GRUPLA PSKOLOJK DANIMA 1 EYLEM AAMASIEVRES II EYLEM

  • Slides: 57
Download presentation
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

1. EYLEM AŞAMASI/EVRESİ

1. EYLEM AŞAMASI/EVRESİ

II. EYLEM AŞAMASINDA TERAPÖTİK FAKTÖRLER

II. EYLEM AŞAMASINDA TERAPÖTİK FAKTÖRLER

III. EYLEM AŞAMASINDA TEMEL GÖREVLER

III. EYLEM AŞAMASINDA TEMEL GÖREVLER

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Bu evre işin yapıldığı dönemdir. Yani, grubun olgunluk dönemidir. Bu dönem,

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Bu evre işin yapıldığı dönemdir. Yani, grubun olgunluk dönemidir. Bu dönem, grubun en uzun aşamasıdır. ▧ Üyeler savunmalarından arınmıştır, terapötik güçler oluşmuştur. Grup çalışmaya hazırdır.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Grupla psikolojik danışma sürecindeki terapötik güçler nelerdir?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Grupla psikolojik danışma sürecindeki terapötik güçler nelerdir?

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Bu evrede, lider; üyelerin, birbirleriyle olan bitmemiş işlerinin tamamlanması (Ohlsen, 1988),

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Bu evrede, lider; üyelerin, birbirleriyle olan bitmemiş işlerinin tamamlanması (Ohlsen, 1988), ya da kendi bitirilmemiş işlerinin bitirilmesi ve davranışsal amaçlara ulaşma yönünde üyelere yardımcı olur (Voltan-Acar, 1992).

Eylem Aşaması/Evresi ▧ “Geçiş” ve “Eylem” aşamalarını birbirinden ayırmak zordur. ▧ Eylem aşaması uyum/bağlılığın,

Eylem Aşaması/Evresi ▧ “Geçiş” ve “Eylem” aşamalarını birbirinden ayırmak zordur. ▧ Eylem aşaması uyum/bağlılığın, üretkenliğin ve samimiyetin/yakınlığın belirgin olduğu bir aşamadır. ▧ Bu aşamada üyeler, lider aracılığıyla değil de, aracısız, birbirleriyle etkileşimde bulunurlar.

Eylem Aşaması/Evresi

Eylem Aşaması/Evresi

Eylem Aşaması/Evresi

Eylem Aşaması/Evresi

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Liderin «yapılandırma-düzenleme» ile ilgili rolleri azalmıştır. Çünkü üyeler grup etkileşimine nasıl

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Liderin «yapılandırma-düzenleme» ile ilgili rolleri azalmıştır. Çünkü üyeler grup etkileşimine nasıl dahil olacaklarına dair normları içselleştirmişlerdir. ▧ Liderin «odağı yakalama-odakta kalma» ile ilgili rolleri yoğunlaşmaktadır.

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Bu aşamada büyük oranda; +Güven oluşmuş, +Sorumluluk almanın önemi anlaşılmış, +Üyeler

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Bu aşamada büyük oranda; +Güven oluşmuş, +Sorumluluk almanın önemi anlaşılmış, +Üyeler kendilerini ve başkalarını kabul etmeye başlamış, +Paylaşım yapmalarını engelleyen dirençleri fark etmeye başlamışlar, +Gruba dair önyargıları azalmış, +Rekabet ve çatışma azalmıştır.

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Psikolojik danışma gruplarının temel amaçları bu aşamada gerçekleşir. ▧ Üyeleri rahatsız

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Psikolojik danışma gruplarının temel amaçları bu aşamada gerçekleşir. ▧ Üyeleri rahatsız eden durumlar veya geliştirmeyi istedikleri alanlar derinlemesine konuşulur.

