Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue Deep

  • Slides: 33
Download presentation
Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue! Deep Ocean Arena

Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue! Deep Ocean Arena

Tilbud om kommunal tomt. Føring: Avsatt til stor hall!

Tilbud om kommunal tomt. Føring: Avsatt til stor hall!

Hallkomité Kåre Osnes Gunnar Simonsen Kjetil Ramstad Arne Støle Hansen Thomas Angell Bergh Knut

Hallkomité Kåre Osnes Gunnar Simonsen Kjetil Ramstad Arne Støle Hansen Thomas Angell Bergh Knut Birkeland prosjektleder

Strategidokument (forslag til Styret i HIL) Benytte fasemodell som beslutningsverktøy. Formell rapport etter hver

Strategidokument (forslag til Styret i HIL) Benytte fasemodell som beslutningsverktøy. Formell rapport etter hver fase. Klar distinksjon mellom oppdragsgiverfunksjon (styret) og prosjektet. Ingen bearbeiding av målgrupper før vi har gjort hjemmeleksen! (dvs. har definert et solid prosjekt). Etablere funksjonskrav (øvelsesutvalg, teknologi) Kontraktsstrategi (ingen forpliktelser overfor entreprenører før hovedstudiet). Totalentreprisekonsept!!! Mediestrategi: Ingen omtale i media før det er substans i prosjektet. Krav til dokumentasjon: Alle innspill i prosjektet skal være skriftlig dokumentert med fakta og begrunnelse.

Prosjektstyring - Fasemodell Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse

Prosjektstyring - Fasemodell Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early” Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

NFIF’s prototype hall Designet av Multiconcult Prislapp 51 mill kroner (inkl. moms)

NFIF’s prototype hall Designet av Multiconcult Prislapp 51 mill kroner (inkl. moms)

Kostnadsestimat pr 1. 8. 08

Kostnadsestimat pr 1. 8. 08

Haugar- hallen Mål: 49, 2 x 84 m Vegghøyde 9 m Takhøyde midten 14

Haugar- hallen Mål: 49, 2 x 84 m Vegghøyde 9 m Takhøyde midten 14 m Mål: Innvendig kunstgressbane ca 70 x 45 m Utebane med kunstgress internasjonale mål. Byggekostnad ca 18 millioner kroner inklusiv moms. ”Noen tusen” dugnadstimer. Momsrefusjon 3, 7 mill Tilsagn spillemidler 3, 7 mill utbetales over 3 år. Finansiering i SR – bank. Netto lån 9, 2 mill. Salg av Christian Grindheim (20%) 1 mill. Tilskudd Haugesund kommune 500 000 Årlig rentekostnad ca 700 000. Strømutgifter anslag 100 000. Aksjeselskap med kapital 100 000

Forprosjektet identifiserte 2 alternativer En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske

Forprosjektet identifiserte 2 alternativer En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav)

Flerbrukshall (KUD defn. ) Flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten

Flerbrukshall (KUD defn. ) Flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk). Parallell /sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet

Finansiering 2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra

Finansiering 2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

Jakten på finansieringskilder Spillemidler Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) Progammidler fra Kulturdepartementet Sponsormidler Refusjon mva

Jakten på finansieringskilder Spillemidler Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) Progammidler fra Kulturdepartementet Sponsormidler Refusjon mva

Sentrale dokumenter Anbudsdokument Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Søknad om regionstatus og fylkeskommunale investeringsmidler Beslutningsanalyser

Sentrale dokumenter Anbudsdokument Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Søknad om regionstatus og fylkeskommunale investeringsmidler Beslutningsanalyser Prosedyre for anbudsevaluering Prosedyre for kontraktsadministrasjon Kravdokument HMS Krav til driftsfasen Totalt ca. 1200 dokumenter (egenprodusert 1100) Ca. 5200 mailer inbox, ca. 5300 mailer gjennom 4 år

Anleggspolitisk program 2007 - 2010 Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008: Håndball Snowboard

