Benvinguts Qu s un bloc n Un bloc

  • Slides: 39
Download presentation
Benvinguts. . .

Benvinguts. . .

Què és un bloc? n Un bloc és un lloc web que funciona com

Què és un bloc? n Un bloc és un lloc web que funciona com els quaderns de bitacora o els diaris personals. n Per nosaltres és la cartellera de classe.

Marc normatiu Decret de competències bàsiques n El desplegament de les habilitats i estrategies

Marc normatiu Decret de competències bàsiques n El desplegament de les habilitats i estrategies han estat sempre en la base de la nostra feina. n Multidisciplinarietat de tot aquest desplegament n n Per acotar el seu ambit ens centrarem només en les següents: – Les habilitats comunicatives: • La competència comunicativa, lingüística i l’ audiovisual. – Les personals: Competència d’autonomia i iniciativa personal

Eina n Organitzar el discurs n Fomentar el debat n Creació de comunitats n

Eina n Organitzar el discurs n Fomentar el debat n Creació de comunitats n Construcció d'identitat (autoestima). n Responsabilitat (quan un és autor és molt més crític en la producció) n Suport al procés d’ensenyament-aprenentatge

Prioritats n Motivar n Organitzar els continguts n Habilitar estratègies per assolir-los n Selecció

Prioritats n Motivar n Organitzar els continguts n Habilitar estratègies per assolir-los n Selecció i ús de materials

Els nens. . . n Són constructors del seu propi aprenentatge n Facilita la

Els nens. . . n Són constructors del seu propi aprenentatge n Facilita la creació de xarxes d’interrelació social n Optimitza el bagatge del propi alumne. n Fi últim: La inclusió

L’adreça n http: //blocs. xtec. cat/esclat

L’adreça n http: //blocs. xtec. cat/esclat

Per què ESCLAT? n Perquè el bloc del CREDA Tarragona és un ESCLAT d’idees,

Per què ESCLAT? n Perquè el bloc del CREDA Tarragona és un ESCLAT d’idees, un ESCLAT de vivències, un ESCLAT de comunicació. . .

Com accedir per poder participar? n www. xtec. cat

Com accedir per poder participar? n www. xtec. cat

n Moltes gràcies per la vostra atenció. CREDA Tarragona

n Moltes gràcies per la vostra atenció. CREDA Tarragona

Hem participat en la creació n n n Cels Galofre Cinta Alegria Francisca Segarra

Hem participat en la creació n n n Cels Galofre Cinta Alegria Francisca Segarra Nuria Comas Vicent Pedro Agraïment especial a l’equip de logopedes del CREDA Tarragona

Bibliografia n n http: //www. xtec. cat http: //blocs. xtec. cat/esclat http: //www. xtec.

Bibliografia n n http: //www. xtec. cat http: //blocs. xtec. cat/esclat http: //www. xtec. net/dnee/satieee/0708/sessio 2/a_xtec_ blocs. htm http: //www. google. es