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Örneğin: «Buradaki insanların benim söylediklerimi aptalca bulmalarından korkuyorum» ▧ Başlangıç aşaması:

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Örneğin: «Buradaki insanların benim söylediklerimi aptalca bulmalarından korkuyorum» ▧ Başlangıç aşaması: «sizlerde benzer duygulara sahip misiniz? » ▧ Geçiş aşaması: « Korkuların neler? Korkuların sana bu grupta nasıl engel oluyor? » (korkunun nasıl deneyimlendiğine odaklanma)

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Eylem aşaması: ▧ Tüm grubu müdahalenin bir parçası haline getiriyoruz. ▧

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Eylem aşaması: ▧ Tüm grubu müdahalenin bir parçası haline getiriyoruz. ▧ Daha derinlemesine kendini açma için olanak sağlanmalı. ▧ «Kendini ‘aptal’ hissetmene neden olan insanları tanımlar mısın? » (kendini açma) ▧ «Bu konuyla ilgili içsel konuşmaların neler? » (bilişsel) ▧ «Yeni davranışları deneyin – ‘aptal’ olmak için kendinize izin verin» (davranışsal-rol canlandırma)

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Gösterge niteliğindeki üye davranışları; +Daha kişisel ve derin konular paylaşma +Diğer

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Gösterge niteliğindeki üye davranışları; +Daha kişisel ve derin konular paylaşma +Diğer grup üyelerine destek olma +Diğer üyelere karşı kabul edici davranma +Davet beklemeden kendi yaşantılarına ilişkin paylaşımda bulunma + Davet beklemeden diğer üyelerle etkileşimde bulunma

Eylem Aşaması/Evresi +Diğer grup üyelerini yapıcı bir şekilde yüzleştirme +Grup sonunda ulaşmak istediği amaç/amaçlara

Eylem Aşaması/Evresi +Diğer grup üyelerini yapıcı bir şekilde yüzleştirme +Grup sonunda ulaşmak istediği amaç/amaçlara dönük adımlar atma +» Şimdi ve burada» ya odaklanma.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Bu davranışlara ilişkin örnekler verebilir misiniz?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Bu davranışlara ilişkin örnekler verebilir misiniz?

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Eylem aşamasında grubun üzerinde çalışması beklenen 3 amaç öne çıkmaktadır; +

Eylem Aşaması/Evresi ▧ Eylem aşamasında grubun üzerinde çalışması beklenen 3 amaç öne çıkmaktadır; + Tehdit edici olmayan bir ortamda kişisel sorunların yakından incelenmesi, + Sorunları çözmek ve onlarla baş etmek için çeşitli seçenekler ve çözüm yollarının ortaya konulması,

Eylem Aşaması/Evresi + Grup dışında deneyimlenmeden önce yeni davranışların güvenli/güvenilir grup ortamında denenmesi.

Eylem Aşaması/Evresi + Grup dışında deneyimlenmeden önce yeni davranışların güvenli/güvenilir grup ortamında denenmesi.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Bu amaçları örnekler yoluyla somutlaştırabilir misiniz?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Bu amaçları örnekler yoluyla somutlaştırabilir misiniz?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Bu aşamaya/evreye gelemeyen gruplarda neler yaşanır?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Bu aşamaya/evreye gelemeyen gruplarda neler yaşanır?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Tüm üyelerin aynı aşamada olması mümkün müdür?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Tüm üyelerin aynı aşamada olması mümkün müdür?

EYLEM AŞAMASINDA TERAPÖTİK FAKTÖRLER 100%

EYLEM AŞAMASINDA TERAPÖTİK FAKTÖRLER 100%

Terapötik Faktörler ▧ Grup Ortamı, Güven ve Grup Uyumu ▧ Geçiş aşamasında savunmacı bir

Terapötik Faktörler ▧ Grup Ortamı, Güven ve Grup Uyumu ▧ Geçiş aşamasında savunmacı bir ortam söz konusu iken, eylem aşamasında kabul edici bir ortam yoğunluğunu hissettirir. ▧ Bu aşamada artan güvenle birlikte üyeler kendilerini daha fazla açmaya istekli olurlar. ▧ Grup uyumu üst seviyelere ulaşır.

