplných nákladů • Kalkulace úplných nákladů stanovuje na tzv. kalkulační jednici výši nákladů

Kalkulace úplných nákladů • Kalkulace úplných nákladů stanovuje na tzv. kalkulační jednici výši nákladů a zisk. • Kalkulační vzorec: • • • Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie (příp. zásobovací režie) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena DPH Prodejní cena s daní

Kalkulace • Předběžná kalkulace – stanoví plánované náklady a zisk na kalkulační jednici –

Kalkulace • Předběžná kalkulace – stanoví plánované náklady a zisk na kalkulační jednici – sestavují se před zahájením produkce a jsou jedním z podkladů pro stanovení ceny – vychází z rozpočtů. • Výsledná kalkulace – sestavují se po ukončení produkce – sledují skutečné náklady a vychází z účetnictví – účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulací a zjistit skutečný zisk.

Příklad: • • Firma se zabývá výrobou keramiky. Rozpočet výrobní režie pro keramické džbány

Příklad: • • Firma se zabývá výrobou keramiky. Rozpočet výrobní režie pro keramické džbány činí 1 350 000 Kč, správní režie 780 000 Kč, odbytové náklady 225 000 Kč. Spotřeba materiálu činí 50 Kč/ks, přímé mzdy 150 Kč/ks, ostatní přímé náklady 42 Kč/ks, firma plánuje vyrobit 15 000 džbánů. Cena jednoho džbánu bez DPH činí 490 Kč. Sestavte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši zisku na 1 džbán.

Řešení: Kalkulace 1. Přímý materiál 1 ks 15 000 ks 50 750 000 120

Řešení: Kalkulace 1. Přímý materiál 1 ks 15 000 ks 50 750 000 120 1 800 000 3. Ostatní přímé náklady 42 630 000 4. Výrobní režie 90 1 350 000 302 4 530 000 52 780 000 354 5 310 000 15 225 000 Úplné vlastní náklady výkonu 369 5 535 000 7. Zisk 121 1 815 000 Prodejní cena 490 7 350 000 2. Přímé mzdy Vlastní náklady výkonu 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady DPH Prodejní cena s DPH

Příklad: Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady: Položka přímý materiál plán

Příklad: Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady: Položka přímý materiál plán produkce výkonová norma času Claudie Picoleta Beata 10 450 Kč 11 960 Kč 9 270 Kč 130 ks 11 h 90 ks 8 h 110 ks 10 h hodinový mzdový tarif 110 Kč rozpočet výrobní režie 435 000 Kč rozpočet správní režie 295 000 Kč odbytové náklady 230 000 Kč Sestavte předběžnou kalkulaci pro všechny typy sedacích souprav přirážkovou metodou (rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy). Zisk činí 15 % z úplných vlastních nákladů výkonu. Zaokrouhlejte na celé koruny.

Řešení: Kalkulace 1. Přímý materiál Claudie Picoleta Beata 10 450 11 960 9 270

Řešení: Kalkulace 1. Přímý materiál Claudie Picoleta Beata 10 450 11 960 9 270 1 100 1 210 880 - - - 1 342 1 476 1 074 12 892 14 646 11 224 908 998 726 13 800 15 644 11 950 704 774 563 Úplné vlastní náklady výkonu 14 504 16 418 12 513 7. Zisk (15% z úpl. vl. n. výkonu) 2 176 2 463 1 877 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie (122% z p. mezd) Vlastní náklady výkonu 5. Správní režie (82, 5% z p. mezd) Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady (64% z p. m. ) Prodejní cena DPH Prodejní cena s DPH

Příklad: Firma vyrobila 5 000 výrobků. Náklady na výrobu jsou uvedené v tabulce. Sestavte

Příklad: Firma vyrobila 5 000 výrobků. Náklady na výrobu jsou uvedené v tabulce. Sestavte zjednodušenou výslednou kalkulaci a vyčíslete rozdíly předběžné a výsledné kalkulace. Položka Předběžná Skutečnost Výsledná kalkulace na 5 000 ks kalkulace 1 ks na 1 ks přímý materiál 350 1 745 000 přímé mzdy 290 1 452 000 VR, SR, ON 330 1 670 000 úplné vlastní náklady výkonu 970 4 867 000 zisk 150 prodejní cena (tržby) 1 120 5 600 000 Rozdíl

