Projekt Istarske novine online INO Sveuiline knjinice u

  • Slides: 16
Download presentation
Projekt Istarske novine online (INO) Sveučilišne knjižnice u Puli mr. sc. Bruno Dobrić Sveučilišna

Projekt Istarske novine online (INO) Sveučilišne knjižnice u Puli mr. sc. Bruno Dobrić Sveučilišna knjižnica u Puli [email protected] hr DRUGI FESTIVAL HRVATSKIH DIGITALIZACIJSKIH PROJEKATA Zagreb, 20. travnja 2012.

Zavičajna zbirka Histrica Sveučilišne knjižnice u Puli • tiskana i rukopisna kulturna baština Hrvatske,

Zavičajna zbirka Histrica Sveučilišne knjižnice u Puli • tiskana i rukopisna kulturna baština Hrvatske, Slovenije i Italije (Istra u geopolitičkom okviru iz razdoblja Austro. Ugarske Monarhije) • oko 16. 000 sv. djela o Istri ili djela istarskih autora, oko 7. 000 godišta časopisa i novina

Zavičajna zbirka Histrica multikulturalni sadržaji na više jezika (publikacije na hrvatskom, talijanskom, njemačkom, slovenskom

Zavičajna zbirka Histrica multikulturalni sadržaji na više jezika (publikacije na hrvatskom, talijanskom, njemačkom, slovenskom i drugim jezicima)

Razlozi digitaliziranja starih novina • Usporedo s procesom globalizacije raste interes građana za vlastitu

Razlozi digitaliziranja starih novina • Usporedo s procesom globalizacije raste interes građana za vlastitu regionalnu i lokalnu povijest u različitim aspektima (kultura, socijalna povijest, politika, vojna povijest, sport i dr. ). Upravo su ovi sadržaji, prikazani u gradskoj/regionalnoj svakodnevici, sačuvani u starim novinama. • One pružaju neposredan uvid lokalnu (u slučaju INO-a - istarsku) povijesno-političku, kulturnu, i socijalnu sliku određenog povijesnog razdoblja

Razlozi digitaliziranja starih novina • Usporedo s procesom globalizacije raste interes građana za vlastitu

Razlozi digitaliziranja starih novina • Usporedo s procesom globalizacije raste interes građana za vlastitu regionalnu i lokalnu povijest u različitim aspektima (kultura, socijalna povijest, politika, vojna povijest, sport i dr. ). Upravo su ovi sadržaji, prikazani u gradskoj/regionalnoj svakodnevici, sačuvani u starim novinama. • One pružaju neposredan uvid lokalnu (u slučaju INO-a - istarsku) povijesno-političku, kulturnu, i socijalnu sliku određenog povijesnog razdoblja

Razlozi digitaliziranja “Naše sloge” • prve hrvatske novine u Istri; Trst (1870 -1899); Pula

Razlozi digitaliziranja “Naše sloge” • prve hrvatske novine u Istri; Trst (1870 -1899); Pula (18991915) • ciljevi: • 1) zaštita rijetkih sačuvanih primjeraka (tijekom talijanske vladavine u Istri 1918 -1943. uništavane su hrvatske publikacije) • 2) učiniti dostupnim idealni primjerak tih novina (nijedna knjižnica ne posjeduje potpuni primjerak)

Ciljevi projekta INO • zaštita izvornika starih i rijetkih novina • online dostupnost starih

Ciljevi projekta INO • zaštita izvornika starih i rijetkih novina • online dostupnost starih novina putem interneta – olakšan i ubrzan pristup za korisnike

…i predstavljanje multikulturalne tiskane kulturne baštine Istre Trenutačno je na mrežnim stranicama INO dostupno

…i predstavljanje multikulturalne tiskane kulturne baštine Istre Trenutačno je na mrežnim stranicama INO dostupno 10 naslova novina (od 1850. do 1938. ) s 48. 704 digitaliziranih stranica novina.

Istarske novine online (INO) - plan • digitalna zbirka starih novina koje su izlazile

Istarske novine online (INO) - plan • digitalna zbirka starih novina koje su izlazile u Istri (1850. – 1950. ) • predstavljanje starih istarskih novina na hrvatskom, talijanskom, njemačkom jeziku • projekt započet 2007. .

