Oslo Idrettslag Svmming Synkronhelga Sportslig utviklingsplan 7 4

  • Slides: 24
Download presentation
Oslo Idrettslag Svømming Synkronhelga Sportslig utviklingsplan, 7. 4 -2015 Skjetten Jon Marius Rønning Sportslig

Oslo Idrettslag Svømming Synkronhelga Sportslig utviklingsplan, 7. 4 -2015 Skjetten Jon Marius Rønning Sportslig leder Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

 «Visjon» 1. 1 Visjon "Oslo Idrettslag Svømming skal inspirere og motivere til mestring

«Visjon» 1. 1 Visjon "Oslo Idrettslag Svømming skal inspirere og motivere til mestring i vann på alle nivåer, og være ettertraktet for vårt inkluderende klubbmiljø. Gjennom dette skal vi bli Norges ledende svømmeklubb, og bli anerkjent for gode holdninger og resultater både nasjonalt og i Norden. " Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

SPIRIT Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

SPIRIT Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Overordnede strategiske mål mot 2015 2. 1 Overordnete strategiske mål mot 2015 Følgende 6

Overordnede strategiske mål mot 2015 2. 1 Overordnete strategiske mål mot 2015 Følgende 6 målene skal gjelde som de strategiske målene som klubben skal jobbe mot. Oslo IL Svømming er blant topp 10 svømmeklubber i Norge målt etter poeng prestasjoner på jr. NM/UM og forblir blant topp 3 svømmeklubber på Masters-NM. Klubben har over 1. 200 betalende medlemmer (ved årets slutt 2010: 829 / 2011: 910 / 2012: 979 / 2013: XXXX ), hvorav over 1. 000 (2010: 691, 2011: 782, 2012: 844, 2013: XXXX) er berettiget til hodestøtte. Klubben har et utstrakt tilbud for svømmeopplæring, konkurransesvømming, ungdomssvømming, funksjonshemmede og veteran/Masters svømming. Oslo IL Svømming er en synlig samarbeidspartner med skoler, SFO, barnehager og andre institusjoner i sitt nedslagsfelt for å fremme svømmeopplæring og svømmesporten. Klubben drifter et svømmeanlegg som sikrer kapasitet og kostnadseffektiv tilgang til bassengtid for sine medlemmer. Oslo IL Svømming har en sunn klubbøkonomi og tilgang til faste årlige forutsigbare inntekter som på kontinuerlig basis muliggjør en parallell satsing på både bredde og spissing innen svømmesporten. Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Klubbens sportslige målsetninger Vi har målsetninger som krever mye av utøvere og trenere Mye/stor

Klubbens sportslige målsetninger Vi har målsetninger som krever mye av utøvere og trenere Mye/stor sportslig planlagt aktivitet Sportslig plan krever at det er jevnt høyt nivå på rekrutteringen av utøvere Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

NÅ situasjonen Styrker: God vekst i medlemsantall (tiltrekker oss medlemmer både fra OI svømmeskole,

NÅ situasjonen Styrker: God vekst i medlemsantall (tiltrekker oss medlemmer både fra OI svømmeskole, NIH og andre) Sterk representasjon av gutter i klubben God sportslig utvikling

NÅ situasjonen Svakheter: Utfordringer med bassengkapasitet Utfordrende senior satsing Mange «gamle» svømmere som kommer

NÅ situasjonen Svakheter: Utfordringer med bassengkapasitet Utfordrende senior satsing Mange «gamle» svømmere som kommer fra svømmeskolen

Fremtidsplaner og tiltak Rekruttering med riktig nivå og alder Mer og bedre støtte for

Fremtidsplaner og tiltak Rekruttering med riktig nivå og alder Mer og bedre støtte for elitesvømmere. Hva er maksimum for samlet egenandeler pr. år? Oppmøtemål og konsekvenser for manglende oppmøte

Sportslig utviklingsplan Hvordan komme frem til sportslig plan? Hvordan bruke den aktivt? Oslo Idrettslag

Sportslig utviklingsplan Hvordan komme frem til sportslig plan? Hvordan bruke den aktivt? Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Målsetting Hva er målet? Hvor vil dere? Hva kreves? Oslo Idrettslag Svømming i utvikling

Målsetting Hva er målet? Hvor vil dere? Hva kreves? Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Treningstimer i hverdagen Progresjon Utvikling Gi muligheter Utfordre Treningsglede Oslo Idrettslag Svømming i utvikling

Treningstimer i hverdagen Progresjon Utvikling Gi muligheter Utfordre Treningsglede Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Treningsleir A - 5 treningsleirer B - 4 treningsleirer C – 3 treningsleirer D

Treningsleir A - 5 treningsleirer B - 4 treningsleirer C – 3 treningsleirer D – 2 treningsleirer E – 2 treningsleirer Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Konkurranser 1 konkurranse pr mnd Rekrutt og approbert konkurranse ÅM, UM, NM jr. NM

Konkurranser 1 konkurranse pr mnd Rekrutt og approbert konkurranse ÅM, UM, NM jr. NM sr. Landslagsstigen Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Sportslig plan Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Sportslig plan Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Sportslig plan Hvordan bruke sportslig plan aktivt? Forslag? Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden

Sportslig plan Hvordan bruke sportslig plan aktivt? Forslag? Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Hovedtrener rollen Hvordan sette sammen et godt trener team? Rolleavklaring Forventninger Arbeidsmiljø Hvilke behov?

Hovedtrener rollen Hvordan sette sammen et godt trener team? Rolleavklaring Forventninger Arbeidsmiljø Hvilke behov? Diskusjonsforum Utvikling Jeg jobber for mine trenere Sosialt? Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Timetrenere Trenermøter ca 1. gang pr. mnd Innhold: Gruppestatus Opprykk mellom grupper Stevner og

Timetrenere Trenermøter ca 1. gang pr. mnd Innhold: Gruppestatus Opprykk mellom grupper Stevner og trening Organisering av hverdagen Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Trenersituasjon Nåsituasjon: Sesong 2014/2015 A: Nils B 1: Jon Marius B 2: Michael C:

Trenersituasjon Nåsituasjon: Sesong 2014/2015 A: Nils B 1: Jon Marius B 2: Michael C: Martine D 1: Jon Erik D 2: Martine E 1: Michael E 2: Martine X-gruppa Halvor Funksjonshemmede (FH): Kristian Ungdomsgruppen: Nicholas

Basis trening https: //www. youtube. com/watch? v=x 743 RLRo. G 5 Y https: //www.

Basis trening https: //www. youtube. com/watch? v=x 743 RLRo. G 5 Y https: //www. youtube. com/watch? v=6_e. Tg 6 g. MTE 0 https: //www. youtube. com/watch? v=v 6 i. Qn. Gq 55 po https: //www. youtube. com/watch? v=W 0 Wr 7 Hsyl. E 0 Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Basistrening Linjer Kurver Leddutslag Posisjoner Kroppskontroll Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Basistrening Linjer Kurver Leddutslag Posisjoner Kroppskontroll Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!

Takk for oppmerksomheten! jon. marius@oi-svomming. no www. oi-svomming. no Oslo Idrettslag Svømming i utvikling

Takk for oppmerksomheten! jon. [email protected] no www. oi-svomming. no Oslo Idrettslag Svømming i utvikling siden 1893!