Terapötik Faktörler ▧ Grup uyumu özellikle harekete geçmeye yönelik davranışlarla (action -oriented behaviors) kendini

Terapötik Faktörler ▧ Grup uyumu özellikle harekete geçmeye yönelik davranışlarla (action -oriented behaviors) kendini göstermektedir. ▧ Kendini açma, geribildirim verme ve alma, kazanılan içgörünün davranışa dönüştürülmesi gibi…

Terapötik Faktörler ▧ Grup Normları ▧ Eylem aşamasında yoğunluk kazanması beklenen normlar öncelikle; ▧

Terapötik Faktörler ▧ Grup Normları ▧ Eylem aşamasında yoğunluk kazanması beklenen normlar öncelikle; ▧ «dürüstlük ve açıklıkla kendini ifade etme» , ▧ «o anda grupta olanlarla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşma» dır.

Terapötik Faktörler ▧ Grubun gideceği yöne ilişkin olarak lidere olan bağımlılığı azalmaktadır. ▧ Grup

Terapötik Faktörler ▧ Grubun gideceği yöne ilişkin olarak lidere olan bağımlılığı azalmaktadır. ▧ Grup üyelerinin kabul edilmeye ilişkin deneyimleri arttıkça grubun iyileştirici kapasitesi de artmaktadır.

Terapötik Faktörler ▧ Kendini Açma ▧ Bir danışanın/üyenin kendi ile ilgili özel bilgileri diğer

Terapötik Faktörler ▧ Kendini Açma ▧ Bir danışanın/üyenin kendi ile ilgili özel bilgileri diğer grup üyeleri ile paylaşmasıdır. ▧ Eylem aşaması, kendini açmanın en etkili ve yoğun olarak gerçekleştiği aşamadır.

Terapötik Faktörler ▧ Gruplarda iki tip kendini açmadan söz edilebilir: ▧ Geçmişe dönük (baş

Terapötik Faktörler ▧ Gruplarda iki tip kendini açmadan söz edilebilir: ▧ Geçmişe dönük (baş edemedikleri sorunlar, kişilik özellikleri, yaşam deneyimleri) paylaşımlar ▧ Şimdi ve burada odaklı paylaşımlar

Terapötik Faktörler ▧ Geçmişe dönük paylaşımlar zaman gerekli ve rahatlatıcı olsa da, grup uyumunun

Terapötik Faktörler ▧ Geçmişe dönük paylaşımlar zaman gerekli ve rahatlatıcı olsa da, grup uyumunun ve birlikteliğinin gelişmesi için tek başına etkili ve yeterli değildir.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Eylem aşaması bakımından bu ifadeyi değerlendirir misiniz?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Eylem aşaması bakımından bu ifadeyi değerlendirir misiniz?

Terapötik Faktörler ▧ «Kendini açma» sürecinde duyguların harekete geçirilmesi ve paylaşımın teşvik edilmesi hayatidir.

Terapötik Faktörler ▧ «Kendini açma» sürecinde duyguların harekete geçirilmesi ve paylaşımın teşvik edilmesi hayatidir. ▧ Paylaşımların bilişsel düzeyde kalması, duyguların gün yüzüne çıkmaması kişiler arası iletişim açısından istenmeyen bir durumdur.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Kendini açmanın teşvik edilmesi sizin için ne anlama geliyor?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Kendini açmanın teşvik edilmesi sizin için ne anlama geliyor?

EYLEM AŞAMASINDA TEMEL GÖREVLER

EYLEM AŞAMASINDA TEMEL GÖREVLER

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ 1. Problem Çözme ve Karar Verme ▧ Eylem aşamasının

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ 1. Problem Çözme ve Karar Verme ▧ Eylem aşamasının en önemli özelliklerinden birisi, üyelerin oturuma getirdikleri kişisel gündemleri üstünde çalışmanın gerçekleşmesidir. ▧ Üyelerin kişisel gündemleri çoğunlukla grubun dışında onları rahatsız eden olaylardan oluşur.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Her grupta etkili problem çözme basamaklarının takip edilmesi beklenir/istenir.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Her grupta etkili problem çözme basamaklarının takip edilmesi beklenir/istenir. ▧ Bu basamakların farkında olması beklenen öncelikli üye grup lideridir.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Etkili problem çözme basamakları nelerdir ?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Etkili problem çözme basamakları nelerdir ?