Řešení: Položka Předběžná Skutečnost Výsledná kalkulace na 5 000 ks kalkulace 1 ks na

Řešení: Položka Předběžná Skutečnost Výsledná kalkulace na 5 000 ks kalkulace 1 ks na 1 ks Rozdíl přímý materiál 350 1 725 000 345 úspora 5 Kč přímé mzdy 290 1 460 000 292 překročení 2 Kč VR, SR, ON 330 1 600 000 320 úspora 10 Kč úplné vlastní náklady výkonu 970 4 867 000 957 úspora 13 Kč zisk 150 prodejní cena (tržby) 1 120 5 600 000

Kalkulace neúplných nákladů • jsou účelnější pro finanční řízení (než kalkulace úplných nákladů) •

Kalkulace neúplných nákladů • jsou účelnější pro finanční řízení (než kalkulace úplných nákladů) • pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím • fixní náklady se nerozvrhují na jednici, protože se pokládají za náklady nutné k chodu celého podniku

Výpočet kalkulace (postup) 1. vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. náklady, které můžeme stanovit stejně jako

Výpočet kalkulace (postup) 1. vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. náklady, které můžeme stanovit stejně jako v kalkulaci úplných nákladů (pomocí norem). 2. zjistíme výši tržeb = cena * kalkulované množství 3. zjistíme tzv. krycí příspěvek - částku, která slouží k úhradě fixních nákladů a poté k tvorbě zisku jako: krycí příspěvek celkem = tržby - variabilní náklady celkem 4. fixní náklady odečteme od krycího příspěvku v celkové výši, a tím zjistíme celkový zisk. Tím získáme náklady na jednici. Tato kalkulace ale pracuje s celkovými náklady, takže tyto hodnoty pak vynásobíme příslušným počtem kusů.

Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky. Na jednu poličku spotřebuje materiál za 770 Kč, mzda

Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky. Na jednu poličku spotřebuje materiál za 770 Kč, mzda činí 300 Kč, ostatní variabilní náklady jsou 230 Kč/ks. Fixní náklady činí 1 100 000 Kč. Cena poličky stanovena na 1 720 Kč. Předpokládáme prodej až 5 000 ks. Položka 1 ks 1 000 ks 3 000 ks 5 000 ks materiál 770 000 2 310 000 3 850 000 mzdy 300 000 900 000 1 500 000 ostatní variabilní náklady 230 000 690 000 1 150 000 variabilní náklady celkem 1300 1 300 000 3 900 000 6 500 000 cena (tržby) 1720 1 720 000 5 160 000 8 600 000 420 000 1 260 000 2 100 000 160 000 1 000 krycí příspěvek - fixní náklady zisk 1 100 000 - 1 099 580 - 680 000 Výsledek ukazuje, že až určitý objem produkce nám zajistí zisk.

Příklad 1: Firma vyrábí kabelky – spotřeba materiálu je 415 Kč/ks, mzdy 275 Kč/ks,

Příklad 1: Firma vyrábí kabelky – spotřeba materiálu je 415 Kč/ks, mzdy 275 Kč/ks, ostatní variabilní náklady 95 Kč, – fixní náklady 1 270 000 Kč – prodejní cena činí 1 150 Kč (cena bez DPH). Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro předpokládaný objem prodeje: – 3 000 ks, – 5 000 ks.

