Ny karakterskala Hvorfor ny skala 2 Den gamle

  • Slides: 5
Download presentation
Ny karakterskala Hvorfor ny skala? 2. Den gamle skala (13 -skalaen) var fra 1963

Ny karakterskala Hvorfor ny skala? 2. Den gamle skala (13 -skalaen) var fra 1963 – var blevet noget nedslidt 3. Í Danmark blev 7 -trinsskalaen inført i 2005 4. Færøerne kan ikke fastholde egen skala, der tilmed var “nedslidt” 5. Vore elever søger efter afsluttet gymnasial uddannelse i nok så stort tal direkte ind på danske uddannelser 6. Den faglige karakterfastsættelse må følge den danske, idet eksamensgrundlaget i en del fag stadig er dansk 7. Følge anbefalinger fra EU og OECD angående karakterskala 8. Sammenlignelighed i international sammenhæng 9. De nye læreplaner fastsætter kompetencemål 10. 7 -trinsskalaen er adarbejdet med henblik på kompetencemål, hvilket er en del af læsten for de nye læreplaner 1. 7 trinsskalaen 1

Ny karakterskala Følgende 5 klare forudsætninger blev opstillet i forbindelse med indførelse af ny

Ny karakterskala Følgende 5 klare forudsætninger blev opstillet i forbindelse med indførelse af ny karakterskala 1. Den skal være sammenlignelig med ECTS skalalen 2. Den skal bruges på samme måde I hele uddannelsessystemet 3. Den skal direkte kunne måle, hvordan en given præstation er i forhold til målene 4. Der skal være en klar forskel på karaktererne 5. Det skal være muligt at udregne et gennemsnitstal Det sidste af hensyn til, at vore studenter skal kunne søge ind på danske uddannelsesinstituationer på lige fod med danske uddannelsessøgende. Danske uddannelsesinstitutio-ner tager ansøgere op på basis af en gennemsnitskarakter. 7 trinsskalaen 2

Ny karakterskala 7 trinsskalaen 1. Indført i august 2011 op til 8. klasse i

Ny karakterskala 7 trinsskalaen 1. Indført i august 2011 op til 8. klasse i folkeskolen 2. 3. 4. 5. August 2012 også i 9. klasse August 2013 også í 10. klasse samt i de 1. klasser i ungdomsuddannelserne og i de højere uddannelser De uddannelser, der er påbegyndt ifølge de gamle læreplaner, hvori der gives karakterer efter 13 skalaen, fortsætter i “det gamle spor” til uddannelsen er færdig Sidste gang 13 -trinsskalaen bruges, bliver i 2015 7 trinsskalaen 3

Ny karakterskala 12: fyri framúr gott avrik 10: fyri sera gott avrik 7: fyri

Ny karakterskala 12: fyri framúr gott avrik 10: fyri sera gott avrik 7: fyri gott avrik 4: fyri hampiligt avrik 02: fyri toluligt avrik, sum kann verða góðtikið 00: fyri ikki nøktandi avrik -3: fyri heilt vánaligt avrik 12: For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses. 10: For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. 7: For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses. 4: For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses. 02: For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance. 00: For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance. -3: For a performance which is unacceptable in all respects. 7 trinsskalaen 4

Ny karakterskala Tak for lydhørhed 7 trinsskalaen 5

Ny karakterskala Tak for lydhørhed 7 trinsskalaen 5