Anleggspolitisk program 2007 - 2010 Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008: Håndball Snowboard Friidrett Svømming Kampsportene Skøyter/bandy 5, 0 mill. kroner 3, 0 - “ 9, 0 - “ 7, 5 - “ 2, 0 - “ 5, 0 - “ -

Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle Full anbudsrunde høsten 2009 med 6

Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere Intensjonsavtale med Kruse Smith 2009 Byggekontrakt november 2010. november

Haugesund kommune Største sponsor Bygslingstomt ca 6000 m 2 Grovplanering av tomt 4, 2

Haugesund kommune Største sponsor Bygslingstomt ca 6000 m 2 Grovplanering av tomt 4, 2 mill Investeringstilskudd 0, 5 mill Tilskudd til drenering 0, 4 mill Leveranse av varmt vann fra sentralanlegg, renhold (mot vederlag) Ny friidrettstadion

HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune

HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

Største sponsorer i investeringsprosjektet Trond Mohn, Bergen Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping as

Største sponsorer i investeringsprosjektet Trond Mohn, Bergen Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping as Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

Haugesund Toppidettsgymnas HILs samarbeidspartner

Haugesund Toppidettsgymnas HILs samarbeidspartner

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) HILs samarbeidpartner (260 elever) Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) HILs samarbeidpartner (260 elever) Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG 1, VG 2, VG 3 påbygging Sindre Gelius Eikje

Idrettsparken fysioterapi Intensjonsavtale med 3 fysioterapeuter Leie av «skreddersydde» lokaler Samarbeid behandling av idrettsskader,

Idrettsparken fysioterapi Intensjonsavtale med 3 fysioterapeuter Leie av «skreddersydde» lokaler Samarbeid behandling av idrettsskader, testing av utøvere

Finansiell ramme for prosjektet Lån Haugesund Sparebank kr. 11 000 Spillemidler ” 11 100

Finansiell ramme for prosjektet Lån Haugesund Sparebank kr. 11 000 Spillemidler ” 11 100 000 Regionmidler ” 6 000 Sponsormidler/aksjekapital ” 4 375 000 Programmidler NFIF ” 5 500 000 Beregnet refusjon merverdiavgift ” 9 809 229 Spillemidler til utstyr ” 263 097 Finansiell ramme kr. 48 047 326

Kontraktsutvikling (inkl. mva) Totalentreprise Separate kontrakter Totalt Kontraktsavslutning 27. 1. 12 Tilgjengelig kapital kr.

Kontraktsutvikling (inkl. mva) Totalentreprise Separate kontrakter Totalt Kontraktsavslutning 27. 1. 12 Tilgjengelig kapital kr. 44, 1 mill ” 2, 2 mill kr. 46, 3 mill (ca) kr. 49, 2 mill kr. 48, 05 mill Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

Endringsordrer kontra prosjektreserve

Endringsordrer kontra prosjektreserve

200 meter rundbane –trekonstuksjon bedre spenst – raskere? Polytan!

200 meter rundbane –trekonstuksjon bedre spenst – raskere? Polytan!

Trekonstruksjon

Trekonstruksjon

Conipur HSP 10+4 Punktelastisk banedekke 6 mm butte pigger

Conipur HSP 10+4 Punktelastisk banedekke 6 mm butte pigger

Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

Deep Ocean Arena

Deep Ocean Arena

Driftsbudsjett Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr. Inndekning Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) Salg av

Driftsbudsjett Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr. Inndekning Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) Salg av arenanavn Salg av reklame Treningsavgifter Utleie ledig kapasitet Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

Omorganisering av HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett Leietakere HIL Orientering

Omorganisering av HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett Leietakere HIL Orientering

Utleiepriser et eksempel Stangehallen riksanlegg Friidrettsbane (timepriser) Håndballbane Sprintbane Gymsal Gule timer: Hverdager før

Utleiepriser et eksempel Stangehallen riksanlegg Friidrettsbane (timepriser) Håndballbane Sprintbane Gymsal Gule timer: Hverdager før 1800 Gule timer 1500 375 300 Røde timer 1800 450 300 Røde timer hverdager etter 1800/helger