Řešení: Položka 1 ks 3 000 ks 5 000 ks materiál 415 1 245

Řešení: Položka 1 ks 3 000 ks 5 000 ks materiál 415 1 245 000 2 075 000 mzdy 275 825 000 1 375 000 95 285 000 475 000 785 2 355 000 3 925 000 1 150 3 450 000 5 750 000 365 1 095 000 1 825 000 ostatní variabilní náklady celkem cena (tržby) krycí příspěvek - fixní náklady zisk 1 270 000 - 1 269 635 - 175 000 550 000

Příklad 2: Firma šije pánské kalhoty – norma spotřeby látky je 2, 5 m,

Příklad 2: Firma šije pánské kalhoty – norma spotřeby látky je 2, 5 m, norma spotřeby elektrické energie 0, 5 k. Wh/1 kalhoty, výkonová norma činí 1, 5 hod/1 kalhoty – cena 1 m látky je 290 Kč, 1 k. Wh elektrické energie 4 Kč, hodinová mzda 80 Kč – odpisy činí 700 000 Kč. – cena je stanovena na 1 295 Kč (bez DPH) Na základě těchto údajů sestavte kalkulaci neúplných nákladů při prodeji 2 000 ks a 3 000 ks.

Řešení: Položka 1 ks 2 000 ks 3 000 ks materiál 725 1 450

Řešení: Položka 1 ks 2 000 ks 3 000 ks materiál 725 1 450 000 2 175 000 mzdy 120 240 000 360 000 2 4 000 6 000 847 1 694 000 2 541 000 1 295 2 590 000 3 885 000 448 896 000 1 344 000 ostatní variabilní náklady celkem cena (tržby) krycí příspěvek - fixní náklady zisk 700 000 - 699 552 196 000 644 000

Srovnání kalkulací úplných nákladů a neúplných nákladů

Srovnání kalkulací úplných nákladů a neúplných nákladů

Příklad: Firma sestavila následující kalkulaci úplných nákladů na jednici výkonu. Položka 1 ks 1.

Příklad: Firma sestavila následující kalkulaci úplných nákladů na jednici výkonu. Položka 1 ks 1. přímý materiál 570 2. přímé mzdy 280 3. výrobní režie 310 vlastní náklady výroby 4. správní režie vlastní náklady výkonu 5. odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu 6. zisk prodejní cena bez DPH 1160 70 1230 110 1340 230 1570 Na základě kalkulace zpracujte rozpočet ve dvou variantách, a to na 1 000 ks a 4 000 ks.

Řešení: Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů Položka 1 000 ks 4 000 ks

Řešení: Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů Položka 1 000 ks 4 000 ks 1. přímý materiál 570 000 2 280 000 2. přímé mzdy 280 000 1 120 000 3. výrobní režie 310 000 1 240 000 1 160 000 4 640 000 70 000 280 000 1 230 000 4 920 000 110 000 440 000 1 340 000 5 360 000 230 000 920 000 vlastní náklady výroby 4. správní režie vlastní náklady výkonu 5. odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu 6. zisk

Řešení: Kalkulace neúplných nákladů - ostatní variabilní náklady činily 215 Kč/ks a fixní náklady

Řešení: Kalkulace neúplných nákladů - ostatní variabilní náklady činily 215 Kč/ks a fixní náklady 1 500 000 Kč. Položka 1 ks 1 000 ks materiál 570 000 2 280 000 mzdy 280 000 1 120 000 ostatní variabilní náklady 215 000 860 000 variabilní náklady celkem 1 065 000 4 260 000 cena (tržby) 1 570 000 6 280 000 505 000 2 020 000 krycí příspěvek - fixní náklady zisk 4 000 ks 1 500 000 - 1 499 495 - 995 000 520 000

Bod zvratu • ukazuje minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk •

Bod zvratu • ukazuje minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk • při jeho výpočtu vycházíme z toho, že pokud prodej pokryje fixní náklady, pak každý další prodaný produkt vytváří zisk Bod zvratu (Break-even point) = fixní náklady cena – variabilní náklady 1 ks = fixní náklady krycí příspěvek 1 ks

Příklad: Firma potřebuje zjistit, kolik výrobků musí minimálně prodat, jestliže její fixní náklady činí

Příklad: Firma potřebuje zjistit, kolik výrobků musí minimálně prodat, jestliže její fixní náklady činí 900 000 Kč, variabilní náklady na 1 výrobek činí 990 Kč a prodejní cena je 1 300 Kč. Bod zvratu = 900 000 1 300 – 990 = 2 904 ks Bod zvratu nám ukáže, zda náš prodejní záměr bude mít vůbec smysl. Pokud zjistíme, že jsme schopni prodat 2 900 kusů výrobků a bod zvratu je 2 904 ks, znamená to, že nemá smysl se do prodeje pouštět nebo bude nutné výrazně změnit náklady či cenu.

