Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue Deep

  • Slides: 33
Download presentation
Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue! Deep Ocean Arena

Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue! Deep Ocean Arena

Tilbud om kommunal tomt. Føring: Avsatt til stor hall!

Tilbud om kommunal tomt. Føring: Avsatt til stor hall!

Prosjektstyring - Fasemodell Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse

Prosjektstyring - Fasemodell Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early” Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

Sentrale strategiske føringer for gjennomføring av prosjektet Klart definerte roller i beslutningsprosessen (skille oppdragsgiverfunksjon

Sentrale strategiske føringer for gjennomføring av prosjektet Klart definerte roller i beslutningsprosessen (skille oppdragsgiverfunksjon og utførende rolle) Identifisere viktige målgrupper i beslutningsprosessen Etablere funksjonskrav for anbudsinnbydelsen!!!!!! (slipp ikke løs arkitekt) Begrense HILs økonomiske eksponering (IKS-konsept preferanse 1) Definer HILs profil slik at den atskiller seg fra konkurrentene Mediestrategi: Ingen omtale før det er substans i prosjektet Bygge eksterne relasjoner for å kompensere manglende ressurser Kontraktsstrategi: Totalentreprise

Flerbrukshall eneste realistiske case!!!! Uansett konsept. Mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for

Flerbrukshall eneste realistiske case!!!! Uansett konsept. Mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. En flerbrukshall med 200 m rundbane etter mønster av prototype Norges Friidrettsforbund (IAAF)

En komité er ikke en prosjektorganisasjon! Prosjektleder Funksjonskrav Tomteforhold Finansiering Profilering Engineering Knut Birkeland,

En komité er ikke en prosjektorganisasjon! Prosjektleder Funksjonskrav Tomteforhold Finansiering Profilering Engineering Knut Birkeland, Kåre Osnes, Gunnar Simonsen, Kjetil Ramstad, Thomas Angell Berg, Arne Støle- Hansen

Finansiering 2 alternativer 1 Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell for å

Finansiering 2 alternativer 1 Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering 2 Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen. regi HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

Profilering: ”Norges fremtid! HIL tar vare på dem! Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne

Profilering: ”Norges fremtid! HIL tar vare på dem! Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne utøvere”.

Jakten på finansieringskilder Spillemidler Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) Progammidler fra Kulturdepartementet Sponsormidler Refusjon mva

Jakten på finansieringskilder Spillemidler Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) Progammidler fra Kulturdepartementet Sponsormidler Refusjon mva

Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle Full anbudsrunde høsten 2009 med 6

Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere Intensjonsavtale med Kruse Smith 2009 Byggekontrakt november 2010. november

Haugesund kommune største bidragsyter! Bygslingstomt ca 6000 m 2 Grovplanering av tomt 4, 2

Haugesund kommune største bidragsyter! Bygslingstomt ca 6000 m 2 Grovplanering av tomt 4, 2 mill Investeringstilskudd 0, 5 mill Tilskudd til drenering 0, 4 mill Leveranse av varmt vann fra sentralanlegg Ny friidrettstadion

HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune

HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

Største finansielle bidragsytere i investeringsprosjektet Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping Trond Mohn, Bergen

Største finansielle bidragsytere i investeringsprosjektet Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping Trond Mohn, Bergen Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

Finansiell ramme for prosjektet Lån Haugesund Sparebank kr. 11 000 Spillemidler ” 11 100

Finansiell ramme for prosjektet Lån Haugesund Sparebank kr. 11 000 Spillemidler ” 11 100 000 Regionmidler ” 6 000 Sponsormidler/aksjekapital ” 4 375 000 Programmidler NFIF ” 5 500 000 Beregnet refusjon merverdiavgift ” 9 809 229 Spillemidler til utstyr ” 263 097 Finansiell ramme kr. 48 047 326

Kontraktsutvikling (inkl. mva) Totalentreprise kr. 44, 1 mill Separate kontrakter ” Totalt kr. 46,

Kontraktsutvikling (inkl. mva) Totalentreprise kr. 44, 1 mill Separate kontrakter ” Totalt kr. 46, 3 mill Kontraktsavslutning 27. 1. 12 Tilgjengelig kapital 2, 2 mill (ca) kr. 49, 3 mill kr. 48, 05 mill Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

Omorganisering av HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett Leietakere HIL Orientering

Omorganisering av HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett Leietakere HIL Orientering

Kontraktstillegg (etter anbud) Fysioterapiavdeling Kr. 1 112 500 (ikke med i opprinnelig anbud) Prisstigning

Kontraktstillegg (etter anbud) Fysioterapiavdeling Kr. 1 112 500 (ikke med i opprinnelig anbud) Prisstigning ” 1 853 750 Nedsenkbare vegger (ekstra) ” 737 500 Tribuner ” 906 250 Grøft slukkevann ” 178 375 Grøft trafo Haugaland Kraft ” 168 125 Fasadeforandring ” 125 000 3 ekstra porter ” 150 000 Takmonterte basketkorger ” 185 000 Fremlegg for ventilasjon (kanaler)og radiatorer ” 257 100 (2. etasje) Diverse i kjøkken (tilkobling steamer med mer) ” 104 081 Diverse pålegg uteområder ” 349 785 Tillegg Conipur (balldekke) ” 183 333 Andel nytt dreneringssystem ” 112 000 Totalt kr. 6 422 799

Driftsbudsjett Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr. (administrasjon, energi, renhold, vedl. h. osv. )

Driftsbudsjett Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr. (administrasjon, energi, renhold, vedl. h. osv. ) Inndekning: Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) Salg av arenanavn Salg av reklame Treningsavgifter Utleie ledig kapasitet Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

Idrettsparken fysioterapi Lin Lea Veuskens Dag Nygaard May Linn Meyer Birgitta Bauge

Idrettsparken fysioterapi Lin Lea Veuskens Dag Nygaard May Linn Meyer Birgitta Bauge

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) HILs samarbeidpartner (260 elever) Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) HILs samarbeidpartner (260 elever) Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG 1, VG 2, VG 3 påbygging Sindre Gelius Eikje

Epilog Programmidler bør forbeholdes idrettslag Etterslep i utbetaling spillemidler påfører idrettslag betydelige rentekostnader. (HIL-prosjekt

Epilog Programmidler bør forbeholdes idrettslag Etterslep i utbetaling spillemidler påfører idrettslag betydelige rentekostnader. (HIL-prosjekt 3 år 15, 2 mill inkl. regionmidler 1, 8 mill kroner). PS: Endre krav til garderobe/dusjanlegg der dette er mulig.

Deep Ocean Arena

Deep Ocean Arena

Inngangsparti/resepsjon

Inngangsparti/resepsjon

Idretthallen innvendig

Idretthallen innvendig

Senkevegger (43 x 34, 5 m)

Senkevegger (43 x 34, 5 m)

Tidtakerrom og sekretariat

Tidtakerrom og sekretariat

Speakerrom

Speakerrom

Kafeteria

Kafeteria

Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

Garderobe m/hc toalett

Garderobe m/hc toalett

200 meter rundbane –trekonstruksjon bedre spenst – raskere? Polytan!

200 meter rundbane –trekonstruksjon bedre spenst – raskere? Polytan!

Conipur HSP 10+4 Punktelastisk banedekke 5 mm butte pigger

Conipur HSP 10+4 Punktelastisk banedekke 5 mm butte pigger