OKUL REHBERLK VE PSKOLOJK DANIMA SERVS ALIMA KILAVUZU

  • Slides: 16
Download presentation
OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÇALIŞMA KILAVUZU Hazırlayan Komisyon: Dilek TÜRKER Mamak Abidinpaşa

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÇALIŞMA KILAVUZU Hazırlayan Komisyon: Dilek TÜRKER Mamak Abidinpaşa İlkokulu Fatma GİRİT Etimesgut Anadolu Lisesi Ferit TOPRAK Mamak RAM Feyza ÇELİK Mamak RAM Leyla TİKE Mamak Selçuklu Ortaokulu

İçerik o Rehber öğretmenlerin (psikolojik danışman) görev tanımı, o Servislerin uygulama esasları, o Sık

İçerik o Rehber öğretmenlerin (psikolojik danışman) görev tanımı, o Servislerin uygulama esasları, o Sık karşıla ya da zorlanılan konulara ilişkin bilgi ve işlem basamakları,

Amaç; o Kaynaklık etmesi, o Uygulama birliği, o Hizmet niteliğinin artırılmasıstandartlaştırılması, o Yeni gelişmeler

Amaç; o Kaynaklık etmesi, o Uygulama birliği, o Hizmet niteliğinin artırılmasıstandartlaştırılması, o Yeni gelişmeler (alanda ve kurumsal düzeyde),

İçindekiler; o PDR hizmetlerine yönelik çalışmalar o Özel eğitim hizmetlerine yönelik çalışmalar o Rehber

İçindekiler; o PDR hizmetlerine yönelik çalışmalar o Özel eğitim hizmetlerine yönelik çalışmalar o Rehber öğretmenlerin görev aldığı kurullar ve görevleri o Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde tutulması gereken dosyalar o Özlük hakları o Hizmet içi eğitime katılım o Formlar ve ekler listesi o İlgili mevzuat

A-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a- Eğitim-Öğretim Yılı Başı ve Sonunda Yapılacak

A-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a- Eğitim-Öğretim Yılı Başı ve Sonunda Yapılacak PDR Hizmetleri b. Eğitsel, Mesleki ve Kişisel Rehberlik Alanında Yürütülecek PDR Hizmetleri c. Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kapsamında Risk Gruplarına Yönelik Hizmetler d. Adli Makamlarca Danışmanlık ve Eğitim Tedbir Kararı Verilen Öğrenciler İle Yürütülecek PDR Hizmetleri; e. RAM PDR Hizmetleri Bölümüne Öğrenci Yönlendirme f. Rehber Öğretmeni Olmayan Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

c. Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kapsamında Risk Gruplarına Yönelik Hizmetler c. 1. Cinsel İstismara Uğrayan

c. Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kapsamında Risk Gruplarına Yönelik Hizmetler c. 1. Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Hizmetler c. 2. İhmal Edilen Öğrencilere Yönelik Hizmetler c. 3. Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayan Öğrenciler İle Karşılaşıldığında Yapılması Gerekenler Şiddete Maruz Kalan Öğrenciler; Şiddet Uygulayan Öğrenciler; c. 4. Madde Bağımlısı Olan Öğrencilerle Yapılması Gerekenler

ÖRNEK: c. 1. Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Hizmetler o o o o Cinsel

ÖRNEK: c. 1. Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Hizmetler o o o o Cinsel istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyan esas kabul edilerek süreç yürütülür. Görüşme yapan kişi çocuğun anlatımı sırasında olaya ilişkin meraklı bir tutum içinde detayları öğrenmeye çalışmaz, hayret, üzüntü, öfke gibi duygusal tepkiler göstermez. Çocuğun beyanını tutanak altına alır. Bildirim süreçlerinde ailenin onayı aranmaz. Türk Ceza Kanununun 279. maddesi gereğince bildirimler adli ve kolluk birimlerine ivedi bir şekilde yüze ya da telefon yoluyla yapılır. Bildirim sonrası süreçler hakkında çocuk bilgilendirilir. Tutanak, bildirim yapılan kuruma elden ulaştırılır. Çocuğun ve haberdar olan diğer kişilerin başkalarına anlatımı engellenerek konunun gizliliğine özen gösterilir. Okul yönetimi tarafından il/ilçe MEM’lere bilgi notu ulaştırılır.

B - ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Özel Eğitime İhtiyacı Olan ya da

B - ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Özel Eğitime İhtiyacı Olan ya da Olduğu Düşünülen Bireyler 1. Yönlendirme Süreçleri 2. Kaynaştırma öğrencilerine yönelik uygulamalar ve BEP hazırlama b. Üstün Yetenekli Tanısı Alan ya da Üstün Yetenekli Olduğu Düşünülen Öğrenciler 1. Yönlendirme Süreçleri 2. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik uygulamalar ve ZEP hazırlama

C-REHBER ÖĞRETMENLERİN GÖREV ALDIĞI KURULLAR VE GÖREVLERİ a. Okulda Görev Aldığı Kurullar ve Görevleri

C-REHBER ÖĞRETMENLERİN GÖREV ALDIĞI KURULLAR VE GÖREVLERİ a. Okulda Görev Aldığı Kurullar ve Görevleri b. RAM’da Görev Aldığı Kurullar ve Görevleri

D-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR o Dosya sayısının azaltılarak, işlevselleştirilmesi, o

D-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR o Dosya sayısının azaltılarak, işlevselleştirilmesi, o Standartlaşma, o Hizmet niteliğinin artırılması, o İç ve dış denetim kolaylığı, o Güncele uyumluluk

E-ÖZLÜK HAKLARI o Sınav görevleri o Yaz dönemi görevlendirmeler o Ek ders ücretlendirmesi ve

E-ÖZLÜK HAKLARI o Sınav görevleri o Yaz dönemi görevlendirmeler o Ek ders ücretlendirmesi ve izinlerin kullanımı

F- HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM o Mebbis sistemi aracılığıyla başvuru süreçlerine yer verildi.

F- HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM o Mebbis sistemi aracılığıyla başvuru süreçlerine yer verildi.

G- FORMLAR LİSTESİ Danışan kayıt formu Aile görüşme formu Öğrenci görüşme formu Psikolojik destek

G- FORMLAR LİSTESİ Danışan kayıt formu Aile görüşme formu Öğrenci görüşme formu Psikolojik destek için Gönderme Öncesi bilgi formu o Okul vaka analiz formu o Egitsel değerlendirme isteği formu o Üstün yetenekli birey gözlem formu o Bireysel gelişim raporu formu (tüm formlar revize edilecek) o o

Formlar Listesi-2 o o o o Sınıf risk haritası (geliştirildi) Sınıf yıl sonu çalışma

Formlar Listesi-2 o o o o Sınıf risk haritası (geliştirildi) Sınıf yıl sonu çalışma raporu (revize edilecek) Okul rehberlik çalışma raporu (revize edilecek) Danışmanlık tedbiri veli görüşme formu Danışmanlık tedbiri uygulama planı Danışmanlık tedbiri değerlendirme sonuç raporu

H- İLGİLİ MEVZUAT o Kılavuzda yer verilen tüm konulara ilişkin ilgili mevzuat bilgileri

H- İLGİLİ MEVZUAT o Kılavuzda yer verilen tüm konulara ilişkin ilgili mevzuat bilgileri

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.