Grafické vyjádření bodu zvratu: v tisících Kč 7 000 5 000 3 000 1

Grafické vyjádření bodu zvratu: v tisících Kč 7 000 5 000 3 000 1 000 Vysvětlivky: 3 000 fixní náklady 5 000 variabilní náklady objem výroby celkové náklady tržby

Příklad 1: Fixní náklady činí 950 200 Kč a variabilní náklady 265 Kč na

Příklad 1: Fixní náklady činí 950 200 Kč a variabilní náklady 265 Kč na 1 výrobek. Vypočtěte, kolik by měl činit minimální prodej při ceně: a) 490 Kč b) 505 Kč c) 512 Kč

Řešení: a) 950 200 / 490 – 265 = 4 224 ks b) 950

Řešení: a) 950 200 / 490 – 265 = 4 224 ks b) 950 200 / 505 – 265 = 3 960 ks c) 950 200 / 512 – 265 = 3 847 ks

Bod zvratu pro více produktů • Firmy většinou vyrábějí více druhů produktů, proto musíme

Bod zvratu pro více produktů • Firmy většinou vyrábějí více druhů produktů, proto musíme vyjádřit bod zvratu v penězích. • Bod zvratu pak vyjadřuje minimální výši tržeb, která bude potřebná k tomu, aby podnik začal dosahovat zisku. • Bod zvratu pro více produktů = fixní náklady celkový krycí příspěvek : tržby

Příklad: Firma vyrábí dámské kožené a koženkové kabelky. Variabilní náklady u koženkové kabelky činí

Příklad: Firma vyrábí dámské kožené a koženkové kabelky. Variabilní náklady u koženkové kabelky činí 570 Kč na 1 ks, u kožené kabelky 1 050 Kč. Cena koženkové kabelky je 890 Kč u kožené 1 650 Kč. Předpokládáme roční prodej 1 100 ks koženkových a 900 kožených kabelek. Fixní náklady činí 790 000 Kč. Položka koženková kožená plánované tržby 979 000 1 485 000 variabilní náklady celkem 627 000 945 000 krycí příspěvek 352 000 540 000 Bod zvratu = 790 000 (352 000 + 540 000) : ( 979 000 + 1 485 000) = 2 182 320 Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 182 320 Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

Příklad: Firma vyrábí 3 druhy výrobků: výrobek A – variabilní náklady – 72 Kč

Příklad: Firma vyrábí 3 druhy výrobků: výrobek A – variabilní náklady – 72 Kč výrobek B – variabilní náklady – 59 Kč výrobek C – variabilní náklady – 81 Kč Fixní náklady činí 450 000 Kč Vypočtěte bod zvratu, který je daný výši tržeb. Položka plánovaný prodej tržby variabilní náklady Výrobek A Výrobek B Výrobek C 5 000 12 000 3 000 460 000 840 000 300 000 360 000 708 000 243 000

Řešení: Bod zvratu = 450 000 (100 000 + 132 000 + 57 000)

Řešení: Bod zvratu = 450 000 (100 000 + 132 000 + 57 000) : (460 000 + 840 000 + 300 000) = = 2 491 695 Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 491 695 Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

Kalkulace neúplných nákladů pro více produktů • Pokud vyrábíme více druhů, pak platí, že

Kalkulace neúplných nákladů pro více produktů • Pokud vyrábíme více druhů, pak platí, že fixní náklady odečítáme v celkové výši. • Zisk nevyčíslujeme pro jednotlivé produkty, ale za podnik jako celek.