Tehnički postupak - skeniranje mikrofilmova novina (300 dpi) - modifikacija JPG formata svake pojedine

Tehnički postupak - skeniranje mikrofilmova novina (300 dpi) - modifikacija JPG formata svake pojedine stranice po pitanju rezolucije (s 300 dpi na 96 dpi), - konverzija iz JPG formata (rezolucije 96 dpi) u PDF format - svaki broj novina je uobličen kreiranjem nove PDF datoteke s pripadajućim stranicama (oko 4 str. ); nakon toga svi brojevi su grupirani po godinama - na serverskoj strani je korišten PHP jezik kako bi automatizmom kreirao “thumbnailove” svakog pojedinog broja, te omogućio jednostavno i automatsko “linkanje” na pripadajuću godinu, odnosno broj

metapodaci • U online katalogu uz kataloški zapis dodana je poveznica na digitalizirane novine:

metapodaci • U online katalogu uz kataloški zapis dodana je poveznica na digitalizirane novine: • • Identifikatori: ISSN 1846 -2014 Naslov: Naša sloga : poučni, gospodarski i politični list / [odgovorni urednik A. Karabaić] Brojčani podaci: God. 1, br. 1(junij 1870)-god. 46, br. 21(25. maja 1915). Impresum: Trst : A. Karabaić, 1870 -1915. (Trst : Lloyd Austr. ) Materijalni opis: 30 cm Napomene: Dvotjednik. - Tjedno, od god. 34, br. 1(1903)god. 46[!], br. 21(1915). - Polutjedno, od god. 31, br. 12(1900)god. 33, br. (1902). . - Tjedno, od god. 15, br. 1(1884)god. 31, br. 11(1900). ; Reproducirano: Naša sloga [Mikrooblik] UDK: 908(497. 5 -3 Istra) 32 Internet: http: //www. ino. com. hr/nasa_sloga. html

Partneri: suradnja s NSK 2010. i 2011. na Portalu starih novina NSK objavljena su

Partneri: suradnja s NSK 2010. i 2011. na Portalu starih novina NSK objavljena su dva naslova novina koja su “full text” pretraživa.

Partneri: digitalizacija novina iz knjižnica u inozemstvu • suglasnost za objavljivanje njihovih novina iz

Partneri: digitalizacija novina iz knjižnica u inozemstvu • suglasnost za objavljivanje njihovih novina iz Istre na mrežnim stranicama INO: • Austrijska nacionalna knjižnica: "Brioni Insel. Zeitung" (Brioni, 1910 -13) • Državni arhiv u Trstu: "Il Giornaletto di Pola", dnevnik (Pula, 1900 -1906).

Korisnici i korištenje INO-a Korisnik Potreba Rezultat povjesničari i srodne struke istraživanja (politolozi, kulturolozi

Korisnici i korištenje INO-a Korisnik Potreba Rezultat povjesničari i srodne struke istraživanja (politolozi, kulturolozi i sl. ) istraživanja vezana za Pulu i Istru u 19. i 1. pol. 20. st. - uvid u potpuno izdanje novina na na njem. , tal. i hrv. jeziku - brza i jednostavna dostupnost novina knjižnice i druge javne ustanove (sveučilišta, škole, muzeji, arhivi i dr. ) “idealni” primjerak novina - dostupnost “idealnog” potpunog izdanja traženih novina -predstavljanje hrvatske tiskane kulturne baštine drugi zainteresirani pojedinci širom svijeta (posebno s hrv. , njem. i tal. govornog područja) sve vrste informacija o Puli i Istri u 2. pol. 19. i 1. pol. 20. st. -uvid u informacije o Puli i Istri u 19. i 1. pol. 20. st. , na hrv. , njem. i tal. jeziku - brza i jednostavna dostupnost kompleta novina studenti, učenici nastavni sadržaji vezani za Istru u 19. i 20. st. -omogućavanje učenja na daljinu (e-learning)

Izvori financiranja • Ministarstvo kulture RH: projekt "Hrvatska kulturna baština" • Istarska županija •

Izvori financiranja • Ministarstvo kulture RH: projekt "Hrvatska kulturna baština" • Istarska županija • Grad Pula • ostali: Turistička zajednica Grada Pule

Korištenje putem web-a Broj posjeta mrežnim stranicama INO - u prosjeku oko 30 posjeta

Korištenje putem web-a Broj posjeta mrežnim stranicama INO - u prosjeku oko 30 posjeta dnevno. Adresa mrežnih stranica: http: //ino. com. hr/