VKLADOV SLOHOV POSTUP VAHA vaha Je slohov tvar

  • Slides: 7
Download presentation
VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP ÚVAHA

VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP ÚVAHA

Úvaha Je slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska. Autor

Úvaha Je slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska. Autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale otázke zaujíma vlastné stanovisko. V úvahe je autor v popredí, má subjektívny charakter. Kým vo výklade ide o vysvetľovanie a poučenie, v úvahe ide o subjektívne zhodnotenie toho, čo je čitateľovi známe, autor uplatňuje svoj názor na vec.

Úvaha Cieľom úvahy je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke, môžu sa v

Úvaha Cieľom úvahy je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke, môžu sa v nej vyskytnúť prirovnania, zvolacie vety, rečnícke otázky, jednočlenné vety a pod. V úvahe sa necituje a nedokazuje. Skladá sa z úvodu, jadra a záveru. Predeľ medzi nimi nie je výrazný ako pri výklade. V úvode je vzbudenie záujmu o daný problém, v jadre sa rozoberá a vysvetľuje a v závere

Úvaha Pri úvahe vychádzame zo skúseností, zo štúdia, uvažujeme o známych faktoch, nehodnotíme ich.

Úvaha Pri úvahe vychádzame zo skúseností, zo štúdia, uvažujeme o známych faktoch, nehodnotíme ich. Úvaha má filozofický ráz. Časté sú úvahy v umeleckých dielach a významným druhom úvahy je novinárska úvaha, ktorá rozoberá, vysvetľuje a hodnotí dôležité politické, hospodárske, kultúrne a svetonázorové otázky.

Úvaha – základný útvar úvahového slohového postupu (ktorý sa začleňuje do výkladového slohového postupu)

Úvaha – základný útvar úvahového slohového postupu (ktorý sa začleňuje do výkladového slohového postupu) • Zamýšľa sa, uvažuje, hľadá príčiny problémov a ich riešenia, argumentuje má filozofický ráz • Je subjektívna - svojská - zachytáva jedinečné myšlienky pisateľa, autor vyjadruje svoj názor na daný problém či jav • Autor sa snaží čitateľa upútať bohatstvom svojej slovnej zásoby

Rozdiel medzi výkladom a úvahou Úvaha • Základnú útvar úvahového slohového postupu • Využíva

Rozdiel medzi výkladom a úvahou Úvaha • Základnú útvar úvahového slohového postupu • Využíva sa v umeleckom, publicistickom i náučnom štýle • Je osobná a subjektívna • Využíva umelecké prostriedky (obrazné

Útvary výkladového slohového postupu • referát - stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do

Útvary výkladového slohového postupu • referát - stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do danej problematiky • recenzia - hodnotí nejaké dielo, jeho kvalitu, prednosti aj nedostatky (kniha, hudba, počítačová hra, film) • komentár - očami autora hodnotí väčšinou udalosti zo života spoločnosti, hľadá jej príčiny, skúša predpovedať následky • prednáška, úvodník, diskusný príspevok. . .