Příklad: Firma vyrábí 3 000 výrobků A v ceně 1 250 Kč a 1

Příklad: Firma vyrábí 3 000 výrobků A v ceně 1 250 Kč a 1 000 výrobků B v ceně 550 Kč. Výroba vyvolává tyto náklady: Položka Výrobek A Výrobek B materiál na 1 ks 450 210 mzdy na 1 ks 250 110 ostatní variabilní náklady na 1 ks 200 70 fixní náklady 750 000

Řešení: Položka Výrobek A 3 000 ks Výrobek B 1 000 ks Celkem materiál

Řešení: Položka Výrobek A 3 000 ks Výrobek B 1 000 ks Celkem materiál 1 350 000 210 000 1 560 000 mzdy 750 000 110 000 860 000 ostatní variabilní náklady 600 000 70 000 670 000 variabilní náklady celkem 2 700 000 390 000 3 090 000 tržby 3 750 000 550 000 4 300 000 krycí příspěvek 1 050 000 160 000 1 210 000 fixní náklady 750 000 zisk 460 000 Firma dosáhne zisku ve výši 460 000 Kč, jestliže prodá všechny výrobky.

Úloha 1: Firma Dexon, s. r. o. , vyrábí dva typy centrálních reprobeden, a

Úloha 1: Firma Dexon, s. r. o. , vyrábí dva typy centrálních reprobeden, a to: • DCP 350 – plánuje vyrobit 2 300 ks, prodejní cena 2 950 Kč • DCX 150 – plánuje vyrobit 3 700 ks, prodejní cena 1 690 Kč Fixní náklady při výrobě činí 2 200 000 Kč, náklady pro centrální reprobedny jsou uvedeny v tabulce. Položka DCP 350 DCX 150 spotřeba materiálu 930 517 mzdy 752 411 ostatní variabilní náklady 512 379 Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro oba typy reprobeden.

Řešení: Položka materiál DCP 350 2 300 ks DCX 150 3 700 ks Celkem

Řešení: Položka materiál DCP 350 2 300 ks DCX 150 3 700 ks Celkem 2 139 000 1 912 900 4 051 900 mzdy 1 729 600 1 520 700 3 250 300 ostatní variabilní náklady 1 177 600 1 402 300 2 579 900 variabilní náklady celkem 5 046 200 4 835 900 9 882 100 tržby 6 785 000 6 253 000 13 038 000 krycí příspěvek 1 738 800 1 417 100 3 155 900 fixní náklady zisk 2 200 000 955 900 Firma dosáhne zisku ve výši 955 900 Kč, jestliže prodá všechny reprobedny.

Úloha 2: Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč: Položka objem

Úloha 2: Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč: Položka objem prodeje (ks) DCN 150 DCN 250 DCN 350 MP 3 800 650 500 1 130 1 270 1 550 přímé mzdy 790 825 1 200 ostatní variabilní náklady 190 229 240 2 900 3 350 4 390 přímý materiál cena bez DPH fixní náklady Sestavte kalkulaci neúplných nákladů. 950 000

Řešení: Položka DCN 150 800 ks materiál 904 000 mzdy DCN 250 650 ks

Řešení: Položka DCN 150 800 ks materiál 904 000 mzdy DCN 250 650 ks DCN 350 MP 3 500 ks Celkem 825 500 775 000 2 504 500 632 000 536 250 600 000 1 768 250 ostatní variabilní náklady 152 000 148 850 120 000 420 850 variabilní náklady celkem 1 688 000 1 510 600 1 495 000 4 693 600 tržby 2 320 000 2 177 500 2 195 000 6 692 500 krycí příspěvek 632 000 666 900 700 000 1 998 900 fixní náklady 950 000 zisk 1 048 900

K čemu je užitečný krycí příspěvek • krycí příspěvek nám ukáže, který z našich

K čemu je užitečný krycí příspěvek • krycí příspěvek nám ukáže, který z našich produktů se vyplatí nabízet a který ne, • ukáže nám to lépe než kalkulace úplných nákladů a nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk. • nejpřínosnější by mohl být ten produkt, jehož krycí příspěvek je nejvyšší, ale nemusí to být vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce. • z tohoto důvodu je potřebné zjistit krycí příspěvek na jednici.