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Etkili problem çözmede; ▧ *sorunlar açıklığa kavuşturulur ve belirgin

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Etkili problem çözmede; ▧ *sorunlar açıklığa kavuşturulur ve belirgin hale getirilir, ▧ **sorunu çözmek için seçenekler üretilir, ▧ ***ortaya atılan seçenekler ve çözüm yolları üye için değerlendirilir ve uygulanabilirliği test edilir, ▧ ****seçilen çözüm yolunun uygulanması için “en uygun plan üstünde çalışılır,

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ *****Son olarak, sosyal bir laboratuar görevi gören grup ortamında

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ *****Son olarak, sosyal bir laboratuar görevi gören grup ortamında öğrenilen davranışlar ve tutumlar denenir.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Tutumların denenmesi mümkün müdür?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Tutumların denenmesi mümkün müdür?

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Deneyimleme özgürlüğü Örn: «utangaç birinden grubun içinde onun zıddı

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Deneyimleme özgürlüğü Örn: «utangaç birinden grubun içinde onun zıddı olan birini belirlemesi ve onun gibi davranmasını isteme»

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ 2. Gerçekliği Test Etme ▧ Gerçekliğin test edilmesi Sigmund

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ 2. Gerçekliği Test Etme ▧ Gerçekliğin test edilmesi Sigmund Freud’un kuramına dayanır. Egonun dış dünya ile iç dünya arasındaki farklılıklara dair içgörü kazanması olarak tanımlanır. ▧ Neler olabileceğine dair umutlardan veya korkulardan bağımsız olarak duruma ilişkin gerçeği görebilme yeteneğidir.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Sunulan geribildirimler ve yüzleştirmeler yoluyla gerçeklik test edilir. ▧

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Sunulan geribildirimler ve yüzleştirmeler yoluyla gerçeklik test edilir. ▧ Gerçekliğin test edilmesi, üyelerin süreçten elde edeceği olumlu çıktılarla yakından bağlantılıdır.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Gruplarda üyeler, yeni davranış ve tutumları öğrenmeye ve denemeye

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Gruplarda üyeler, yeni davranış ve tutumları öğrenmeye ve denemeye başlar. ▧ Bireyin içsel ve dışsal uyaranları taradığı/değerlendirdiği dinamik süreçtir.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Eylem aşamasında, grup üyelerinin en çok geliştirmeye başladıkları beceriler

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Eylem aşamasında, grup üyelerinin en çok geliştirmeye başladıkları beceriler “kendini açma” ve “geribildirimde bulunma”dır. ▧ Ayrıca bu aşamada üyeler lidere olan bağımlılıklarından uzaklaşırlar. ▧ Grup üyeleri, eylem aşamasında yardım edilen olduğu kadar aynı zamanda yardım eden rolündedir.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Eylem aşamasında liderin rolü diğer aşamalara oranla biraz daha

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Eylem aşamasında liderin rolü diğer aşamalara oranla biraz daha pasiftir. ▧ Liderin eylem aşamasındaki rolü daha çok teşvik edici ve cesaretlendirici, aynı zamanda destekleyici olmaktır. ▧ Liderin bu aşamadaki görevlerinden biri de odağı takip etmektir.

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Eylem aşamasında egemen olan güven ve uyum bazı zamanlar

Eylem Aşamasında Temel Görevler ▧ Eylem aşamasında egemen olan güven ve uyum bazı zamanlar bozulabilir, üyelerin korku ve kaygıları nüksedebilir, çatışmalar ortaya çıkabilir. ▧ Ayrıca üyeler, yaşadıkları sorunlar üstünde çalışırlarken zaman geriye dönüşler(regresyon) yaşayabilirler.

bulgular

bulgular

Eylem Aşamasında Temalar ▧?

Eylem Aşamasında Temalar ▧?

Eylem Aşamasında Temalar ▧ Kendini açma vs. anonimlik ▧ Güven vs. Oyun oynama ▧

Eylem Aşamasında Temalar ▧ Kendini açma vs. anonimlik ▧ Güven vs. Oyun oynama ▧ Spontanlık(anındalık) vs. kontrol ▧ Kabul vs. Reddedilme ▧ Birliktelik vs. Ayrışma ▧ Sorumluluk vs. Suçlama

HAFTANIN KİTABI

HAFTANIN KİTABI

HAFTANIN FİLMİ

HAFTANIN FİLMİ