upanijsko struno vijee nastavnika matematike Istarske upanije Pazin

  • Slides: 15
Download presentation
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Istarske županije Pazin, 27. listopada 2011. Elementi i kriteriji

Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Istarske županije Pazin, 27. listopada 2011. Elementi i kriteriji ocjenjivanja radionica Prezentaciju pripremila: Vesna Vujasin Ilić, profesor mentor, voditelj ŽSV nastavnika matematike Istarske županije Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 1

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 3

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 3

Dopis školama 4

Dopis školama 4

Obrazac Svrha: Prikupljanje podataka o članovima ŽSV 5

Obrazac Svrha: Prikupljanje podataka o članovima ŽSV 5

Obrazac Svrha: Prikupljanje podataka radi usklađivanja broja i naziva elemenata ocjenjivanja te kriterija (postotaka)

Obrazac Svrha: Prikupljanje podataka radi usklađivanja broja i naziva elemenata ocjenjivanja te kriterija (postotaka) za pojedinu ocjenu 6

Obrazac Svrha: Prikupljanje podataka o postignućima za pojedinu ocjenu po elementima ocjenjivanja radi lakšeg

Obrazac Svrha: Prikupljanje podataka o postignućima za pojedinu ocjenu po elementima ocjenjivanja radi lakšeg i bržeg usklađivanja 7

Popis škola koji su poslale podatke: Srednja škola Mate Blažine Labin Srednja škola Zvane

Popis škola koji su poslale podatke: Srednja škola Mate Blažine Labin Srednja škola Zvane Črnje Rovinj SMSI Leonardo da Vinci Buje Tehnička škola Pula Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula Medicinska škola Pula Ekonomska škola Pula Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu 10 / 22 ili 45% 8

Potrebno je uskladiti elemente načine, postupke i elemente vrednovanja. 9

Potrebno je uskladiti elemente načine, postupke i elemente vrednovanja. 9

Radionica -1. dio elemente ocjenjivanja (broj, nazive elemenata ocjenjivanja i što podrazumijeva pojedini element

Radionica -1. dio elemente ocjenjivanja (broj, nazive elemenata ocjenjivanja i što podrazumijeva pojedini element ocjenjivanja) načine i postupke vrednovanja – kriterij ocjenjivanja – po elementima ocjenjivanja i nastavnim cjelinama 10

Prikupljeni podaci – elementi ocjenjivanja: GSSJD Pazin Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena nastavnih sadržaja SŠ

Prikupljeni podaci – elementi ocjenjivanja: GSSJD Pazin Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena nastavnih sadržaja SŠ Mate Blažine, Labin Škola primijenjenih umjetnosti, Pula Medicinska škola, Pula Usvojenost obrazovnih sadržaja Primjena znanja Samostalni rad SŠ Zvane Črnje Rovinj Usvojenost nastavnog sadržaja Primjena nastavnog sadržaja Samostalni rad Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula Usvojenost sadržaja Vježbe Ispit znanja Samostalni rad učenika Ekonomska škola Pula Usvojenost nastavnih sadržaja Pismena provjera znanja Vježba Tehnička škola Pula Usvojenost Razumijevanje Učenički rad SMSI Leonardo da Vinci Buje Usvojenost sadržaja Primjena znanja Aktivnost 11

Prikupljeni podaci –kriteriji ocjenjivanja: bez ponuđenih odgovora 0% - 49% 1 50% - 63%

Prikupljeni podaci –kriteriji ocjenjivanja: bez ponuđenih odgovora 0% - 49% 1 50% - 63% 2 64% - 79% 3 80% - 89% 4 90% - 100% 5 sa ponuđenim odgovorima 0% - 49% 1 50% - 63% 2 64% - 79% 3 80% - 89% 4 90% - 100% 5 bez ponuđenih odgovora 0%-49% 1 50%-62% 2 63%-75% 3 76%-88% 4 89%-100% 5 sa ponuđenim odgovorima 0%-49% 1 50%-62% 2 63%-75% 3 76%-88% 4 89%-100% 5 bez ponuđenih odgovora sa ponuđenim odgovorima 0 -40 1 0 -50 1 41 -55 2 51 -63 2 56 -70 3 64 -76 3 71 -85 4 77 -89 4 86 -100 5 90 -100 5 12

Prikupljeni podaci –kriteriji ocjenjivanja: bez ponuđenih odgovora Manje od 45% Od 45% do 59%

Prikupljeni podaci –kriteriji ocjenjivanja: bez ponuđenih odgovora Manje od 45% Od 45% do 59% Od 60% do 74% Od 75% do 89% Više od 89% bez ponuđenih odgovora (u postocima) 0 - 44 1 45 - 59 2 60 - 74 3 75 - 89 4 90 - 100 5 bez ponuđenih odgovora 0% - 44% 1 45% - 59% 2 60% - 74% 3 75% - 89% 4 90% - 100% 5 1 2 3 4 5 sa ponuđenim odgovorima Manje od 1 45% Od 45% do 2 59% Od 60% do 3 74% Od 75% do 4 89% Više od 89% 5 sa ponuđenim odgovorima (u postocima) 0 - 49 1 50 - 59 2 60 - 74 3 75 - 89 4 90 - 100 5 sa ponuđenim odgovorima 0% - 49% 1 50% - 59% 2 60% -74% 3 75% - 89% 4 90% - 100% 5 Postoci 0% - 44% 45% - 59% 60% - 74% 75% - 87% 88% - 100% bez ponuđenih odgovora 0% - 44 % 1 45% -64 % 2 65 %- 79 % 3 80 %- 89 % 4 90 %- 100 % 5 bez ponuđenih odgovora Ispod 45 % 1 45 % - 60% 2 61% - 75 % 3 76% - 89 % 4 90 % - 100% 5 Ocjena 1 2 3 4 5 sa ponuđenim odgovorima 0% - 44 % 1 45% -64 % 2 65 %- 79 % 3 80 %- 89 % 4 90 %- 100 % 5 sa ponuđenim odgovorima 1 2 3 4 5 13

Plan rada radionice – usklađivanje elemenata ocjenjivanja i kriterija ocjenjivanja (1. dio) podjela u

Plan rada radionice – usklađivanje elemenata ocjenjivanja i kriterija ocjenjivanja (1. dio) podjela u grupe: gimnazije, tehničke škole, strukovne škole usklađivanje broja i naziva elemenata ocjenjivanja (RM 1, RM 2) usklađivanje postotaka za pojedinu ocjenu (RM 3) rasprava 14

Plan rada radionice – usklađivanje elemenata ocjenjivanja i kriterija ocjenjivanja (2. dio) – ožujak

Plan rada radionice – usklađivanje elemenata ocjenjivanja i kriterija ocjenjivanja (2. dio) – ožujak 2012. podjela u grupe: gimnazije, tehničke škole, strukovne škole usklađivanje kriterija ocjenjivanja po nastavnim cjelinama rasprava i zaključak Na školskim stručnim vijećima odrediti kriterije ocjenjivanja po nastavnim cjelinama za 1. razred (za sve nastavne programe) i poslati do 15. veljače 2012. kako bi se mogli uskladiti na sljedećem Skupu ŽSV. 15