Jak vypočítat krycí příspěvek na jednici Dva možné postupy: 1. vydělením celkového krycího příspěvku

Jak vypočítat krycí příspěvek na jednici Dva možné postupy: 1. vydělením celkového krycího příspěvku objemem produkce, 2. výpočtem krycí příspěvek na jednici = cena - variabilní náklady na jednici. Nejvýnosnější je ten produkt, který bude mít nejvyšší krycí příspěvek na jednici.

Příklad Položka Výrobek A Výrobek B Celkem objem prodeje (ks) 3 000 1 000

Příklad Položka Výrobek A Výrobek B Celkem objem prodeje (ks) 3 000 1 000 variabilní náklady 1 ks 1530 750 5 980 000 1 528 000 tržby fixní náklady 7 508 000 1 500 000 Řešení 1 Variabilní náklady celkem 1 530 * 3 000 = 4 590 000 750 * 1 000 = 750 000 Krycí příspěvek celkem 5 980 000 – 4 590 000 = = 1 390 000 1 528 000 – 750 000 = = 778 000 Krycí příspěvek na 1 390 000 : 3 000 = 463 1 ks 778 000 : 1 000 = 778

Položka Výrobek A Výrobek B Celkem objem prodeje (ks) 3 000 1 000 variabilní

Položka Výrobek A Výrobek B Celkem objem prodeje (ks) 3 000 1 000 variabilní náklady 1 ks 1530 750 5 980 000 1 528 000 tržby fixní náklady 7 508 000 1 500 000 Řešení 2 Průměrná cena 1 ks 5 980 000 : 3 000 = = 1 993 1 528 000 : 1 000 = = 1 528 Krycí příspěvek na 1 ks 1 993 – 1 530 = 463 1 528 – 750 = 778 Oba produkty mají krycí příspěvek kladný, a tím přispívají k pokrytí fixních nákladů.

Úkol 1: Firma vyrábí 3 druhy výrobků, další potřebné údaje jsou uvedeny v tabulce:

Úkol 1: Firma vyrábí 3 druhy výrobků, další potřebné údaje jsou uvedeny v tabulce: Položka plánovaný prodej tržby variabilní náklady fixní náklady Výrobek A Výrobek B Výrobek C 12 000 5 000 3 000 612 000 400 000 96 000 42 65 30 200 000 Na základě těchto údajů zjistěte: a) výhodnost jednotlivých produktů; b) zda dosáhneme zisku při zadaném objemu prodeje; c) zda dosáhneme zisku, jestliže snížíme produkci výrobku C na 1 500 ks a zvýšíme prodej výrobku B na 8 000 ks.

Řešení: a) Položka Výrobek A Výrobek B Výrobek C Průměrná cena 1 ks 612

Řešení: a) Položka Výrobek A Výrobek B Výrobek C Průměrná cena 1 ks 612 000 : 12 000 = 51 400 000 : 5 000 = 80 96 000 : 3 000 = 32 Krycí příspěvek na 1 ks 51 – 42 = 9 Kč 80 – 65 = 15 32 – 30 = 2 b) Položka Výrobek A 12 000 ks Výrobek B 5 000 ks Výrobek C 3 000 ks Celkem tržby 612 000 400 000 96 000 1 108 000 variabilní náklady 504 000 325 000 90 000 919 000 krycí příspěvek 108 000 75 000 6 000 189 000 fixní náklady 200 000 zisk - 11 000

c) Položka Výrobek A 12 000 ks Výrobek B 8 000 ks Výrobek C

c) Položka Výrobek A 12 000 ks Výrobek B 8 000 ks Výrobek C 1 500 ks Celkem tržby 612 000 640 000 48 000 1 300 000 variabilní náklady 504 000 520 000 45 000 1 069 000 krycí příspěvek 108 000 120 000 3 000 231 000 fixní náklady 200 000 zisk 31 000

Otázky a úkoly • Co znamená kalkulace úplných a neúplných nákladů? • Co je

Otázky a úkoly • Co znamená kalkulace úplných a neúplných nákladů? • Co je bod zvratu a jak ho vypočteme? • Jak provádíme kalkulaci pro více výrobků? • Co je krycí příspěvek? • Samostatně vypočti všechny vzorové příklady v textu výkladu.